تعدادیافت شده:2 زمان جستجو:0.0209
»مديران فهيم و مفاهيم اساسي- هزاره سوم
نوسینده:محمد كاظم
ناشر:سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد
موضوع:جامعه‌شناسي, مديريت

»مديريت و تجارت الكترونيكي
نوسینده:گروهي از نويسندگان
ناشر:سفير اردهال
موضوع:جامعه‌شناسي, مديريت

تحلیل آمار سایت و وبلاگ