تعدادیافت شده:8 زمان جستجو:0.0306
»بررسي تطبيقي جرم سياسي
نوسینده:سيد محمد اصغري
ناشر:اطلاعات
موضوع:حقوق, علوم سياسي

»تروريسم از منظر حقوق اسلام و اسناد بين‌المللي
نوسینده:سيدحسين هاشمي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:حقوق, علوم سياسي

»حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران
نوسینده:قاسم شعباني
ناشر:اطلاعات
موضوع:حقوق, علوم سياسي

»حقوق بشر- رويكردي ميان‌رشته‌اي
نوسینده:مايكل فريمن
ناشر:هرمس
موضوع:حقوق, علوم سياسي

»سير تحول قوانين مطبوعات در ايران
نوسینده:محمدرضا معين‌فرد
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:حقوق, علوم سياسي

»گزينش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوري اسلامي ايران
نوسینده:حسين جوان آراسته
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:حقوق, علوم سياسي

»نظارت استصوابي و شبهه دور
نوسینده:محمدرضا مرندي
ناشر:كانون انديشه جوان
موضوع:حقوق, علوم سياسي

»نقش غرب در پيدايش و گسترش اختلافات مرزي
نوسینده:محمدامير شيخ نوري
ناشر:پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
موضوع:حقوق, علوم سياسي

تحلیل آمار سایت و وبلاگ