تعدادیافت شده:36 زمان جستجو:0.0396
»از انجمن پيروان قرآن تا انجمن حجتيه- سير تحول انجمن‌هاي ديني از شهريور 1320 تاكنون
نوسینده:حيدر رحيم‌پور (ازغدي)
ناشر:طرح فردا
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي, فقه و اصول

»استراتژي رهبري امام خميني(ره)
نوسینده:عباس شفيعي
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»انديشه سياسي شهيد مدرس- كانون انديشه جوان
نوسینده:رضا عيسي‌نيا
ناشر:كانون انديشه جوان
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»انقلاب اسلامي و احياي هويت ديني شيعيان لبنان
نوسینده:داود سليماني‌زاده
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»انقلاب ايران و بازتاب جهاني آن
نوسینده:جان. ال. اسپوزيتو
ناشر:باز
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»ايران و مسئله هسته‌اي
نوسینده:مجموعه مقالات
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»بحران در استبدادسالاري ايران
نوسینده:احمد سيف
ناشر:كتاب آمه
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»تبيين الگوي تصميم‌گيري و سياست‌گذاري امام خميني
نوسینده:مجتبي اسكندري
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»چالش‌هاي سياسي پيش‌روي انقلاب اسلامي
نوسینده:محمدرحيم عيوضي
ناشر:پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران
نوسینده:موسي نجفي
ناشر:پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»درآمدي بر كارنامه فرهنگي انقلاب اسلامي
نوسینده:علي عسگري
ناشر:كانون انديشه جوان
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»دين و سياست در انديشه سياسي معاصر
نوسینده:حميدرضا اسماعيلي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»رئيس جمهور در رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب
نوسینده:داودمهدوي زادگان
ناشر:كانون انديشه جوان
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»روحانيت و سياست- مسائل و پيامدها
نوسینده:عبدالوهاب فراتي
ناشر:پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»سياست خارجي و روابط بين‌الملل از ديدگاه امام خميني(ره)- تبيان 28
نوسینده:*
ناشر:مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»سياست‌نامه خراساني- قطعات سياسي در آثار آخوند ملا محمدكاظم خراساني
نوسینده:محسن كديور
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»قدرت نرم و امنيت نرم- چالش‌ها و راهكارهاي فراروي جهان اسلام
نوسینده:حميد حلمي‌زاده
ناشر:دانشگاه امام صادق(ع)
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»قدرت نرم و انقلاب رنگي- انقلاب رنگي به مثابه تهديد جمهوري اسلامي ايران
نوسینده:حامد عبدوس
ناشر:دانشگاه امام صادق(ع)
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»كابينه دوم ميرحسين موسوي
نوسینده:علي بي‌ژه‌فر
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»كتابخانه دانشنامه جهان اسلام ج32- حزب در ايران
نوسینده:جمعي از مؤلفان
ناشر:كتاب مرجع
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»كنگره آخوند خراساني ج02- شناخت‌نامه آخوند خراساني، متون فارسي ج1
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»كنگره آخوند خراساني ج03- شناخت‌نامه آخوند خراساني، متون فارسي ج2
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»كنگره آخوند خراساني ج04- شناخت‌نامه آخوند خراساني، متون عربي و انگليسي ج3
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»كنگره آخوند خراساني ج05- فقه فتوايي آخوند خراساني مشتمل بر پانزده كتاب، رساله و حاشيه فقهي ج1
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»كنگره آخوند خراساني ج06- فقه فتوايي آخوند خراساني مشتمل بر پانزده كتاب، رساله و حاشيه فقهي ج2
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»كنگره آخوند خراساني ج07- فقه فتوايي آخوند خراساني مشتمل بر پانزده كتاب، رساله و حاشيه فقهي ج3
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»كنگره آخوند خراساني ج08- مجموعه مقالات كنگره بين‌المللي بزرگداشت آخوند خراساني، سيره علمي و عملي
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»كنگره آخوند خراساني ج09- مجموعه مقالات كنگره بين‌المللي بزرگداشت آخوند خراساني، سياسي و اجتماعي
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»كنگره آخوند خراساني ج10- مجموعه مقالات كنگره بين‌المللي بزرگداشت آخوند خراساني، فقهي، اصولي، قرآني‌
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»كنگره آخوند خراساني ج11- آخوند خراساني به روايت اسناد
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»گفتمان مشروطه اسلامي- بررسي زمينه‌هاي پيدايش و شكل‌گيري گفتمان مشروطه اسلام
نوسینده:محمد حبيبي خوزخواني
ناشر:گام نو
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»گفتمان جمهوري اسلامي در انديشه امام‌خميني
نوسینده:حسن كلاته
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»مباني انديشه سياسي امام خميني (ره)- جهان‌بيني و ايدئولوژي
نوسینده:روح‌الله حسينيان
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»مجموعه آثار دكتر عماد افروغ ج09- گفت‌وگوهاي سياسي
نوسینده:عماد افروغ
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»مجموعه آثار دكتر عماد افروغ ج06- مناقشه حق و مصلحت و بن‌بست جنبش دانشجويي
نوسینده:عماد افروغ
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»مشروطه شرعي و مشروعه شرطي- بازخواني نظرات ميرزاي نائيني و شيخ فضل‌الله نوري
نوسینده:گروه پژوهش‌گر
ناشر:طرح فردا
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي, فقه و اصول

تحلیل آمار سایت و وبلاگ