تعدادیافت شده:7 زمان جستجو:0.0239
»ايران و يونان- فلسفه در لابلاي سياست و در بستر تاريخ
نوسینده:حاتم قادري
ناشر:نگاه معاصر
موضوع:تاريخ ايران, تاريخ جهان

»بازيگران كوچك در بازي بزرگ- استقرار مرزهاي شرقي ايران و پيدايش افغانستان
نوسینده:پيروز مجتهدزاده
ناشر:معين
موضوع:تاريخ ايران, تاريخ جهان

»تاريخ غزها، تركمن‌ها تاريخ- تشكيلات طايفه‌اي و حماسه‌ها
نوسینده:فاروق سومر
ناشر:پژوهشگاه علوم انساني
موضوع:تاريخ ايران, تاريخ جهان

»روم و ايران دو قدرت جهاني در كشاكش و همزيستي
نوسینده:انگلبرت وينتر، بئاته ديگناس
ناشر:فرزان روز
موضوع:تاريخ ايران, تاريخ جهان

»سرزمين سوخته- ديپلماسي بريتانيا در سيستان
نوسینده:رضا رئيس طوسي
ناشر:گام نو
موضوع:تاريخ ايران, تاريخ جهان

»ظهور و سقوط رايش سوم 2جلدي - تاريخ آلمان نازي
نوسینده:ويليام شايرر
ناشر:كتاب آمه
موضوع:تاريخ ايران, تاريخ جهان

»كتابخانه دانشنامه جهان اسلام ج25- مطبوعات در جهان اسلام ج1، ايران، افغانستان
نوسینده:جمعي از مؤلفان
ناشر:كتاب مرجع
موضوع:تاريخ ايران, تاريخ جهان

تحلیل آمار سایت و وبلاگ