تعدادیافت شده:2 زمان جستجو:0.0233
»اقتصاد و سياست خارجي عصر صفوي- چهار مطالعه موردي
نوسینده:رودلف پ. متي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:اقتصاد, تاريخ ايران

»موقعيت تجار و صاحبان صنايع در ايران عصر پهلوي- زندگي و كارنامه محمدرحيم متقي ايرواني
نوسینده:علي‌اصغر سعيدي، فريدون شيرين‌كام
ناشر:گام نو
موضوع:اقتصاد, تاريخ ايران

تحلیل آمار سایت و وبلاگ