تعدادیافت شده:11 زمان جستجو:0.0214
»ايران و مطالعات منطقه‌اي: آسياي مركزي- مجموعه مقالات
نوسینده:*
ناشر:مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني
موضوع:تاريخ جهان, جامعه‌شناسي

»بزرگترين جنايات قرن بيستم
نوسینده:مارو بالوسك
ناشر:جمهوري
موضوع:تاريخ جهان, جامعه‌شناسي

»تاريخ علم مردم
نوسینده:كليفورد كانر
ناشر:ماهي
موضوع:تاريخ جهان, جامعه‌شناسي

»تاريخ‌نگاري و جامعه‌شناسي تاريخي
نوسینده:گري جي هميلتون، رندال كولينز
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ جهان, جامعه‌شناسي

»ثمود- باستان‌شناسي قوم ثمود
نوسینده:وان دن براندن
ناشر:نگاه معاصر
موضوع:تاريخ جهان, جامعه‌شناسي

»سرگذشت زندان- روش مجازات در جامعه غرب
نوسینده:نوروال موريس، ديويد ج. روتمن
ناشر:ناهيد
موضوع:تاريخ جهان, جامعه‌شناسي

»سير تمدن
نوسینده:رالف لينتون
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:تاريخ جهان, جامعه‌شناسي

»سيماي فرهنگي قزاقستان
نوسینده:محمدحسين عابديني
ناشر:بين‌المللي الهدي
موضوع:تاريخ جهان, جامعه‌شناسي

»صنعت و امپراتوري- تاريخ اقتصادي و اجتماعي بريتانيا از انقلاب صنعتي تا دهه‌ي 1960
نوسینده:اريك هابسبام
ناشر:ماهي
موضوع:تاريخ جهان, جامعه‌شناسي

»گزيده شاهنامه فردوسي
نوسینده:فردوسي
ناشر:سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد
موضوع:تاريخ جهان, جامعه‌شناسي

»هزاره‌ها
نوسینده:حسن پولادي
ناشر:عرفان
موضوع:تاريخ جهان, جامعه‌شناسي

تحلیل آمار سایت و وبلاگ