تعدادیافت شده:4 زمان جستجو:0.0224
»استراتژي مالي
نوسینده:سيدمحمد اعرابي، محرم رزمجوي
ناشر:انستيتو ايزايران
موضوع:اقتصاد, مديريت

»تئوري و مسائل اقتصاد مديريت
نوسینده:سيدجواد پورمقيم
ناشر:نشر ني
موضوع:اقتصاد, مديريت

»راهنماي سيستم تجارت جهاني
نوسینده:دنيس بليسل، چيف امكا آنيوكو
ناشر:سروش
موضوع:اقتصاد, مديريت

»مديريت مالي اسلامي، اصول و كاركردها
نوسینده:هانس وايسر
ناشر:دانشگاه امام صادق(ع)
موضوع:اقتصاد, مديريت

تحلیل آمار سایت و وبلاگ