تعدادیافت شده:6 زمان جستجو:0.0444
»باستان‌شناسي و تاريخ هنر در دوران مادي‌ها و پارسي‌ها
نوسینده:ويليام كاليكان
ناشر:پازينه
موضوع:تاريخ ايران, هنر

»تاريخ و هنر فرش‌بافي در ايران- بر اساس دايره‌المعارف ايرانيكا
نوسینده:گروه از نويسندگان زير نظر احسان يارشاطر
ناشر:نيلوفر
موضوع:تاريخ ايران, هنر

»سكه‌هاي دوره صفويه- سكه شناسي
نوسینده:فرزانه قائيني
ناشر:پازينه
موضوع:تاريخ ايران, هنر

»سير و صور نقاشي ايران
نوسینده:آرتور اپهام پوپ
ناشر:مولي
موضوع:تاريخ ايران, هنر

»ضرب جديد سكه‌هاي باستاني و روش شناخت سكه‌هاي اصلي و جعلي
نوسینده:كوكو تايلو
ناشر:پازينه
موضوع:تاريخ ايران, هنر

»نگاهي به تاريخ درخشان فرش كاشان
نوسینده:اميرحسين چيت‌سازيان
ناشر:سروش
موضوع:تاريخ ايران, هنر

تحلیل آمار سایت و وبلاگ