تعدادیافت شده:870 زمان جستجو:0.0469
»7 سال و 9 ماه و 18 روز
نوسینده:مهدي سهرابي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»20 داستان براي نوجوانان
نوسینده:عبدالرحمان اونق، فرهاد حسن‌زاده، محمد حمزه‌زاده، عبدالرحمان ديه‌جي، شهرام شفيعي
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»30 قصه از بهترين قصه‌هاي ملانصرالدين
نوسینده:*
ناشر:ذكر(قاصدك)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»313 بزرگتر از 666- (سيصد و سيزده بزرگتر از ششصد و شصت و شش)
نوسینده:پيام شهابي
ناشر:مؤسسه آينده روشن
موضوع:داستان ايراني

»35 داستان براي نوجوانان
نوسینده:عبدالمجيد نجفي
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»آب انبار
نوسینده:هوشنگ مرادي كرماني
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»آرش در قلمرو ترديد
نوسینده:نادر ابراهيمي
ناشر:روزبهان
موضوع:داستان ايراني

»آبراهه‌هاي خوشبختي
نوسینده:مريم اميراصلاني
ناشر:روان‌شناسي و هنر
موضوع:داستان ايراني

»آتش بدون دود 3جلدي قابدار
نوسینده:نادر ابراهيمي
ناشر:روزبهان
موضوع:داستان ايراني

»آتش زير خاكستر
نوسینده:مسعود ديه‌چي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»آتوسا- مهين بانوي هخامنشي
نوسینده:حسن شيدا
ناشر:ترفند
موضوع:تاريخ ايران, داستان ايراني

»آچمز شده‌ها
نوسینده:پيمان فيوضات
ناشر:آگه
موضوع:داستان ايراني

»آداب بي‌قراري
نوسینده:يعقوب يادعلي
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان ايراني

»آرام بخش مي‌خواهم
نوسینده:محمدهاشم اكبرياني
ناشر:افكار
موضوع:داستان ايراني

»آرام شب‌ به‌خير
نوسینده:راضيه تجار
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»آسيابان سور
نوسینده:خسرو حمزوي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»آشفته‌حالان بيداربخت
نوسینده:غلامحسين ساعدي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»آفتاب در حجاب
نوسینده:سيد مهدي شجاعي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:تاريخ اسلام, داستان ايراني

»آقا كوچك
نوسینده:پرويز خطيبي
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»آشيانه در مه
نوسینده:اميرحسين فردي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»آن سوي مه
نوسینده:داريوش عابدي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»آن ماديان سرخ‌يال
نوسینده:محمود دولت‌آبادي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»آن‌ها چه كساني بودند؟
نوسینده:احمد آرام
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»آنا
نوسینده:داود صادقيان حقيقي
ناشر:سالمي
موضوع:داستان ايراني

»آنا هنوز هم مي‌خندد
نوسینده:اكبر صحرايي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»آناي باغ سيب
نوسینده:احمد بيگدلي
ناشر:آگه
موضوع:داستان ايراني

»آواره عشق
نوسینده:فاطمه دهكردي
ناشر:نوآور
موضوع:داستان ايراني

»آنجا كه خانه‌ام نيست
نوسینده:محمدرضا سرشار
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»آن زن كه در طوفان مي‌دويد
نوسینده:سيمين وهاب‌زاده مرتضوي
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, داستان ايراني

»آويسا
نوسینده:ميترا گلكار
ناشر:روان‌شناسي و هنر
موضوع:داستان ايراني

»آينه‌هاي دردار
نوسینده:هوشنگ گلشيري
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان ايراني

»آيينه‌ها را باور كن
نوسینده:محمدحسن ارجمندي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»ابرهاي ترديد
نوسینده:احمد بشيريه
ناشر:نگاه معاصر
موضوع:داستان ايراني

»ابن مشغله
نوسینده:نادر ابراهيمي
ناشر:روزبهان
موضوع:داستان ايراني

»ابوالمشاغل
نوسینده:نادر ابراهيمي
ناشر:روزبهان
موضوع:داستان ايراني

»ارثيه‌هاي عاطفي
نوسینده:عشرت دواني
ناشر:كوشش
موضوع:داستان ايراني

»ادبار و آينه
نوسینده:محمود دولت‌آبادي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»ادبيات برتر، رمان ج03- بار باران
نوسینده:سعيد تشكري
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»ادبيات برتر، رمان ج04- زندگي زير سبيل گربه‌ها مجموعه كامل نمايشنامه‌هاي روانشناختي كودكان و نوجوانان
نوسینده:مهدي پوررضائيان
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»ادبيات برتر، رمان ج05- سكته قبلي
نوسینده:محمد سهرابي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»ادبيات برتر، رمان ج06- خلوت مدير
نوسینده:علي‌اكبر والايي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»ادبيات برتر، رمان ج10- بيداري
نوسینده:مصطفي جمشيدي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»ادبيات برتر، رمان ج13- قديس
نوسینده:ابراهيم حسن بيگي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»ادبيات برتر، رمان ج15- با عرض معذرت
نوسینده:شهرام شفيعي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»ادبيات داستاني ايران پس از انقلاب اسلامي
نوسینده:محمدرضا سرشار
ناشر:پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
موضوع:تاريخ ايران, داستان ايراني

»ادبيات كهن ايراني- خمسه نظامي به نثر
نوسینده:*
ناشر:جمهوري
موضوع:ادبيات, داستان ايراني

»ادبيات كهن ايراني- كليات منطق الطير به نثر
نوسینده:عطار نيشابوري
ناشر:جمهوري
موضوع:ادبيات, داستان ايراني

»از ميان تارهاي مرتعش- مجموعه داستان
نوسینده:آرش سنجابي
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان ايراني

»اژدهاكشان
نوسینده:يوسف عليخاني
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»ارميا
نوسینده:رضا اميرخاني
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»ارميا
نوسینده:رضا اميرخاني
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»ارميا- گالينگور
نوسینده:رضا اميرخاني
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»از ايشان نيستي مي‌گو از ايشان- مجموعه حكايات عرفاني
نوسینده:كريم محممود حقيقي
ناشر:ارمغان طوبي
موضوع:داستان ايراني, عرفان

»از اين همه جا...
نوسینده:تكين حمزه‌لو
ناشر:روشا
موضوع:داستان ايراني

»از به
نوسینده:رضا اميرخاني
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»از پائولو كوئليو متنفرم!
نوسینده:حميدرضا اميدي سرور
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»از خواب مي‌ترسيم
نوسینده:هادي خورشاهيان
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»از رگ هر تاك دشت سايه‌ها
نوسینده:خسرو حمزوي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»از روزهاي برفي
نوسینده:محمدرضا محمدي پاشاك
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»از شلمچه تا نطنز- مجموعه داستان
نوسینده:سعيد اسدي‌فر
ناشر:سفير اردهال
موضوع:تاريخ ايران, داستان ايراني

»از صيد ماهي تا پادشاهي
نوسینده:حمزه سردادور
ناشر:ساحل
موضوع:داستان ايراني

»از صيد ماهي تا پادشاهي- حكايت رادمرداني كه ايران را از نو ساختند
نوسینده:حمزه سردادور
ناشر:نوين
موضوع:تاريخ ايران, داستان ايراني

»از لج تو
نوسینده:نيلوفر لاري
ناشر:رخ مهتاب
موضوع:داستان ايراني

»از مسافر تا تب‌خال
نوسینده:احمد محمود
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»اسماعيل
نوسینده:اميرحسين فردي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»اشك آخر
نوسینده:سيد هاشم حسيني
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»اشك‌هاي سورن
نوسینده:نصرت‌الله محمودزاده
ناشر:قدياني
موضوع:داستان ايراني

»اشكانه
نوسینده:ابراهيم حسن‌بيگي
ناشر:قدياني
موضوع:داستان ايراني

»اصيل‌آباد
نوسینده:محمدرضا سرشار
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»اعجاز خاك
نوسینده:غلامرضا حيدري ابهري
ناشر:بوستان كتاب
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»افسانه‌هاي گيلان
نوسینده:محمد تقي پوراحمد جكتاجي
ناشر:سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد
موضوع:داستان ايراني

»افسانه‌هاي لكي
نوسینده:*
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»افسانه‌ي سهند و سندباد
نوسینده:داريوش عابدي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»افسانه آرش كمانگير
نوسینده:محمدرضا يوسفي
ناشر:سروش
موضوع:داستان ايراني

»افسانه قاجار
نوسینده:حمزه سردادور
ناشر:ساحل
موضوع:داستان ايراني

»افسانه قاجار- شاهدختي كه هميشه ناشناس ماند
نوسینده:حمزه سردادور
ناشر:نوين
موضوع:داستان ايراني

»افسانه‌هاي 2000 و چندمي- مجموعه داستانك‌هاي طنز
نوسینده:فاضل تركمن
ناشر:هزاره ققنوس
موضوع:داستان ايراني

»افسانه‌هاي تاجيكي- رستم جان و آفتاب خان
نوسینده:حكمت نعمت
ناشر:نقش و نگار
موضوع:داستان ايراني

»افسانه‌هاي مردم دنيا ج06- پهلوان‌پنبه (11 افسانه ايراني)
نوسینده:*
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»افسانه‌هايي از شاهنامه
نوسینده:فروزنده خداجو
ناشر:سروش
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»اگر ابرها بگذرند- مجموعه داستان
نوسینده:سعيد طباطبايي
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان ايراني

»اگر بابا بميرد
نوسینده:محمدرضا سرشار
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»اگه تو بميري
نوسینده:محمدرضا گودرزي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»الف دال ميم
نوسینده:مهدي حجواني
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»امشب نه شهرزاد...
نوسینده:حسين يعقوبي
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان ايراني

»اندكي درنگ كن- مجموعه داستان‌هاي كوتاه، جذاب، شنيدني، عبرت‌آموز
نوسینده:مرتضي حدادبرزكي
ناشر:سفير اردهال
موضوع:داستان ايراني

»انتري كه لوطي‌اش مرده بود و چند داستان ديگر
نوسینده:صادق چوبك
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»اميد
نوسینده:حميده خداويردي
ناشر:خرد آذين
موضوع:داستان ايراني

»امير ارسلان نامدار
نوسینده:محمدعلي نقيب‌الممالك شيرازي
ناشر:طرح نو
موضوع:داستان ايراني

»انسان، جنايت و احتمال
نوسینده:نادر ابراهيمي
ناشر:روزبهان
موضوع:داستان ايراني

»او سلمان شد
نوسینده:سيد ناصر هاشم‌زاده
ناشر:چاپ و نشر بين الملل
موضوع:داستان ايراني

»او سه بار متولد شد
نوسینده:سيمين وهاب‌زاده مرتضوي
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:داستان ايراني

»اورنج
نوسینده:زهرا بيگي
ناشر:مرسل
موضوع:داستان ايراني

»اوسنه‌هاي چند موضوعي و درنگي در اصطلاح مكر زن
نوسینده:محسن ميهن‌دوست
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان ايراني

»اي كاش...
نوسینده:هاينريش بل، گونترگراس، گراهام گرين، ناتالي ساروت، ايتالو كالوينو، آلن رب‌گريه، ولفگانگ بورشرت
ناشر:فرهنگ تارا
موضوع:داستان ايراني

»ايرج خسته است
نوسینده:داوود اميريان
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»ايستگاه آخر- مجموعه داستان
نوسینده:مهدي محدثي
ناشر:بوستان كتاب
موضوع:داستان ايراني

»اين آقا كي باشند؟!
نوسینده:محمد كيانوش
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان ايراني

»اين داستان را نخوانيد
نوسینده:كامران سحرخيز
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»اين هم بهار
نوسینده:محمدرحيم اخوت
ناشر:آگاه
موضوع:داستان ايراني

»اين فنجان كي بود؟
نوسینده:نيلوفر عاكفيان
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان ايراني

»باد برگ‌ها را سمت دره‌ها مي‌برد
نوسینده:علي‌الله سليمي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»باران و بوران
نوسینده:محمد عارف
ناشر:سلمان فارسي
موضوع:داستان ايراني

»با من به جهنم بيا
نوسینده:ناتاشا اميري
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»بابك
نوسینده:جلال برگشاد
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»بار ديگر، شهري كه دوست مي‌داشتم
نوسینده:نادر ابراهيمي
ناشر:روزبهان
موضوع:داستان ايراني

»باغ جاده هراز
نوسینده:انديشه پاييزي
ناشر:آبگين رايان
موضوع:داستان ايراني

»باغ، چند قصه
نوسینده:پرويز دوايي
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان ايراني

»باقي مانده‌ها
نوسینده:محمدرحيم اخوت
ناشر:آگاه
موضوع:داستان ايراني

»بانوي نور
نوسینده:مريم بصيري
ناشر:بوستان كتاب
موضوع:داستان ايراني

»بازي تقدير
نوسینده:هوشنگ پيرنظر
ناشر:تهران
موضوع:داستان ايراني

»باغ اناري
نوسینده:محمد شريفي
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»باغ بي حصار
نوسینده:محمد زرين
ناشر:آگاه
موضوع:داستان ايراني

»باغ بي‌برگي
نوسینده:پرستو سالاركيا
ناشر:آبگين رايان
موضوع:داستان ايراني

»بانوي سربدار- حماسه شورانگيز ستم ستيزي ايرانيان با مغولان
نوسینده:حمزه سردادور
ناشر:نوين
موضوع:تاريخ ايران, داستان ايراني

»بانوي ليل
نوسینده:محمد بهارلو
ناشر:افكار
موضوع:داستان ايراني

»بچه‌هاي قاليباف خانه
نوسینده:هوشنگ مرادي كرماني
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»بچه‌هاي سنگان
نوسینده:حسين فتاحي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»بر جاده‌هاي آبي سرخ 3جلدي
نوسینده:نادر ابراهيمي
ناشر:روزبهان
موضوع:داستان ايراني

»برخورد نزديك- مجموعه داستان
نوسینده:محمدرضا بايرامي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»بر بام‌هاي آسمان- گزيده‌اي موضوعي از مثنوي معنوي
نوسینده:به كوشش: ساميه بصير مژدهي
ناشر:فرزان روز
موضوع:داستان ايراني, شعر

»بر لبه‌ي پرتگاه
نوسینده:محمدرضا بايرامي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»برادرم رمضان
نوسینده:تينا محمدحسيني
ناشر:آگه
موضوع:داستان ايراني

»بختك- مجموعه داستان جوانان- كتاب مهر 2
نوسینده:محمدكاظم مزيناني
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»برزي‌گران دشت خون
نوسینده:پرويز خرسند
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»بگذار دل براند
نوسینده:درنا نژادفرد
ناشر:تهران
موضوع:داستان ايراني

»بگذار مادر بخوابد
نوسینده:مهري رحماني
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان ايراني

»بلبل سرگشته
نوسینده:فرشته مولوي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»بن‌بست عشق
نوسینده:مريم مجلسين
ناشر:نوآور
موضوع:داستان ايراني

»بندبازي روي تن آب
نوسینده:محمدمهدي رسولي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»بشنو حكايت من...
نوسینده:مجيد ايزدي
ناشر:بوستان كتاب
موضوع:اخلاق, داستان ايراني

»به چيزي دست نزن
نوسینده:ليلا عباسعليزاده
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»به كي سلام كنم؟
نوسینده:سيمين دانشور
ناشر:خوارزمي
موضوع:داستان ايراني

»به وقت بهشت
نوسینده:نرگس جورابچيان
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»بهانه‌اي براي ماندن
نوسینده:حسن كريم‌پور
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»بهترين قصه‌ها براي بهترين بچه‌ها ج1
نوسینده:فاطمه صفاري
ناشر:ياس بهشت
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»بوي تمشك وحشي- عاشقانه‌ها
نوسینده:سيد ابراهيم نبوي
ناشر:نشر و پژوهش دادار
موضوع:داستان ايراني

»بياباني و هجرت
نوسینده:محمود دولت‌آبادي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»بيرون، پشت در
نوسینده:ناصر زراعتي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»بيست افسانه‌ي ايراني
نوسینده:به انتخاب: مصطفي رحماندوست
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»پاييز بود- داستان‌هاي 85
نوسینده:محمدرحيم اخوت
ناشر:آگاه
موضوع:داستان ايراني

»پدر آن ديگري
نوسینده:پرينوش صنيعي
ناشر:روزبهان
موضوع:داستان ايراني

»پاريس
نوسینده:سعيد نوري
ناشر:روزبهان
موضوع:داستان ايراني

»پاگرد
نوسینده:محمدحسن شهسواري
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»پانته‌آ- بانوي افسونگر شوش
نوسینده:فواد فاروقي
ناشر:نوين
موضوع:داستان ايراني

»پدر، عشق و پسر
نوسینده:سيد مهدي شجاعي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:تاريخ اسلام, داستان ايراني

»پرنده زادها
نوسینده:سيد علي بني‌فاطمي
ناشر:نداي قلم
موضوع:داستان ايراني

»پرواز برفراز ويوودينا
نوسینده:محمود اكبرزاده
ناشر:قدياني
موضوع:داستان ايراني

»پرواز با اسب آبنوس و 28 داستان ديگر از هزار و يك شب
نوسینده:*
ناشر:ذكر
موضوع:داستان ايراني

»پروفسور اسكولسكي و ژنرال پيسكولسكي
نوسینده:فريدون عموزاده خليلي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»پري‌باد
نوسینده:محمدعلي علومي
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»پريدخت
نوسینده:ترمه امين
ناشر:كوشش
موضوع:داستان ايراني

»پستي
نوسینده:محمدرضا كاتب
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان ايراني

»پسري كه كلاغ شد
نوسینده:محمد كاظم مزيناني
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»پسرم قدش بلند است
نوسینده:آناهيتا آروان
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»پل معلق
نوسینده:محمدرضا بايرامي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»پنج افسانه- 95قصه از متن اصلي پنجه تنتره، كليله و دمنه
نوسینده:*
ناشر:ذكر
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»پشت صحنه‌ي داستان‌هاي من
نوسینده:محدثه رضايي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»پلو خورش
نوسینده:هوشنگ مرادي كرماني
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»پنج داستان علمي تخيلي
نوسینده:سيروس صالح‌پور
ناشر:روشن ضمير
موضوع:داستان ايراني

»پنجره‌اي به سوي نور
نوسینده:حسن حسيني
ناشر:بوستان كتاب
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»پيراهن آبي- مجموعه داستان كوتاه
نوسینده:ناهيد كبيري
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»پيچك عشق
نوسینده:آرزو رضايي، صومعه عليايي
ناشر:مهتاب
موضوع:داستان ايراني

»پيراهن پر
نوسینده:پگاه ايرجي
ناشر:آگه
موضوع:داستان ايراني

»تابستان بچه ماهي
نوسینده:محمد زرين
ناشر:آگاه
موضوع:داستان ايراني

»تالار آيينه
نوسینده:اميرحسن چهل‌تن
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»تالار پذيرايي پايتخت
نوسینده:محمدعلي گوديني
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»تالار پذيرايي پايتخت
نوسینده:محمدعلي گوديني
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»تاكسي نوشت ديگر
نوسینده:ناصر غياثي
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان ايراني

»تبريز مه‌آلود 2جلدي
نوسینده:محمدسعيد اردوبادي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»ترس عاشق شدن
نوسینده:سيد محمد سادات اخوي
ناشر:چاپ و نشر بين الملل
موضوع:داستان ايراني

»ترنم شاليزار
نوسینده:راحله رضايي
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»تضادهاي دروني
نوسینده:نادر ابراهيمي
ناشر:روزبهان
موضوع:داستان ايراني

»تشتك سحرآميز
نوسینده:عليرضا دهقان‌نسب
ناشر:افكار
موضوع:داستان ايراني

»تكرار عشق
نوسینده:گيتا قنبر
ناشر:پر
موضوع:داستان ايراني

»تفنگ پدر بر بام‌هاي تهران
نوسینده:حسن بهرامي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»تقديم به چند داستان كوتاه
نوسینده:محمدحسن شهسواري
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»تل عاشقون
نوسینده:محمدرضا مرزوقي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»تلاوت
نوسینده:قادر طهماسبي(فريد)
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»تمشك‌هايي كه سفر نمي‌كنند
نوسینده:مريم روزبهانه
ناشر:روزبهان
موضوع:داستان ايراني

»تنگسير
نوسینده:صادق چوبك
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»تمشك‌هاي نارس
نوسینده:آسيه جوادي(ناستين)
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»تنور و داستان‌هاي ديگر
نوسینده:هوشنگ مرادي كرماني
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»تهران شهر بي‌آسمان
نوسینده:اميرحسن چهل‌تن
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»تهران مخوف
نوسینده:مرتضي مشفق كاظمي
ناشر:اميد فردا
موضوع:داستان ايراني

»تنها كه مي‌مانم
نوسینده:شهلا پروين روح
ناشر:آگه
موضوع:داستان ايراني

»تو آن نبودي كه شفق را خونين آفريد- به همراه دو گفت و گو و سه داستان
نوسینده:جمال‌الدين اكرمي
ناشر:كتاب آمه
موضوع:داستان ايراني

»تو مي‌گي من اونو كشتم؟
نوسینده:احمد غلامي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»توپچنار
نوسینده:انسيه شاه‌حسيني
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»توپ پاشنه، سمت، ساعت دو
نوسینده:فيروز زنوزي جلالي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»تويي كه سرزمين‌ات اينجا نيست
نوسینده:محمدآصف سلطان‌زاده
ناشر:آگه
موضوع:داستان ايراني

»جاده جنگ ج1
نوسینده:منصور انوري
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»جاده جنگ ج5
نوسینده:منصور انوري
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»جاده‌هاي خلوت جنگ
نوسینده:محسن مطلق
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»جاده جنگ ج2
نوسینده:منصور انوري
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»جاده جنگ ج3
نوسینده:منصور انوري
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»جاده جنگ ج4
نوسینده:منصور انوري
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»جام جهاني در جواديه
نوسینده:داوود اميريان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»جانستان كابلستان- روايت سفر به افغانستان
نوسینده:رضا اميرخاني
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, زندگي‌نامه و خاطرات

»جايزه
نوسینده:محمدرضا سرشار
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»جايي ديگر
نوسینده:گلي ترقي
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان ايراني

»جزيره سرگرداني
نوسینده:سيمين دانشور
ناشر:خوارزمي
موضوع:داستان ايراني

»جرعه‌فشاني
نوسینده:جواد برومند سعيد
ناشر:ترفند
موضوع:داستان ايراني

»جسدهاي شيشه‌اي
نوسینده:مسعود كيميايي
ناشر:اختران
موضوع:داستان ايراني

»جلال آل‌احمد- از رنجي كه مي‌بريم
نوسینده:جلال آل‌احمد
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»جلال آل‌احمد- پنج داستان
نوسینده:جلال آل‌احمد
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»جلال آل‌احمد- سه‌تار
نوسینده:جلال آل‌احمد
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»جلال آل‌احمد- مدير مدرسه
نوسینده:جلال آل‌احمد
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»جلال آل‌احمد- نفرين زمين
نوسینده:جلال آل‌احمد
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»جلال آْل‌احمد- ديد و بازديد
نوسینده:جلال آل‌احمد
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»جلال آْل‌احمد- زن زيادي
نوسینده:جلال آل‌احمد
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»جلال آل‌احمد- سرگذشت كندوها
نوسینده:جلال آل‌احمد
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»جلال آل‌احمد- نون و القلم
نوسینده:جلال آل‌احمد
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»جنگ سايه‌ها و يك داستان ديگر
نوسینده:ابراهيم يونسي
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»جوانمرد نام ديگر تو
نوسینده:عرفان نظرآهاري
ناشر:صابرين
موضوع:داستان ايراني

»جنگ كهكشانها
نوسینده:عزيز احمديان
ناشر:سفير اردهال
موضوع:داستان ايراني

»جنگجو
نوسینده:شروين وكيلي
ناشر:شور آفرين
موضوع:داستان ايراني

»جواب سلام خدا را بده
نوسینده:فريبا كلهر
ناشر:نشر شهر
موضوع:داستان ايراني

»جيبي پر از بادام و ماه
نوسینده:ژيلا تقي‌زاده
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان ايراني

»چراغ‌ها را من خاموش مي‌كنم
نوسینده:زويا پيرزاد
ناشر:نشر مركز
موضوع:داستان ايراني

»چشمه آب حيات- سرزمين جاويد و رازهاي ناگفته‌اش
نوسینده:حمزه سردادور
ناشر:نوين
موضوع:داستان ايراني

»چشم‌هايش
نوسینده:بزرگ علوي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»چقدر حرف نمي‌زند؟
نوسینده:فريبا انيسي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»چمدان
نوسینده:بزرگ علوي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»چه كسي از ديوانه‌ها نمي‌ترسد؟
نوسینده:مهدي رضايي
ناشر:افكار
موضوع:داستان ايراني

»چه كردند ناموران
نوسینده:كاوه ميرعباسي
ناشر:افق
موضوع:ادبيات, داستان ايراني

»چهره پنهان عشق
نوسینده:سيامك گلشيري
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان ايراني

»حرف‌هاي نگاهت
نوسینده:آرزو رضايي
ناشر:مهتاب
موضوع:داستان ايراني

»حال سگ
نوسینده:زهره حكيمي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»چهل قصه- گزيده قصه‌هاي عاميانه
نوسینده:*
ناشر:طرح نو
موضوع:داستان ايراني

»چوپان دروغ نگو
نوسینده:سوسن طاقديس
ناشر:سروش
موضوع:داستان ايراني

»حاتم نامه- هفت سير حاتم، هفت انصاف حاتم منسوب به معروف يمني 2جلدي
نوسینده:*
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»حافظ هفت- كتاب سفر مقام معظم رهبري به استان فارس
نوسینده:اكبر صحرايي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»حتي يك نگاه دزدكي حنا
نوسینده:*
ناشر:مرسل
موضوع:داستان ايراني

»حديث نيكان
نوسینده:حمزه معلي
ناشر:بوستان كتاب
موضوع:داستان ايراني

»حكمت كوچك شماره 06- مجسمه‌اي كه عاقبت به خير شد
نوسینده:نرگس آبيار
ناشر:سفير اردهال
موضوع:داستان ايراني

»حكايت سندباد بحري و قصه سليم جواهري
نوسینده:عبداللطيف طسوجي تبريزي
ناشر:طرح نو
موضوع:داستان ايراني

»حكايت كرمك شب‌تاب و گوهر شب چراغ
نوسینده:محمد حيدرنژاد
ناشر:فراروان
موضوع:داستان ايراني, عرفان

»حكايت‌ها و طنزهاي گزنده
نوسینده:حسن خدري
ناشر:سبحان
موضوع:داستان ايراني

»حكايت‌هاي ايراني ج1- حكايت‌هاي مولوي
نوسینده:*
ناشر:تيرگان
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»حكايت‌هاي ايراني ج2- حكايت‌هايي از قابوس‌نامه
نوسینده:*
ناشر:تيرگان
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»حكايت‌هاي ايراني ج3- حكايت‌هايي از كليله و دمنه
نوسینده:زينب يزداني
ناشر:تيرگان
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»حكايت‌هاي ايراني ج4- حكايت‌هايي از گلستان سعدي
نوسینده:*
ناشر:تيرگان
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»حكايت‌هاي ايراني ج6- حكايت‌هايي از سياست‌نامه
نوسینده:*
ناشر:تيرگان
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»حكايت‌هاي ايراني ج7- حكايت‌هايي از اسرارالتوحيد
نوسینده:*
ناشر:تيرگان
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»حكايت‌هاي ايراني ج8- حكايت‌هايي از عطار
نوسینده:*
ناشر:تيرگان
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»حكايت‌هاي بيداري ج2
نوسینده:محبوبه خسروي
ناشر:انديشه و فرهنگ جاويدان
موضوع:داستان ايراني

»حكايت‌هاي شيرين ايراني
نوسینده:*
ناشر:تيرگان
موضوع:داستان ايراني

»حماسه گوراوغلي (مجموعه 2 جلدي)
نوسینده:عبدالرحمان اونق
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»حماسه گوراوغلي 2جلدي
نوسینده:عبدالرحمان اونق
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»حماسه مازيار- شب‌هاي بغداد
نوسینده:لطف‌الله ترقي
ناشر:پر
موضوع:داستان ايراني

»حنانه
نوسینده:مريم برادران
ناشر:روايت فتح
موضوع:داستان ايراني

»حناي سوخته
نوسینده:شهلا پروين روح
ناشر:آگه
موضوع:داستان ايراني

»خانجون و بوي ريحون
نوسینده:شرمين نادري
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان ايراني

»خانجون و خواب شمرون
نوسینده:شرمين نادري
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان ايراني

»خانجون و كوچه‌ي پريون
نوسینده:شرمين نادري
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان ايراني

»خاطره ظهر فردا- داستان جوان شهرري
نوسینده:محمدحسين محمدي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»خاطره‌هاي پراكنده
نوسینده:گلي ترقي
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان ايراني

»خانه روبرو
نوسینده:حسن كريم‌پور
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»خانه كوچك
نوسینده:محمدعلي علومي
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»خانم نويسنده
نوسینده:طاهره علوي
ناشر:آگاه
موضوع:داستان ايراني

»خانه پريان
نوسینده:تورج زاهدي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»خانه‌ي ابر و باد
نوسینده:فرشته مولوي
ناشر:افكار
موضوع:داستان ايراني

»خداحافظ كرخه
نوسینده:داوود اميريان
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»خش خش تن برهنه تاك
نوسینده:خسرو حمزوي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»خفاش شب
نوسینده:سيامك گلشيري
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان ايراني

»خسرو شيرين‌كش
نوسینده:اولدوز طوفاني
ناشر:آبگين رايان
موضوع:داستان ايراني

»خلسه خاطرات- تحليل و بررسي آثار گلي ترقي
نوسینده:شهلا زرلكي
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان ايراني

»خمره
نوسینده:هوشنگ مرادي كرماني
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»خواب زمستاني
نوسینده:گلي ترقي
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان ايراني

»خواجه نصيرالدين طوسي
نوسینده:عبدالحي شماسي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:تاريخ ايران, داستان ايراني

»خورشيد هميشه غروب مي‌كند
نوسینده:حميرا پورصالح
ناشر:هورمزد
موضوع:داستان ايراني

»خواهرم اكرم
نوسینده:فاطمه صادقي‌نژاد
ناشر:نوآور
موضوع:داستان ايراني

»خورشيد از سمت غروب
نوسینده:علي موذني
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»خيلي دلم مي‌خواست
نوسینده:نعيمه دوستدار
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان ايراني

»خيلي نگرانيم! شما ليلا را نديديد؟
نوسینده:رسول يونان
ناشر:افكار
موضوع:داستان ايراني

»داستان ايراني 02- سي صحنه، بازآفريني سي داستان از حكايت‌هاي سياست‌نامه خواجه نظام الملك
نوسینده:روح‌الله مهدي‌پور عمراني
ناشر:تيرگان
موضوع:داستان ايراني

»داستان ايراني 3- چلچراغ، بازآفريني چهل داستان از حكايت‌هاي قابوس‌نامه
نوسینده:روح‌الله مهدي‌پور عمراني
ناشر:تيرگان
موضوع:داستان ايراني

»داستان ايراني 01- پنجاهك، بازآفريني پنجاه داستان كوتاه از حكايت‌هاي بوستان سعدي
نوسینده:روح‌الله مهدي‌پور عمراني
ناشر:تيرگان
موضوع:داستان ايراني

»داستان‌هاي غريب، مردمان عادي
نوسینده:محمدعلي علومي
ناشر:افكار
موضوع:داستان ايراني

»داستان‌هايي از لطف خدا ج2
نوسینده:مهدي صاحب‌هنر
ناشر:مرسل
موضوع:داستان ايراني

»داستان كوتاه ايران- 23 داستان از 23 نويسنده معاصر
نوسینده:*
ناشر:طرح نو
موضوع:داستان ايراني

»داستان كوتاه در ايران- داستان‌هاي رئاليستي و ناتوراليستي و مدرن 2جلدي
نوسینده:حسين پاينده
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان ايراني

»داستان يك شهر
نوسینده:احمد محمود
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»داستان‌ها و حكايت‌هاي تاريخي
نوسینده:عباس رمضاني
ناشر:ترفند
موضوع:داستان ايراني

»داستان‌ها و روايت‌ها ج1- حلقه‌ي وصل، 80 داستان و روايت درباره‌ي دعا
نوسینده:عباس رمضاني
ناشر:كتاب تارا
موضوع:داستان ايراني, علوم قرآني

»داستان‌هاي كهن ايران‌زمين
نوسینده:سعيد قانعي
ناشر:ساحل
موضوع:داستان ايراني

»داستان‌هاي كوتاه 3
نوسینده:*
ناشر:سروش
موضوع:داستان ايراني, داستان خارجي

»داستان‌هاي كوتاه خواندني و پندآموز
نوسینده:پرويز ستوده شايق
ناشر:سبحان
موضوع:داستان ايراني

»داستان‌هاي كوتاه طنز- دبيرخانه جشنواره سراسري طنز مكتوب
نوسینده:*
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»داستان‌هايي از عشق به خدا
نوسینده:مهدي صاحب‌هنر
ناشر:مرسل
موضوع:داستان ايراني

»داستان‌هايي از قهر خدا
نوسینده:مهدي صاحب‌هنر
ناشر:مرسل
موضوع:داستان ايراني

»داستان‌هايي از لطف خدا ج1
نوسینده:مهدي صاحب‌هنر
ناشر:مرسل
موضوع:داستان ايراني

»داستان‌ها و روايت‌ها ج2- آئينه‌ي عبرت، 95 داستان و روايت درباره‌ي دنيا
نوسینده:عباس رمضاني
ناشر:كتاب تارا
موضوع:داستان ايراني, علوم قرآني

»داستان‌ها و روايت‌ها ج3- ستارگان هدايت، 105 داستان و روايت درباره‌ي اهل‌بيت عصمت و طهارت(ع)
نوسینده:عباس رمضاني
ناشر:كتاب تارا
موضوع:داستان ايراني, علوم قرآني

»داستان‌ها و روايت‌ها ج4- قبله‌ي دل‌ها، 60 داستان و روايت درباره‌ي خداشناسي
نوسینده:عباس رمضاني
ناشر:كتاب تارا
موضوع:داستان ايراني, علوم قرآني

»داستان‌ها و روايت‌ها ج5- دايره‌ي ظلمت، 50 داستان و روايت درباره‌ي گناه
نوسینده:عباس رمضاني
ناشر:كتاب تارا
موضوع:داستان ايراني, علوم قرآني

»داستان‌ها و روايت‌ها ج6- زلال ميثاق، 40 داستان و روايت درباره‌ي وفاي به عهد
نوسینده:عباس رمضاني
ناشر:كتاب تارا
موضوع:داستان ايراني, علوم قرآني

»داستان‌ها و قصه‌ها
نوسینده:مجتبي مينوي
ناشر:خوارزمي
موضوع:داستان ايراني

»داستان‌هاي 84
نوسینده:محمدرحيم اخوت
ناشر:آگاه
موضوع:داستان ايراني

»داستان‌هاي اساطير ايران
نوسینده:سعيد قانعي
ناشر:ساحل
موضوع:داستان ايراني

»داستان‌هاي برگزيده
نوسینده:جمعي از مولفين
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:داستان ايراني

»داستان‌هاي پهلوانان ايران
نوسینده:
ناشر:ساحل
موضوع:داستان ايراني

»داستان‌هاي شاهنامه ج1- داستان سياوش
نوسینده:مريم عليجانيان
ناشر:ترفند
موضوع:داستان ايراني

»داستان‌هاي شاهنامه ج2- هفت‌خان رستم
نوسینده:شهلا شريفي
ناشر:ترفند
موضوع:داستان ايراني

»داستان‌هاي شاهنامه ج3- داستان دستان
نوسینده:زهره خسرواني
ناشر:ترفند
موضوع:داستان ايراني

»داستان‌هاي شاهنامه ج4- داستان‌هاي بهرام گور
نوسینده:زهره خسرواني
ناشر:ترفند
موضوع:داستان ايراني

»داستان‌هاي شهر جنگي
نوسینده:حبيب احمدزاده
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»داستان‌هاي شهر جنگي
نوسینده:حبيب احمدزاده
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»داستان‌هاي شيرين ايران‌زمين
نوسینده:*
ناشر:ساحل
موضوع:داستان ايراني

»داستان‌هاي عاشقانه ج1- بيژن و منيژه
نوسینده:شيرين درويش
ناشر:تيرگان
موضوع:داستان ايراني

»داستان‌هاي عاشقانه فارسي
نوسینده:گروه نويسندگان
ناشر:تيرگان
موضوع:ادبيات, داستان ايراني

»داستان‌هاي هزار و يكشب- حكايت عبدالله بري و بحري و نه حكايت شيرين ديگر
نوسینده:*
ناشر:پل
موضوع:داستان ايراني

»داستان‌هاي هزار و يكشب- حكايت قاضي و سلطان محمود
نوسینده:سعيد قانعي
ناشر:پل
موضوع:داستان ايراني

»داستان‌هاي هزار و يكشب- حكايت كنيز بي‌نظير
نوسینده:سعيد قانعي
ناشر:پل
موضوع:داستان ايراني

»داستان‌هايي كوتاه از ادبيات كرد
نوسینده:علي اشرف درويشيان
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان ايراني

»دانستني‌هاي انقلاب اسلامي براي جوانان ج103- رفتن براي ماندن، زندگاني مهدي رجب ‌بيگي
نوسینده:ريحانه خوش طينت
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:داستان ايراني, زندگي‌نامه و خاطرات

»دخترم، عشق ممنوع!
نوسینده:شهلا آبنوس
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»دختره‌ي خل و چل
نوسینده:محمدرضا شمس
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان ايراني

»دختر شال آبي
نوسینده:مجيد جوانمرديان
ناشر:نوآور
موضوع:داستان ايراني

»دختر قهرمان- زندگي پرماجراي شاه اسماعيل صفوي
نوسینده:حمزه سردادور
ناشر:نوين
موضوع:داستان ايراني

»دختران آفتاب
نوسینده:اميرحسين بانكي، بهزاد دانشگر، محمدرضا رضايتمند
ناشر:سروش
موضوع:داستان ايراني

»در باغ بزرگ باران مي‌باريد
نوسینده:احمدرضا احمدي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»در پس پرده
نوسینده:حمزه سردادور
ناشر:ساحل
موضوع:داستان ايراني

»در پس پرده- ماجراي مخوف گنجينه‌اي اسرارآميز
نوسینده:حمزه سردادور
ناشر:نوين
موضوع:داستان ايراني

»در جستجوي حقيقت
نوسینده:شكوفه تقي
ناشر:فراروان
موضوع:داستان ايراني

»در طاس لغزنده
نوسینده:محمود كيانوش
ناشر:آبانگاه
موضوع:داستان ايراني

»در محاق
نوسینده:سهيلا بسكي
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان ايراني

»در جستجوي صلح
نوسینده:ربابه باستاني
ناشر:اطلاعات
موضوع:داستان ايراني

»در چشم تاريكي
نوسینده:محمدرضا گودرزي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»در ييلاق
نوسینده:محمدرضا بايرامي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»درخت انجير معابد 2جلدي
نوسینده:احمد محمود
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»درخت پير و جنگل
نوسینده:مهدي اخوان ثالث
ناشر:زمستان
موضوع:داستان ايراني

»درخت توت پير
نوسینده:نسرين خوش‌خرام
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»درها و ديوار بزرگ چين- نوشته‌هاي كوتاه
نوسینده:احمد شاملو
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان ايراني

»درويش گنابادي
نوسینده:منوچهر حقگو
ناشر:بوعلي
موضوع:داستان ايراني

»دستان- به همراه گزيده داستان‌ها
نوسینده:يوسف نيك‌نام
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»دعوت به ماوراء
نوسینده:تورج زاهدي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»دفتر خاطرات حيوانات
نوسینده:عليرضا غفاري
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»دلاويز تر از سبز
نوسینده:علي موذني
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»دلاوران زابل- رستم و اسفنديار
نوسینده:بهرام داهيم
ناشر:گلريز
موضوع:داستان ايراني

»دريچه‌اي به ساختارشناسي افسانه- متل، بز زنگوله پا
نوسینده:روح‌الله مهدي‌پور عمراني
ناشر:تيرگان
موضوع:داستان ايراني

»دكتر بكتاش
نوسینده:علي‌محمد افغاني
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»دكتر نون زنش را بيشتر از مصدق دوست دارد
نوسینده:شهرام رحيميان
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان ايراني

»دشت شقايق‌ها
نوسینده:محمدرضا بايرامي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»دشت‌بان- متون فاخر، رمان نوجوانان2
نوسینده:احمد دهقان
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»دشت‌بان- متون فاخر، رمان نوجوانان2
نوسینده:احمد دهقان
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»ده نفر قزلباش
نوسینده:حسين مسرور(سخنيار)
ناشر:هرمس
موضوع:داستان ايراني

»ده نفر قزلباش 2جلدي
نوسینده:حسين مسرور
ناشر:نوين
موضوع:داستان ايراني

»دو دنيا
نوسینده:گلي ترقي
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان ايراني

»دوباره او
نوسینده:پروانه حيدري
ناشر:نقش و نگار
موضوع:داستان ايراني

»دوباره با تو
نوسینده:نيلوفر لاري
ناشر:انسان برتر
موضوع:داستان ايراني

»ديانا كه بود
نوسینده:زهرا زواريان
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»ديده‌بان
نوسینده:حجت ايرواني
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»ديدا
نوسینده:ابراهيم ميرقاسمي
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»ديدار در هايد پارك درباره آخر الزمان
نوسینده:علي‌اكبر كاظمي گرجي
ناشر:بوستان كتاب
موضوع:داستان ايراني

»ديگر كسي صدايم نزد- مجموعه داستان
نوسینده:اميرحسن چهل‌تن
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»ديلماج
نوسینده:حميد شاه آبادي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»ديوار شكسته
نوسینده:م.الف. جانسوز
ناشر:نوآور
موضوع:داستان ايراني

»راز قلعه‌ي افلاك
نوسینده:حميد نوايي لواساني
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»راز گمشده خاور
نوسینده:عبدالمجيد نجفي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»راز انسان‌شدن- نگاهي ديگر به جمله‌هاي روشن
نوسینده:سيدمحمد سادات اخوي
ناشر:چاپ و نشر بين الملل
موضوع:داستان ايراني

»راز انوشه
نوسینده:محمود اسماعيلي
ناشر:سفير اردهال
موضوع:داستان ايراني

»رامشگر- همسران تيمور جهان‌گشا در بازار مكاره زندگي
نوسینده:فواد فاروقي
ناشر:نوين
موضوع:داستان ايراني

»رازهاي سرزمين من 2جلدي
نوسینده:رضا براهني
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»رايحه ماه
نوسینده:الهه بهشتي
ناشر:چاپ و نشر بين الملل
موضوع:داستان ايراني

»ردپايي بر شن
نوسینده:حسين ترابي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»رستم و سهراب- مجموعه داستان‌هاي شاهنامه فردوسي 3
نوسینده:حميدرضا نگهبان
ناشر:آستان قدس رضوي
موضوع:داستان ايراني

»ردپاي تزلزل- رمان تاريخي ايران 1320-1300
نوسینده:كامران سپهران
ناشر:شيرازه
موضوع:تاريخ ايران, داستان ايراني

»رز مرا نگه‌دار!
نوسینده:پري نرگسي
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»رقص در تاريكي- مجموعه داستان
نوسینده:محمد قاسم‌زاده
ناشر:نقش و نگار
موضوع:داستان ايراني

»رك و پوست كنده، احوال ما زنان
نوسینده:آسيه جوادي(ناستين)
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»رقص بسمل
نوسینده:محمدمهدي رسولي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»رمان كودك 49- روبي
نوسینده:حديث لزرغلامي
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان ايراني

»رمان نوجوان- تهران، كوچه‌ي اشباح
نوسینده:سيامك گلشيري
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- پسر كرم به دوش و خندق بلا
نوسینده:نرگس آبيار
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان ج100- آرش و تهمينه
نوسینده:سيامك گلشيري
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»رمان نوجوان ج26- افسانه سه پادشاه
نوسینده:جعفر توزنده جاني
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان ج62- گرگ‌ها گريه نمي‌كنند
نوسینده:محمدرضا يوسفي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان ج63- جنگ كه تمام شد بيدارم كن
نوسینده:عباس جهانگيريان
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- بچه‌هاي خاك
نوسینده:محمدرضا يوسفي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»رمان نوجوانان 108- سمفوني سيب زميني
نوسینده:عبدالمجيد نجفي
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان ج64- تب 64 درجه‌ي جادوگر خوشگله
نوسینده:فربيا كلهر
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»رمان نوجوان ج65- خون آشام 2، ملاقات با خون‌آشام
نوسینده:سامك گلشيري
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان ج66- دختران عليه دختران
نوسینده:مصطفي خرامان
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان ج99- خون آشام 3، شبح مرگ
نوسینده:سيامك گلشيري
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- روياي بابك، رماني درباره ايران به قلم نويسنده آمريكايي
نوسینده:سوزان فلچر
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- سلطان آشغالگردها
نوسینده:مهدي ميركيايي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- سه سوت جادويي
نوسینده:احمد اكبر‌پور
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- طبقه هفتم غربي
نوسینده:جمشيد خانيان
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- عقرب‌هاي كشتي بمبك
نوسینده:فرهاد حسن‌زاده
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- فرشته‌ها از كجا مي‌آيند
نوسینده:مصطفي خرامان
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- كفتركش
نوسینده:جمشيد خانيان
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- من نوكر بابا نيستم
نوسینده:احمد اكبرپور
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»رمان‌هايي براي آدم‌برفي
نوسینده:رامين يزدان‌شناس
ناشر:نوآور
موضوع:داستان ايراني

»رنگ زندگي
نوسینده:سيداحمد زرهاني
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»رنگين‌كمان عشق
نوسینده:ترانه شكيبا
ناشر:كوشش
موضوع:داستان ايراني

»رها شده- مجموعه شبه داستان كوتاه
نوسینده:محمدرضا عابدي شاهرودي
ناشر:رويش نو
موضوع:داستان ايراني

»رهاي عشق
نوسینده:آناهيتا آذرشكيب
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»روايت
نوسینده:بزرگ علوي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»روز هزار ساعت دارد
نوسینده:فريدون حيدري ملك ميان
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»روز و شب يوسف
نوسینده:محمود دولت‌آبادي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»روزهايي كه گذشت
نوسینده:نگار اسدي
ناشر:سفير اردهال
موضوع:داستان ايراني

»روناك
نوسینده:طاهره خداداديان
ناشر:مهتاب
موضوع:داستان ايراني

»رونوشت، بدون اصل
نوسینده:نادر ابراهيمي
ناشر:روزبهان
موضوع:داستان ايراني

»روياي اين پارسي ديوانه
نوسینده:بهاالدين مرشدي
ناشر:افكار
موضوع:داستان ايراني

»ريحانه
نوسینده:حميده خداويردي
ناشر:خرد آذين
موضوع:داستان ايراني

»زائري زير باران
نوسینده:احمد محمود
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»زال و رودابه- مجموعه داستان‌هاي شاهنامه فردوسي8
نوسینده:حميدرضا نگهبان
ناشر:آستان قدس رضوي
موضوع:داستان ايراني

»زبان عاشقي- مجموعه داستان
نوسینده:*
ناشر:چاپ و نشر عروج
موضوع:داستان ايراني

»زمين سوخته
نوسینده:احمد محمود
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»زني در جزيره‌اي گمنام
نوسینده:زهرا زواريان
ناشر:قدياني
موضوع:داستان ايراني

»زني در ديار غربت
نوسینده:ربابه باستاني
ناشر:اساتيد قلم
موضوع:داستان ايراني

»زماني براي بزرگ شدن
نوسینده:محسن مومني
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»زماني براي پنهان شدن
نوسینده:احمد بيگدلي
ناشر:آگه
موضوع:داستان ايراني

»زمستان بي‌بهار
نوسینده:ابراهيم يونسي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»زيباي هليل
نوسینده:منصور عليمرادي
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»ساعت پنج براي مردن دير است- مجموعه داستان
نوسینده:اميرحسن چهل‌تن
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»ساربان سرگردان- جلد دوم جزيره سرگرداني
نوسینده:سيمين دانشور
ناشر:خوارزمي
موضوع:داستان ايراني

»سالاري‌ها
نوسینده:بزرگ علوي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»سايه روشن تاريخ روايتي از طرايف تاريخي و ظرايف عرفاني
نوسینده:سعيد آزرمي
ناشر:سروش
موضوع:داستان ايراني

»سايه روشن مثل زندگي
نوسینده:حميد نوايي لواساني
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»سال‌هاي عقرب
نوسینده:محمد بهارلو
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»سايه‌اش ديگر زمين را سياه نخواهد كرد
نوسینده:حسين نوش‌آذر
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان ايراني

»سپيده‌دم ايراني
نوسینده:اميرحسن چهل‌تن
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»ستارگان آسمان روستا
نوسینده:اسماعيل شهبازي
ناشر:اطلاعات
موضوع:داستان ايراني

»ستاره‌ها چه كسي هستند؟
نوسینده:سوسن طاقديس
ناشر:سروش
موضوع:داستان ايراني

»ستاره‌هايي كه خيلي دور نيستند- مجموعه داستان
نوسینده:سيد علي شجاعي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»سر دلبران- داستان‌هاي كوتاه و آموزنده عرفاني ج1
نوسینده:احمد دادجويي
ناشر:سفينه
موضوع:داستان ايراني, عرفان

»سر دلبران- داستان‌هاي كوتاه و آموزنده عرفاني ج2
نوسینده:احمد دادجويي
ناشر:سفينه
موضوع:داستان ايراني, عرفان

»سر دلبران- داستان‌هاي كوتاه و آموزنده عرفاني ج3
نوسینده:احمد دادجويي
ناشر:سفينه
موضوع:داستان ايراني, عرفان

»سراسر پنجره- مجموعه داستان‌هاي منتخب جايزه ادبي طهران
نوسینده:*
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»سرزمين نوچ
نوسینده:كيوان ارزاقي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»سرداران ايران ج01- رستم، كوه مرد
نوسینده:بهزاد دانشگر
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان ايراني

»سرونا و باغ هزار پيچ
نوسینده:مژگان شيخي
ناشر:ذكر(قاصدك)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»سري كه درد ... مي‌كند
نوسینده:سيد مهدي شجاعي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»سفر ابر كوچولو
نوسینده:مليحه بهرامي پارسا
ناشر:سروش
موضوع:داستان ايراني

»سفر به گراي 270درجه
نوسینده:احمد دهقان
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»سكان، سمت ميانه‌ي اروند
نوسینده:فيروز زنوزي جلالي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»سقاي آب و ادب
نوسینده:سيدمهدي شجاعي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»سگ خوب قصه‌ها
نوسینده:محمدرضا سرشار
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»سلام غريبه
نوسینده:ميترا شايسته
ناشر:حضرت ابوالفضل العباس(ع)
موضوع:داستان ايراني

»سلام مترسك
نوسینده:منيرالدين بيروتي
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان ايراني

»سه دختر گل فروش، مجموعه داستان
نوسینده:مجيد قيصري
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»سمك عيار ج1و 2
نوسینده:فرامرز بن خداداد بن عبدالله الكاتب الارجاني
ناشر:قدياني
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»سنگ سياه روي سنگ سفيد
نوسینده:نگار تقي‌زاده
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»سه‌شنبه‌هاي دوست داشتني
نوسینده:رضا رهگذر
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»سهم من
نوسینده:پرينوش صنيعي
ناشر:روزبهان
موضوع:داستان ايراني

»سوئيت شماره 28
نوسینده:مهدي صبوحي
ناشر:بوستان كتاب
موضوع:داستان ايراني

»سه‌شنبه‌ي قرقي
نوسینده:فرزام شيرزادي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»سه‌گانه يوسف علخاني- قدم‌بخير مادربزرگ من بود، اژدهاكشان، عروس بيد- قابدار
نوسینده:يوسف عليخاني
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»سي‌دي- داستان راستان جلد 1(cd)- انگليسي
نوسینده:مطهري
ناشر:بين‌المللي الهدي
موضوع:داستان ايراني

»سي‌دي- داستان راستان جلد 2(cd)- انگليسي
نوسینده:مطهري
ناشر:بين‌المللي الهدي
موضوع:داستان ايراني

»سوران سرد
نوسینده:جواد افهمي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»سوشيانس
نوسینده:شروين وكيلي
ناشر:شور آفرين
موضوع:داستان ايراني

»سوگنامه ايرج- مجموعه داستان‌هاي شاهنامه فردوسي7
نوسینده:حميدرضا نگهبان
ناشر:آستان قدس رضوي
موضوع:داستان ايراني

»سووشون
نوسینده:سيمين دانشور
ناشر:خوارزمي
موضوع:داستان ايراني

»سيف القلم- مردي كه پس از مرگش هم جنايت مي‌كرد
نوسینده:فواد فاروقي
ناشر:كوشش
موضوع:داستان ايراني

»سياوش و سودابه
نوسینده:گئورگ دارفي
ناشر:افكار
موضوع:داستان ايراني

»سيروس ميرزا
نوسینده:اروشا نصرت
ناشر:آبانگاه
موضوع:داستان ايراني

»سيماب و كيمياي جان
نوسینده:رضا جولايي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»شاباجي خانم
نوسینده:پونه ابدالي
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان ايراني

»شادكامان دره قره‌سو
نوسینده:علي‌محمد افغاني
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»شازده احتجاب
نوسینده:هوشنگ گلشيري
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان ايراني

»شاخه نبات- عشق شورانگيز و افسانه‌اي حافظ
نوسینده:حمزه سردادور
ناشر:نوين
موضوع:داستان ايراني

»شب آفتابي
نوسینده:نسرين ثامني
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»شب آفتابي
نوسینده:پروانه طاهري
ناشر:آستان دوست
موضوع:داستان ايراني

»شاه بي شين
نوسینده:محمدكاظم مزيناني
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»شاه بي شين
نوسینده:محمدكاظم مزيناني
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»شاهنامه فردوسي ج1- پنج قصه گزيده
نوسینده:*
ناشر:قدياني
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»شاهنشاه در كوچه دل‌گشا- وقايع نگاري(وايضا سياه‌بازي)
نوسینده:محمدعلي علومي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»شايد دستمان به ماه برسد- گزيده داستان‌هاي نويسندگان جوان كرج
نوسینده:*
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»شب ايوب
نوسینده:داوود غفارزادگان
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»شب گرفتن ماه
نوسینده:ساتم الوغ‌زاده
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»شب‌هاي بي فانوس
نوسینده:جعفر ابراهيمي (شاهد)
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»شباويز
نوسینده:منيژه آرمين
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»شب‌نشيني باشكوه
نوسینده:غلامحسين ساعدي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»شباويز
نوسینده:منيژه آرمين
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»شبيه عطري در نسيم
نوسینده:رضيه انصاري
ناشر:آگه
موضوع:داستان ايراني

»شرلوك هولمز خالي نبند!
نوسینده:ابراهيم رها
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان ايراني

»شريفجان، شريفجان
نوسینده:تقي مدرسي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»شطرنج با ماشين قيامت
نوسینده:حبيب احمدزاده
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»شطرنج با ماشين قيامت
نوسینده:حبيب احمدزاده
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»شعر به انتظار تو
نوسینده:علي مؤذني
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»شعله و شب- مجموعه داستان
نوسینده:راضيه تجار
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»شكفتن باغ
نوسینده:ابراهيم يونسي
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»شكر آب
نوسینده:محدثه خالو
ناشر:شور آفرين
موضوع:داستان ايراني

»شكل‌هاي زندگي
نوسینده:مشيت علايي
ناشر:كتاب آمه
موضوع:داستان ايراني

»شكوه ساسانيان
نوسینده:وحيد عليرضايي
ناشر:ترفند
موضوع:تاريخ ايران, داستان ايراني

»شكوفه‌ها
نوسینده:قادر فاضلي
ناشر:فضيلت علم
موضوع:داستان ايراني

»شماس شامي
نوسینده:مجيد قيصري
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»شلغم ميوه بهشته
نوسینده:علي‌محمد افغاني
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»شما كه غريبه نيستيد
نوسینده:هوشنگ مرادي كرماني
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»شمس و طغرا
نوسینده:محمدباقر ميرزا (خسروي)
ناشر:هرمس
موضوع:داستان ايراني

»شناخت اساطير ايران بر اساس طومار نقالان
نوسینده:جابر عناصري
ناشر:سروش
موضوع:داستان ايراني

»شهر معجزه‌ها
نوسینده:مرتضي عبدالوهابي
ناشر:بوستان كتاب
موضوع:تاريخ اسلام, داستان ايراني

»شهر هزار شب
نوسینده:مجتبي ياري
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»شهربانو طلا
نوسینده:انوشه منادي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»شهرزاد قصه بگو
نوسینده:محمد بهارلو
ناشر:آگه
موضوع:داستان ايراني

»شهري چون بهشت
نوسینده:سيمين دانشور
ناشر:خوارزمي
موضوع:داستان ايراني

»شهري ميان تاريكي
نوسینده:هورناز هنرور
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»شهريار بي‌تاج و تخت- زندگي مردي كه بر دل‌ها فرمانروايي مي‌كرد
نوسینده:فواد فاروقي
ناشر:كوشش
موضوع:داستان ايراني

»شوهر آهو خانم
نوسینده:علي‌محمد افغاني
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»شيرين‌تر از عسل- مجموعه داستان‌هاي برگرفته از كليله و دمنه، دفتر سوم
نوسینده:مجيد جلالي
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان ايراني

»شيرين‌تر از عسل- مجموعه داستان‌هاي برگرفته از گلستان سعدي، دفتر چهارم
نوسینده:مجيد جلالي
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان ايراني

»شيرزاد- قهرمان مبارزه با تهاجم مغولان
نوسینده:احمد ناظرزاده كرماني
ناشر:نوين
موضوع:داستان ايراني

»شيرين‌تر از عسل- گزيده‌اي از قصه‌هاي عاميانه ايراني، دفتر اول
نوسینده:مجيد جلالي
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان ايراني

»شيرين‌تر از عسل- گزيده‌اي از قصه‌هاي عاميانه ايراني، دفتر دوم
نوسینده:مجيد جلالي
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان ايراني

»صد درجه سانتي‌گراد
نوسینده:*
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»صد قصه، صد متل (مجموعه 4 جلدي)
نوسینده:معصومه ذباح
ناشر:چرخ و فلك
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»صد قصه، صد متل ج1- آش نخورده، دهان سوخته
نوسینده:معصومه ذباح
ناشر:چرخ و فلك
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»صد قصه، صد متل ج2- چغندر تا پياز شكر خدا
نوسینده:معصومه ذباح
ناشر:چرخ و فلك
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»صد قصه، صد متل ج3- حالا من ميو
نوسینده:معصومه ذباح
ناشر:چرخ و فلك
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»صد قصه، صد متل ج4- يك كلاغ چهل كلاغ
نوسینده:معصومه ذباح
ناشر:چرخ و فلك
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»صد مثل صد داستان
نوسینده:فاطمه رمضاني
ناشر:حضور
موضوع:داستان ايراني

»صد و ده داستان
نوسینده:سيد مصطفي ذاكري
ناشر:تحسين
موضوع:داستان ايراني

»صندلي لهستاني- مجموعه داستان
نوسینده:مهناز رونقي
ناشر:سعاد
موضوع:داستان ايراني

»صورت ببر
نوسینده:محمد كلباسي
ناشر:آگاه
موضوع:داستان ايراني

»عاشقي به وقت كتيبه‌ها
نوسینده:سيدعلي شجاعي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»طعم تلخ قهوه
نوسینده:سيامك جلالي
ناشر:آبگين رايان
موضوع:داستان ايراني

»طلسم
نوسینده:شهلا پروين روح
ناشر:آگاه
موضوع:داستان ايراني

»طنز 1- شاهزاده‌اي كه جادو شد، رماني از زندگي ملانصرالدين
نوسینده:احمد عربلو
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»طنز 2- روزنامه سقفي همشاگردي
نوسینده:فرهاد حسن‌زاده
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»طنز 3- دومين روزنامه سقفي همشاگردي
نوسینده:فرهاد حسن‌زاده
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»طنز داستاني موسيقايي
نوسینده:جهانگير داناي علمي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»طوفان ديگري در راه است
نوسینده:سيدمهدي شجاعي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»ظلمات
نوسینده:محمدعلي علومي
ناشر:افكار
موضوع:داستان ايراني

»ظهور
نوسینده:علي مؤذني
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»عبور از بودن
نوسینده:حسين مهكام
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»عبور از تنگنا
نوسینده:فرامرز فرهادي
ناشر:آبگين رايان
موضوع:داستان ايراني

»عبور از خويشتن- داستان‌هاي كوتاه روان‌شناسي و عرفاني
نوسینده:مهري اسكندري قشلاق
ناشر:نوآور
موضوع:داستان ايراني

»عروس بيد
نوسینده:يوسف عليخاني
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»عروس نيل
نوسینده:محمد بهارلو
ناشر:آگه
موضوع:داستان ايراني

»عسگر گريز
نوسینده:محمدآصف سلطان‌زاده
ناشر:آگه
موضوع:داستان ايراني

»عشق به طعم چاقو
نوسینده:غزاله گودرزي
ناشر:آبگين رايان
موضوع:داستان ايراني

»عشق پرشور شهريار و پري
نوسینده:بهروز ثروتيان
ناشر:آيدين
موضوع:داستان ايراني

»عشق حقيقي- true love
نوسینده:ابوالفضل ثباتي
ناشر:مرسل
موضوع:داستان ايراني

»عشق و راز
نوسینده:آذرنوش مختاري‌نژاد
ناشر:تهران
موضوع:داستان ايراني

»عزاداران بيل
نوسینده:غلامحسين ساعدي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»عشق خامه‌اي
نوسینده:شهرام شفيعي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»عشق سال‌هاي جنگ
نوسینده:حسين فتاحي
ناشر:قدياني
موضوع:داستان ايراني

»عطر چاي بنفشه
نوسینده:يلدا تنگستاني
ناشر:آواي كلار
موضوع:داستان ايراني

»عشقي از جنس باران
نوسینده:مريم خوش‌خلق
ناشر:سفير اردهال
موضوع:داستان ايراني

»عطر ياس‌هاي وحشي
نوسینده:ملوك بهروز
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»عكس پشه‌اي
نوسینده:سيدسعيد موسوي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»غير از خدا هيچ‌كس نبود
نوسینده:محمدرضا سرشار
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»عناصر داستاني در چند متن فارسي ميانه
نوسینده:سيده فاطمه موسوي
ناشر:پژوهشگاه علوم انساني
موضوع:تاريخ معاصر ايران, داستان ايراني

»غريبه در بخار نمك
نوسینده:احمد آرام
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»غريبه‌ها و پسرك بومي
نوسینده:احمد محمود
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»غزاله
نوسینده:نصرت‌الله بابايي
ناشر:كوشش
موضوع:داستان ايراني

»غزل داستان‌هاي سال بد
نوسینده:نادر ابراهيمي
ناشر:روزبهان
موضوع:داستان ايراني

»غلاغه به خونه‌ش نرسيد
نوسینده:ابوالفضل زروئي نصرآباد
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»غول‌هاي يخي
نوسینده:رسول آباديان
ناشر:مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
موضوع:داستان ايراني

»غير قابل چاپ، مجموعه داستان
نوسینده:سيد مهدي شجاعي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»فاصله‌هاي غريب
نوسینده:جمشيد خانيان
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»فال خون
نوسینده:داوود غفارزادگان
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»فراموشان- داستاني از واقعه كربلا
نوسینده:داوود غفارزادگان
ناشر:قدياني
موضوع:تاريخ اسلام, داستان ايراني

»فردا شكل امروز نيست
نوسینده:نادر ابراهيمي
ناشر:روزبهان
موضوع:داستان ايراني

»فرشته شيطان
نوسینده:م. محنك
ناشر:نوآور
موضوع:داستان ايراني

»فرشته‌ها قصه ندارند بانو- مجموعه داستان
نوسینده:سيد علي شجاعي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»فرهنگ ديوانگان- زندگي‌نامه شلم شوربا، لطايف ريش‌بابا و حكايات هلو هسته جدا از زندگي بهترين ديوانگان
نوسینده:حامد مقدسي، فريناز مقدسي
ناشر:مرسل
موضوع:داستان ايراني

»فصل كبوتر
نوسینده:حسين فتاحي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»فصل كوچ چلچله
نوسینده:محمدرضا محمدي پاشاك
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»فصل درو كردن خرمن
نوسینده:محمدرضا بايرامي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»فقط عاشق زبان عاشق را مي‌فهمد- مجموعه داستان
نوسینده:قاسمعلي فراست
ناشر:قدياني
موضوع:داستان ايراني

»فعلا اسم ندارد
نوسینده:احمد غلامي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»فيلم‌نامه با كلاغ‌ها- همراه با فيلم‌نامه پاسخ زيباي شيطان
نوسینده:زهره ضيايي
ناشر:روان‌شناسي و هنر
موضوع:ادبيات, داستان ايراني

»فيل برنزي
نوسینده:ثمينه شمس موركاني
ناشر:نقش خورشيد
موضوع:داستان ايراني

»فيل در خانه تاريك- حكايتي از مثنوي مولوي- جيبي
نوسینده:فيروزه گل محمدي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»قاصدك
نوسینده:علي موذني
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»قانون و قدرت
نوسینده:اعظم آخوندزاده
ناشر:مهتاب
موضوع:داستان ايراني

»قايق‌راندن به اقيانوس- سفر مقام معظم رهبري به استان يزد
نوسینده:مظفر سالاري
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»قدم‌بخير مادربزرگ من بود
نوسینده:يوسف عليخاني
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»قصه شنيدني دايي جان
نوسینده:سعيد هاشمي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»قرباني باد موافق
نوسینده:محمد طلوعي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»قصه تهمينه
نوسینده:محمد محمدعلي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»قرباني سكوت
نوسینده:نرگس اكبري كردياني
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»قرص‌هاي پر دردسر
نوسینده:اعظم سادات
ناشر:هزاره ققنوس
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌‌ي تصويري از هزار و يك شب- مجموعه 10جلدي
نوسینده:حسين فتاحي
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي پدربزرگ
نوسینده:احمد‌رضا احمدي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»قصه‌هاي تربيتي چهارده معصوم(ع)
نوسینده:محمدرضا اكبري
ناشر:چاپ و نشر بين الملل
موضوع:اخلاق, داستان ايراني

»قصه‌هاي 84
نوسینده:مصطفي مستور
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»قصه‌هاي آذربايجان
نوسینده:صمد بهرنگي
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»قصه‌هاي اميرعلي
نوسینده:اميرعلي نبويان
ناشر:نقش و نگار
موضوع:داستان ايراني

»قصه‌هاي انقلاب ج05- غريبه‌ها
نوسینده:محمدرضا سرشار
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»قصه‌هاي خوب براي بچه‌هاي خوب 8جلدي
نوسینده:مهدي آذريزدي
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي زير كرسي مردم كرمان و اطراف آن
نوسینده:شمس السادات رضوي نعمت‌الهي
ناشر:افكار
موضوع:داستان ايراني

»قصه‌هاي شاهنامه ج01- ضحاك بنده ابليس
نوسینده:آتوسا صالحي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي شاهنامه ج02- فرزند سيمرغ
نوسینده:آتوسا صالحي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي شاهنامه ج03- اسفنديار رويين‌تن
نوسینده:آتوسا صالحي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي شاهنامه ج04- فرود و جريره
نوسینده:آتوسا صالحي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي شاهنامه ج05- بيژن و منيژه
نوسینده:آتوسا صالحي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي شاهنامه ج06- بهرام و گرديه
نوسینده:آتوسا صالحي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي شاهنامه ج07- گردآفريد
نوسینده:آتوسا صالحي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي شاهنامه ج08- رستم و سهراب
نوسینده:آتوسا صالحي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي شاهنامه ج09- سياوش
نوسینده:آتوسا صالحي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي شاهنامه جلدهاي1 تا 3
نوسینده:آتوسا صالحي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي شاهنامه جلدهاي4 تا 6
نوسینده:آتوسا صالحي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي شاهنامه جلدهاي7 تا 9
نوسینده:آتوسا صالحي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي شهر هرت
نوسینده:سيد عليرضا شفيعي مطهر
ناشر:مرسل
موضوع:داستان ايراني

»قصه‌هاي شيرين
نوسینده:محمدرضا اكبري
ناشر:چاپ و نشر بين الملل
موضوع:اخلاق, داستان ايراني

»قصه‌هاي غرب وحشي ج1- به دنبال دماغ خيس
نوسینده:شهرام شفيعي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي غرب وحشي ج5- با تخم‌مرغ مهربان باش
نوسینده:شهرام شفيعي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي صبحي 2جلدي
نوسینده:فضل‌الله مهتدي(صبحي)
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»قصه‌هاي صمد
نوسینده:صمد بهرنگي
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»قصه‌هاي غرب وحشي ج2- مرغ سوخاري براي جنازه
نوسینده:شهرام شفيعي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي غرب وحشي ج3- گربه در جوراب زنانه
نوسینده:شهرام شفيعي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي غرب وحشي ج4- عزيزم چه رنگي بپوشم؟
نوسینده:شهرام شفيعي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي قبل از غذا
نوسینده:فريبا كلهر
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي ملانصرالدين (مجموعه 5جلدي)
نوسینده:احمد عربلو
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي مجيد
نوسینده:هوشنگ مرادي كرماني
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»قطار پنجاه و هفت
نوسینده:رضا رئيسي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»قصه‌هايي تصويري از هزار و يك شب ج06- دره‌ي الماس‌ها
نوسینده:حسين فتاحي
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هايي تصويري از هزار و يك شب ج07- بچه شير و آدميزاد
نوسینده:حسين فتاحي
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هايي تصويري از هزار و يك شب ج08- چشمه‌ي جادويي
نوسینده:حسين فتاحي
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هايي تصويري از هزار و يك شب ج09- دراج و لاك‌پشت‌ها
نوسینده:حسين فتاحي
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هايي تصويري از هزار و يك شب ج10- قاضي پنج ساله
نوسینده:حسين فتاحي
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هايي از سغد
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه علوم انساني
موضوع:داستان ايراني

»قصه‌هايي تصويري از هزار و يك شب ج01- ماهي‌گير و ديو
نوسینده:حسين فتاحي
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هايي تصويري از هزار و يك شب ج02- حكيم رويان و ملك يونان
نوسینده:حسين فتاحي
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هايي تصويري از هزار و يك شب ج03- شاهين و پادشاه
نوسینده:حسين فتاحي
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هايي تصويري از هزار و يك شب ج04- علاءالدين و چراغ جادو
نوسینده:حسين فتاحي
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قصه‌هايي تصويري از هزار و يك شب ج05- جزيره‌اي كه نهنگ بود
نوسینده:حسين فتاحي
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»قلب‌هاي آسماني
نوسینده:محبت دارآفرين
ناشر:مهتاب
موضوع:داستان ايراني

»قلندران پيژامه‌پوش
نوسینده:سيدعلي ميرفتاح
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»قهرمان تيزپا
نوسینده:عبدالحميد شيخ
ناشر:كتاب شيراز
موضوع:داستان ايراني

»قهرمانان انقلاب ج08- ستاره من، روايتي داستاني از زندگي شهيد محمدعلي رجايي
نوسینده:زهره يزدان پناه
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران, داستان ايراني, زندگي‌نامه و خاطرات

»قهقهه در خلأ
نوسینده:محمدمنصور هاشمي
ناشر:كوير
موضوع:داستان ايراني

»قلم سرنوشت
نوسینده:جعفر شهري
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»قهرمانان انقلاب ج03- شال سبز، روايتي داستاني از زندگي شهيدسيدعبدالحسين دستغيب
نوسینده:علي اكبر عسگري
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران, داستان ايراني

»قهرمانان انقلاب ج07- راز گل سرخ، روايتي داستاني از زندگي شهيد آيه‌الله سعيدي
نوسینده:خسرو باباخاني
ناشر:سوره مهر
موضوع:تاريخ معاصر ايران, داستان ايراني, زندگي‌نامه و خاطرات

»قيدار
نوسینده:رضا اميرخاني
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»كات، منطقه ممنوعه- فيلم، داستان
نوسینده:اميرحسن چهل‌تن
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني, هنر

»كارت پستال
نوسینده:روح‌انگيز شريفيان
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان ايراني

»كاغذهاي سوخته- مجموعه داستان
نوسینده:الاهه دهنوي
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان ايراني

»كت زوك- مجموعه داستان طنز
نوسینده:مهدي محبي كرماني
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»كتاب آدم‌هاي غايب
نوسینده:تقي مدرسي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»كتاب بنفش
نوسینده:غلامرضا ارژنگ
ناشر:پنجره
موضوع:داستان ايراني

»كتاب زندگي
نوسینده:اصغر استاد حسن معمار
ناشر:مركز اسناد انقلاب اسلامي
موضوع:داستان ايراني

»كتاب مهر ج3- سرخي من از تو- مجموعه داستان جوانان
نوسینده:*
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»كتاب‌هاي طلايي، رمان- پاييز در قطار
نوسینده:كاظم مزيناني
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»كتاب‌هاي طلايي، مجموعه طنز- فرزندان ايرانيم
نوسینده:داوود اميريان
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»كشتي‌بان دوست
نوسینده:علي موذني
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»كشف لحظه: مجموعه داستانك 100 نويسنده‌ي برتر جشنواره‌ي كشف لحظه
نوسینده:*
ناشر:روان‌شناسي و هنر
موضوع:داستان ايراني

»كك به تنور
نوسینده:محمدرضا سرشار
ناشر:سروش
موضوع:داستان ايراني

»كرم‌ها در لجنزار مي‌ميرند
نوسینده:شمسي خسروي
ناشر:هزاره ققنوس
موضوع:داستان ايراني

»كره‌ي طلايي
نوسینده:انوشه منادي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»كسي پشت سرم آب نريخت ج2
نوسینده:نيلوفر لاري
ناشر:رخ مهتاب
موضوع:داستان ايراني

»كسي ما را به شام دعوت نمي‌كند
نوسینده:احمد آرام
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»كلاغ كامپيوتر رمان كارآگاهي تخيلي
نوسینده:فرهاد حسن‌زاده
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»كلاغي كه عاشق شد- همراه با كلاغ نامه
نوسینده:اميرعباس مهندس
ناشر:مرسل
موضوع:داستان ايراني

»كلاف سردرگم- گزيده‌اي از داستان‌هاي امروز به دو زبان فارسي و آلماني
نوسینده:*
ناشر:دات
موضوع:داستان ايراني

»كلاهي از گيسوي من
نوسینده:علي موذني
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»كليد خوش‌بختي و ديو هزارسر
نوسینده:محمد عبداللهي
ناشر:بوستان كتاب
موضوع:داستان ايراني

»كوچه اقاقيا
نوسینده:راضيه تجار
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»كوچه ما 2جلدي
نوسینده:محمداكرم عثمان
ناشر:عرفان
موضوع:داستان ايراني

»كليله و دمنه
نوسینده:*
ناشر:اهورا
موضوع:داستان ايراني

»كليله و دمنه به زبان ساده
نوسینده:احمد نفيسي
ناشر:تهران
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»كلينيك حيوانات
نوسینده:افشين تل‌لو
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»كمانداران پارت
نوسینده:هوشنگ عامري
ناشر:كوشش
موضوع:ادبيات, داستان ايراني

»كمي ديرتر
نوسینده:سيد مهدي شجاعي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»كودك عجيب- مجموعه 33 داستان براي نوجوانان
نوسینده:حسن احمدي
ناشر:حوا
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»كوه مرا صدا زد
نوسینده:محمدرضا بايرامي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»كيمياگران- افسانه عجيب عشقي سوداگرانه
نوسینده:حمزه سردادور
ناشر:نوين
موضوع:داستان ايراني

»گردان چهار نفره
نوسینده:احمد دهقان
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»گرگ‌ها از برف نمي‌ترسند
نوسینده:محمدرضا بايرامي
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»گزينه ادب پارسي ج13- داستان ليلي و مجنون
نوسینده:نظامي گنجوي
ناشر:قدياني
موضوع:داستان ايراني

»گزينه ادب پارسي ج33- شاهنامه فردوسي ج2- هشت قصه گزيده
نوسینده:*
ناشر:قدياني
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»گزينه ادب پارسي ج35- هزار و يك شب ج1- قصه‌هاي گزيده
نوسینده:*
ناشر:قدياني
موضوع:داستان ايراني

»گزينه ادب پارسي ج36- هزار و يك شب ج2- قصه‌هاي گزيده
نوسینده:*
ناشر:قدياني
موضوع:داستان ايراني

»گزينه ادب پارسي ج37- هزار و يك شب ج3- قصه‌هاي گزيده
نوسینده:*
ناشر:قدياني
موضوع:داستان ايراني

»گزينه ادب پارسي ج32- پنج قصه گزيده از شاهنامه فردوسي ج1
نوسینده:*
ناشر:قدياني
موضوع:داستان ايراني

»گزينه سخن پارسي ج05- كليله و دمنه
نوسینده:ابوالمعالي نصرالله منشي
ناشر:مهتاب
موضوع:داستان ايراني

»گفته بودي به هر حال
نوسینده:انيسه ملكان
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان ايراني

»گل انارها را باد مي‌برد- مجموعه داستان
نوسینده:هادي حكيميان
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»گل سنگ
نوسینده:سيد هاشم حسيني
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»گل‌هايي به ياد آلجرنون
نوسینده:دنيل كيز
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»گلاب خانم
نوسینده:قاسمعلي فراست
ناشر:قدياني
موضوع:داستان ايراني

»گنجشك‌ها نقطه گنجشك سرخط
نوسینده:ظريفه روئين
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»گنجشك‌ها بهشت را مي‌فهمند
نوسینده:حسن بني عامري
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان ايراني

»گنجينه عشق
نوسینده:سيده حنانه علوي
ناشر:پازينه
موضوع:داستان ايراني

»ليلي و مجنون
نوسینده:حميده خداويردي
ناشر:خرد آذين
موضوع:داستان ايراني

»گوجه‌فرنگي‌هاي سبز
نوسینده:مينو كريم‌زاده
ناشر:طرح نو
موضوع:داستان ايراني

»گلدسته و سايه‌ها
نوسینده:محمود دولت‌آبادي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»گمشدگان جنگل آي‌سولان- مجموعه داستان
نوسینده:عبدالمجيد نجفي
ناشر:سروش
موضوع:داستان ايراني

»گوساله سرگردان
نوسینده:مجيد قيصري
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»گيله‌مرد
نوسینده:بزرگ علوي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»لبخند انار
نوسینده:هوشنگ مرادي كرماني
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»لبخندهاي كشمشي يك خانواده خوشبخت
نوسینده:فرهاد حسن‌زاده
ناشر:چرخ و فلك
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»لعبت- زيبا رويان شهر هزار و يك شب
نوسینده:فواد فاروقي
ناشر:نوين
موضوع:داستان ايراني

»لعيا- سوگلي سراي قائم بامرالله
نوسینده:فواد فاروقي
ناشر:كوشش
موضوع:تاريخ ايران, داستان ايراني

»لك‌لك دانا و نقشه مسافرت
نوسینده:حميدرضا فرزاد
ناشر:مرسل
موضوع:داستان ايراني

»ليلا- رماني كه فيلم ليلا بر اساس آن ساخته شده است
نوسینده:مهناز انصاريان
ناشر:فرزان روز
موضوع:داستان ايراني

»ليلي و مجنون- همراه با داستان ليلي و مجنون به نثر روان، بر اساس نسخه وحيد دستگردي
نوسینده:نظامي گنجوي
ناشر:ارمغان طوبي
موضوع:ادبيات, داستان ايراني

»ما همه سرباز بوديم- خاطرات اسير آزادشده مهدي تجر
نوسینده:داوود بختياري دانشور
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»مادر- مجموعه داستان‌هاي كوتاه
نوسینده:رامين نيك‌فر
ناشر:ميترا
موضوع:داستان ايراني

»ماه سربي
نوسینده:ماهزاده اميري
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان ايراني

»ماهي در باد
نوسینده:حسين آتش‌پرور
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان ايراني

»ماهي‌ها در شب مي‌خوابند
نوسینده:سودابه اشرفي
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان ايراني

»ماجراهاي ليلي و مجنون و پژوهشي درباره عاشقان نامدار جهان
نوسینده:منوچهر حقگو
ناشر:بوعلي
موضوع:داستان ايراني

»ماجراي پيچيده يك اتفاق ساده
نوسینده:مرجان نعمت طاوسي
ناشر:آگه
موضوع:داستان ايراني

»مادران 3- فرشته‌ها حواسشان جمع است، شهيدان غياثوند به روايت مادر
نوسینده:نجمه كتابچي
ناشر:روايت فتح
موضوع:داستان ايراني, زندگي‌نامه و خاطرات

»مارمولك‌ها اصلا غصه نمي‌خورند
نوسینده:افسون فروغي‌پور
ناشر:پژواك
موضوع:داستان ايراني

»مارمولك‌ها هم غصه مي‌خورند
نوسینده:پرويز رجبي
ناشر:اختران
موضوع:داستان ايراني

»مارها تشنه‌اند
نوسینده:اميرمحمد اعتمادي
ناشر:آگه
موضوع:داستان ايراني

»ماه تمام
نوسینده:معصومه چاوشي
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»ماه هفت شب
نوسینده:بهاره رهنما
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان ايراني

»ماه‌زده
نوسینده:مجيد قيصري
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»متن كامل هزار و يك‌شب 5جلدي قابدار
نوسینده:*
ناشر:مهتاب
موضوع:داستان ايراني

»متون فاخر، رمان ج05- هم‌سفران
نوسینده:محمد رضا بايرامي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»متون فاخر، رمان ج06- ناميرا
نوسینده:صادق كرميار
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»متون فاخر، رمان ج25- پرسه در خاك غريبه
نوسینده:احمد دهقان
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»متون فاخر، رمان ج31- پاريس، پاريس
نوسینده:سعيد تشكري
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»متون فاخر، رمان ج32- ناله‌هاي عشق
نوسینده:نصرالله قادري
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»متون فاخر، فيلم‌نامه ج08- پستچي سه بار در نمي‌زند
نوسینده:حسن فتحي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»متون فاخر، فيلم‌نامه ج12- روح ريحاني
نوسینده:محمدمهدي رسولي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»متون فاخر، رمان ج16- مأمور
نوسینده:علي موذني
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»متون فاخر، رمان ج21- غنيمت
نوسینده:صادق كرميار
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»متون فاخر، رمان ج22- آن‌گاه مانند ماه
نوسینده:مهدي پور رضائيان
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»متون فاخر، رمان ج33- آتش به اختيار
نوسینده:محمدرضا بايرامي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»متون فاخر، رمان ج35- دشت‌هاي سوزان
نوسینده:صادق كرميار
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»متون فاخر، رمان ج37- سه‌گانه‌اي براي يگانه
نوسینده:محمدرضا بايرامي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»مثل ماه شب چهارده
نوسینده:هوشنگ مرادي كرماني
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»مثل رود پرخروش
نوسینده:بهمن پگاه راد
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»مثل يك ناجي
نوسینده:مريم سادات ذكريايي
ناشر:اطلاعات
موضوع:داستان ايراني

»مجموعه ادبيات كهن ج1- داستان‌هاي شاهنامه
نوسینده:*
ناشر:فرهنگ رسا
موضوع:ادبيات, داستان ايراني

»مجموعه ادبيات كهن ج2- حكايت‌هاي مثنوي
نوسینده:*
ناشر:فرهنگ رسا
موضوع:ادبيات, داستان ايراني

»مجموعه ادبيات كهن ج3- حكايت‌هاي كليله و دمنه
نوسینده:*
ناشر:فرهنگ رسا
موضوع:ادبيات, داستان ايراني

»مجموعه ادبيات كهن 3جلدي قابدار
نوسینده:*
ناشر:فرهنگ رسا
موضوع:ادبيات, داستان ايراني

»مجموعه داستان پسر استاد موچول
نوسینده:زهرا بيگي
ناشر:مرسل
موضوع:داستان ايراني

»مجموعه داستان شازده گلابي
نوسینده:عذرا جوزداني
ناشر:سروش
موضوع:داستان ايراني

»مجموعه داستان يك بام و دو هوا
نوسینده:زهرا بيگي
ناشر:مرسل
موضوع:داستان ايراني

»مجموعه داستان شيشه‌هاي شكسته
نوسینده:ساهره ايبد
ناشر:سروش
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»مجموعه داستان كشف خويشتن...
نوسینده:حجت‌الله ايزدي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»مجموعه طنز- رفاقت به سبك تانك
نوسینده:داود اميريان
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»مجموعه طنز- رفاقت به سبك تانك
نوسینده:داود اميريان
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»محكوم به اعدام
نوسینده:علي‌محمد افغاني
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»مجموعه‌ي داستان كوتاه ج1- چه سينما رفتني داشتي يدو؟!
نوسینده:قباد آذر آيين
ناشر:افكار
موضوع:داستان ايراني

»مجموعه‌ي داستان كوتاه ج12- درخت جارو
نوسینده:داوود غفارزادگان
ناشر:افكار
موضوع:داستان ايراني

»مجموعه‌ي داستان كوتاه ج13- مراثي يك روايت ساده
نوسینده:بهاءالدين مرشدي
ناشر:افكار
موضوع:داستان ايراني

»مجموعه‌ي داستان كوتاه ج14- جن زيبايي كه از پترا آمد
نوسینده:علي كرمي
ناشر:افكار
موضوع:داستان ايراني

»مجموعه‌ي داستان كوتاه ج15- رنگ لثه‌ي ببر
نوسینده:حميد پارسا
ناشر:افكار
موضوع:داستان ايراني

»مجموعه‌ي داستان كوتاه ج2- فرشتگان پشت صحنه
نوسینده:بي‌تا ملكوتي
ناشر:افكار
موضوع:داستان ايراني

»مجموعه‌ي داستان كوتاه ج3- خويش خانه
نوسینده:آيت دولتشاه
ناشر:افكار
موضوع:داستان ايراني

»مجموعه‌ي داستان كوتاه ج4- دنيا در آغوش من است
نوسینده:ميثم نبي
ناشر:افكار
موضوع:داستان ايراني

»محرمانه‌هاي رومئو و ژوليت- مجموعه داستان‌هاي كوتاه
نوسینده:حسين يعقوبي
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان ايراني

»مدار صفر درجه 3جلدي
نوسینده:احمد محمود
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»مرا با حق وعده ايست- مجموعه داستانهاي زيبا و واقعي زندگي
نوسینده:سيدمحمودرضا علوي بجستاني
ناشر:ضامن آهو
موضوع:اخلاق, داستان ايراني

»مرباي شيرين
نوسینده:هوشنگ مرادي كرماني
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»مرد جن‌زده
نوسینده:مهدي اخوان ثالث
ناشر:زمستان
موضوع:داستان ايراني

»مردگان
نوسینده:رضا ايزدي
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»مرده‌اي كه حالش خوب است
نوسینده:احمد آرام
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»مردگان باغ سبز
نوسینده:محمدرضا بايرامي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»مردي در تبعيد ابدي- بر اساس داستان زندگي ملاصدراي شيرازي صدرالمتألهين
نوسینده:نادر ابراهيمي
ناشر:روزبهان
موضوع:داستان ايراني, زندگي‌نامه و خاطرات

»مزه مهرباني- بازنويسي قصه‌هاي عطار نيشابوري
نوسینده:اسماعيل الله‌دادي
ناشر:بوستان كتاب
موضوع:داستان ايراني

»مرگ سالي يك بار
نوسینده:جانگير خسروشاهي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»مشاهير ايراني ج47- جلال آل احمد
نوسینده:منوچهر علي‌پور
ناشر:تيرگان
موضوع:داستان ايراني

»مشت بر پوست
نوسینده:هوشنگ مرادي كرماني
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»مشكل آقاي فطانت
نوسینده:محمدرحيم اخوت
ناشر:آگاه
موضوع:داستان ايراني

»مصابا و رؤياي گاجرات
نوسینده:نادر ابراهيمي
ناشر:روزبهان
موضوع:داستان ايراني

»معراج عشق- عشق شورانگيز شاه شجاع و حوريه
نوسینده:فواد فاروقي
ناشر:كوشش
موضوع:داستان ايراني

»معبر به آخر الزمان
نوسینده:مصطفي جمشيدي
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»معمايي براي يك جنايت- تكنيك داستان‌پردازي پليسي از نوع معمايي
نوسینده:محمدمهدي نحوي فرد
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»مفاخر ملي، مذهبي ج01- دوشنبه‌اي كه مي‌آيد، زندگي‌نامه داستاني شهيد دستغيب
نوسینده:جهانگير خسروشاهي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني, زندگي‌نامه و خاطرات

»مفاخر ملي، مذهبي ج20- خورشيد در آتش، زندگي‌نامه داستاني خواجه نصيرالدين طوسي
نوسینده:كامران پارسي‌نژاد
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني, زندگي‌نامه و خاطرات

»مفاخر ملي، مذهبي ج21- نبرد رئيس علي، زندگي‌نامه داستاني رئيس علي دلواري
نوسینده:بهمن پگاه‌راد
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني, زندگي‌نامه و خاطرات

»مكافات جنايات- قدم به قدم با عمري كه گذشت
نوسینده:ناصر بيگدلي
ناشر:روزبهان
موضوع:داستان ايراني

»ملاقات در شب آفتابي
نوسینده:علي موذني
ناشر:قدياني
موضوع:داستان ايراني

»مگيل (رمان طنز)
نوسینده:محسن مطلق
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»ملك ري- خاطره‌هايي از عتبات عاليات
نوسینده:علي‌اكبر كاظمي گرجي
ناشر:بوستان كتاب
موضوع:داستان ايراني

»مليكا و گربه‌اش 3 جلدي قابدار
نوسینده:سيد نويد سيدعلي اكبر
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»مليكا و گربه‌اش ج1- عروسي گربه مليكا با خانم مگس و سه قصه ديگر
نوسینده:سيد نويد سيدعلي اكبر
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»من او
نوسینده:رضا اميرخاني
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»من او- رمان
نوسینده:رضا اميرخاني
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»ملكه هفت رنگ
نوسینده:سوسن وكيلي (جزايري)
ناشر:مهرانديش
موضوع:داستان ايراني

»مليكا و گربه‌اش ج2- غول ده كله و سه قصه ديگر
نوسینده:سيد نويد سيدعلي اكبر
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»مليكا و گربه‌اش ج3- ماشين گربه باك نداره و سه قصه ديگر
نوسینده:سيد نويد سيدعلي اكبر
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»من ريموند كارور هستم
نوسینده:مصطفي عزيزي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»من ژانت نيستم
نوسینده:محمد طلوعي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»من سرباز هخامنشي بودم- 79 داستانك
نوسینده:حسينعلي جعفري
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»من قاتل پسرتان هستم
نوسینده:احمد دهقان
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»من هشتمين آن هفت نفرم
نوسینده:عرفان نظرآهاري
ناشر:صابرين
موضوع:داستان ايراني

»من و دلم، تنهاييم
نوسینده:سارا هاشمي
ناشر:اديان
موضوع:داستان ايراني

»من و سرخ‌پوستم
نوسینده:حديث لزرغلامي
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان ايراني

»مه لقا و آزاد زنان- مبارزه دلاورانه زنان ايراني با خوارزمشاه
نوسینده:حمزه سردادور
ناشر:نوين
موضوع:داستان ايراني

»موساي عيسي
نوسینده:علي موذني
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»مه سوار
نوسینده:علي صداقتي خياط
ناشر:آگاه
موضوع:داستان ايراني

»مهر صنوبر
نوسینده:سوسن وكيلي
ناشر:مهرانديش
موضوع:داستان ايراني

»مهر گياه
نوسینده:اميرحسن چهل‌تن
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»مهربان‌تر از نسيم- 99 قصه از زندگي امام خميني(ره)
نوسینده:گروهي از نويسندگان
ناشر:ذكر(قاصدك)
موضوع:داستان ايراني, زندگي‌نامه و خاطرات

»مهمان مهتاب
نوسینده:فرهاد حسن‌زاده
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»مهماني تلخ
نوسینده:سيامك گلشيري
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان ايراني

»مورچه در ماه
نوسینده:لادن نيك‌نام
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»موريانه
نوسینده:بزرگ علوي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»ميانه‌ي باد و باران
نوسینده:محمدحسين نوري‌زاد
ناشر:آبانگاه
موضوع:داستان ايراني

»ميرزا
نوسینده:بزرگ علوي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»ناز بالش
نوسینده:هوشنگ مرادي كرماني
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»نام‌ها و سايه‌ها
نوسینده:محمدرحيم اخوت
ناشر:آگه
موضوع:داستان ايراني

»مي‌شكنم در شكن زلف يار
نوسینده:حسين سروقامت
ناشر:دفتر نشر معارف
موضوع:داستان ايراني

»ناصر ارمني، مجموعه داستان
نوسینده:رضا اميرخاني
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»نامحرم
نوسینده:ياسر نوروزي
ناشر:آموت
موضوع:داستان ايراني

»نان آن سال‌ها
نوسینده:هاينريش بل
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان ايراني

»نبرد اسطوره‌ها- سياره‌ي بحران‌زده و اژدهاي سه‌سر
نوسینده:محمدرضا سارنچه
ناشر:ترفند
موضوع:داستان ايراني

»نديمه- اسارت، همسران شاه اسماعيل در دربار عثماني
نوسینده:فواد فاروقي
ناشر:نوين
موضوع:تاريخ ايران, داستان ايراني

»نرگس
نوسینده:سيمين پاژنگ
ناشر:سميع
موضوع:داستان ايراني

»نرگس
نوسینده:رحيم مخدومي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»نزديك‌تر بيا
نوسینده:فاطمه خلخالي استاد
ناشر:افكار
موضوع:داستان ايراني

»نان، جنگ و كلارك گيبل
نوسینده:شهين‌دخت بهزادي
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان ايراني

»نبرد تاريكي و روشنايي- سرآغاز فرهنگ و تمدن در ايران باستان
نوسینده:حسين وحيدي
ناشر:اميركبير
موضوع:اديان, داستان ايراني

»نجابت عشق
نوسینده:زهرا محمدولي
ناشر:سميع
موضوع:داستان ايراني

»نخل
نوسینده:هوشنگ مرادي كرماني
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»نخود نخودي
نوسینده:كامران جولايي
ناشر:جويا
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»نسيم سبز خاطره‌ها
نوسینده:علي شيرازي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»نصرت ليلي
نوسینده:پگاه ايرجي
ناشر:آگه
موضوع:داستان ايراني

»نفرين خاكستري
نوسینده:مهسا محب‌علي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»نفرين‌شدگان
نوسینده:سيامك گلشيري
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان ايراني

»نفس تنگي
نوسینده:فرهاد حيدري گوران
ناشر:آگه
موضوع:داستان ايراني

»نقد آثار داستاني صادق هدايت ج1
نوسینده:*
ناشر:كانون انديشه جوان
موضوع:داستان ايراني

»نقد آثار جلال آل‌احمد
نوسینده:عبدالعلي دست‌غيب
ناشر:خانه كتاب
موضوع:ادبيات, داستان ايراني

»نقد و بازخواني ادبيات داستاني ج1- درنگي بر سرگرداني‌هاي شهرزاد پسامدرن، سيمين دانشور
نوسینده:جواد اسحاقيان
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان ايراني

»نقد و بازخواني ادبيات داستاني ج2- سايه‌هاي روشن در داستان‌هاي جلال، جلال آْل‌احمد
نوسینده:جواد اسحاقيان
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان ايراني

»نقطه ته خط- مجموعه طنز
نوسینده:مهرداد صدقي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»نگاه امروز ج06- من، زن بابا و دماغ بابام
نوسینده:محمدرضا شمس
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»نوبت عاشقي
نوسینده:تكين حمزه‌لو
ناشر:روشا
موضوع:داستان ايراني

»نمايشگاه نگاتيو
نوسینده:پيمان فيوضات
ناشر:كتاب آمه
موضوع:داستان ايراني

»نگاه امروز ج05- بادكنك و اسب آبي
نوسینده:محمدرضا شمس
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»نگاه امروز ج14- ديوانه و چاه
نوسینده:محمدرضا شمس
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»نمكي و مار عينكي
نوسینده:فرهاد حسن‌زاده
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»نه آبي نه خاكي
نوسینده:علي مؤذني
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»نمي‌شود
نوسینده:محمدرحيم اخوت
ناشر:آگاه
موضوع:داستان ايراني

»نه تر و نه خشك
نوسینده:هوشنگ مرادي كرماني
ناشر:معين
موضوع:داستان ايراني

»هديه ولنتاين- مجموعه داستان
نوسینده:سارا عرفاني
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»هديه‌اي از فرشته مادر
نوسینده:زهرا سينايي(راحيل)
ناشر:صابرين
موضوع:داستان ايراني

»هر از گاهي بنشين- مجموعه داستان
نوسینده:فريبا منتظر ظهور
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان ايراني

»هزار و يك شب- 2جلدي
نوسینده:*
ناشر:هرمس
موضوع:داستان ايراني

»نيماي داستان- مجموعه داستان‌ها و داستان‌واره‌هاي نيما يوشيج
نوسینده:*
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان ايراني

»نيمه تاريك ماه
نوسینده:هوشنگ گلشيري
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان ايراني

»نيمه‌ي سرگردان ما
نوسینده:محمدرحيم اخوت
ناشر:آگاه
موضوع:داستان ايراني

»هزار و يك شب ج1- قصه جليعادشاه و شماس وزير
نوسینده:*
ناشر:سفير اردهال
موضوع:داستان ايراني

»هزار و يك شب ج2- قصه جوذر ماهيگير و برادرانش
نوسینده:*
ناشر:سفير اردهال
موضوع:داستان ايراني

»هزار و يك شب ج3- قصه سفرهاي سندباد
نوسینده:*
ناشر:سفير اردهال
موضوع:داستان ايراني

»هزار و يك شب ج4- قصه ابوقير و ابوصير
نوسینده:*
ناشر:سفير اردهال
موضوع:داستان ايراني

»هزار و يك شب ج5- قصه ماهي‌گير و غول كوزه
نوسینده:*
ناشر:سفير اردهال
موضوع:داستان ايراني

»هزار و يك شب دختر لر
نوسینده:ملكه سنجري زاده
ناشر:بوعلي
موضوع:داستان ايراني

»هزار و يك شب، قصه‌هاي شهرزاد 6جلدي قابدار
نوسینده:*
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»هزار و يكشب- متن كامل
نوسینده:بهرام افراسيابي
ناشر:مهتاب
موضوع:داستان ايراني

»هزارپاي سياه و قصه‌هاي صحرا
نوسینده:نادر ابراهيمي
ناشر:روزبهان
موضوع:داستان ايراني

»هفت سردار نامي
نوسینده:عباس قاسمي
ناشر:پگاه
موضوع:داستان ايراني

»هفت- مجموعه داستان
نوسینده:مختار عبدالهي
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان ايراني

»هلال پنهان
نوسینده:علي‌اصغر شيرازدي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»هفتخان اسفنديار- مجموعه داستان‌هاي شاهنامه فردوسي4
نوسینده:حميدرضا نگهبان
ناشر:آستان قدس رضوي
موضوع:داستان ايراني

»همزاد
نوسینده:نورالدين آزاد
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني

»همزاد عشق
نوسینده:ترانه شكيبا
ناشر:كوشش
موضوع:داستان ايراني

»همسفرها
نوسینده:علي‌محمد افغاني
ناشر:نگاه
موضوع:داستان ايراني

»همنوايي شبانه اركستر چوب‌ها
نوسینده:رضا قاسمي
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان ايراني

»همين روزها...
نوسینده:عليرضا ميراسدالله
ناشر:مثلث
موضوع:داستان ايراني

»هندوانه به شرط عشق
نوسینده:فرهاد حسن زاده
ناشر:چرخ و فلك
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»وقت نيايش ماهي‌ها
نوسینده:مصطفي جمشيدي پرور
ناشر:مؤسسه آينده روشن
موضوع:داستان ايراني

»وقتي آقاجان دستگير شد
نوسینده:داوود اميريان
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»وزارت طوطي- چهارده روايت طنز از دوره قاجار
نوسینده:مهدي مير‌كيايي
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»وسعت معناي انتظار
نوسینده:نادر ابراهيمي
ناشر:روزبهان
موضوع:داستان ايراني

»وصيت خيانت شده
نوسینده:ميلان كوندرا
ناشر:فرزان روز
موضوع:داستان ايراني

»وقت تقصير
نوسینده:محمدرضا كاتب
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان ايراني

»ولادت
نوسینده:سعيد تشكري
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان ايراني

»ياد مهرگان- يادداشت‌هايي درباره‌ي نادر ايراهيمي
نوسینده:*
ناشر:خانه كتاب
موضوع:داستان ايراني

»يك آسمان خبر
نوسینده:مهدي حجواني
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني, كودك و نوجوان

»يك سكه در دو جيب
نوسینده:علي‌اصغر شيرزادي
ناشر:افق
موضوع:داستان ايراني

»يوسف صديق(ع)
نوسینده:ابوالقاسم حبيبي
ناشر:مرسل
موضوع:داستان ايراني

»يك لب و هزار خنده
نوسینده:عمران صلاحي، بيژن اسدي‌پور
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان ايراني

»يك، دو، سه، طنز
نوسینده:رويا صدر
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان ايراني

تحلیل آمار سایت و وبلاگ