تعدادیافت شده:95 زمان جستجو:0.0236
»ادبيات معاصر ايران
نوسینده:سيدحسن امين
ناشر:دايره‌المعارف ايران‌شناسي
موضوع:ادبيات, شعر

»اسطوره عشق و عاشقي در چند عشق‌نامه فارسي
نوسینده:جلال ستاري
ناشر:ميترا
موضوع:ادبيات, شعر

»اوايل گل سرخ- گزيده شعرها و خاطره‌ها
نوسینده:حسين منصوريان
ناشر:نگاه
موضوع:ادبيات, شعر

»بامداد هميشه- يادنامه‌ي احمد شاملو
نوسینده:*
ناشر:نگاه
موضوع:ادبيات, شعر

»برگزيده و شرح اشعار خاقاني
نوسینده:به كوشش: جمشيد عليزاده
ناشر:فرزان روز
موضوع:ادبيات, شعر

»برگزيده و شرح اشعار ملك الشعراء بهار
نوسینده:به كوشش: حجت‌الله اصيل
ناشر:فرزان روز
موضوع:ادبيات, شعر

»برگزيده و شرح مصيبت‌نامه
نوسینده:به كوشش: فريد جواهركلام
ناشر:فرزان روز
موضوع:ادبيات, شعر

»بهار و ادب فارسي 2جلدي
نوسینده:محمدتقي بهار
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:ادبيات, شعر

»بهارستان جامي
نوسینده:عبدالرحمن جامي
ناشر:اطلاعات
موضوع:ادبيات, شعر

»بهار بي‌خزان
نوسینده:فيض‌اله توحيدي
ناشر:اطلاعات
موضوع:ادبيات, شعر

»بوطيقاي قصه در غزليات شمس
نوسینده:علي گراوند
ناشر:معين
موضوع:ادبيات, شعر

»بوسه بر خاك پي حيدر(ع)- بحثي در ايمان و آرمان فردوسي با نقد نظريات و آراي برخي شاهنامه‌پژوهان معاصر
نوسینده:علي ابوالحسني(منذر)
ناشر:پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
موضوع:ادبيات, شعر

»بيشه بيدار- از مجموعه شعرها و مقاله‌ها
نوسینده:خسرو گلسرخي
ناشر:مرواريد
موضوع:ادبيات, شعر

»پري كوچك غمگين- زندگي‌نامه و شعر فروغ فرخزاد
نوسینده:*
ناشر:كوشش
موضوع:ادبيات, شعر

»تازيانه‌هاي سلوك- نقد و تحليل چند قصيده از حكيم سنائي
نوسینده:محمدرضا شفيعي كدكني
ناشر:آگه
موضوع:ادبيات, شعر

»تذكره رياض الشعرا 2جلدي
نوسینده:عليقلي خان واله داغستاني
ناشر:پژوهشگاه علوم انساني
موضوع:ادبيات, شعر

»توكز مكارم اخلاق عالمي دگري
نوسینده:محمدرضا قلي‌نژاد شفق
ناشر:سبحان
موضوع:ادبيات, شعر

»حافظ
نوسینده:بهاءالدين خرمشاهي
ناشر:ناهيد
موضوع:ادبيات, شعر

»حافظ
نوسینده:حسن انوري
ناشر:خانه كتاب
موضوع:ادبيات, شعر

»حافظ‌نامه 2جلدي- شرح الفاظ، اعلام، مفاهيم كليدي و ابيات دشوار حافظ
نوسینده:بهاءالدين خرمشاهي
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:ادبيات, شعر

»حافظيات
نوسینده:عليرضا ذكاوتي‌ قراگزلو
ناشر:هستي نما
موضوع:ادبيات, شعر

»حكايات حكيمانه ج4- مجموعه داستان‌ها، سروده‌ها، سخنان كوتاه حكيمانه و قصه‌هاي شهر هرت
نوسینده:سيد عليرضا شفيعي مطهر
ناشر:مرسل
موضوع:ادبيات, شعر

»دانشنامه شعر
نوسینده:سيدحسن امين
ناشر:دايره‌المعارف ايران‌شناسي
موضوع:ادبيات, شعر

»در اقليم روشنايي- تفسير چند غزل از حكيم سنائي غزنوي
نوسینده:محمدرضا شفيعي كدكني
ناشر:آگه
موضوع:ادبيات, شعر

»درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي
نوسینده:سعيد حميديان
ناشر:ناهيد
موضوع:ادبيات, شعر

»درد جاودانگي- قيصر امين‌پور، خاطره‌ها و نقدها
نوسینده:*
ناشر:خانه كتاب
موضوع:ادبيات, شعر

»دستور زبان فارسي- پنج استاد، عبدالعظيم قريب، جلال همايي، رشيد ياسمي، ملك‌الشعراي بهار و...
نوسینده:*
ناشر:ناهيد
موضوع:ادبيات, شعر

»ديوان اشعار ناصر خسرو قبادياني- مشتمل است بر روشنايي‌نامه، سعادت‌نامه، قصائد و مقطعات
نوسینده:*
ناشر:معين
موضوع:ادبيات, شعر

»ديوان رودكي- به همراه شرح كامل دشواري‌ها
نوسینده:*
ناشر:تيرگان
موضوع:ادبيات, شعر

»ديوان سنايي غزنوي- براساس معتبرترين نسخه‌ها
نوسینده:بديع‌الزمان فروزانفر
ناشر:نگاه
موضوع:ادبيات, شعر

»ذهن و زبان حافظ
نوسینده:بهاءالدين خرمشاهي
ناشر:ناهيد
موضوع:ادبيات, شعر

»رازهاي شاهنامه، جستارهايي در يادبود هزاره جهاني شاهنامه
نوسینده:*
ناشر:پازينه
موضوع:ادبيات, شعر

»رباعيات خيام- همراه با ترجمه انگليسي
نوسینده:*
ناشر:ناهيد
موضوع:ادبيات, شعر

»رفوزه‌ها
نوسینده:ابوالفضل زروئي نصرآباد
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:ادبيات, شعر

»زشعر دلكش حافظ- دوازده گفتار درباره شعر حافظ
نوسینده:سيد جواد مرتضايي
ناشر:معين
موضوع:ادبيات, شعر

»زندان نامه‌هاي فارسي- از قرن پنجم تا پانزدهم
نوسینده:محمدرضا يوسفي، طاهره سيد رضايي
ناشر:دانشگاه قم
موضوع:ادبيات, شعر

»زنگ و صيقل و آينه
نوسینده:محمد زمان‌چوبنديان
ناشر:ترفند
موضوع:ادبيات, شعر

»سرزمين بي‌حاصل
نوسینده:تي. اس. اليوت
ناشر:نيلوفر
موضوع:ادبيات, شعر

»سروده‌هاي بي‌گمان حافظ
نوسینده:*
ناشر:اميركبير
موضوع:ادبيات, شعر

»سي قصه از شاهنامه
نوسینده:محمدجعفر محجوب
ناشر:مرواريد
موضوع:ادبيات, شعر

»سيمرغ سخن
نوسینده:*
ناشر:خانه كتاب
موضوع:ادبيات, شعر

»شاعر آينه‌ها- بررسي سبك هندي و شعر بيدل
نوسینده:محمدرضا شفيعي كددكني
ناشر:آگاه
موضوع:ادبيات, شعر

»شرح جامع مثنوي معنوي ج2
نوسینده:كريم زماني
ناشر:اطلاعات
موضوع:ادبيات, شعر

»شرح جامع مثنوي معنوي ج3
نوسینده:كريم زماني
ناشر:اطلاعات
موضوع:ادبيات, شعر

»شرح جامع مثنوي معنوي ج4
نوسینده:كريم زماني
ناشر:اطلاعات
موضوع:ادبيات, شعر

»شرح جامع مثنوي معنوي 7جلدي نفيس
نوسینده:كريم زماني
ناشر:اطلاعات
موضوع:ادبيات, شعر

»شرح جامع مثنوي معنوي ج5
نوسینده:كريم زماني
ناشر:اطلاعات
موضوع:ادبيات, شعر

»شرح جامع مثنوي معنوي ج6
نوسینده:كريم زماني
ناشر:اطلاعات
موضوع:ادبيات, شعر

»شرح جامع مثنوي معنوي ج7- فهرست راهنما
نوسینده:كريم زماني
ناشر:اطلاعات
موضوع:ادبيات, شعر

»شرح مثنوي معنوي مولوي 6جلدي
نوسینده:رينولد الين نيكلسون
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:ادبيات, شعر

»شرح كامل منطق‌الطير- 2جلدي
نوسینده:اصغر برزي
ناشر:اعظم
موضوع:ادبيات, شعر

»شرح مثنوي شريف 8جلدي
نوسینده:بديع‌الزمان فروزانفر
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:ادبيات, شعر

»شعر چيست؟ و شاعر كيست؟
نوسینده:حسين چترنور
ناشر:نوآور
موضوع:ادبيات, شعر

»شعر زمان ما ج1- احمد شاملو، تفسير و تحليل موفق‌ترين شعرها
نوسینده:محمد حقوقي
ناشر:نگاه
موضوع:ادبيات, شعر

»شعر زمان ما ج2- مهدي اخوان ثالث، تفسير و تحليل موفق‌ترين شعرها
نوسینده:محمد حقوقي
ناشر:نگاه
موضوع:ادبيات, شعر

»شعر زمان ما ج3- سهراب سپهري، تفسير و تحليل موفق‌ترين شعرها
نوسینده:محمد حقوقي
ناشر:نگاه
موضوع:ادبيات, شعر

»شعر زمان ما ج4- فروغ فرخ‌زاد، تفسير و تحليل موفق‌ترين شعرها
نوسینده:محمد حقوقي
ناشر:نگاه
موضوع:ادبيات, شعر

»شعر زمان ما ج5- نيما يوشيج، تفسير و تحليل موفق‌ترين شعرها
نوسینده:محمد حقوقي
ناشر:نگاه
موضوع:ادبيات, شعر

»شعر فرانسه در سده بيستم- بيش از صد قطعه شعر از 30 شاعر
نوسینده:*
ناشر:ناهيد
موضوع:ادبيات, شعر

»شيخ عبدالرحمن جامي
نوسینده:نجيب مايل هروي
ناشر:طرح نو
موضوع:ادبيات, شعر

»فردوسي و شاهنامه
نوسینده:سيدحسن امين
ناشر:دايره‌المعارف ايران‌شناسي
موضوع:ادبيات, شعر

»فرهنگ موضوعي ادب پارسي 4جلدي- ويژه مثنوي معنوي
نوسینده:قادر فاضلي
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامي كرج
موضوع:ادبيات, شعر

»فرهنگ موضوعي و شرح و تفسير ديوان امام خميني(ره) به همراه متن كامل آن
نوسینده:قادر فاضلي
ناشر:فضيلت علم
موضوع:ادبيات, شعر

»فرهنگ و تمدن ايراني ج1- سرگذشت شعر در ايران
نوسینده:علي‌اصغر سيدآبادي
ناشر:افق
موضوع:ادبيات, شعر

»فرهنگ‌نامه رمزهاي غزليات مولانا
نوسینده:رحمان مشتاق مهر
ناشر:خانه كتاب
موضوع:ادبيات, شعر

»قارداش آندي
نوسینده:بولود قاراچورلو
ناشر:افكار
موضوع:ادبيات, شعر

»قويما مني قان آپارير ج1 (سيرغزل تركي)- بررسي چگونگي پيدايش و سير تحول غزل در زبان تركي آذربايجاني
نوسینده:*
ناشر:سوره مهر
موضوع:ادبيات, شعر

»قويما مني قان آپارير ج2 (سيرغزل تركي)- بررسي چگونگي پيدايش و سير تحول غزل در زبان تركي آذربايجاني
نوسینده:*
ناشر:سوره مهر
موضوع:ادبيات, شعر

»قويما مني قان آپارير ج3 (سيرغزل تركي)- بررسي چگونگي پيدايش و سير تحول غزل در زبان تركي آذربايجاني
نوسینده:*
ناشر:سوره مهر
موضوع:ادبيات, شعر

»كتاب منتخبات
نوسینده:احمدرضا احمدي
ناشر:افكار
موضوع:ادبيات, شعر

»كليات كشكول شيخ بهاءالدين محمد عاملي (شيخ بهايي)
نوسینده:شيخ بهاءالدين محمد عاملي
ناشر:جمهوري
موضوع:ادبيات, شعر

»كندوكاوي در پاره‌اي از واژه‌هاي شاهنامه
نوسینده:جليل وفا كرمانشاهي
ناشر:مهر ويستا
موضوع:ادبيات, شعر

»كيمياي هستي
نوسینده:محمد فولادي، يحيي كاردگر، محمدرضا يوسفي
ناشر:دانشگاه قم
موضوع:ادبيات, شعر

»گزيده متون نظم از مجاني الحديثه- دوره عباسي
نوسینده:سيد حميد طبيبيان
ناشر:پژوهشگاه علوم انساني
موضوع:ادبيات, شعر

»گزينه ادب پارسي ج04- قصايد شيخ شيراز سعدي، شامل، قصايد فارسي، مراثي، قصايد عربي و ملحقات
نوسینده:*
ناشر:قدياني
موضوع:ادبيات, شعر

»گزينه ادب پارسي ج01- گلستان شيخ شيراز سعدي
نوسینده:*
ناشر:قدياني
موضوع:ادبيات, شعر

»گزينه ادب پارسي ج02- بوستان شيخ شيراز سعدي
نوسینده:*
ناشر:قدياني
موضوع:ادبيات, شعر

»گزينه ادب پارسي ج06- رباعيات شيخ شيراز سعدي، شامل، رباعيات، مثنويات، غزليات الحاقي و رسائل نثر
نوسینده:*
ناشر:قدياني
موضوع:ادبيات, شعر

»گزينه ادب پارسي ج07- كليله و دمنه
نوسینده:ابوالمعاني نصرالله منشي
ناشر:قدياني
موضوع:ادبيات, شعر

»گزينه ادب پارسي- گلستان
نوسینده:سعدي شيرازي
ناشر:قدياني
موضوع:ادبيات, شعر

»گزينه ادب پارسي ج34- گزيده غزليات بيدل دهلوي
نوسینده:*
ناشر:قدياني
موضوع:ادبيات, شعر

»گزينه سخن پارسي ج10- داستان‌هاي كوتاه از مثنوي‌هاي محمد مولوي، با معني واژه‌ها و...
نوسینده:*
ناشر:مهتاب
موضوع:ادبيات, شعر

»گزينه سخن پارسي ج11- داستان‌هاي كوتاه از مثنوي‌ عطار نيشابوري، با معني واژه‌ها و...
نوسینده:*
ناشر:مهتاب
موضوع:ادبيات, شعر

»گنجينه‌ي اسرار- شرح و توضيح 800بيت پركاربرد مثنوي
نوسینده:عباس محمديان
ناشر:معين
موضوع:ادبيات, شعر

»مجموعه اشعار محمود مشرف آزاد تهراني
نوسینده:*
ناشر:نگاه
موضوع:ادبيات, شعر

»مردي‌ست مي‌سرايد- شعر و زندگي دكتر محمدرضا شفيعي كدكني
نوسینده:عزت‌الله فولادوند
ناشر:مرواريد
موضوع:ادبيات, شعر

»منطق‌الطير عطار
نوسینده:عطار نيشابوري
ناشر:پروان
موضوع:ادبيات, شعر

»مولانا و مسائل وجودي انسان
نوسینده:مهدي كمپاني زارع
ناشر:نگاه معاصر
موضوع:ادبيات, شعر

»مولوي‌شناسي و مثنوي پژوهي ج1- فهم زبان مولانا
نوسینده:كاظم محمدي وايقاني
ناشر:نجم كبري
موضوع:ادبيات, شعر

»نامه كانون نويسندگان ايران- مجموعه داستان، شعر، مقاله، ترجمه و نقد و بررسي، زمستان 1380
نوسینده:*
ناشر:آگاه
موضوع:ادبيات, شعر

»نثر و شرح مثنوي شريف- 3جلدي
نوسینده:عبدالباقي گولپبنارلي
ناشر:سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد
موضوع:ادبيات, شعر

»نقد نوين در حوزه‌ي شعر
نوسینده:پروين سلاجقه
ناشر:مرواريد
موضوع:ادبيات, شعر

»نواي جاودان
نوسینده:هومن صدر
ناشر:روزبهان
موضوع:ادبيات, شعر

»هفت پيكر- همراه با داستان هفت پيكر به نثر روان، بر اساس نسخه وحيد دستگردي
نوسینده:نظامي گنجوي
ناشر:ارمغان طوبي
موضوع:ادبيات, شعر

»يادي از دلداده‌اي- گزيده‌ي اشعار، مصاحبه و سه مقاله‌ي ادبي
نوسینده:علي دواني
ناشر:رهنمون
موضوع:ادبيات, شعر

تحلیل آمار سایت و وبلاگ