تعدادیافت شده:480 زمان جستجو:0.0857
»53 نفر
نوسینده:بزرگ علوي
ناشر:نگاه
موضوع:تاريخ معاصر ايران, زندگي‌نامه و خاطرات

»57 سال اسارت تجزيه و تحليل رخدادهاي دوران پهلوي ج7
نوسینده:علي‌محمد بشارتي
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»8 سال بحران آفريني اصلاح طلبان
نوسینده:سلمان علوي نيك
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»آشنايان غريب- نمونه‌اي از زندگي نسل دوم ايرانيان مهاجر در اروپا
نوسینده:محمد باستاني قمشه
ناشر:نگاه معاصر
موضوع:تاريخ معاصر ايران, جامعه‌شناسي

»آن روزهاي نامهربان- ياد از رنج‌هايي كه برده‌ايم ...
نوسینده:فاطمه جلال‌وند
ناشر:موزه عبرت ايران
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»آن زن كه در طوفان مي‌دويد
نوسینده:سيمين وهاب‌زاده مرتضوي
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, داستان ايراني

»آواي توحيد- نامه امام خميني(ره) به گورباچف و شرح نامه
نوسینده:عبدالله جوادي آملي
ناشر:مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»آيت‌الله سيد محمدصادق لواساني به روايت اسناد
نوسینده:*
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»آينده انقلاب اسلامي ايران
نوسینده:مرتضي مطهري
ناشر:صدرا
موضوع:تاريخ معاصر ايران, كلام و عقايد

»آيت‌الله شريعتمداري به روايت اسناد
نوسینده:اصغر حيدري
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»اختناق ايران- قصه ديپلماسي اروپايي و دسيسه‌بازي شرقي كه باعث سلب حقوق ملي دوازده ميليون مسلمان شد
نوسینده:مورگان شوستر
ناشر:ماهي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»از انجمن پيروان قرآن تا انجمن حجتيه- سير تحول انجمن‌هاي ديني از شهريور 1320 تاكنون
نوسینده:حيدر رحيم‌پور (ازغدي)
ناشر:طرح فردا
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي, فقه و اصول

»از سياست تا فرهنگ- سياست‌هاي فرهنگي دولت ايران(1320-1304)
نوسینده:حسام‌الدين آشنا
ناشر:سروش
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»از قاجار به پهلوي- بر اساس اسناد وزارت خارجه آمريكا 1298-1309ش
نوسینده:محمدقلي مجد
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»استاد در كلام رهبر
نوسینده:مجتبي پيرهادي
ناشر:صدرا
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»استراتژي رهبري امام خميني(ره)
نوسینده:عباس شفيعي
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»اسرار قتل احمد دهقان- مدير مسئول مجله‌ي تهران مصور، صاحب تماشخانه‌ي تهران و نماينده‌ي مجلس شورا
نوسینده:*
ناشر:اميد فردا
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»اسناد لانه جاسوسي- 8جلدي
نوسینده:*
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»اسناد لانه جاسوسي آمريكا ج10- روزشمار انقلاب اسلامي
نوسینده:*
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»اسناد ميرزا عبدالوهاب‌خان‌ آصف الدوله‌ـ اسناد آذربايجان‌ ج3
نوسینده:عبدالحسين نوايي‌ـ نيلوفر كسري
ناشر:مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»اسناد نهضت اسلامي ايران ج4- اعلاميه‌هاي صدر شده با امضاي حوزه علميه قم
نوسینده:*
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»اسنادي از اشغال ايران در جنگ جهاني دوم ج2- سانسور و مداخله در امور پولي و مالياتي
نوسینده:*
ناشر:خانه كتاب
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»اسنادي از اشغال ايران در جنگ جهاني دوم ج3- راه‌ها، راه آهن و فرودگاه‌ها، قطع درختان، نان و غله و....
نوسینده:*
ناشر:خانه كتاب
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»اسناد لانه جاسوسي آمريكا ج11- خليج فارس، روابط نظامي ايران و آمريكا و...
نوسینده:*
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»اسناد لانه جاسوسي آمريكا ج9- روزشمار انقلاب اسلامي
نوسینده:*
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»اسناد و مكاتبات آيت‌الله حاج سيدعبدالحسين لاري
نوسینده:محمد باقر وثوقي
ناشر:مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»اسنادي از اشغال ايران در جنگ جهاني دوم ج1- تحميل پيمان سه جانبه، اعلان جنگ به آلمان، تصرف اماكن و...
نوسینده:*
ناشر:خانه كتاب
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»اسنادي از اشغال ايران در جنگ جهاني دوم ج4- قتل، تعدي، تجاوز و نقض حاكميت
نوسینده:*
ناشر:خانه كتاب
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»اسنادي از اشغال ايران در جنگ جهاني دوم ج5- بازداشت و تبعيد
نوسینده:*
ناشر:خانه كتاب
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»اقتدارگرايي ايراني در عهد قاجار
نوسینده:محمود سريع القلم
ناشر:فرزان روز
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»امام به روايت دانشوران- يادها 16
نوسینده:*
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»امام خميني(ره) از نگاه نخبگان جهان
نوسینده:*
ناشر:مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»امام خميني(ره)، دولت و اقتصاد
نوسینده:ميثم موسايي
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:اقتصاد, تاريخ معاصر ايران

»امام خميني(س) مخاطبي جهاني گزيده‌اي از نامه‌هاي انگليسي
نوسینده:*
ناشر:مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»امام خميني و الگوهاي دين‌شناختي در مسائل زنان
نوسینده:سيد ضياء مرتضوي
ناشر:بوستان كتاب
موضوع:تاريخ معاصر ايران, كلام و عقايد

»امام خميني(ره) و مفاهيم اخلاقي ج08- اخلاق سياسي
نوسینده:حسن ابراهيم‌زاده
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:اخلاق, تاريخ معاصر ايران

»امت و ملت در انديشه امام خميني(ره)
نوسینده:علي‌محمد بابايي‌زاراچ
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, جامعه‌شناسي

»انديشه ربوده‌شده- گفتارهاي صاحب‌نظران ايراني و غير ايراني درباره امام موسي صدر
نوسینده:*
ناشر:امام موسي صدر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»امير قافله عشق- گفتارها و نوشتارهايي درباره امام خميني(ره)
نوسینده:همايون همتي
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انتخابات مجلس هفتم ج1
نوسینده:بهمن اسماعيلي
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انتخابات مجلس هفتم ج2
نوسینده:بهمن اسماعيلي
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»امنيت در دوره رضا شاه
نوسینده:سيدمصطفي تقوي
ناشر:مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»اميد اسلام- شهيد آيت‌الله حاج سيدمصطفي خميني به روايت اسناد ساواك
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»امير توكل كامبوزيا به روايت اسناد ساواك
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انديشه سياسي شهيد مدرس- كانون انديشه جوان
نوسینده:رضا عيسي‌نيا
ناشر:كانون انديشه جوان
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»انديشه ماندگار- دروس وصاياي حضرت امام خميني
نوسینده:*
ناشر:زمزم هدايت
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انديشه‌هاي اجتماعي امام خميني(ره)
نوسینده:مهدي مهريزي
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:تاريخ معاصر ايران, جامعه‌شناسي

»انديشه‌هاي ايراني ج01- فريدون آدميت و تاريخ مدرنيته در عصر مشروطيت
نوسینده:علي‌اصغر حقدار
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انديشه‌هاي ديني معاصر ج4- سوسيال دموكراسي ديني، محمد نخشب و خداپرستان سوسياليست
نوسینده:مرتضي كاظميان
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انديشه‌هاي فقهي امام خميني(س)
نوسینده:سيدجواد ورعي
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انقلاب اسلامي به روايت اسناد ساواك- استان گيلان ج1
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انقلاب اسلامي به روايت اسناد ساواك- استان گيلان ج2
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انقلاب اسلامي به روايت اسناد ساواك ج1- روزشمار استان مازندران، ساري
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انقلاب اسلامي به روايت اسناد ساواك ج14-1تا10آبان57
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انقلاب اسلامي به روايت اسناد ساواك ج2- روزشمار استان مازندران، ساري
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انقلاب اسلامي به روايت اسناد ساواك ج25
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انقلاب اسلامي در بجنورد
نوسینده:حسين پايدار، بيژن پروان
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انقلاب اسلامي در خوي
نوسینده:نقي دادرسي
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انقلاب اسلامي در دزفول
نوسینده:غلامرضا دركتانيان
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انقلاب اسلامي در رفسنجان
نوسینده:حسين صفري
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انقلاب اسلامي در سيرجان
نوسینده:علي افاضاتي
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انقلاب اسلامي در قزوين
نوسینده:علي شيرخاني
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انقلاب اسلامي در گرگان و دشت
نوسینده:مصطفي نوري، اشرف سرايلو
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انقلاب اسلامي در لرستان ج2
نوسینده:حميد رضا دالوند
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انقلاب اسلامي در يزد ج1
نوسینده:محمد عابدي اردكاني، محمدحسن، ميرحسيني
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انقلاب اسلامي- زمينه‌ها، چگونگي و چرايي 5جلدي
نوسینده:روح‌الله حسينيان
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انقلاب اسلامي- زمينه‌ها، چگونگي و چرايي ج2- بيست سال تكاپوي اسلام شيعي در ايران 1320-1340
نوسینده:روح‌الله حسينيان
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انقلاب اسلامي- زمينه‌ها، چگونگي و چرايي ج4- چهارده سال رقابت ايدئولوژيك شيعه در ايران
نوسینده:روح‌الله حسينيان
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انقلاب اسلامي و احياي هويت ديني شيعيان لبنان
نوسینده:داود سليماني‌زاده
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»انقلاب اسلامي و انديشه اسلامي ج3- جمهوري‌خواهي ايراني، رويكردي تاريخي با مطالعه نظريه جمهوري اسلامي
نوسینده:حجت‌الله كريمي
ناشر:اميركبير
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انقلاب اسلامي و انديشه اسلامي ج4- انقلابي پر جاذبه، سير تكوين و تحول جنبش انقلابي در ايران
نوسینده:امير عظيمي دولت‌آبادي
ناشر:اميركبير
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انقلاب اسلامي و انديشه اسلامي ج5- تحولات سياسي و اقتصادي نخست‌وزيري آموزگار
نوسینده:احمد شكري
ناشر:اميركبير
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن
نوسینده:محمدتقي مصباح يزدي
ناشر:مؤسسه امام خميني
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انقلاب اسلامي، جامعه و دولت- مقالاتي در جامعه‌شناسي سياسي ايران
نوسینده:گروهي از نويسندگان
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انقلاب ايران و بازتاب جهاني آن
نوسینده:جان. ال. اسپوزيتو
ناشر:باز
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»انقلاب ايران و بلشويك‌هاي ماوراي قفقاز
نوسینده:گ. س. آرتونيان
ناشر:مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انقلاب به روايت اكبر ناظمي 4جلدي- عكس‌هاي منتشر نشده از وقايع سال 1357
نوسینده:اكبر ناظمي
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران, هنر

»ايران ما
نوسینده:احمد خاتمي
ناشر:نشر شهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ايران و جنگ جهاني اول- آوردگاه ابردولت‌ها
نوسینده:آوردگاه ابردولت‌ها
ناشر:ماهي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ايران و استعمار انگليس- مجموعه سخنراني‌ها و مقالات
نوسینده:*
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ايران و مسئله هسته‌اي
نوسینده:مجموعه مقالات
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»ايران، برآمدن رضاخان- برافتادن قاجار و نقش انگليسي‌ها
نوسینده:سيروس غني
ناشر:نيلوفر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»بازتاب انقلاب اسلامي بر شيعيان لبنان
نوسینده:سيد مهدي طاهري
ناشر:پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»بازتاب جهاني انقلاب اسلامي
نوسینده:منوچهر محمدي
ناشر:پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»بازخواني علل وقوع انقلاب اسلامي در سپهر نظريه‌پردازي‌ها
نوسینده:مصطفي ملكوتيان
ناشر:پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»بازخواني نهضت ملي ايران
نوسینده:روح‌الله حسينيان
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»بر بال بحران- زندگي سياسي علي اميني
نوسینده:ايرج اميني
ناشر:ماهي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»بررسي تحليلي مطالعات انقلاب اسلامي 2جلدي
نوسینده:علي محمد حاضري
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»بحران آذربايجان‌ سال‌هاي1324ـ 1325ش- خاطرات مرحوم آيت‌الله عبدالله مجتهدي
نوسینده:رسول جعفريان
ناشر:مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»بحران آگاهي و تكوين روشنفكري در ايران
نوسینده:حسين آبادانيان
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ معاصر ايران, جامعه‌شناسي

»بحران در استبدادسالاري ايران
نوسینده:احمد سيف
ناشر:كتاب آمه
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»بحران دموكراسي در مجلس اول- يادداشت‌هاي ميرزا فضلعلي آقا تبريزي
نوسینده:ميرزا فضلعلي آقا تبريزي
ناشر:نگاه معاصر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»بحران ظفار و رژيم پهلوي
نوسینده:محمدجعفر چمنكار
ناشر:مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»بدون شرح به روايت اسناد ساواك
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»بررسي نقش مطبوعات در بسترسازي كودتاي 28 مرداد
نوسینده:*
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»بسيج در انديشه امام خميني
نوسینده:*
ناشر:مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»بنيان مرصوص امام خميني(ره)، در بيان و بنان
نوسینده:عبدالله جوادي آملي
ناشر:اسراء
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»بهائيت و رژيم پهلوي
نوسینده:ليلا چمن‌خواه
ناشر:نگاه معاصر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»بهشتي در زمين
نوسینده:حسن ابراهيم‌زاده
ناشر:كانون انديشه جوان
موضوع:تاريخ معاصر ايران, زندگي‌نامه و خاطرات

»بينش و نيايش
نوسینده:مصطفي چمران
ناشر:دفتر نشر فرهنگ اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»پابه‌پاي باران- دو گزارش از خرمشهر
نوسینده:مرتضي سرهنگي، هدايت‌الله بهبودي
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»پايگاه‌هاي انقلاب اسلامي به روايت اسناد ساواك، مساجد01- مسجد جليلي تهران
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»پايگاه‌هاي انقلاب اسلامي به روايت اسناد ساواك، مساجد02- مسجد هدايت تهران ج1
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»پايگاه‌هاي انقلاب اسلامي به روايت اسناد ساواك، مساجد02- مسجد هدايت تهران ج2
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»پايگاه‌هاي انقلاب اسلامي به روايت اسناد ساواك، مساجد03- مسجد ارك تهران
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»پرسپوليس- پايتخت درخشان امپراطوري پارس
نوسینده:هايد ماري كخ
ناشر:پازينه
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»پايان پادشاهي
نوسینده:محمدحسن صنعتي
ناشر:چاپ و نشر بين الملل
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»پرتو ج10- اسرار ربودن امام موسي صدر
نوسینده:*
ناشر:امام موسي صدر
موضوع:تاريخ جهان, تاريخ معاصر ايران

»پرونده ناتمام‌ـ مروري بر زندگي و اسناد منوچهر آزمون
نوسینده:مختار حديدي‌، جلال فرهمند
ناشر:مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»پژوهشي در اساطير ايران- پاره نخست و پاره دويم
نوسینده:مهرداد بهار
ناشر:آگه
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»پشت ديوارهاي شهر
نوسینده:سيد سعيد موسوي
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران, زندگي‌نامه و خاطرات

»پنجاه سال فراز و فرود حزب توده‌ي ايران
نوسینده:محسن مدير‌شانه‌چي
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»پهلوي دوم- تحقيق براي دانش آموزان
نوسینده:سعيد قانعي
ناشر:ساحل
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تأثير انقلاب اسلامي ايران بر كشورهاي اسلامي
نوسینده:محمدباقر حشمت‌زاده
ناشر:پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاريخ آغازين فراماسونري در ايران ج4
نوسینده:يحيي آريابخشايش
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاريخ آغازين فراماسونري در ايران ج5
نوسینده:يحيي آريابخشايش
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاراج بزرگ- آمريكا و غارت ميراث فرهنگي ايران 1320-1304
نوسینده:محمد قلي مجد
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاريخ 50ساله ايران- تحولات سياسي، اجتماعي 1270 - 1320
نوسینده:محسن مدير شانه‌چي
ناشر:نگاه معاصر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاريخ انقلاب آذربايجان و بلواي تبريز
نوسینده:محمدباقر ويجويه
ناشر:اميركبير
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاريخ بيداري ايرانيان
نوسینده:محمدبن علي ناظم‌الاسلام كرماني
ناشر:اميركبير
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاريخ تحولات سياسي ايران
نوسینده:موسي نجفي، موسي فقيه حقاني
ناشر:مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاريخ تحولات سياسي و روابط خارجي ايران- 2جلدي
نوسینده:سيدجلال‌الدين مدني
ناشر:دفتر انتشارات اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاريخ خوي- سير تحولات اجتماعي و فرهنگي شهرهاي ايران در طي قرون
نوسینده:محمدامين رياحي
ناشر:طرح نو
موضوع:تاريخ ايران, تاريخ معاصر ايران

»تاريخ سياسي ايران معاصر بسترهاي تاسيس سلطنت پهلوي (1304-1299)
نوسینده:حسين آباديان
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاريخ سياسي جنگ تحميلي عراق بر جمهوري اسلامي ايران
نوسینده:علي‌اكبر ولايتي
ناشر:دفتر نشر فرهنگ اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاريخ سياسي معاصر ايران
نوسینده:مهدي نظرپور
ناشر:زمزم هدايت
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاريخ سياسي معاصر ايران- 2جلدي
نوسینده:سيد جلال‌الدين مدني
ناشر:دفتر انتشارات اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاريخ سياسي و اجتماعي ايران در عصر زند
نوسینده:غلامرضا ورهرام
ناشر:معين
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي ايران از مهاجرت امام خميني(ره) به پاريس تا پيروزي
نوسینده:علي‌اكبر علي‌اكبري بايگي
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاريخ شفاهي مسجد همت تجريش
نوسینده:محمود طاهراحمدي
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاريخ شفاهي نقش نيروي هوايي در انقلاب اسلامي
نوسینده:*
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاريخ عالم آراي عباسي 2جلدي
نوسینده:اسكندر بيگ تركمان
ناشر:نگاه
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاريخ فرهنگ و تمدن ايران- در دوره پهلوي اول رضاخان ميرپنج
نوسینده:عباس قدياني
ناشر:فرهنگ مكتوب
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاريخ فرهنگ و تمدن ايران- در دوره پهلوي دوم، سلطنت تا فروپاشي محمدرضا پهلوي
نوسینده:عباس قدياني
ناشر:فرهنگ مكتوب
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاريخ شفاهي قيام 17 شهريور 1357
نوسینده:*
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاريخ شفاهي مساجد تاثيرگذار در انقلاب اسلامي (قبا، جاويد، لرزاده، الجواد)
نوسینده:حميدرضا مازندرانيان
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاريخ شفاهي مسجد هدايت
نوسینده:*
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاريخ مبارزات سياسي-اجتماعي در استرآباد(عصر مشروطه)
نوسینده:آ.م. ماتويف
ناشر:مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاريخ مشروطه ايران
نوسینده:احمد كسروي
ناشر:اميركبير
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاريخ نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران از نگاهي ديگر
نوسینده:محمد‌حسين سالمي
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاريخ هجده ساله آذربايجان
نوسینده:احمد كسروي
ناشر:نگاه
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاريخچه مبارزات اسلامي دانشجويان ايراني در خارج از كشور ج2
نوسینده:مجتبي باقر‌نژاد
ناشر:اطلاعات
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاويل قرآن از ديدگاه امام خميني(س) و مقايسه آن با ديدگاه سيدحيدر آملي
نوسینده:مهدي رضواني‌پور
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاريخ هيجده‌ساله آذربايجان- بازمانده تاريخ مشروطه ايران
نوسینده:احمد كسروي
ناشر:اميركبير
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تاريخچه مبارزات اسلامي دانشجويان ايراني در خارج از كشور ج1
نوسینده:مجتبي باقرنژاد
ناشر:اطلاعات
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تبارنامه حوزه و روحانيت- از صدر اسلام تا پهلوي اول
نوسینده:عبدالرحيم اباذري
ناشر:سلمان فارسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تبيان ج20- تاريخ معاصر ايران از ديدگاه امام خميني
نوسینده:*
ناشر:مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تجار و دولت در عصر قاجار- از همزيستي تا رويارويي
نوسینده:هادي رهبري
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تبيان ج27- آزادي در انديشه امام خميني(ره)
نوسینده:*
ناشر:مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تبيين الگوي تصميم‌گيري و سياست‌گذاري امام خميني
نوسینده:مجتبي اسكندري
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»تحليل محتواي مطالب امام خميني(س) در پيام‌ها، سخنراني‌ها و مصاحبه‌ها 1341-1368
نوسینده:عباس عبدي
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تراشيدم، پرستيدم، شكستم- گفتارهايي در سياست و هويت ايراني
نوسینده:مهرزاد بروجردي
ناشر:نگاه معاصر
موضوع:تاريخ معاصر ايران, جامعه‌شناسي

»تسخير تمدن فرنگي
نوسینده:سيد فخرالدين شادمان
ناشر:گام نو
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ترور شاه-حادثه كاخ مرمر به روايت اسناد
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تقويم تاريخ دفاع مقدس ج19- در راه پيروزي(حوادث اسفند 1360)
نوسینده:سعيد پورداراب، فرهاد بهروزي
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تقويم تاريخ دفاع مقدس ج21- فاتحين شلمچه
نوسینده:سعيد پورداراب، نبي كريمي
ناشر:آجا
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تقلب بزرگ
نوسینده:فرشاد مهدي‌پور
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تقويم تاريخ دفاع مقدس ج03- پل‌هاي تسخيرناپذير
نوسینده:سعيد پورداراب
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تقويم تاريخ دفاع مقدس ج11- آزادسازي نوسود، حوادث تير 1360
نوسینده:*
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تكيه‌گاه- بررسي عملكرد اكبر هاشمي رفسنجاني در نهمين و دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
نوسینده:محمدحسن روزي‌طلب
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»تهران در آئينه زمان
نوسینده:محمود طلوعي
ناشر:تهران
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»توكل از ديدگاه امام خميني(ره)
نوسینده:حميد حسينعلي‌پور
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:اخلاق, تاريخ معاصر ايران

»جاويدنامه- وصيت‌نامه حضرت امام خميني(ره) به انضمام مقدمه، فهرست‌بندي و شرح و تفسير
نوسینده:قادر فاضلي
ناشر:فضيلت علم
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»جايگاه زن در انديشه امام خميني- تبيان 8
نوسینده:امام خميني
ناشر:مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»جريان‌شناسي چپ در ايران
نوسینده:حميد احمدي حاجي‌كلايي
ناشر:پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»جريان‌شناسي سياسي در ايران
نوسینده:علي دارابي
ناشر:پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»جريان‌شناسي فرهنگي بعداز انقلاب اسلامي ايران (1380- 1357)
نوسینده:*
ناشر:باز
موضوع:تاريخ معاصر ايران, جامعه‌شناسي

»جريان‌هاي فكري مشروطيت- مجموعه سخنراني‌ها و مقالات
نوسینده:*
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»جغرافياي اصفهان
نوسینده:به كوشش: الهه تيرا
ناشر:اختران
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»جشن تاجگذاري به روايت اسناد ساواك
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»جشن‌هاي كهن ايرانيان ج1- جشن مهرگان
نوسینده:منوچهر علي‌پور
ناشر:تيرگان
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»جنبش‌هاي اجتماعي معاصر ايران
نوسینده:سعيد زاهد
ناشر:سروش
موضوع:تاريخ معاصر ايران, جامعه‌شناسي

»جنبش دانشجويي در ايران از تاسيس دانشگاه تا پيروزي انقلاب اسلامي
نوسینده:عليرضا كريميان
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»جوانان از ديدگاه امام خميني- تبيان 16
نوسینده:امام خميني
ناشر:مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»چالش‌هاي سياسي پيش‌روي انقلاب اسلامي
نوسینده:محمدرحيم عيوضي
ناشر:پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»چريك‌هاي فدايي خلق ج1- از نخستين كنش‌ها تا بهمن 1357
نوسینده:محمود نادري
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»چريك‌هاي فدايي خلق ج2- انقلاب اسلامي و بحران در گفتمان
نوسینده:محمود نادري
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»چند حكايت از روح‌الله- گزيده‌اي از سيره امام خميني
نوسینده:گردآورنده: احمد عدالتي
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»حزب ايران نوين به روايت اسناد ساواك‌ ج4
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»حزب برادران شيراز به روايت اسناد
نوسینده:محمدباقر وثوقي
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»حزب مردم به روايت اسناد ساواك ج2
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»حزب مليون به روايت اسناد
نوسینده:شهرام يوسفي‌فر
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»حزب مليون به روايت اسناد ساواك
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»حرف ما- گزيده سرمقاله‌هاي كمان
نوسینده:مرتضي سرهنگي
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»حزب پان ايرانيست 1388-1330ش
نوسینده:مظفر شاهدي
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»حزب توده- از شكل‌گيري تا فروپاشي
نوسینده:به كوشش جمعي از پژوهشگران
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»حزب مردم به روايت اسناد ساواك ج1
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»حسينيه ارشاد به روايت اسناد
نوسینده:محبوبه جودكي
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»حماسه‌سازان پايداري- بسيج در آيينه رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي
نوسینده:*
ناشر:دفتر نشر فرهنگ اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»حماسه‌ها و حماسه‌سازان انقلاب مشروطيت
نوسینده:حسين دوستي
ناشر:ياران
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»حماسه نهم دي 57- پيشگامي تربت حيدريه در پيروزي انقلاب اسلامي
نوسینده:محمدعلي رضايي
ناشر:سروش هدايت
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»حوزه در انقلاب و انقلاب در حوزه‌ها
نوسینده:علي نوعلم
ناشر:سلمان فارسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران
نوسینده:موسي نجفي
ناشر:پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»حيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني- مجموعه گفتار
نوسینده:*
ناشر:مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»خاطرات سياسي اجتماعي دكتر صادق طباطبايي 3جلدي
نوسینده:صادق طباطبايي
ناشر:مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
موضوع:تاريخ معاصر ايران, زندگي‌نامه و خاطرات

»خلاف جريان- دو
نوسینده:سعيد زيباكلام
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»خلاف جريان- يك
نوسینده:سعيد زيباكلام
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»خواجه تاجدار 1و2
نوسینده:ژان گور
ناشر:اميركبير
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»داستان سيستان- 10روز با ره‌بر، يادداشت‌هاي شخصي
نوسینده:رضا اميرخاني
ناشر:قدياني
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»داستان‌هاي آستارا
نوسینده:هوشنگ وقردوست
ناشر:نوآور
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»دانستني‌هاي انقلاب اسلامي براي جوانان ج101- پاسبان جهنمي، زندگي سياسي سپهبد نصيري
نوسینده:زهرا كرماني
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»دانستني‌هاي انقلاب اسلامي براي جوانان ج105- پدر ساواك- نگاهي به زندگاني سياسي سرلشگر تيمور بختيار
نوسینده:جواد عرباني
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»دانستني‌هاي انقلاب اسلامي براي جوانان ج60- دكتر علي شريعتي
نوسینده:روح الله حسينيان
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»دانستني‌هاي انقلاب اسلامي براي جوانان ج72- خروج ممنوع،بررسي فجايع سينما ركس آبادان و مسجد جامع كرمان
نوسینده:ليلا اشرافي
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»دانستني‌هاي انقلاب اسلامي براي جوانان ج78- با خورشيد تا سپيده، حكايت‌هايي از زندگي امام خميني
نوسینده:سهيلا راجي‌كاشاني، سيده‌فاطمه حسيني
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, زندگي‌نامه و خاطرات

»دانستني‌هاي انقلاب اسلامي براي جوانان ج81- توپ‌ها دهل مي‌زنند (مهران در جنگ)
نوسینده:محمدعلي قاسمي
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»در گير و دار كتاب و نشر
نوسینده:كريم امامي
ناشر:نيلوفر
موضوع:تاريخ معاصر ايران, كليات و مرجع

»در خدمت تخت طاووس- يادداشت‌هاي روزانه آخرين سفير شاه در لندن
نوسینده:پرويز راجي
ناشر:طرح نو
موضوع:تاريخ معاصر ايران, زندگي‌نامه و خاطرات

»درآمدي بر كارنامه فرهنگي انقلاب اسلامي
نوسینده:علي عسگري
ناشر:كانون انديشه جوان
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»درآمدي بر نظريه انقلاب اسلامي
نوسینده:نعمت‌الله باوند
ناشر:كانون انديشه جوان
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»درس‌هايي از امام
نوسینده:*
ناشر:تسنيم
موضوع:اخلاق, تاريخ معاصر ايران

»دره نادره- تاريخ عصر نادرشاه
نوسینده:ميرزا مهدي‌خان استرآبادي
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»دريچه‌اي به تاريخ معاصر ايران- مجموعه مقالات
نوسینده:ابوالفتح مومن
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»دغدغه‌ها و نگراني‌هاي امام خميني(ره)
نوسینده:*
ناشر:مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»دفاع مقدس و قدرت نرم
نوسینده:محمد جاني‌پور
ناشر:دانشگاه امام صادق(ع)
موضوع:تاريخ معاصر ايران, جامعه‌شناسي

»دفتر تحكيم وحدت در كشاكش سنت و تحدد
نوسینده:عبدالحسين كلانتري
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»دسته يك- باز روايي خاطرات شب عمليات 1364/11/24، جاده فاو-ام‌القصر
نوسینده:*
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران, زندگي‌نامه و خاطرات

»دزفول در گذر زمان
نوسینده:احمد لطيف‌پور
ناشر:فرهنگ مكتوب
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»دشمن‌شناسي از ديدگاه امام خميني(ره)
نوسینده:حميد نگارش
ناشر:زمزم هدايت
موضوع:تاريخ معاصر ايران, كلام و عقايد

»دو دهه واپسين حكومت پهلوي
نوسینده:حسين آبادبان
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»دولت مطلقه، نظاميان و سياست در ايران(1357-1299)
نوسینده:وحيد سينائي
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ معاصر ايران, جامعه‌شناسي

»دولت‌هاي شهيد رجايي و باهنر و مهدوي كني
نوسینده:سجاد راعي گلوجه
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ديپلماسي و قتل در تهران
نوسینده:لارنس كلي
ناشر:نگاه معاصر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»دين و سياست در انديشه سياسي معاصر
نوسینده:حميدرضا اسماعيلي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»ديوان و قشون در عصر صفوي
نوسینده:ويلم فلور
ناشر:آگه
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»رئيس جمهور در رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب
نوسینده:داودمهدوي زادگان
ناشر:كانون انديشه جوان
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»راهبردها در كلام رهبر- برگرفته از رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب- 2جلدي
نوسینده:سيدعلي خامنه‌اي
ناشر:دفتر نشر فرهنگ اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»راي من كو؟!
نوسینده:محمدجواد زيبايي‌نژاد
ناشر:سنابل
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»رجال عصر پهلوي به روايت اسناد ساواك 01- داريوش همايون
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»رجال عصر پهلوي به روايت اسناد ساواك 20- جمال امامي
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»رجال عصر پهلوي به روايت اسناد ساواك 21- محمد باهري
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»رجال عصر پهلوي به روايت اسناد ساواك 22- رشيديان‌ها ج1
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»رجال عصر پهلوي به روايت اسناد ساواك 22- رشيديان‌ها ج2
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»رجال عصر پهلوي به روايت اسناد ساواك 22- رشيديان‌ها ج3
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»رجال عصر پهلوي به روايت اسناد ساواك 23- پرويز خسرواني
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»رجال عصر پهلوي ج24- شاپور بختيار به روايت اسناد ساواك
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»رسول بيداري شرق- مجموعه مقالات دانشمندان تاجيك درباره امام خميني
نوسینده:مجموعه مقالات
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»رضاخان و توسعه ايران
نوسینده:سيد حسين فلاح‌زاده
ناشر:پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»رضاشاه- تحقيق براي دانش آموزان
نوسینده:سعيد قانعي
ناشر:ساحل
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»رسول آفتاب ج1
نوسینده:*
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»رضاشاه و بريتانيا بر اساس اسناد وزارت خارجه آمريكا
نوسینده:محمد قلي‌مجد
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»رسائل سياسي آيت‌الله شيخ محمد خالصي‌زاده
نوسینده:تدوين: اسلام دباغ
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»رسالت روحانيت از نگاه امام خميني(س)
نوسینده:بهروز رشيدي
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»رسايل مشروطيت، مشروطه به روايت موافقان و مخالفان- 2جلدي
نوسینده:غلامحسين زرگري‌نژاد
ناشر:مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ره عشق- نامه عرفاني حضرت امام خميني(ره)
نوسینده:امام خميني
ناشر:مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
موضوع:تاريخ معاصر ايران, عرفان

»رهبري و انقلاب- نقش امام خميني در انقلاب اسلامي ايران
نوسینده:حسين حسيني
ناشر:پژوهشكده امام خميني
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»روايت نزديك ج02- اشغال تصوير سيزدهم روايت چهل‌ و ‌پنج روز مقاومت در خرمشهر
نوسینده:محمدرضا ابوالحسني
ناشر:روايت فتح
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»روحانيت و سياست- مسائل و پيامدها
نوسینده:عبدالوهاب فراتي
ناشر:پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»روايت نزديك ج05- انرژي اتمي، روايت كمين مجنون و فاو، زمستان 64
نوسینده:يحيي نيازي
ناشر:روايت فتح
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»روحانيت و مشروطه
نوسینده:*
ناشر:بوستان كتاب
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»روز شمار 15خرداد ج1- بهار1340
نوسینده:*
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»روز شمار 15خرداد ج2- تابستان1340
نوسینده:*
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»روز شمار 15خرداد ج3- پائيز1340
نوسینده:*
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»روزشمار تاريخ معاصر ايران ج1 -سوم اسفند1299-1300
نوسینده:حسن فراهاني
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»روزشمار تاريخ معاصر ايران ج2- سال 1301 خورشيدي
نوسینده:هدايت‌الله بهبودي
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»روزشمار تاريخ معاصر ايران ج3- سال 1302 خورشيدي
نوسینده:هدايت الله بهبودي
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»روزشمار تاريخ معاصر ايران ج4- سال 1303 خورشيدي
نوسینده:هدايت الله بهبودي
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»روزشمار جمهوري اسلامي ايران ج1- 1357/11/22 - 1358/4/31
نوسینده:*
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»روزشمار جنگ تحميلي
نوسینده:عليرضا برزگر
ناشر:سروش
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»روزنامه اخبار مشروطيت و انقلاب ايران
نوسینده:سيد احمد تمجيدالسلطان تفرشي حسيني
ناشر:اميركبير
موضوع:تاريخ معاصر ايران, زندگي‌نامه و خاطرات

»روشناي علم- مروري بر بيانات حضرت آيت الله العظمي سيدعلي خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي
نوسینده:*
ناشر:انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»روشنفكر ديني در انديشه امام خميني(ره)
نوسینده:امام خميني
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»روشنفكران ايران در قرن بيستم از مشروطيت تا پايان سلطنت
نوسینده:علي قيصري
ناشر:هرمس
موضوع:تاريخ معاصر ايران, جامعه‌شناسي

»زمين و انقلاب در ايران 1360 - 1340
نوسینده:اريك ج. هوگلاند
ناشر:شيرازه
موضوع:اقتصاد, تاريخ معاصر ايران

»زنان دربار به روايت اسناد ساواك 04- شمس پهلوي
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»زنان دربار به روايت اسناد ساواك 05- فرح پهلوي ج1
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»زنان دربار به روايت اسناد ساواك 05- فرح پهلوي ج2
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»زنان دربار به روايت اسناد ساواك 06- فريده ديبا
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»زندگي سياسي و اجتماعي سيدعبدالله بهبهاني از رهبران انقلاب مشروطيت
نوسینده:شهريار بهباني
ناشر:اميد فردا
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»زندگي و مبارزات آيت‌الله طالقاني
نوسینده:حشمت‌اله عزيزي
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, زندگي‌نامه و خاطرات

»زندگي‌نامه دكتر محمد مصدق- فولاد قلب
نوسینده:مصطفي اسلاميه
ناشر:نيلوفر
موضوع:تاريخ معاصر ايران, زندگي‌نامه و خاطرات

»سازمان روحانيت شيعه در عصر رضاشاه پهلوي
نوسینده:اميد بابايي
ناشر:شيعه‌شناسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»سازمان مجاهدين خلق، پيدايي تا فرجام- خلاصه دوره سه جلدي
نوسینده:*
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»سازمان مجاهدين خلق، پيدايي تا فرجام- خلاصه دوره سه جلدي
نوسینده:به كوشش پژوهشگران
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»سازمان‌هاي يهودي و صهيونيستي در ايران- گالينگور
نوسینده:*
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»سبك رهبري امام خميني(ره)
نوسینده:عباس شفيعي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»سازمان‌هاي اطلاعاتي و امنيتي ايران تا پايان دوره رضاشاه
نوسینده:اقبال حكيميون
ناشر:مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»سالنامه نگاري در ايران
نوسینده:سيدفريد قاسمي
ناشر:اميركبير
موضوع:ادبيات, تاريخ معاصر ايران

»ساواك- سازمان اطلاعات و امنيت كشور 1357-1335
نوسینده:مظفر شاهدي
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ستارخان، خياباني، ميرزاكوچك جنگلي: ايران رها از فقر و ظلم
نوسینده:شاپور رواساني
ناشر:اطلاعات
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»سرزمين‌هاي شمالي پيرامون خليج فارس و درياي عمان در صد سال پيش
نوسینده:محمدعلي سديدالسلطنه
ناشر:اميركبير
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»سفرنامه دوم مظفرالدين شاه به فرنگ
نوسینده:*
ناشر:نشر شهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران, زندگي‌نامه و خاطرات

»سفرنامه دوم مظفرالدين شاه به فرنگ، رحلي
نوسینده:*
ناشر:نشر شهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران, زندگي‌نامه و خاطرات

»سفر به سرزمين نور
نوسینده:بهزاد پودات
ناشر:فرهنگ منهاج
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»سفير 7هزار روزه- خاطرات سيدتقي موسوي درچه‌اي
نوسینده:حسين روحاني صدر
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران, زندگي‌نامه و خاطرات

»سقوط ج2- مجموعه مقالات دومين همايش بررسي علل فروپاشي سلطنت پهلوي
نوسینده:*
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»سقوط ج1- مجموعه مقالات نخستين همايش بررسي علل فروپاشي سلطنت پهلوي
نوسینده:*
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»سه پديده در آينه زمان- قرآن كريم، انقلاب اسلامي، دفاع مقدس
نوسینده:مجتبي رحماندوست
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ اسلام, تاريخ معاصر ايران

»سه حزب- مردم، مليون، ايران نوين (1353-1336)
نوسینده:*
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»سياست خارجي دولت اصلاحات، موفقيت‌ها و شكست‌ها
نوسینده:بيژن اسدي
ناشر:باز
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»سي سال نفت ايران- از ملي شدن نفت تا انقلاب اسلامي
نوسینده:قباد فخيمي
ناشر:مهرانديش
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»سياحت خورشيد- مهاجرت‌ها، مسافرت‌ها و اقامتگاه‌هاي امام خميني(ره)
نوسینده:غلامرضا گلي‌زواره
ناشر:هستي نما
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»سياست خارجي و روابط بين‌الملل از ديدگاه امام خميني(ره)- تبيان 28
نوسینده:*
ناشر:مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»سياست‌نامه خراساني- قطعات سياسي در آثار آخوند ملا محمدكاظم خراساني
نوسینده:محسن كديور
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»سيد حسين فاطمي و تحولات سياسي ايران
نوسینده:رزا ناظم
ناشر:آگاه
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»سير استعمار انگليس در ايران
نوسینده:ايرج رودگر كيادارا
ناشر:سفير اردهال
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»سيد علي شايگان- زندگي‌نامه‌ي سياسي، نوشته‌ها و سخنراني‌ها 2جلدي
نوسینده:احمد شايگان
ناشر:آگاه
موضوع:تاريخ معاصر ايران, زندگي‌نامه و خاطرات

»سيره عملي امام خميني(س) در اداره امور كشور 1357-1368
نوسینده:فرهاد درويشي‌سه‌تلاني
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»سياستمداران جوان
نوسینده:عليرضا صلواتي
ناشر:اطلاعات
موضوع:تاريخ معاصر ايران, زندگي‌نامه و خاطرات

»سير تحولات پنجاه ساله فن‌آوري هسته‌اي در ايران
نوسینده:مهدي عليخاني صدر
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»سير تطور تفكر سياسي امام خميني(ره)
نوسینده:نجف لك‌زايي
ناشر:پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
موضوع:تاريخ معاصر ايران, كلام و عقايد

»سيري در كانون نويسندگان ايران
نوسینده:مسلم نجفي
ناشر:بوستان كتاب
موضوع:ادبيات, تاريخ معاصر ايران

»سيري در زندگاني استاد مطهري
نوسینده:*
ناشر:صدرا
موضوع:تاريخ معاصر ايران, زندگي‌نامه و خاطرات

»شاگردان مدرسه عشق
نوسینده:جواد محدثي
ناشر:زمزم هدايت
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»شاه در آينه‌ي شاه، بررسي مصاحبه‌هاي مطبوعاتي شاه (1320-1357)
نوسینده:بيتا عظيمي‌نژادان
ناشر:نگاه معاصر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»شرح ماجرا- مروري بر ديدگاه‌هاي حضرت آيت‌الله العظمي سيدعلي خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي
نوسینده:*
ناشر:انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»شروط عوضين از ديدگاه امام خميني(س)
نوسینده:هادي حسني
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»شكل‌گيري انقلاب اسلامي از سلطنت پهلوي تا جمهوري اسلامي
نوسینده:محسن ميلاني
ناشر:گام نو
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»شكوه فرمان- مجموعه بيانات مقام معظم رهبري در اجتماعات عظيم مردم ولايت مدار قم المقدسه
نوسینده:*
ناشر:كتاب فردا
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»شكوه شمس- آلبوم تصاوير امام خميني
نوسینده:*
ناشر:مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
موضوع:تاريخ معاصر ايران, هنر

»شنبه پس از انتخابات
نوسینده:محمد‌سعيد كاوه
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»شهيد حجت السلام‌و‌المسلمين دكتر محمدجواد باهنر- به روايت اسناد
نوسینده:*
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, زندگي‌نامه و خاطرات

»شهيد نامدار عاشورا ثقه‌الاسلام تبريزي
نوسینده:سيد هادي خسروشاهي
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»شيخ محمد خالصي‌زاده-روحانيت در مصاف با انگليس
نوسینده:علي احمدي
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»صحيفه انقلاب- وصيت‌نامه سياسي، الهي رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني
نوسینده:*
ناشر:دارالفكر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»صحيفه امام- مجموعه آثار امام خميني(ره) 22جلدي
نوسینده:امام خميني
ناشر:مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
موضوع:تاريخ معاصر ايران, كليات و مرجع

»صحيفه‌ي انقلاب- وصيت‌نامه‌ي سياسي الهي رهبركبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(س) با مقدمه جوادي آملي
نوسینده:*
ناشر:ذكر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»صعود نافرجام- تحليلي بر تأثير درآمدهاي نفتي بر فروپاشي رژيم پهلوي
نوسینده:مهران شيراوند
ناشر:سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست ج2
نوسینده:رسول جعفريان
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»طايفه باصري در كومش(قومس)
نوسینده:محمد حسيني
ناشر:پازينه
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»طرح‌ها و كاريكاتورهاي مردمي به روايت اسناد ساواك
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»طريق هدايت در كلام ولايت- تبيين اجمالي مباني انقلاب اسلامي در پرتو آموزه‌هاي‌ديني
نوسینده:مجيد محتشميان
ناشر:چاپ و نشر بين الملل
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»عبدالكريم ايادي به روايت اسناد
نوسینده:*
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»عقاب‌هاي تپه 60
نوسینده:محمدرضا بايرامي
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»عصر امام خميني(ره)
نوسینده:ميراحمدرضا حاجتي
ناشر:بوستان كتاب
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»عقيق‌هاي فصل يادگاري- مجموعه عاشقانه‌هاي جنگ و...
نوسینده:اسماعيل فيروزي
ناشر:سوره مهر
موضوع:ادبيات, تاريخ معاصر ايران

»عناصر داستاني در چند متن فارسي ميانه
نوسینده:سيده فاطمه موسوي
ناشر:پژوهشگاه علوم انساني
موضوع:تاريخ معاصر ايران, داستان ايراني

»عهد قاجار- مذاكره، اعتراض و دولت در ايران قرن سيزدهم
نوسینده:ونسا مارتين
ناشر:ماهي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»فرهنگ احزاب و جمعيت‌هاي سياسي
نوسینده:محسن مديرشانه‌چي
ناشر:نگاه معاصر
موضوع:تاريخ معاصر ايران, كليات و مرجع

»فرهنگ در منظر مقام معظم رهبري
نوسینده:*
ناشر:نشر شهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»فرهنگ سياسي در جمهوري اسلامي ايران
نوسینده:سميح فارسون، مهرداد مشايخي
ناشر:باز
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»فرهنگ شعارهاي انقلاب اسلامي
نوسینده:*
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»فرهنگ و تمدن غرب از ديدگاه امام خميني(ره)
نوسینده:ميثم طاهري بنچناري
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»فروپاشي قاجار و برآمدن پهلوي
نوسینده:غلامحسين ميزا صالح
ناشر:نگاه معاصر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»قاجاريه و آموزش عكاسي- كتاب‌ها و دست نوشته‌هاي عكاسي در دوره‌ي قاجار
نوسینده:عباس رحيمي
ناشر:فرزان روز
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»قاعده لاضرر از ديدگاه امام خميني(س)
نوسینده:ابوالقاسم رشيدپور
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»قحطي بزرگ 1298-1296 ش
نوسینده:محمدقلي مجد
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»قدرت سركوب رژيم پهلوي و انقلاب اسلامي
نوسینده:حميد شايسته‌پور
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»قدرت نرم و امنيت نرم- چالش‌ها و راهكارهاي فراروي جهان اسلام
نوسینده:حميد حلمي‌زاده
ناشر:دانشگاه امام صادق(ع)
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»قدرت نرم و انقلاب رنگي- انقلاب رنگي به مثابه تهديد جمهوري اسلامي ايران
نوسینده:حامد عبدوس
ناشر:دانشگاه امام صادق(ع)
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»قدرت و ديگر هيچ- بيست سال با سازمان مجاهدين خلق
نوسینده:طاهره باقرزاده
ناشر:اطلاعات
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»قزلباش شاه- شاه عباس كبير 1-2
نوسینده:بهرام افراسيابي
ناشر:مهرفام
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»قصه روزنامه‌جات عهد بوق- تاريخ مطبوعات ايران براي نوجوانان
نوسینده:سيد علي كاشفي خوانساري
ناشر:حوا
موضوع:تاريخ معاصر ايران, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي شهر جنگي
نوسینده:گروهي از نويسندگان
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران, زندگي‌نامه و خاطرات

»قهرمانان انقلاب ج08- ستاره من، روايتي داستاني از زندگي شهيد محمدعلي رجايي
نوسینده:زهره يزدان پناه
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران, داستان ايراني, زندگي‌نامه و خاطرات

»قهرمانان انقلاب ج09- تك درختي در كوير، روايتي داستاني از زندگي آيت الله سيدمحمود طالقاني
نوسینده:زهرا حيدري
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»قهرمانان انقلاب ج03- شال سبز، روايتي داستاني از زندگي شهيدسيدعبدالحسين دستغيب
نوسینده:علي اكبر عسگري
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران, داستان ايراني

»قهرمانان انقلاب ج07- راز گل سرخ، روايتي داستاني از زندگي شهيد آيه‌الله سعيدي
نوسینده:خسرو باباخاني
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران, داستان ايراني, زندگي‌نامه و خاطرات

»قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ج7- بازتاب‌ها
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ج8- بازتاب‌ها، استان تهران
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»قوميت، مليت و انديشه فراملي از ديدگاه امام خميني- تبيان34
نوسینده:امام خميني
ناشر:مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
موضوع:تاريخ معاصر ايران, جامعه‌شناسي

»قيام عاشورا در كلام و پيام امام خميني(ره)- تبيان 3
نوسینده:امام خميني
ناشر:مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
موضوع:تاريخ اسلام, تاريخ معاصر ايران

»قيام عشاير جنوب 1343-1341
نوسینده:كشواد سياهپور
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»قيام مسجد گوهرشاد به روايت اسناد
نوسینده:تدوين: داود قاسم‌پور
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»كابينه حسنعلي منصور به روايت اسناد ساواك ج3
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»كابينه دوم ميرحسين موسوي
نوسینده:علي بي‌ژه‌فر
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»كالبدشكافي يك واقعه، 17 شهريور 1357
نوسینده:*
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»كتاب علي صياد شيرازي 7- خدا مي‌خواست زنده بماني
نوسینده:فاطمه غفاري
ناشر:روايت فتح
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»كتاب و كتابخواني در آينه رهنمودهاي مقام معظم رهبري
نوسینده:تنظيم: دفتر مقام معظم رهبري
ناشر:دفتر نشر فرهنگ اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, جامعه‌شناسي

»كتابخانه دانشنامه جهان اسلام ج06- پهلوي‌ها
نوسینده:جمعي از مؤلفان
ناشر:كتاب مرجع
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»كتابخانه دانشنامه جهان اسلام ج12- تاريخ سياسي و نظامي جنگ عراق با ايران
نوسینده:علي‌اكبر ولايتي، اصغر صادقي‌يكتا، محمود يزدان فام
ناشر:كتاب مرجع
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»كتابخانه دانشنامه جهان اسلام ج14- تبريز جغرافيا، تاريخ
نوسینده:مصطفي مومني
ناشر:كتاب مرجع
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»كتابخانه دانشنامه جهان اسلام ج32- حزب در ايران
نوسینده:جمعي از مؤلفان
ناشر:كتاب مرجع
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»كلوپ روتاري به روايت اسناد ساواك ج1
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»كلوپ روتاري به روايت اسناد ساواك ج2
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»كلوپ لاينز به روايت اسناد ساواك ج1
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»كردستان
نوسینده:مصطفي چمران
ناشر:دفتر نشر فرهنگ اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»كلوپ لاينز به روايت اسناد ساواك ج2
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»كنسول در شرق- خاطرات جنرال كنسول انگلستان از زندگي سياسي خود و انقلاب ...
نوسینده:آلبرت چارلز راتيسلاو
ناشر:مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني
موضوع:تاريخ جهان, تاريخ معاصر ايران

»كنگره آخوند خراساني ج02- شناخت‌نامه آخوند خراساني، متون فارسي ج1
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»كنگره آخوند خراساني ج03- شناخت‌نامه آخوند خراساني، متون فارسي ج2
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»كنگره آخوند خراساني ج04- شناخت‌نامه آخوند خراساني، متون عربي و انگليسي ج3
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»كنگره آخوند خراساني ج05- فقه فتوايي آخوند خراساني مشتمل بر پانزده كتاب، رساله و حاشيه فقهي ج1
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»كنگره آخوند خراساني ج06- فقه فتوايي آخوند خراساني مشتمل بر پانزده كتاب، رساله و حاشيه فقهي ج2
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»كنگره آخوند خراساني ج07- فقه فتوايي آخوند خراساني مشتمل بر پانزده كتاب، رساله و حاشيه فقهي ج3
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»كنگره آخوند خراساني ج08- مجموعه مقالات كنگره بين‌المللي بزرگداشت آخوند خراساني، سيره علمي و عملي
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»كنگره آخوند خراساني ج09- مجموعه مقالات كنگره بين‌المللي بزرگداشت آخوند خراساني، سياسي و اجتماعي
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»كنگره آخوند خراساني ج10- مجموعه مقالات كنگره بين‌المللي بزرگداشت آخوند خراساني، فقهي، اصولي، قرآني‌
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»كنگره آخوند خراساني ج11- آخوند خراساني به روايت اسناد
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»كودتاي 28 مرداد- چند گزارش مستند
نوسینده:عبدالله شهبازي
ناشر:روايت فتح
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»گذري و نظري بر زخم‌هاي فرهنگي ما ايرانيان
نوسینده:سعيد ارجائي
ناشر:پازينه
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»گذشت زمانه
نوسینده:بزرگ علوي
ناشر:نگاه
موضوع:تاريخ معاصر ايران, زندگي‌نامه و خاطرات

»گروگان‌گيري ايراني
نوسینده:راكي سيكمن
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»گزارش به خاك هويزه- خاطرات سردار يونس شريفي
نوسینده:*
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران, زندگي‌نامه و خاطرات

»گزارش يك طرح- چهارسال تلاش براي ماندگاري گوشه‌اي از تاريخ انقلاب
نوسینده:به اهتمام: جواد كامور بخشايش
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»گزيده مقالات و گفت و گوهاي كتاب ماه ادبيات درباره ادبيات انقلاب اسلامي (1388 - 1386)
نوسینده:*
ناشر:خانه كتاب
موضوع:ادبيات, تاريخ معاصر ايران

»گفتارهايي درباره انقلاب اسلامي ايران
نوسینده:جلال درخشه
ناشر:دانشگاه امام صادق(ع)
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»گفتمان مشروطه اسلامي- بررسي زمينه‌هاي پيدايش و شكل‌گيري گفتمان مشروطه اسلام
نوسینده:محمد حبيبي خوزخواني
ناشر:گام نو
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»گفتمان جمهوري اسلامي در انديشه امام‌خميني
نوسینده:حسن كلاته
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»ماهي سفيد كور در ايران- سفرنامه آنتوني اسميت 1330 شمسي
نوسینده:آنتوني اسميت
ناشر:گستره
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»مبارزات امام خميني(ره) به روايت اسناد- از هجرت به فرانسه تا بازگشت به ايران
نوسینده:*
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»مباني انديشه سياسي امام خميني (ره)- جهان‌بيني و ايدئولوژي
نوسینده:روح‌الله حسينيان
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»مباني فراماسونري
نوسینده:گروه تحقيقات علمي تركيه
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, جامعه‌شناسي

»مباني كلامي حكومت ديني در انديشه امام خميني(س)
نوسینده:ضامن‌علي حبيبي
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»مباني نظام اسلامي از ديدگاه امام خميني(ره)
نوسینده:عبدالعلي علي‌عسكري
ناشر:سروش
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»متن كامل يادداشت‌هاي علم 6جلدي
نوسینده:امير اسدالله
ناشر:معين
موضوع:تاريخ معاصر ايران, زندگي‌نامه و خاطرات

»مجلس شوراي اسلامي- دوره سوم
نوسینده:رضا جهان محمدي
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»مجموعه آثار دكتر عماد افروغ ج09- گفت‌وگوهاي سياسي
نوسینده:عماد افروغ
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»مجموعه آثار همايش استاد محمدتقي شريعتي ج3- ياد استاد، مصاحبه‌ها
نوسینده:*
ناشر:مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»مجموعه آثار دكتر عماد افروغ ج06- مناقشه حق و مصلحت و بن‌بست جنبش دانشجويي
نوسینده:عماد افروغ
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»مجموعه آثار شهيد آويني ج07- آغازي بر يك پايان(انقلاب اسلامي و پايان انتظار)
نوسینده:سيدمرتضي آويني
ناشر:واحه
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»مجموعه تاريخهاي محلي انقلاب اسلامي ج9- ارسباران در انقلاب
نوسینده:حسين دوستي
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»مجموعه مقالات ترويج فرهنگ ايثار و شهادت
نوسینده:*
ناشر:دانشگاه قم
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»محرم 1357 به روايت اسناد
نوسینده:منصور خليلي
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»محرمانه- اسرار مسلح كردن عراق در جنگ با ايران
نوسینده:احمدعدنان القيسي
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران, زندگي‌نامه و خاطرات

»مشاركت عمومي در انديشه امام خميني(ره)
نوسینده:*
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»مشروطه خواهي ايرانيان
نوسینده:مجموعه مقالات
ناشر:باز
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»مشروطه شرعي و مشروعه شرطي- بازخواني نظرات ميرزاي نائيني و شيخ فضل‌الله نوري
نوسینده:گروه پژوهش‌گر
ناشر:طرح فردا
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي, فقه و اصول

»مشروطه ناكام- تأملي در رويارويي ايرانيان با چهره ژانوسي تجدد
نوسینده:مهدي رهبري
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»مشروطه و جمهوري- ريشه‌هاي نابساماني نظم دموكراتيك در ايران
نوسینده:عليرضا ملائي تواني
ناشر:گستره
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»مشروطه‌ي ايراني
نوسینده:ماشاءالله آجوداني
ناشر:اختران
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»مشروطيت جنوب ايران، به گزارش باليوز بريتانيا در بوشهر
نوسینده:حسن زنگنه
ناشر:مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»مصاحبه در تاريخ شفاهي- مجموعه مقالات چهارمين نشست تخصصي و كارگاه آموزشي تاريخ شفاهي (6و7 اسفند 1386)
نوسینده:*
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»مشاهير نامي خنج
نوسینده:محمدامين خنجي
ناشر:فرزان روز
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»مصلح بيدار ج1- مجموعه مصاحبه‌ها و... درباره زندگاني و شخصيت شهيد مطهري
نوسینده:*
ناشر:صدرا
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»مطهري كه بود؟
نوسینده:*
ناشر:صدرا
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»معماي هويدا
نوسینده:عباس ميلاني
ناشر:اختران
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»مفاهيم قديم و انديشه جديد- درآمدي نظري بر مشروطه ايران
نوسینده:حسين آباديان
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ملكم‌خان- نظريه‌پرداز نوسازي سياسي درصدر مشروطه
نوسینده:حسن قاضي مرادي
ناشر:كتاب آمه
موضوع:تاريخ معاصر ايران, زندگي‌نامه و خاطرات

»منشآت قائم مقام فراهاني- به انضمام خطابه ميرزا يحيي دولت آبادي پيرامون شرح و احوال و آثار قائم مقام
نوسینده:*
ناشر:نگاه
موضوع:تاريخ معاصر ايران, زندگي‌نامه و خاطرات

»منشور روحانيت- پيام تاريخي و مهم امام خميني(ره) خطاب به روحانيون سراسر كشور
نوسینده:امام خميني
ناشر:مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»مهدي كروبي در مدار سقوط
نوسینده:آرش پاك‌انديش
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»نامه‌ها و ناگفته‌ها- مجموعه‌اي از نامه‌هاي شخصيت‌ها به استاد مطهري و نامه‌ها و يادداشتهاي ويژه استاد
نوسینده:*
ناشر:صدرا
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»نامه تاريخي استاد مطهري به امام خميني(ره)
نوسینده:*
ناشر:صدرا
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»نامه‌ها و يادداشت‌هاي مهندس كاظم حسيبي مشاور ارشد دكتر مصدق در امور نفت
نوسینده:*
ناشر:گام نو
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»نامه‌ها، گلايه‌ها، مقاله‌ها و گفتگوها - آنچه بر نشر كتاب و فرهنگ گذشت!
نوسینده:داوود علي بابائي
ناشر:اميد فردا
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»نامه‌هايي از تهران بانضمام شرح حال رجال عصر پهلوي- خاطرات سر ريدر ويليام بولارد سفير كبير انگلستان
نوسینده:ريدر ويليام بولارد
ناشر:نگاه معاصر
موضوع:تاريخ معاصر ايران, زندگي‌نامه و خاطرات

»نشست تخصصي3- حق قضاوت كنسولي، كاپيتولاسيون
نوسینده:مجموعه سخنراني‌ها و مقالات: گودرز افتخار جهرمي، قاسم تبريزي، روح‌الله حسينيان، محمد هراتي، داوود هرميداس باوند
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»نشست تخصصي5- روحانيت و نهضت ملي شدن صنعت نفت
نوسینده:مجموعه سخنراني: رسول جعفريان، روح‌الله حسينيان، سيدجلال‌الدين مدني
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»نظام سياسي و سازمان‌هاي اجتماعي ايران در عصر قاجار
نوسینده:غلامرضا ورهرام
ناشر:معين
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»نشست تخصصي6- حزب ملل اسلامي
نوسینده:مجموعه سخنراني: سيدمحمدكاظم بجنوردي، محمدجواد حجتي كرماني، ابراهيم ذوالفقاري، ابوالقاسم سرحدي‌زاده
ناشر:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»نقد تاريخ‌نگاري انقلاب اسلامي- كتاب دوم
نوسینده:مركز اسناد انقلاب اسامي
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»نقد و ارزيابي نظريه كاريزمايي در تبيين رهبري امام خميني(ره)
نوسینده:بهرام اخوان كاظمي
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, روان‌شناسي و علوم تربيتي

»نقش دانشجويان مسلمان در گفتگوهاي فراملي- انديشه دانشجو 5
نوسینده:محمدعلي متوليان
ناشر:دفتر نشر معارف
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»نكته‌هاي ناب ج5- ويژگي‌هاي فرهنگ و تمدن غربي، نگرش اسلام و غرب به زن، ...
نوسینده:تدوين وتنظيم: حسن قدوسي‌زاده
ناشر:دفتر نشر معارف
موضوع:تاريخ معاصر ايران, عمومي

»نقشه‌ي نقش بر آب- مروري بر بيانات حضرت آيت الله العظمي سيد علي خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي
نوسینده:*
ناشر:انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»نهضت نرم‌افزاري از نگاه مقام معظم رهبري
نوسینده:گروه مولفان
ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»نگاهي به مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي ايران
نوسینده:محمد جواد ارسطا
ناشر:بوستان كتاب
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»نگرشي موضوعي بر وصيت‌نامه سياسي الهي امام خميني(س)
نوسینده:*
ناشر:مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»نگهبان آراء
نوسینده:شوراي نگهبان
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»نهضت امام خميني(ره) ج3
نوسینده:سيدحميد روحاني
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»نهضت امام خميني(ره) ج4
نوسینده:سيد حميد روحاني
ناشر:پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»نهضت مشروطيت در كرمانشاه و كنگاور
نوسینده:محمدعلي سلطاني
ناشر:مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»نهضت مشروطيت در كرمانشاهان
نوسینده:*
ناشر:مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»نه، ده(88/10/9)- دل‌نوشته‌هاي حسين قدياني در قطعه 26
نوسینده:حسين قدياني
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»نهضت امام خميني(ره) ج1
نوسینده:سيدحميد روحاني
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»نهضت امام خميني(ره) ج2
نوسینده:سيدحميد روحاني
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»نهضت علمي و فرهنگي از نگاه امام خميني(ره)
نوسینده:گروه مولفان
ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملي
نوسینده:علي رهنما
ناشر:گام نو
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»هر كسي كار خودش- فرهنگ مشاغل جبهه
نوسینده:رحيم مخدومي
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران, جامعه‌شناسي

»همپاي صاعقه كتاب يكم، از كارنامه عملياتي لشكر 27 محمدرسول‌الله(ص)- دي 1360 تا تير1361
نوسینده:حسين بهزاد، گل‌علي بابايي
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»همسران شاه ج2- همراه با دست‌نوشته دفترچه خاطرات فرح ديبا
نوسینده:بهرام افراسيابي
ناشر:مهتاب
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»همسران شاه ج1- همراه با دست‌نوشته دفترچه خاطرات فرح ديبا
نوسینده:بهرام افراسيابي
ناشر:مهتاب
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»همه چيز درباره جنگ ج1
نوسینده:مرتضي سرهنگي
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»هويت ما
نوسینده:حسين كچويان
ناشر:كتاب فردا
موضوع:تاريخ معاصر ايران, جامعه‌شناسي

»واژه و معناي آن از فارسي ميانه تا فارسي
نوسینده:كتايون مزداپور
ناشر:پژوهشگاه علوم انساني
موضوع:ادبيات, تاريخ معاصر ايران

»وقايع مشروطيت به روايت نامه‌هاي سيدرضا به حاج ميرزا آقاي فرشي
نوسینده:سيد رضا
ناشر:ياران
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ورق‌پاره‌هاي زندان
نوسینده:بزرگ علوي
ناشر:نگاه
موضوع:تاريخ معاصر ايران, زندگي‌نامه و خاطرات

»ولايت و مرجعيت اهل بيت(ع) از ديدگاه امام خميني
نوسینده:علي‌اصغر رضواني
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»يادداشت‌هاي يك روزنامه‌نگار ج2ـ تحولات نيم قرن تاريخ معاصر ايران
نوسینده:مختار حديدي‌، جلال فرهمند
ناشر:مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ياران امام به روايت اسناد ساواك 04- شهيد آيت الله سيد اسدالله مدني
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ياران امام به روايت اسناد ساواك 12- پيشكسوت انقلاب، شهيد حاج مهدي عراقي
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ياران امام به روايت اسناد ساواك 03- شهيد آيت الله دكتر سيد محمد حسيني بهشتي
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ياران امام به روايت اسناد ساواك 19- خادم شريعت، آيت‌الله سيدحسين خادمي
نوسینده:سيدحسين خادمي
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ياران امام به روايت اسناد ساواك 20- آيت‌الله سيدمرتضي پسنديده به روايت اسناد ساواك
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ياران امام به روايت اسناد ساواك 24- شهيد آيت‌الله حاج شيخ علي قدوسي
نوسینده:آيت‌الله علي قدوسي
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ياران امام به روايت اسناد ساواك 27- قامت استوار ج1، شهيد حجت‌الاسلام فضل‌الله مهدي‌زاده محلاتي
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ياران امام به روايت اسناد ساواك 21- آيت‌الله محمد‌مهدي رباني املشي
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ياران امام به روايت اسناد ساواك 22- شهيد آيت‌الله حاج شيخ حسين غفاري
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ياران امام به روايت اسناد ساواك 27- قامت استوار ج2، شهيد حجت‌الاسلام فضل‌الله مهدي زاده محلاتي
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ياران امام به روايت اسناد ساواك 33- شهيد صادق، شهيد محمدصادق اسلامي
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ياران امام به روايت اسناد ساواك 36- آيت‌الله محمدصادق خلخالي
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ياران امام به روايت اسناد ساواك 37- شهيد حجت‌الاسلام محمد منتظري
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ياران امام به روايت اسناد ساواك ج43- عالم مبارز حجه الاسلام حاج شيخ محمد تعميركاري
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ياران امام به روايت اسناد ساواك ج44- آيت الله حاج شيخ بهاءالدين محلاتي ج2
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ياران امام به روايت اسناد ساواك 34- شهيد حجت‌الاسلام غلامحسين حقاني
نوسینده:گروه نويسندگان
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ياران امام به روايت اسناد ساواك 35- روشنگر دوران، حجةالاسلام و المسلمين حاج سيدمحمد احمدي
نوسینده:سيد محمد احمدي
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ياران امام به روايت اسناد ساواك 38- آيت‌الله مهدوي كني به روايت اسناد ساواك
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ياران امام به روايت اسناد ساواك 41- آيت‌الله حاج شيخ غلامحسين جعرفي همداني
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ياران امام به روايت اسناد ساواك ج44- آيت‌الله حاج شيخ بهاءالدين محلاتي ج1
نوسینده:*
ناشر:مركز بررسي اسناد تاريخي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

تحلیل آمار سایت و وبلاگ