تعدادیافت شده:9 زمان جستجو:0.0261
»دانشنامه زبان و ادبيات فارسي ازبكستان- قرن بيستم تاكنون
نوسینده:گروه نويسندگان
ناشر:بين‌المللي الهدي
موضوع:ادبيات, كليات و مرجع

»فرهنگ اصطلاحات ادبي- واژه‌نامه مفاهيم و اصطلاحات ادبي فارسي و اروپايي
نوسینده:سيما داد
ناشر:مرواريد
موضوع:ادبيات, كليات و مرجع

»فرهنگ توصيفي ادبيات و نقد
نوسینده:جي. اي. كادن
ناشر:شادگان
موضوع:ادبيات, كليات و مرجع

»فرهنگ تلميحات- اشارات اساطيري، داستاني، تاريخي و مذهبي در ادبيات فارسي
نوسینده:سيروس شميسا
ناشر:ميترا
موضوع:ادبيات, كليات و مرجع

»فرهنگ تلميحات شعر معاصر
نوسینده:محمد‌حسين محمدي
ناشر:ميترا
موضوع:ادبيات, كليات و مرجع

»فرهنگ مقامات حريري
نوسینده:تصحيح: ابوالقاسم رادفر، علاءالدين افتخار جوادي
ناشر:پازينه
موضوع:ادبيات, كليات و مرجع

»فرهنگ نام‌هاي شاهنامه
نوسینده:منصور رستگار فسايي
ناشر:پژوهشگاه علوم انساني
موضوع:ادبيات, كليات و مرجع

»كتاب‌شناسي آثار رودكي
نوسینده:ابوالقاسم رادفر
ناشر:مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني
موضوع:ادبيات, كليات و مرجع

»واژه‌نامه شاهنامه- شامل شرح لغات، اصطلاحات، نام‌ها و جاي‌هاي شاهنامه
نوسینده:پرويز اتابكي
ناشر:فرزان روز
موضوع:ادبيات, كليات و مرجع

تحلیل آمار سایت و وبلاگ