تعدادیافت شده:5 زمان جستجو:0.0249
»ابزارهاي مالي اسلامي (صكوك)
نوسینده:سيدعباس موسويان
ناشر:پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
موضوع:اقتصاد, فقه و اصول

»ابزارهاي مشتقه- بررسي فقهي و اقتصادي
نوسینده:غلام‌علي معصومي‌نيا
ناشر:پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
موضوع:اقتصاد, فقه و اصول

»اسلام و الگوي مصرف
نوسینده:علي اكبركلانتري
ناشر:بوستان كتاب
موضوع:اقتصاد, فقه و اصول

»بيع الخيار از منظر فقه و اقتصاد
نوسینده:سيدحسين مير معزي
ناشر:پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
موضوع:اقتصاد, فقه و اصول

»مسئله ربا و بانك
نوسینده:مرتضي مطهري
ناشر:صدرا
موضوع:اقتصاد, فقه و اصول

تحلیل آمار سایت و وبلاگ