تعدادیافت شده:4 زمان جستجو:0.0217
»جامعه‌شناسي حقوق
نوسینده:اسحق ارجمند سياهپوش
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي, حقوق

»جامعه‌شناسي حقوقي- يك بررسي جامعه‌شناختي ازدواج و طلاق خندق آبادي‌ها
نوسینده:حسن حبيبي
ناشر:اطلاعات
موضوع:جامعه‌شناسي, حقوق

»حقوق مالي زن- مقايسه تطبيقي در حقوق اسلام، ايران و كنوانسيون رفع تبعيض از زنان
نوسینده:فاطمه فهيمي
ناشر:دانشگاه قم
موضوع:جامعه‌شناسي, حقوق

»حقوق و اجتماع- رابطه حقوق با عوامل اجتماعي و رواني
نوسینده:پرويز صانعي
ناشر:طرح نو
موضوع:جامعه‌شناسي, حقوق

تحلیل آمار سایت و وبلاگ