تعدادیافت شده:1418 زمان جستجو:0.1758
»58 قصه گزيده از هزار و يك شب
نوسینده:*
ناشر:قدياني
موضوع:داستان خارجي

»6گانه‌ي سپر اسرارآميز، نبرد هيولاها ج03- آركتا، غول كوهستان
نوسینده:آدام بليد
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»6گانه‌ي سپر اسرارآميز، نبرد هيولاها ج04- تاگوس، مرد اسبي
نوسینده:آدام بليد
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»6گانه‌ي سپر اسرارآميز، نبرد هيولاها ج05- نانوك، ديو يخي
نوسینده:آدام بليد
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»90 افسانه براي نوجوانان
نوسینده:يوسف قوجق، عبدالصالح پاك، رضوان دزفولي، تنقر قلي يلقي، اميرعباس خسروي
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»... و موسي گريه كرد- مجموعه‌اي از دلنشين‌ترين داستان‌هاي كوتاه جهان
نوسینده:ژرمين گرير و ديگران
ناشر:سروش
موضوع:داستان خارجي

»110 قصه از هانس كريستين آندرسن
نوسینده:هانس كريستين آندرسن
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»6گانه‌ي سپر اسرارآميز، نبرد هيولاها ج06- اپوس، پرنده‌ي آتش
نوسینده:آدام بليد
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»1984
نوسینده:جورج اورول
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»22 داستان شاد از 22 نويسنده
نوسینده:به انتخاب: راجر مك گاف
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»44 قصه از هانس كريستين اندرسن
نوسینده:هانس كريستين اندرسن
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»66 قصه از هانس كريستين آندرسن
نوسینده:هانس كريستين آندرسن
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»6گانه‌ي سپر اسرارآميز، نبرد هيولاها ج01- فرنو، اژدهاي آتش
نوسینده:آدام بليد
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»6گانه‌ي سپر اسرارآميز، نبرد هيولاها ج02- سپرون، اهريمن دريايي
نوسینده:آدام بليد
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آب كردن
نوسینده:اي. ال. دكتروف
ناشر:كندوكاو
موضوع:داستان خارجي

»آرتميس فاول و گروگان‌گيري ج1
نوسینده:ا اين كالفر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آرتميس فاول و ماجراي شمال ج2
نوسینده:ا اين كالفر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آرتميس فاول و معماي زمان ج6
نوسینده:ا اين كالفر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آرتميس فاول و انتقال اپال ج4
نوسینده:ا اين كالفر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آرتميس فاول و رمز ابدي ج3
نوسینده:ا اين كالفر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آرتميس فاول و عقده‌ي آتلانتيس ج7
نوسینده:ا اين كالفر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آرتميس فاول و مهاجران گمشده ج5
نوسینده:ا اين كالفر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آرزوهاي بزرگ
نوسینده:چارلز ديكنز
ناشر:دوستان
موضوع:داستان خارجي

»آبروي از دست رفته كاترينا بلوم
نوسینده:هاينريش بل
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»آتش دزد 3 جلدي قابدار
نوسینده:تري ديري
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آتش دزد ج1
نوسینده:تري ديري
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آتش دزد ج2- پرواز آتش دزد
نوسینده:تري ديري
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آتش دزد ج3- آتش دزد تسليم نمي‌شود
نوسینده:تري ديري
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آخرين پدرخوانده
نوسینده:ماريو پوزو
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»آخرين خنياگر- مجموعه داستان
نوسینده:ا.هنري
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان خارجي

»آخرين سلطان- فروپاشي عظمت پوشالي عبدالحميد دوم
نوسینده:ميشل دوگرس
ناشر:كوشش
موضوع:تاريخ جهان, داستان خارجي

»آخرين شاخه- ادبيات معاصر افغانستان، مجموعه داستان6
نوسینده:حسين فخري
ناشر:عرفان
موضوع:داستان خارجي

»آدم اول
نوسینده:آلبر كامو
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»آزادي
نوسینده:فيودور داستايفسكي
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»آزردگان
نوسینده:فئودور داستايوفسكي
ناشر:نگارستان كتاب
موضوع:داستان خارجي

»آسمان خيس
نوسینده:پتر اشتام و جمعي از مولفين
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»آسمان فرو مي‌ريزد
نوسینده:سيدني شلدون
ناشر:كوشش
موضوع:داستان خارجي

»آسمان خاكستري
نوسینده:ارنست جي. گينز
ناشر:حوا
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آسياب كنار فلوس
نوسینده:جورج اليوت
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»آلفرد هيچكاك و سه كارآگاه در راز آيينه تسخير شده
نوسینده:رابرت آرتور
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آلفرد هيچكاك و سه كارآگاه در راز اژدهاي سرماخورده
نوسینده:نيك وست
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آلفرد هيچكاك و سه كارآگاه در راز كوهستان وحشت
نوسینده:ام. وي. كري
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آلفرد هيچكاك و سه كارآگاه در راز موميايي نجواگر
نوسینده:رابرت آرتور
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آقاي سوت صورتي جشن مي‌گيرد
نوسینده:انيد بلايتون
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آلبوم خاطرات
نوسینده:هانس هرلين
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»آلفرد هيچكاك و سه كارآگاه در راز دره نالان
نوسینده:ويليام آردن
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آلفرد هيچكاك و سه كارآگاه در راز ردپاهاي شعله‌ور
نوسینده:ام. وي. كري
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آلفرد هيچكاك و سه كارآگاه در راز صخره كوسه‌ها
نوسینده:ويليام آردن
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آفتاب درخشان
نوسینده:نورما كلين
ناشر:آموت
موضوع:داستان خارجي

»آشيان عقاب
نوسینده:كنستانس هون
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»آقاي پروست- خاطرات سلست آلباره از زندگي با مارسل پروست
نوسینده:سلست آلباره، ژرژبلمون
ناشر:آگه
موضوع:داستان خارجي

»آقاي پيپ
نوسینده:لويد جونز
ناشر:آموت
موضوع:داستان خارجي

»آليس
نوسینده:يوديت هرمان
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»آن شب مرده‌ها بيرون آمدند ج2- داستان‌هاي كوتاه از آمريكاي لاتين
نوسینده:آستور ياس، رولفو، فوئنتس و...
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان خارجي

»آن‌گاه كه خورشيد مي‌تابيد
نوسینده:ژوزت عاليا
ناشر:فرزان روز
موضوع:داستان خارجي

»آن‌ها به بغداد آمدند
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»آنا كارنينا 2جلدي
نوسینده:لئون تالستوي
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»آنا كارنينا 2جلدي
نوسینده:لئون تالستوي
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»آنتوني و كلئوپاترا
نوسینده:ويليام شكسپير
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:داستان خارجي

»آني شرلي ج1- آني شرلي در گرين گيبلز
نوسینده:ال. ام. مونتگمري
ناشر:قدياني
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آني شرلي ج2- آني شرلي در اونلي
نوسینده:ال. ام. مونتگمري
ناشر:قدياني
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آني شرلي ج3- آني شرلي در جزيره
نوسینده:ال. ام. مونتگمري
ناشر:قدياني
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آني شرلي ج7- دره رنگين‌كمان
نوسینده:ال. ام. مونتگمري
ناشر:قدياني
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آني شرلي ج8- ريلا رد اينگل سايد
نوسینده:ال. ام. مونتگمري
ناشر:قدياني
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آواي مرگ
نوسینده:جان لوكاره
ناشر:طرح نو
موضوع:داستان خارجي

»آواي وحش
نوسینده:جك لندن
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:داستان خارجي

»آواي وحش- قدياني
نوسینده:جك لندن
ناشر:قدياني
موضوع:داستان خارجي

»آنگاه به پايان رسيديم
نوسینده:جوشوآ فريس
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان خارجي

»آني شرلي ج4- آني شرلي در ويندي پاپلرز
نوسینده:ال. ام. مونتگمري
ناشر:قدياني
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آني شرلي ج5- آني شرلي در خانه روياها
نوسینده:ال. ام. مونتگمري
ناشر:قدياني
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آني شرلي ج6- آني شرلي در اينگل سايد
نوسینده:ال. ام. مونتگمري
ناشر:قدياني
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آنجا كه كبوترها مي‌ميرند
نوسینده:آر. رايت كمبل
ناشر:سروش
موضوع:داستان خارجي

»آيا دلتان مي‌خواهد: مجموعه 12 جلدي آيا دلتان مي‌خواهد؟
نوسینده:جان مالام، فيونا مك دونالد، ديويد استوارت، جكلين مورلي، يان گراهام
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آيوي + بين4- آيوي + بين از پرستارشان حق السكوت مي‌گيرند
نوسینده:آني باروز
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آيوي + بين5- آيوي + بين بايد شيطنت كنند
نوسینده:آني باروز
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آيوي + بين1- آيوي + بين
نوسینده:آني باروز
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آيوي + بين2- آيوي + بين و شبحي كه بايد اخراج مي‌شد
نوسینده:آني باروز
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آيوي + بين3- آيوي + بين ركورد فسيل پيداكردن را مي‌شكنند
نوسینده:آني باروز
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»آيينه سرتاسر ترك برداشت
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»ابشالوم، ابشالوم!
نوسینده:ويليام فاكنر
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»ابله 2جلدي
نوسینده:فئودور داستايوفسكي
ناشر:نگارستان كتاب
موضوع:داستان خارجي

»اتاق شماره 6 و چند داستان ديگر
نوسینده:آنتون چخوف
ناشر:ناهيد
موضوع:داستان خارجي

»اتاقي از آن خود
نوسینده:ويرجينيا وولف
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»اختراع انزوا
نوسینده:پل استر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»اخبار عجيب و حكايات غريب
نوسینده:هرمان هسه
ناشر:تهران
موضوع:داستان خارجي

»اتاق
نوسینده:اما دون‌اهو
ناشر:آموت
موضوع:داستان خارجي

»اتاق در بسته
نوسینده:پل استر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»اتوبوس مدرسه
نوسینده:مري ك. هريس
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»اتود در قرمز لاكي- داستان‌هاي شرلوك هلمز
نوسینده:آرتور كانن دويل
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»اجاق سرد آنجلا
نوسینده:فرانك مك كورت
ناشر:فرزان روز
موضوع:داستان خارجي, زندگي‌نامه و خاطرات

»ادبيات مدرن جهان ج01- بعد از زلزله
نوسینده:هاروكي موراكامي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»ادبيات مدرن جهان ج02- بعد از تاريكي
نوسینده:هاروكي موراكامي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»ادبيات مدرن جهان ج03- وقتي از دويدن صحبت مي‌كنم، در چه موردي صحبت مي‌كنم
نوسینده:هاروكي موراكامي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»ادبيات مدرن جهان ج04- پيرمرد و دريا
نوسینده:ارنست همينگوي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»ادبيات مدرن جهان ج05- گل آفتابگردان
نوسینده:ويليام كندي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»ادبيات مدرن جهان ج06- بابام هيچوقت كسي را نكشت
نوسینده:ژان لويي فورنيه
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»ادبيات مدرن جهان ج07- جاده كمربندي
نوسینده:هانري بشو
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»ادبيات مدرن جهان ج08- برف بهاري
نوسینده:يوكيو مي‌شيما
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»ادبيات مدرن جهان ج09- مرگ آرام
نوسینده:سيمون دوبووار
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»ارلاندو- حقيقت چهار قرن زندگي
نوسینده:ويرجينيا وولف
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»ارواح
نوسینده:پل استر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»از طرف او
نوسینده:آلبا دسس پدس
ناشر:آگه
موضوع:داستان خارجي

»اژدهايان دلتورا ج1- لانه اژدها
نوسینده:اميلي رودا
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»اژدهايان دلتورا ج2- دروازه سايه
نوسینده:اميلي رودا
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»اسپارتاكوس
نوسینده:هوارد فاست
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»اژدهايان دلتورا ج3- جزيره مردگان
نوسینده:اميلي رودا
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»اژدهايان دلتورا ج4- خواهر جنوب
نوسینده:اميلي رودا
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»اژدهايان دلتورا- مجموعه 4جلدي رمان‌هاي چهارگانه اميلي رودا
نوسینده:اميلي رودا
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»استراحت جنگجو
نوسینده:كريستي‌ين روشفور
ناشر:معين
موضوع:داستان خارجي

»استنلي نامرئي
نوسینده:جف براون
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»استنلي و چراغ جادو
نوسینده:جف براون
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»استوارت ليتل
نوسینده:ئي. بي. وايت
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»استينك- استينك بچه‌ي عجيبي كه قدش آب مي‌رود!
نوسینده:مگان مك دونالد
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»استينك- استينك همه چيزدان! تمام چيزهاي ويژه‌ي استينكي از سير تا پياز
نوسینده:مگان مك دونالد
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»استينك- استينك و آبنبات‌هاي دندان‌شكن و باورنكردني!
نوسینده:مگان مك دونالد
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»استينك- استينك و بوگندوترين كفش‌هاي كتاني دنيا!
نوسینده:مگان مك دونالد
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»استينك- استينك و سفر عجيب و غريب با موش‌هاي صحرايي گينه‌اي!
نوسینده:مگان مك دونالد
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»اسكارلت 2جلدي
نوسینده:الكساندرا ريپلي
ناشر:ناهيد
موضوع:داستان خارجي

»اسلحه سري
نوسینده:اليوت آرنولد
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان خارجي

»اسم من آرام
نوسینده:ويليام سارويان
ناشر:فرهنگ جاويد
موضوع:داستان خارجي

»اشتياق- بهترين داستان‌هاي كوتاه امريكايي
نوسینده:ناتانيل بلوز، ادواردپي جونز، جويس كارول اوتس، آليس مونرو، الكس اوهلين، جرج ساندرز، ريشي ردي، ملاني ري تون، جومپا لاهيري
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»اشتيلر- همراه باه نقدي از فريدريش دورنمات
نوسینده:ماكس فريش
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»اشك نهان- مجموعه داستان
نوسینده:رابيندرانات تاگور
ناشر:نقش و نگار
موضوع:داستان خارجي

»اعتماد
نوسینده:آريل دورفمن
ناشر:آگاه
موضوع:داستان خارجي

»افسانه‌هاي كوچك چيني
نوسینده:احمد شاملو
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»افسانه‌هاي مردم دنيا ج02- قوي سفيد (11 افسانه از آسياي ميانه)
نوسینده:*
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»افسانه‌هاي مردم دنيا ج03- سفيدبرفي (10 افسانه جهاني)
نوسینده:*
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»افسانه‌هاي مردم دنيا ج04- گرگ و هفت بزغاله (11 افسانه جهاني)
نوسینده:*
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»افسانه‌هاي مردم دنيا ج08- بچه‌هاي كوزه‌اي (18 افسانه آفريقايي)
نوسینده:كتلين آرنوت
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»افسانه‌هاي مردم دنيا ج09- 208 حكايت از ازوپ
نوسینده:اس. اي. هندفورد
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»افسانه‌هاي مردم دنيا ج11- 5 قصه گزيده از اسكار وايلد
نوسینده:اسكار وايلد
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»افسردگان سرا
نوسینده:پير لوتي
ناشر:كوشش
موضوع:داستان خارجي

»اعلام يك قتل
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»اعلام يك قتل + قطار ساعت4:50 از پدينگتون 2كتاب در يك كتاب
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»افسانه‌ها و قصه‌هاي ملل- افسانه‌هاي مردم آفريقا
نوسینده:هوگ ورئون، جكسون
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي

»افسانه‌ها و قصه‌هاي ملل- افسانه‌هاي مردم اسكاتلند
نوسینده:دونالدآ. مك كنزي
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي

»افسانه‌ها و قصه‌هاي ملل- افسانه‌هاي مردم ايتاليا
نوسینده:آن مك دونل
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي

»افسانه‌ها و قصه‌هاي ملل- افسانه‌هاي مردم ايران
نوسینده:جميله فراهاني
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي

»افسانه‌ها و قصه‌هاي ملل- افسانه‌هاي مردم ايرلند
نوسینده:فيليپ اسميت
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي

»افسانه‌ها و قصه‌هاي ملل- افسانه‌هاي مردم چين
نوسینده:فردريك اچ.مارتينز
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي

»افسانه‌ها و قصه‌هاي ملل- افسانه‌هاي مردم روسيه
نوسینده:آرتور رانسوم
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي

»افسانه‌ها و قصه‌هاي ملل- افسانه‌هاي مردم قطب شمال
نوسینده:ايرينا زلنزنوا
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي

»افسانه‌ها و قصه‌هاي ملل- افسانه‌هاي مردم كره
نوسینده:پيتر هويون
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي

»افسانه‌ها و قصه‌هاي ملل- افسانه‌هاي مردم لهستان
نوسینده:السي بايرد
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي

»افسانه‌ها و قصه‌هاي ملل- افسانه‌هاي مردم نروژ
نوسینده:جرج وب دسنت
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي

»افسانه‌ها و قصه‌هاي ملل- افسانه‌هاي مردم هندوستان
نوسینده:ر.ك. مورتي
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي

»افسانه‌هاي شيرين دنيا 7جلدي قابدار
نوسینده:اندرو لنگ
ناشر:قدياني
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»افسانه‌هاي شيرين دنيا ج1- كتاب قرمز، سفيدبرفي و 35 افسانه ديگر
نوسینده:اندرو لنگ
ناشر:قدياني
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»افسانه‌هاي شيرين دنيا ج2- كتاب آبي، سيندرلا و كفش شيشه‌اي و 40 افسانه ديگر
نوسینده:اندرو لنگ
ناشر:قدياني
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»افسانه‌هاي شيرين دنيا ج3- كتاب زرد، دختر برفي، پسر اتشي و 46 افسانه ديگر
نوسینده:اندرو لنگ
ناشر:قدياني
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»افسانه‌هاي شيرين دنيا ج4- كتاب سبز، شاهزاده خانم خاموش و 28 افسانه ديگر
نوسینده:اندرو لنگ
ناشر:قدياني
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»افسانه‌هاي شيرين دنيا ج5- كتاب نارنجي، دختري با پيراهن چوبي و 32 افسانه ديگر
نوسینده:اندرو لنگ
ناشر:قدياني
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»افسانه‌هاي شيرين دنيا ج6- كتاب پرتغالي، لاك‌پشت و عروسش و 30 افسانه ديگر
نوسینده:اندرو لنگ
ناشر:قدياني
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»افسانه‌هاي شيرين دنيا ج7- كتاب صورتي، كتري سحرآميز و 35 افسانه ديگر
نوسینده:اندرو لنگ
ناشر:قدياني
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»افسانه‌هاي مردم تركيه ج2- افسانه‌هاي پريان و قصه‌هاي عاميانه
نوسینده:ايگناتس كونوس
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»افسانه‌هاي مردم دنيا ج01- كله‌پوك و عاقل (20 افسانه تركمني)
نوسینده:عبدالرحمان ديه‌جي
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»افسانه‌هاي مردم دنيا ج05- ديوهاي دماغ‌دراز (14 افسانه ژاپني)
نوسینده:*
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»افسانه‌هاي مردم دنيا ج07- جنگ پهلوان و غول (16 افسانه‌ي آفريقايي)
نوسینده:كتلين آرنوت
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»افسونگران تايتان
نوسینده:كورت و نه گوت جونير
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»افلاك نما
نوسینده:ناتالي ساروت
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»اگر شبي از شب‌هاي زمستان مسافري
نوسینده:ايتالو كالوينو
ناشر:آگه
موضوع:داستان خارجي

»اگر فردا بيايد
نوسینده:سيدني شلدون
ناشر:كوشش
موضوع:داستان خارجي

»اگر بيل استريت زبان داشت
نوسینده:جيمز بالدوين
ناشر:معين
موضوع:داستان خارجي

»اگنس
نوسینده:پتر اشتام
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»الف- مجموعه 17داستان كوتاه
نوسینده:خورخه لوئيس بورخس
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»الفباي تقلب- طنزنوشته‌ها
نوسینده:جيمز تربر، فرانتز كافكا، دانيل خارمس، گروچو ماركس، دورتي پاركر و ديگران
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»الهه انتقام
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»امتحان نهايي
نوسینده:خوليو كورتاسار
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»امريكا- مفقودالاثر
نوسینده:فرانتس كافكا
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»امضاي مرموز
نوسینده:ژرژ سيمنون
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»اندازه‌گيري دنيا
نوسینده:دانيل كلمان
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»اميل در لونه‌بريا
نوسینده:آستريد ليندگرن
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ان يا ام؟
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»اندوه جنگ
نوسینده:بائونينه
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»انقلاب و سيل- مجموعه داستان وقايع سرآغاز بيداري و حركت چيني‌ها
نوسینده:پرل اس. باك
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»انگيزه‌هاي غيرطبيعي
نوسینده:پي. دي. جيمز
ناشر:طرح نو
موضوع:داستان خارجي

»اوديسه
نوسینده:هومر
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:داستان خارجي

»اوژني گرانده
نوسینده:اونوره دو بالزاك
ناشر:ناهيد
موضوع:داستان خارجي

»اوهارا- سرآغازي بر ماجراي اسكارلت و برباد رفته
نوسینده:اگنس اسلاي ترنبال
ناشر:سمير
موضوع:داستان خارجي

»ايلياد
نوسینده:هومر
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:داستان خارجي

»ايلياد و اوديسه
نوسینده:هومر
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»اين دختر نمي‌داند از دست پدر و مادرش چه كند ج1- آمبربراون يك مداد شمعي نيست
نوسینده:پائولا دانزيگر
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»اين ساندويچ مايونز ندارد
نوسینده:جروم ديويد سلينجر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»اين سوي رودخانه ادر
نوسینده:يوديت هرمان
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»اين يازده تا- مجموعه داستان
نوسینده:ويليام فاكنر
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»بابا لنگ‌دراز
نوسینده:جين وبستر
ناشر:مهتاب
موضوع:داستان خارجي

»بادبادك
نوسینده:سامرست موام
ناشر:فرزان روز
موضوع:داستان خارجي

»باران بهاري- مجموعه داستان‌هاي كوتاه از نويسندگان جهان
نوسینده:جمعي از مولفين
ناشر:آبانگاه
موضوع:داستان خارجي

»اينس در جان من
نوسینده:ايزابل آلنده
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»اينس، روح من
نوسینده:ايزابل آلنده
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»با من به ماه بيا
نوسینده:ه.ي. لوگو
ناشر:اطلاعات
موضوع:داستان خارجي

»بادبادك‌باز
نوسینده:خالد حسيني
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»بادبادك‌باز
نوسینده:خالد حسيني
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»باران
نوسینده:سامرست موآم
ناشر:فرزان روز
موضوع:داستان خارجي

»بارون درخت‌نشين
نوسینده:ايتالو كالوينو
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»باغ مخفي
نوسینده:فرانسس هاجسن- برنت
ناشر:سروش
موضوع:داستان خارجي

»بالا بلندتر از هر بلند بالايي
نوسینده:جي. دي. سلينجر
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»بانكدار آنارشيست و دريانورد
نوسینده:فرناندو پسوآ
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»بانوي درياچه
نوسینده:ريموند چندلر
ناشر:طرح نو
موضوع:داستان خارجي

»بازرس- كمدي در پنج پرده
نوسینده:نيكالاي واسيليويچ گوگول
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»بازگشت به زندگي
نوسینده:دانيل استيل
ناشر:مهتاب
موضوع:داستان خارجي

»بازگشت دايي فريتس
نوسینده:آن‌ماري نوردن
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»بازي در سپيده‌دم و رويا
نوسینده:آرتور شنيتسلر
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»بال‌هاي شكسته
نوسینده:جبران خليل جبران
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»بال‌هايي براي پرواز- 100 داستان حكيمانه كه انسان را هر روز كمي خوشبخت‌تر مي‌كند
نوسینده:نوربرت لش‌لايتنر
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»بانو با سگ ملوس
نوسینده:آنتون چخوف
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»بانو در آينه- مجموعه داستان
نوسینده:ويرجينيا وولف
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»ببر سفيد
نوسینده:آراويند آديگا
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»بچه‌ي دست و پا چلفتي3- بچه‌ي دست و پا چلفتي كلافه شده
نوسینده:جف كيني
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»بچه‌ي دست و پا چلفتي4- بچه‌ي دست و پا چلفتي در تعطيلات تابستان
نوسینده:جف كيني
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»بچه‌هاي شيطون
نوسینده:انيد بلايتون
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»بچه‌ي دست و پا چلفتي1- بچه‌ي دست و پا چلفتي و دفتر يادداشتش
نوسینده:جف كيني
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»بر باد رفته 2جلدي
نوسینده:مارگارت ميچل
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»برادران كارامازوف 2جلدي
نوسینده:فئودور داستايفسكي
ناشر:ناهيد
موضوع:داستان خارجي

»برخيز، اي موسي
نوسینده:ويليام فاكنر
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»بچه‌ي دست و پا چلفتي2- بچه‌ي دست و پا چلفتي و داداش بزرگه
نوسینده:جف كيني
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»بر گام خرچنگ
نوسینده:گونتر گراس
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»برباد رفته 2جلدي
نوسینده:مارگات ميچل
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»برباد رفته- 2جلدي
نوسینده:مارگارت ميچل
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»بخور و نمير- شرح شكست‌هاي من
نوسینده:پل استر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»برف سياه- ميخائيل بولگاكف
نوسینده:ميخائيل بولگاكف
ناشر:افكار
موضوع:داستان خارجي

»برگ‌ريزان- دستان واقعي دختري كه ناخواسته به دنيا آمد
نوسینده:آدلاين ين‌ما
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي, زندگي‌نامه و خاطرات

»برنده تنهاست
نوسینده:پائولو كوئيلو
ناشر:پر
موضوع:داستان خارجي

»بلفگور شبح موزه لوور
نوسینده:آرتور برند
ناشر:اختران
موضوع:داستان خارجي

»بلند پرواز- پنج قانون موفقيت نجومي
نوسینده:باب برگ، جان ديويدمان
ناشر:افكار
موضوع:داستان خارجي

»بلندي‌هاي بادگير
نوسینده:اميلي برونته
ناشر:ابر سفيد
موضوع:داستان خارجي

»بن‌هور
نوسینده:ليو والاس
ناشر:اشجع
موضوع:داستان خارجي

»بنال وطن
نوسینده:آلن پيتون
ناشر:خوارزمي
موضوع:داستان خارجي

»بندر امن
نوسینده:ماريتا كانلن، مك كنا
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان خارجي

»بنوني
نوسینده:كنوت هامسون
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان خارجي

»به سوي فانوس دريايي
نوسینده:ويرجينيا وولف
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»به طرف صفر
نوسینده:آگاتاكريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»به ياد كاتالونيا
نوسینده:جرج ارول
ناشر:خوارزمي
موضوع:داستان خارجي

»بهترين داستان‌هاي كوتاه- گابريل گارسيا ماركز
نوسینده:گابريل گارسيا ماركز
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»بهترين داستان‌هاي كوتاه- آنتون پاولوويچ چخوف
نوسینده:آنتوان پاولوويچ چخوف
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»بهترين داستان‌هاي كوتاه- ارنست ميلر همينگوي
نوسینده:ارنست ميلر همينگوي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»بهترين داستان‌هاي كوتاه- جميز آگوستين جويس
نوسینده:جميز آگوستين جويس
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»بودنبروك‌ها- زوال يك خاندان
نوسینده:توماس مان
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»بوسه عذراء
نوسینده:جورج رونالد
ناشر:كوشش
موضوع:داستان خارجي

»بي‌بي آوازخوان من
نوسینده:اكرم ايليسي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان خارجي

»بي چيزها
نوسینده:كاتارينا هاكر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»بيست اثر از چخوف
نوسینده:آنتوان چخوف
ناشر:جمهوري
موضوع:داستان خارجي

»بيست بيست- بيست داستان از بيست نويسنده برنده جايزه نوبل ادبيات
نوسینده:ژان‌پل سارتر، هرتا مولر، كنزابورو اوئه، گابريل گارسيا ماركز، نادين گورديمر، دوريس لسينگ
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان خارجي

»بيست و يك داستان از نويسندگان معاصر فرانسه
نوسینده:*
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»بيگانه
نوسینده:آلبر كامو
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»بيگانه
نوسینده:آلبر كامو
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»بيگانه
نوسینده:آلبر كامو
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»بينوايان 2جلدي
نوسینده:ويكتور هوگو
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»بيگانگان در خانه
نوسینده:ژرژ سيمنون
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»بيگانه
نوسینده:آلبر كامو
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»بيلي باتگيت
نوسینده:اي. ال. دكتروف
ناشر:طرح نو
موضوع:داستان خارجي

»بيليارد در ساعت نه و نيم
نوسینده:هاينريش بل
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»بينايي
نوسینده:ژوزه ساراماگو
ناشر:جمهوري
موضوع:داستان خارجي

»پابرهنه‌ها
نوسینده:زاهاريا استانكو
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»پتر اول
نوسینده:آلكسي تولستوي
ناشر:چشمه
موضوع:داستان خارجي

»پرده
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»پان
نوسینده:كنوت هامسون
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان خارجي

»پدر خوانده
نوسینده:ماريو پوزو
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»پدر خوانده
نوسینده:ماريو پوزو
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»پدران و پسران
نوسینده:ايوان تورگنيف
ناشر:ناهيد
موضوع:داستان خارجي

»پر
نوسینده:ماتيسن
ناشر:بوتيمار
موضوع:داستان خارجي

»پرده نقره‌اي- مجموعه‌ي بهترين داستان‌هاي كوتاه امريكايي
نوسینده:اسدالله امرايي
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»پرنده خارزار
نوسینده:كالين مكالو
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»پرنسس سياه- زندگي دوقلوهاي پهلوي
نوسینده:محمدرضا اميري
ناشر:كوشش
موضوع:داستان خارجي, زندگي‌نامه و خاطرات

»پروانه آهنين
نوسینده:سيدني شلدون
ناشر:كوشش
موضوع:داستان خارجي

»پرنده برفي- مجموعه داستان‌هاي كوتاه
نوسینده:گروهي از نويسندگان
ناشر:افكار
موضوع:داستان خارجي

»پري دريايي
نوسینده:هانس كريستين آندرسن
ناشر:جويا
موضوع:داستان خارجي

»پري دريايي كوچك و چند قصه ديگر
نوسینده:هانس كريستين آندرسن
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»پرونده‌ي پيترز
نوسینده:مارجري آلينگهام
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»پزشك دهكده- چند داستان كوچك
نوسینده:فرانتس كافكا
ناشر:خوارزمي
موضوع:داستان خارجي

»پس باد همه چيز را با خود نخواهد برد- با جستاري در شناخت آثار براتيگان
نوسینده:ريچارد براتيگان
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»پس از تشييع جنازه
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»پستچي- آخرين روزهاي پابلو نرودا
نوسینده:آنتونيو اسكارمنا
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»پشت پلك ثريا- ادبيات معاصر افغانستان، مجموعه داستان3
نوسینده:عباس جعفري
ناشر:عرفان
موضوع:داستان خارجي

»پسر كوچولوي دريايي
نوسینده:اتفريد پرويسلر
ناشر:ترفند
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»پسر ماه پيشاني
نوسینده:لوسيا ترنبول
ناشر:جويا
موضوع:داستان خارجي

»پسرها جنگ را شروع مي‌كنند
نوسینده:فيليس رينولدز نيلر
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»پسري كه روي تختي پر از برف خوابيد
نوسینده:هنينگ مانكل
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»پشت و رو
نوسینده:آلبر كامو
ناشر:فرزان روز
موضوع:داستان خارجي

»پنج حكايت
نوسینده:ويليام شكسپير
ناشر:وستا
موضوع:داستان خارجي

»پنج خوك كوچك
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»پشت صحنه
نوسینده:سامرست موآم
ناشر:فرزان روز
موضوع:داستان خارجي

»پل خيلي دور است- به انضمام فاجعه غرق كشتي تايتانيك
نوسینده:كورنليوس راين، والتر لورو
ناشر:گلريز
موضوع:داستان خارجي, زندگي‌نامه و خاطرات

»پمپئي
نوسینده:رابرت هريس
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»پوست انداختن
نوسینده:كارلوس فوئنتس
ناشر:آگه
موضوع:داستان خارجي

»پي‌پي جوراب بلند
نوسینده:آستريد ليندگرن
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»پيرمردي كه داستان‌هاي عاشقانه مي‌خواند
نوسینده:لوئيس سپولودا
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»پيرمرد و دريا
نوسینده:ارنست همينگوي
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»پيرمرد و دريا
نوسینده:ارنست همينگ وي
ناشر:خوارزمي
موضوع:داستان خارجي

»پيشگويي آسماني
نوسینده:جيمز ردفيلد
ناشر:فرزان روز
موضوع:داستان خارجي

»پينوكيو آدمك چوبي
نوسینده:كارلو كولودي
ناشر:معين
موضوع:داستان خارجي

»تابستان پيش از تاريكي
نوسینده:دوريس لسينگ
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»تابستان گند ورنون
نوسینده:دي بي سي پي‌ير
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»تاريخ- رمان
نوسینده:الزا مورانته
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»تازه عروس
نوسینده:رنه دوپون ژست
ناشر:گلريز
موضوع:داستان خارجي

»تايتانيك- فاجعه‌اي كه جهان را تكان داد
نوسینده:مارك دابوسكي
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي

»تاريخچه تحليلي كميك استريپ
نوسینده:مهدي ترابي ‌مهرباني
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان خارجي, هنر

»تام پين
نوسینده:هاوارد فاست
ناشر:خوارزمي
موضوع:داستان خارجي

»تام ساير
نوسینده:مارك تواين
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:داستان خارجي

»تامي تخسه و پسر تمبرسوار
نوسینده:مايكل روبو
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي

»تبر
نوسینده:گري پائلسون
ناشر:سروش
موضوع:داستان خارجي

»تبهكار
نوسینده:ژرژ سيمنون
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»تجاوز قانوني
نوسینده:كوبو آبه
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»تراژدي قيصر
نوسینده:ويليام شكسپير
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:داستان خارجي, هنر

»تراژدي مكبث
نوسینده:ويليام شكسپير
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:داستان خارجي

»تراژدي در سه پرده
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ترجيع گرسنگي
نوسینده:ژ. م. گ. لوكلزيو
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»ترديد مگره
نوسینده:ژرژ سيمنون
ناشر:جهان كتاب
موضوع:داستان خارجي

»ترس از تاريكي
نوسینده:سيدني شلدون
ناشر:كوشش
موضوع:داستان خارجي

»تروريست خوب
نوسینده:دوريس لسينگ
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»تسخيرشدگان، جن‌زدگان
نوسینده:فئودور داستايوسكي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»ترغيب
نوسینده:جين اوستين
ناشر:گلريز
موضوع:داستان خارجي

»ترم تابستاني در سنت كلر
نوسینده:انيد بلايتون
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»تزوير
نوسینده:دن براون
ناشر:معين
موضوع:داستان خارجي

»تصوير يك زن
نوسینده:هنري جيمز
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»تفنگم ياري نمي‌كند
نوسینده:محمداسحاق فياض
ناشر:عرفان
موضوع:داستان خارجي

»تكه‌اي از زمين
نوسینده:اليزابت لرد
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»تلاش مذبوحانه- داستان‌هاي كوتاه ار نويسندگان بزرگ
نوسینده:موريس مترلينگ، ويكتور هوگو، تئودور داستايوفسكي، سامرست موام و...
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان خارجي

»تماس نرم علف
نوسینده:لوئيجي پيراندللو، آنتون چخوف، ا هنري، گي دو موپاسان، لو شون
ناشر:آبانگاه
موضوع:داستان خارجي

»تله موش
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»تمام چيزهايي كه جايشان خالي است
نوسینده:پتر اشتام
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»تمام دسيسه‌چينان
نوسینده:كريستوفر ايشروود
ناشر:فرهنگ جاويد
موضوع:داستان خارجي

»تمشك- مجموعه‌اي از داستان‌هاي كوتاه لئو تولستوي
نوسینده:لئو تولستوي
ناشر:افكار
موضوع:داستان خارجي

»تو خودت را دوست نداري
نوسینده:ناتالي ساروت
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»تهوع
نوسینده:ژان پل‌سارتر
ناشر:نگارستان كتاب
موضوع:داستان خارجي

»تهوع
نوسینده:ژان‌پل سارتر
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»تورتيافلت
نوسینده:جان اشتاين بك
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:داستان خارجي

»توطئه روز رستاخيز
نوسینده:سيدني شلدون
ناشر:كوشش
موضوع:داستان خارجي

»توفان در مرداب
نوسینده:لئوناردو شياشا
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»توقف در مرگ
نوسینده:ژوزه ساراماگو
ناشر:جمهوري
موضوع:داستان خارجي

»تونل
نوسینده:ارنستو ساباتو
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»تيستوي سبزانگشتي
نوسینده:موريس دروئون
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»تيم رويا- ماموريت اول: پرواز تك نفره
نوسینده:آن كوبرن
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»تيم رويا- ماموريت چهارم: روياي روزانه
نوسینده:آن كوبرن
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»تيمبوكتو
نوسینده:پل استر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»تولدي ديگر- افق
نوسینده:ماري داريوسك
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»تيزهوش
نوسینده:هرمان هسه
ناشر:تهران
موضوع:داستان خارجي

»تيم رويا- ماموريت دوم: زماني براي نمايش
نوسینده:آن كوبرن
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»تيم رويا- ماموريت سوم: مسابقه‌ي سرعت
نوسینده:آن كوبرن
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»جاده
نوسینده:كورمك مك‌كارتي
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»جاده‌ي سه روزه
نوسینده:جوزف بويدن
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»جادوگر قابلمه‌ها
نوسینده:ورا روف
ناشر:ترفند
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»جان آزاده- زندگي‌نامه اميلي برونته
نوسینده:كاترين فرنك
ناشر:فرزان روز
موضوع:داستان خارجي, زندگي‌نامه و خاطرات

»جان شيفته 2جلدي
نوسینده:رومن رولان
ناشر:دوستان
موضوع:داستان خارجي

»جانورها
نوسینده:جويس كرول اوتس
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»جاي خالي گلدان- ادبيات معاصر افغانستان، مجموعه داستان2
نوسینده:تقي واحدي
ناشر:عرفان
موضوع:داستان خارجي

»جان جهان
نوسینده:سوزانا تامارو
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»جري جوان
نوسینده:جين وبستر
ناشر:مهتاب
موضوع:داستان خارجي

»جزيره دلفين‌هاي آبي
نوسینده:اسكات اودل
ناشر:نگاه معاصر
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»جسدي در كتابخانه
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»جعبه مقوايي- داستان‌هاي شرلوك هلمز
نوسینده:سر آرتور كانن دويل
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»جلاد لاغر
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»جمي اردك
نوسینده:بئاتريكس پاتر
ناشر:نغمه نوانديش
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»جنايت در شب آتش‌بازي
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»جنايت در كريسمس
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»جنايت و مكافات
نوسینده:فئودور داستايوفسكي
ناشر:مهتاب
موضوع:داستان خارجي

»جن شيشه مربا
نوسینده:آني دالتون
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»جنايت خفته
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»جنايت و مكافات
نوسینده:فئودور داستايوفسكي
ناشر:خوارزمي
موضوع:داستان خارجي

»جنايت‌هاي دل
نوسینده:بث هنلي
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:داستان خارجي

»جنگ پتروس
نوسینده:آلكي زي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان خارجي

»جنگ آخرزمان
نوسینده:ماريو بارگاس يوسا
ناشر:آگه
موضوع:داستان خارجي

»جوجه مرغ دريايي و گربه‌اي كه به او پرواز آموخت
نوسینده:لوئيس سپولودا
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»جوجو رو نيگا- مجموعه داستان
نوسینده:كورت ونه گوت
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»جوناتان، مرغ دريايي
نوسینده:ريچارد باخ
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»جنگ و صلح 2جلدي
نوسینده:لئون تالستوي
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»جنگ و صلح- 2جلدي
نوسینده:لئون تولستوي
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»جنگ و صلح 4جلدي
نوسینده:لئون تالستوي
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»جنگ و صلح- متن خلاصه
نوسینده:لئو تولستوي
ناشر:فرزان روز
موضوع:داستان خارجي

»جوان خام
نوسینده:فئودور داستايوسكي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»جوان خام
نوسینده:فيودور داستايفسكي
ناشر:اختران
موضوع:داستان خارجي

»جيب پر از چاودار
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»جين اير
نوسینده:شارلوت برونته
ناشر:مهتاب
موضوع:داستان خارجي

»جين اير
نوسینده:شارلوت برونته، تلخيص: ايولين اتوود
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»چاندرا
نوسینده:فرانسيس مري هندري
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»چرا از ايوانز نخواستند؟
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»چراغ سبز- ادبيات معاصر افغانستان، مجموعه داستان5
نوسینده:گل احمد نظري آريانا
ناشر:عرفان
موضوع:داستان خارجي

»چرم ساغري
نوسینده:اونوره دوبالزاك
ناشر:ناهيد
موضوع:داستان خارجي

»چشم
نوسینده:ولاديميرنا باكوف
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»چشم گربه
نوسینده:مارگات اتوود
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»چشم‌بندي
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»چگونه خرها خر شدند؟
نوسینده:ژاك پرور
ناشر:نگاه معاصر
موضوع:داستان خارجي

»چند نامه به شاعري جوان و يك داستان و چند شعر
نوسینده:راينر ماريا ريلكه
ناشر:معين
موضوع:داستان خارجي

»چه كسي از ويرجينا وولف مي ترسد؟
نوسینده:ادوارد آلبي
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»چه كسي پالومينو مولرو را كشت؟
نوسینده:ماريو بارگاس يوسا
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»چهار غول بزرگ
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»حالا دور دخترهاست
نوسینده:فيليس رينولدز نيلر
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»حراميان- يك خاطره
نوسینده:ويليام فاكنر
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»حقه‌بازها- افسانه‌هايي از آفريقاي غربي
نوسینده:مارتين بنت
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان خارجي

»حكايت عشق و خوشبختي
نوسینده:مارك فيشر
ناشر:افكار
موضوع:داستان خارجي

»حلقه سرخ و پنج داستان ديگر
نوسینده:سرآرتور كانن دويل
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»حماسه‌ي كرپسلي ج1- تولد يك قاتل
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني
موضوع:داستان خارجي

»حيوان انديشمند
نوسینده:روبرمرل
ناشر:تهران
موضوع:داستان خارجي

»خاطرات آدم و حوا
نوسینده:مارك تواين
ناشر:دارينوش
موضوع:داستان خارجي

»خاطرات پس از مرگ براس كوباس
نوسینده:ماشادود آسيس
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»خاطرات صددرصد واقعي يك سرخ‌پوست پاره وقت
نوسینده:شرمن الكسي
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»خاطرات قاتل
نوسینده:جوي فيلدينگ
ناشر:روشا
موضوع:داستان خارجي

»خانم تيغ تيغي رختشوي
نوسینده:بئاتريكس پاتر
ناشر:نغمه نوانديش
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»خانم دالاوي
نوسینده:ويرجينيا وولف
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»خاطره
نوسینده:جوي فيلدينگ
ناشر:روشا
موضوع:داستان خارجي

»خاطره‌اي از كريسمس و دو داستان ديگر
نوسینده:ترومن كاپوتي
ناشر:فيروزه
موضوع:داستان خارجي

»خاك غريب
نوسینده:جومپا لاهيري
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»خانه قانون‌زده
نوسینده:چارلز ديكنز
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»خانه وارونه
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»خانم دلوي
نوسینده:ويرجينيا وولف
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»خانه بزرگ خاكستري- بر اساس داستان ويلي بالد خيلي نيرومند از ويلي فرمن
نوسینده:*
ناشر:ميترا
موضوع:داستان خارجي

»خاطرات يك بچه چلمن 7جلدي قابدار
نوسینده:جف كيني
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان خارجي

»خاطرات يك بچه چلمن ج1
نوسینده:جف كيني
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان خارجي

»خاطرات يك بچه چلمن ج2- حرف حرف رودريك است و بس!
نوسینده:جف كيني
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان خارجي

»خاطرات يك بچه چلمن ج7- گرفتاري برفي
نوسینده:جف كيني
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان خارجي

»خاطرات يك بچه چلمن- كتاب خودآموز
نوسینده:جف كيني
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان خارجي

»خاطرات يك جراح بزرگ آلماني
نوسینده:اردهارد لوتز، جمز هرپال
ناشر:گلريز
موضوع:داستان خارجي, زندگي‌نامه و خاطرات

»خاطرات يك الاغ
نوسینده:سوفي سگور
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان خارجي

»خاطرات يك بچه چلمن ج3- قوز بالا قوز!
نوسینده:جف كيني
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان خارجي

»خاطرات يك بچه چلمن ج4- روزهاي سگي سگي!
نوسینده:جف كيني
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان خارجي

»خاطرات يك بچه چلمن ج6- حقيقت زشت
نوسینده:جف كيني
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان خارجي

»خانه‌اي براي آقاي بيسواس
نوسینده:و. س. نايپل
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»خانه‌ي خيابان مانگو- مجموعه داستان
نوسینده:ساندرا سيسنروس
ناشر:نقش و نگار
موضوع:داستان خارجي

»خانواده تيبو 4جلدي
نوسینده:روژه مارتن دوگار
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»خانواده كالردا
نوسینده:گودرون پازوانگ
ناشر:افكار
موضوع:داستان خارجي

»خداحافظ گاري كوپر
نوسینده:رومن گاري
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»خداحافظ آقاي چيپس
نوسینده:جيمز هيلتن
ناشر:فرزان روز
موضوع:داستان خارجي

»خداحافظ برلين
نوسینده:كريستوفر آيشروود
ناشر:فرهنگ جاويد
موضوع:داستان خارجي

»خرگوشي به ‌نام باني
نوسینده:بئاتريكس پاتر
ناشر:نغمه نوانديش
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»خرمگس
نوسینده:وينيچ اتل ليليان
ناشر:نگارستان كتاب
موضوع:داستان خارجي

»خرمگس
نوسینده:اتل ليليان وينيچ
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»خرمگس و زن‌ستيز- داستان‌هاي طنز از نويسندگان جهان
نوسینده:حسين يعقوبي
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»خزه
نوسینده:هربر لوپوريه
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»خشم فرشتگان
نوسینده:سيدني شلدون
ناشر:كوشش
موضوع:داستان خارجي

»خسيس
نوسینده:مولير
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:داستان خارجي, هنر

»خشم
نوسینده:فيليپ راث
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»خشم و هياهو
نوسینده:ويليام فاكنر
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»خشم و هياهو
نوسینده:ويليام فاكنر
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»خطر در خانه آخر
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»خلاصه رمان‌هاي برجسته ج02- ماجراهاي پينوكيو
نوسینده:كارلو كولودي
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»خلاصه رمان‌هاي برجسته ج03- كلبه عمو تام
نوسینده:هريت بيچراستو
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»خلاصه رمان‌هاي برجسته ج04- فرانكنشتاين
نوسینده:مري شلي
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»خلاصه رمان‌هاي برجسته ج08- سفرهاي گاليور
نوسینده:جاناتان سويفت
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»خلاصه رمان‌هاي برجسته ج09- خوشه‌هاي خشم
نوسینده:جان اشتاين بك
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»خلاصه رمان‌هاي برجسته ج10- زنان كوچك
نوسینده:لوئيزا مي اولكات
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»خلاصه رمان‌هاي برجسته ج01- بينوايان
نوسینده:ويكتور هوگو
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»خلاصه رمان‌هاي برجسته ج05- خاك بكر
نوسینده:ايوان سرگيويچ تورگنيف
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»خلاصه رمان‌هاي برجسته ج06- سفر به مركز زمين
نوسینده:ژول ورن
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»خلاصه رمان‌هاي برجسته ج07- سرگشته راه حق
نوسینده:نيكوس كزانتزاكيس
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»خلاصه رمان‌هاي برجسته ج11- اوليور تويست
نوسینده:چالز ديكنز
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»خلاصه رمان‌هاي برجسته ج12- خرمگس
نوسینده:اتل ليليان وينيچ
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»خلوت
نوسینده:پل كنستان
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»خنده در تاريكي
نوسینده:ولاديمير ناباكوف
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»خنده‌ي لهجه‌ندار
نوسینده:فيروزه جزايري دوما
ناشر:حوض نقره
موضوع:ادبيات, داستان خارجي

»خواب خوب بهشت
نوسینده:سام شپارد
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»خوشه‌هاي خشم
نوسینده:جان اشتاين‌ بك
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»خوشه‌هاي خشم
نوسینده:جان اشتاين بك
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»خيال پرداز
نوسینده:ايان مك يوئن
ناشر:سروش
موضوع:داستان خارجي

»خوب شد شناختمت و داستان‌هاي ديگر
نوسینده:جويس كرول اوتس
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»خوبي خدا- 9داستان از نويسندگان امروز آمريكا
نوسینده:ريموند كارور، هاروكي موراكامي، شرمن الكسي، الكساندر همن، جومپا لاهيري
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»دادگاه ويژه- كمدي قضايي در سه پرده
نوسینده:ولاديمير نيكالايويچ و اينوويچ
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»داستان دو شهر
نوسینده:چارلز ديكنز
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»داستان شورانگيز بازرگان ونديكي
نوسینده:ويليم شاكسپير
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي, هنر

»داستان كودكي من
نوسینده:دلال حاتم
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان خارجي

»داستان هميشگي
نوسینده:ايوان آلكساندروويچ گانچاروف
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»داستان يك انسان واقعي مجموعه 2جلدي
نوسینده:بوريس پوله‌وي
ناشر:قدياني
موضوع:داستان خارجي

»داستان‌هاي كوتاه 3
نوسینده:*
ناشر:سروش
موضوع:داستان ايراني, داستان خارجي

»داستان‌هاي اسطوره‌اي 2جلدي قابدار- اوديسه هومر، ايلياد هومر
نوسینده:ياروسلاو هولاك، نيك مك‌كارتي
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»داستان‌هاي اسطوره‌اي ج1- ايلياد هومر
نوسینده:نيك مكارتي
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»داستان‌هاي اسطوره‌اي ج2- اوديسه هومر
نوسینده:ياروسلاو هولاك
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»داستان‌هاي جادويي براي بچه‌ها
نوسینده:فيونا واترز
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»داستان‌هاي خارجي ج10- باني و كلايد
نوسینده:برت هرشفلد
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»داستان‌هاي خارجي ج11- پرواز شبانه
نوسینده:آنتوان دوسنت اگزوپري
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»داستان‌هاي خارجي ج12- وقتي براي زندگي و وقتي براي مرگ
نوسینده:اريش ماريا رمارك
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»داستان‌هاي خارجي ج13- داستان‌هاي شگفت‌انگيز
نوسینده:ادگار آلن‌ پو
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»داستان‌هاي خارجي ج14- عقايد يك دلقك
نوسینده:هاينريش بل
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»داستان‌هاي دنيا براي بچه‌ها
نوسینده:ادوارد بليشن، نانسي بليشن
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»داستان‌هاي زيبا براي بچه‌ها
نوسینده:ادورد بليشن، ننسي بليشن
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»داستان‌هاي شكسپير
نوسینده:ليون گارفيلد
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»داستان‌هاي شكسپير براي نوجوانان- مجموعه داستان‌هاي شكسپير
نوسینده:شكسپير
ناشر:ذكر(قاصدك)
موضوع:داستان خارجي

»داستان‌هاي كوتاه از نويسندگان اسلاو
نوسینده:*
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»داستان‌هاي كوتاه از نويسندگان بزرگ
نوسینده:فرهاد فرنوش، حميد عبدالله زرگر
ناشر:اشجع
موضوع:داستان خارجي

»داستان‌هاي كوتاه الهام بخش انگليسي- دو زبانه همراه با معني و لغات و اصطلاحات
نوسینده:*
ناشر:ياس بهشت
موضوع:داستان خارجي

»داستان‌هاي لافونتن
نوسینده:ژان لافونتن
ناشر:تهران
موضوع:داستان خارجي

»داستان‌هاي كوتاه كافكا
نوسینده:فرانتس كافكا
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»داستان‌هاي ماندگار- رابين هود
نوسینده:هوارد پايل
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»داستان‌هاي واقعي از زندگي آمريكايي
نوسینده:پل استر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»داستان‌هاي ماندگار- آواي وحش
نوسینده:جك لندن
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»داستان‌هايي براي فكر كردن- سي داستان، سي مضمون
نوسینده:رابرت فيشر
ناشر:پژوهشگاه علوم انساني
موضوع:داستان خارجي, فلسفه

»داستاني از بهشت
نوسینده:*
ناشر:نگاه معاصر
موضوع:داستان خارجي

»داشتن و نداشتن
نوسینده:ارنست همينگوي
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»داغ ننگ
نوسینده:ناثانيل هاثورن
ناشر:خوارزمي
موضوع:داستان خارجي

»دختران قهرمان ج1- ساوانا
نوسینده:بروس لانسكي
ناشر:محراب قلم
موضوع:داستان خارجي

»دخترها پسرها را سرجايشان مي‌نشانند
نوسینده:فيليس رينولدز نيلر
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»دختر سروان
نوسینده:الكساندر پوشكين
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»دختر سوم
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»دخالت‌هاي آقاي سوت صورتي
نوسینده:انيد بلايتون
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»دختر پرتقال
نوسینده:ياستين گوردر
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»دختر فقير، قلب پاك
نوسینده:ماگزنس واندرمرش
ناشر:نگارستان كتاب
موضوع:داستان خارجي

»دخترها تلافي مي‌كنند
نوسینده:فيليس رينولدز نيلر
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»دختري از تپه‌ پريان
نوسینده:الويس مك گرو
ناشر:تيرگان
موضوع:داستان خارجي

»دختري با پرتقال
نوسینده:يوستين گاردر
ناشر:تهران
موضوع:داستان خارجي

»در انتظار تاريكي، در انتظار روشنايي
نوسینده:ايوان كليما
ناشر:آگه
موضوع:داستان خارجي

»در پناه ايزدبانو
نوسینده:تامورا پيرس
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»در تكاپوي معنا
نوسینده:ترينا پالاس
ناشر:ميترا
موضوع:داستان خارجي

»در اندرون- زندگي در حرمسراي ناصرالدين شاه
نوسینده:افسانه اتحاديه
ناشر:فرزان روز
موضوع:داستان خارجي

»در جبهه‌ي غرب خبري نيست
نوسینده:اريش ماريا رمارك
ناشر:جويا
موضوع:داستان خارجي

»در جستجوي دلتورا ج1- جنگل‌هاي سكوت
نوسینده:اميلي رودا
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»در جستجوي دلتورا ج2- درياچه اشك
نوسینده:اميلي رودا
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»در جستجوي دلتورا ج3- شهر موش‌ها
نوسینده:اميلي رودا
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»در جستجوي دلتورا ج4- شن‌هاي روان
نوسینده:اميلي رودا
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»در جستجوي دلتورا ج5- كوهستان وحشت
نوسینده:اميلي رودا
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»در غرب خبري نيست
نوسینده:اريش ماريا رمارك
ناشر:ناهيد
موضوع:داستان خارجي

»در كافه‌ي جواني گم شده
نوسینده:پاتريك موديانا
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»در مايه‌هاي ايراني- كتاب‌هاي دوزبانه
نوسینده:سرگي يسنين
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»در جستجوي دلتورا ج6- هزارتوي هيولا
نوسینده:اميلي رودا
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»در جستجوي دلتورا ج7- دره گمشدگان
نوسینده:اميلي رودا
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»در جستجوي دلتورا ج8- بازگشت به دل
نوسینده:اميلي رودا
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»در جستجوي دلتورا- مجموعه 8جلدي رمان‌هاي هشت‌گانه اميلي رودا 2جلدي
نوسینده:اميلي رودا
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»در جستجوي زمان از دست‌رفته
نوسینده:مارسل پروست
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»در جستجوي مولانا
نوسینده:نهال تجدد
ناشر:نيلوفر
موضوع:ادبيات, داستان خارجي

»در جنگل شهر، صداي طبل در شب، بعل
نوسینده:برتولت برشت
ناشر:خوارزمي
موضوع:داستان خارجي

»در حال كندن پوست پياز
نوسینده:گونتر گراس
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»در زمان ما
نوسینده:ارنست همينگوي
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»در ستايش مرگ
نوسینده:ژوزه ساراماگو
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»در نكوهش جنگ و داستان‌هاي ديگر- بازتابي از فساد جامعه آمريكايي
نوسینده:ادگار لارنس دكتروف
ناشر:فرزان روز
موضوع:داستان خارجي

»در هتل برترام
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»درخت و برگ- سه داستان تخيلي
نوسینده:جي. آر. آر. تالكين
ناشر:طرح نو
موضوع:داستان خارجي

»درخت مار
نوسینده:اووه تيم
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»درد
نوسینده:مارگريت دوراس
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»دردسر دوقلو
نوسینده:ژاكلين ويلسون
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»درنده باسكرويل- داستان‌هاي شرلوك هلمز
نوسینده:آرتور كانن دويل
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»دره وحشت + نشانه چهار- داستان‌هاي شرلوك هلمز- دو كتاب در يك كتاب
نوسینده:آرتور كانن دويل
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»دره وحشت- داستان‌هاي شرلوك هولمز
نوسینده:سرآرتور كانن دويل
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»دروغگوي چاق گنده
نوسینده:جان ويتمن
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي

»دره گل سرخ
نوسینده:آستريد ليندگرن
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان خارجي

»دره من چه سبز بود
نوسینده:لولين لويد
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»دريا
نوسینده:جان بنويل
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»دزيره 2جلدي
نوسینده:آن ماري سلينكو
ناشر:نگارستان كتاب
موضوع:داستان خارجي

»دژ
نوسینده:اي. جي. كرونين
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»دفترچه خاطرات چارلي كوچولو 8جلدي قابدار
نوسینده:ديويد فيكلينگ
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»دفترچه خاطرات چارلي كوچولو ج1- شهر گوريل‌ها
نوسینده:ديويد فيكلينگ
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»دفترچه خاطرات چارلي كوچولو ج5- دنياي زيرزمين
نوسینده:ديويد فيكلينگ
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»دفترچه خاطرات چارلي كوچولو ج6- مسير يخ‌زده
نوسینده:ديويد فيكلينگ
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»دفترچه خاطرات چارلي كوچولو ج7- مقبره‌ي موميايي
نوسینده:ديويد فيكلينگ
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»دگرگوني
نوسینده:ميشل بوتور
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»دل تاريكي
نوسینده:جوزف كنراد
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»دست پنهان
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»دفتر كارآگاهي شماره يك بانوان
نوسینده:الكساندر مك كال اسميت
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»دفتر يادداشت
نوسینده:ژوزه ساراماگو
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»دفترچه خاطرات چارلي كوچولو ج2- كشتي دزدان دريايي خوشبو
نوسینده:ديويد فيكلينگ
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»دفترچه خاطرات چارلي كوچولو ج3- زندان مرد عروسك گردان
نوسینده:ديويد فيكلينگ
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»دفترچه خاطرات چارلي كوچولو ج4- كوهستان سرنوشت
نوسینده:ديويد فيكلينگ
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»دفترچه خاطرات چارلي كوچولو ج8- جنگل جمجمه‌ها
نوسینده:ديويد فيكلينگ
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»دفترچه سرخ
نوسینده:پل استر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»دشمن پنهان
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»دشمنان
نوسینده:آنتوان چخوف
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»دلقك دربار ملكه
نوسینده:فيليپا گرگوري
ناشر:جويا
موضوع:داستان خارجي

»دلهره هستي
نوسینده:آلبور كامو
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»دلواپسي‌هاي مگره
نوسینده:ژرژ سيمنون
ناشر:جهان كتاب
موضوع:داستان خارجي

»دماغ
نوسینده:ريونوسوكه، اكتاگاوا
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»دميان
نوسینده:هرمان هسه
ناشر:تهران
موضوع:داستان خارجي

»دن كيشوت
نوسینده:سروانتس
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»دن كيشوت 2جلدي
نوسینده:ميگل د سروانتس ساودرا
ناشر:دوستان
موضوع:داستان خارجي

»دنيا شگفت‌انگيز از (مجموعه 3 جلدي)
نوسینده:ال. فرانك بااوم
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»دنياي تئو- داستاني درباره تاريخ اديان
نوسینده:كاترين كلمان
ناشر:نقش جهان
موضوع:داستان خارجي

»دنياي رامونا
نوسینده:بورلي كليري
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ده‌تايي‌ها ج1- داستان پيانو
نوسینده:يوكيو مي‌شيما، گابريل گارسيا ماركز، آنتوان چخوف، آمي تن، كريشنا بالدو ويد
ناشر:نقش و نگار
موضوع:داستان خارجي

»دنياي سوفي
نوسینده:ياستين گوردر
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي, فلسفه

»دنياي سوفي- گالينگور
نوسینده:ياستين گوردر
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي, فلسفه

»دنياي قشنگ نو
نوسینده:آلدوس هاكسلي
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»ده روز شگفت‌انگيز
نوسینده:الري كوئين
ناشر:طرح نو
موضوع:داستان خارجي

»دوبليني‌ها و نقد دوبليني‌ها
نوسینده:جيمز جويس
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»دور دور پسرهاست
نوسینده:فيليس رينولدز نيلر
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي

»دور ماه
نوسینده:ژول ورن
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:داستان خارجي

»دوران كودكي
نوسینده:ماكسيم گوركي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»دوست بازيافته
نوسینده:فرد اولمن
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»دوست مشترك ما
نوسینده:چارلز ديكنز
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»دوشس و جواهرفروش- برگزيده داستان‌هاي طنز از نويسندگان بزرگ جهان
نوسینده:جمعي از نويسندگان
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»دوستي پردردسر
نوسینده:آنتون چخوف و ديگران
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»دولورس، دختر ناموفق
نوسینده:والي لمب
ناشر:نقش و نگار
موضوع:داستان خارجي

»دوقلوها در سنت كلر
نوسینده:انيد بلايتون
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»دون كارلوس
نوسینده:شيلر
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:داستان خارجي

»ديوارگذر- پنج داستان كوتاه
نوسینده:مارسل امه
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»ديويد كاپرفيلد
نوسینده:چارلز ديكنز
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»ديوانگي در بروكلين
نوسینده:پل استر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»ديوانه‌اي در شهر
نوسینده:ژرژ سيمنون
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»راز قطار آبي
نوسینده:آگاتاكريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»رامونا ج5- رامونا و پدرش
نوسینده:بورلي كلي يري
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رامونا ج6- راموناي 8 ساله
نوسینده:بورلي كلي يري
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رامونا ج7- رامونا هميشه راموناست
نوسینده:بورلي كلي يري
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رامونا ج8- دنياي رامونا
نوسینده:بورلي كلي يري
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»راز سكوت- هملت به روايت خواهر شكسپير
نوسینده:مهدي صداقت پيام
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»راز سيتافورد
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»راز فال ورق
نوسینده:ياستين گوردر
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي, فلسفه

»رؤياي آدم مضحك- هفت داستان كوتاه
نوسینده:فيودور داستايفسكي
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»رابين هود
نوسینده:هنري گيلبرت
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»رابين هود- پادشاه دزدان
نوسینده:آلكساندر دوما
ناشر:نگارستان كتاب
موضوع:داستان خارجي

»رادوبيس، دلداده‌ي فرعون
نوسینده:نجيب محفوظ
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»راز
نوسینده:استيفن كينگ
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»راز اما
نوسینده:باربارا تيلور برادفورد
ناشر:پازينه
موضوع:داستان خارجي

»راز سايه خندان
نوسینده:ويليام آردن
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رامونا 8 جلدي- قابدار
نوسینده:بورلي كلي يري
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رامونا ج1- رامونا و خواهرش
نوسینده:بورلي كليري
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رازها
نوسینده:كنوت هامسون
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان خارجي

»رامسس، فرزند خورشيد 2جلدي
نوسینده:كريستيان ژاك
ناشر:جويا
موضوع:داستان خارجي

»رامونا ج2- راموناي آتش‌پاره
نوسینده:بورلي كلي يري
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رامونا ج3- راموناي شجاع شجاع
نوسینده:بورلي كلي يري
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رامونا ج4- رامونا و مادرش
نوسینده:بورلي كلي‌يري
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»راه طولاني خانه
نوسینده:مايكل مورپرگو
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»رامونا و بيزوس
نوسینده:بورلي كليري
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رامونا و پدرش- هرمس
نوسینده:بورلي كليري
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رامونا و مادرش
نوسینده:بورلي كليري
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»راموناي شجاع
نوسینده:بورلي كليري
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»راموناي هشت ساله
نوسینده:بورلي كليري
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»راه‌هاي ميان بر
نوسینده:ريموند كارور
ناشر:نقش و نگار
موضوع:داستان خارجي, زندگي‌نامه و خاطرات

»راهنماي عملي پيشگويي آسماني
نوسینده:جيمز ردفيلد، كارول آدرين
ناشر:فرزان روز
موضوع:داستان خارجي

»راهنماي كامل براي به راه آوردن آدم‌بزرگ‌ها
نوسینده:جيم و دانكن الدريج
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ربه‌كا
نوسینده:دافنه دوموريه
ناشر:مهتاب
موضوع:داستان خارجي

»ربوده‌شده
نوسینده:رابرت لوئيس استيونس
ناشر:شكوفه
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رستاخيز
نوسینده:لئو تو‌لستوي
ناشر:اشجع
موضوع:داستان خارجي

»ردگونه
نوسینده:پير كورني
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:داستان خارجي, هنر

»رزا
نوسینده:كنوت هامسون
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان خارجي

»رقص‌هاي جنگ
نوسینده:شرمن الكسي
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»رمان تاريخي
نوسینده:گئورك لوكاچ
ناشر:اختران
موضوع:داستان خارجي

»رمان سه‌گانه‌ي بارتيميوس ج3- دروازه‌ي پتولمي
نوسینده:جاناتان استرود
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك 07- بيلي زباله جمع‌كن
نوسینده:الكساندر مك كال اسميت
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك 08- تشپ كال
نوسینده:رولد دال
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك- آدم كوچولوها
نوسینده:رولد دال
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك- آرمنته‌ي جن‌زده 5جلدي قابدار
نوسینده:انجي سيج
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك- آقاي روباه شگفت‌انگيز
نوسینده:رولد دال
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك- بدجنس‌ها
نوسینده:رولد دال
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك- تمساح غول‌پيكر
نوسینده:رولد دال
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك ج43- آرمنته‌ي جن‌زده ج1- خانه‌ي تسخير شده‌ي من
نوسینده:انجي سيج
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك ج47- آرمنته‌ي جن‌زده ج5- ارواح پرستار
نوسینده:انجي سيج
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك ج64- مدرسه‌ي عجيب و غريب 01- خانم بريج، معلم گيج
نوسینده:دن گاتمن
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك ج65- مدرسه‌ي عجيب و غريب 02- آقاي ناوال، مدير باحال
نوسینده:دن گاتمن
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك ج69- مدرسه‌ي عجيب و غريب 06- خانم براشت، مربي بهداشت
نوسینده:دن گاتمن
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك ج70- مدرسه‌ي عجيب و غريب 07- خانم فالكن، آشغال جمع كن
نوسینده:دن گاتمن
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك ج71- مدرسه‌ي عجيب و غريب 08- خانم تيشين، معلم جانشين
نوسینده:دن گاتمن
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان ديكتاتور
نوسینده:تامس كنيلي
ناشر:اختران
موضوع:داستان خارجي

»رمان سه‌گانه‌ي بارتيميوس ج1- طلسم سمرقند
نوسینده:جاناتان استرود
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان سه‌گانه‌ي بارتيميوس ج2- چشم گولم
نوسینده:جاناتان استرود
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك 25- تندپا و بادپا
نوسینده:اورسلا ولفل
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك- اسپاد مورفي
نوسینده:ا اين كالفر
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك- افسانه دندان ناخدا كرو
نوسینده:اُاين كالفر
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك- بدترين پسر دنيا
نوسینده:اُاين كالفر
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك ج44- آرمنته‌ي جن‌زده ج2- شمشيري در گروتو
نوسینده:انجي سيج
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك ج45- آرمنته‌ي جن‌زده ج3- قورباغه‌ربايي
نوسینده:انجي سيج
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك ج46- آرمنته‌ي جن‌زده ج4- توله دراكولا
نوسینده:انجي سيج
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك ج66- مدرسه‌ي عجيب و غريب 03- خانم دانته، ما را دست انداخته
نوسینده:دن گاتمن
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك ج67- مدرسه‌ي عجيب و غريب 04- خانم ليزار، ما را گذاشته سركار
نوسینده:دن گاتمن
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك ج68- مدرسه‌ي عجيب و غريب 05- آقاي ميچل، دانشمند خل و چل
نوسینده:دن گاتمن
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي جاويدان جهان جيبي ج17- موبي ديك،‌ متن كوتاه شده
نوسینده:هرمان ملويل
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي جاويدان جهان جيبي ج18- آواي وحش، متن كوتاه شده
نوسینده:جك لندن
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي جاويدان جهان جيبي ج19- دكتر جكيل و آقاي هايد، متن كوتاه شده
نوسینده:رابرت لويي‌استيونسن
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي جاويدان جهان جيبي ج20- نيكلاس نيكلبي،‌ متن كوتاه شده
نوسینده:چارلز ديكنز
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي جاويدان جهان جيبي ج21- بابا لنگ دراز،‌ متن كوتاه شده
نوسینده:جين وبستر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي جاويدان جهان جيبي ج22- داستان دو شهر،‌ متن كوتاه شده
نوسینده:چارلز ديكنز
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي چهارگانه جان كريستوفر- مجموعه سوم
نوسینده:جان كريستوفر
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي چهارگانه جان كريستوفر مجموعه سوم جلد اول- كوه‌هاي سفيد
نوسینده:جان كريستوفر
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي چهارگانه جان كريستوفر مجموعه سوم جلد دوم- شهر طلا و سرب
نوسینده:جان كريستوفر
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي چهارگانه جان كريستوفر مجموعه سوم جلد سوم- بركه آتش
نوسینده:جان كريستوفر
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي روون- مجموعه 4جلدي
نوسینده:اميلي رودا
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي روون ج1- روون پسري از رين
نوسینده:اميلي رودا
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- تابستان قوها
نوسینده:بتسي بايارس
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- ته كلاس، رديف آخر، صندلي آخر
نوسینده:لوييس سكر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان ج57- سفرهاي گاليور
نوسینده:جاناتان سويفت
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان ج59- كتاب گورستان
نوسینده:نيل گي من
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان ج60- متشكرم؛ از ته دل!
نوسینده:جين بيوكنن
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك ج78- مدرسه‌ي عجيب و غريب 15- دكتر فورمن، مدير پوست‌كن
نوسینده:دن گاتمن
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك ج9- انگشت جادويي
نوسینده:رولد دال
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك- داروي شگفت‌انگيز جورج
نوسینده:رولد دال
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك- دوقلوها
نوسینده:ژاكلين ويلسون
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك- راز موتورسيكلت من
نوسینده:رولد دال
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك- شورش خرگوش‌ها
نوسینده:آريل دورفمان
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك- لي‌لي و گرگ
نوسینده:ميشل كورنك اوتوجي
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك- ماتيلدا
نوسینده:رولد دال
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك- من و زرافه و پلي
نوسینده:رولد دال
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك- موش گريزپا
نوسینده:بورلي كلي يري
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك- نمي‌خواهم بگويم بله!
نوسینده:*
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودكان- سرزمين سحرآميز، جلدهاي 16 تا 20
نوسینده:توني ابت
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك ج72- مدرسه‌ي عجيب و غريب 09- خانم بادي، نويسنده‌ي غير عادي
نوسینده:دن گاتمن
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك ج73- مدرسه‌ي عجيب و غريب 10- خانم ماركوزه، راهنماي موزه
نوسینده:دن گاتمن
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك ج74- مدرسه‌ي عجيب و غريب 11- خانم اسپاك، ناظم ترسناك
نوسینده:دن گاتمن
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك ج75- مدرسه‌ي عجيب و غريب 12- خانم ماتي، معلم قاتي‌پاتي
نوسینده:دن گاتمن
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك ج76- مدرسه‌ي عجيب و غريب 13- خانم داگلاس، راننده‌ي بي‌حواس
نوسینده:دن گاتمن
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودك ج77- مدرسه‌ي عجيب و غريب 14- خانم فابيان، سرايدار قهرمان
نوسینده:دن گاتمن
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودكان84- 6گانه‌ي سرزمين تاريك، نبرد هيولاها ج13- تور گور، مرد گاوي
نوسینده:آدام بليد
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودكان88- 6گانه‌ي سرزمين تاريك، نبرد هيولاها ج17- تاسك، ماموت نيرومند
نوسینده:آدام بليد
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودكان89- 6گانه‌ي سرزمين تاريك، نبرد هيولاها ج18- استينگ، مرد عقربي
نوسینده:آدام بليد
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- 35 كيلو اميدواري
نوسینده:آنا گاوالدا
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- پرنيان و پسرك
نوسینده:لوئيس لوري
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- پسري از گوانتانامو
نوسینده:آنا پررا
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان ج19- شاه‌ دزد
نوسینده:كورنليا فونكه
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان ج61- كورالين
نوسینده:نيل گي من
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودكان85- 6گانه‌ي سرزمين تاريك، نبرد هيولاها ج14- اسكور، اسب بال‌دار
نوسینده:آدام بليد
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودكان86- 6گانه‌ي سرزمين تاريك، نبرد هيولاها ج15- نارگا، هيولاي دريايي
نوسینده:آدام بليد
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان كودكان87- 6گانه‌ي سرزمين تاريك، نبرد هيولاها ج16- كيمون، سگ شكاري
نوسینده:آدام بليد
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- اژدهاسوار 2جلدي
نوسینده:كورنليا فونكه
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- الي عزيز
نوسینده:مايكل مرپورگو
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي جاويدان جهان جيبي ج13و 14- بينوايان، متن كوتاه شده 2جلدي
نوسینده:ويكتور هوگو
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي جاويدان جهان جيبي ج15- هاكلبري فين، متن كوتاه شده
نوسینده:مارك توين
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي جاويدان جهان جيبي ج16- تام ساير،‌ متن كوتاه شده
نوسینده:مارك توين
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوانان- سفال شكسته
نوسینده:ليندا سو پارك
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي بزرگ دنيا ج02- تصوير بزرگ
نوسینده:دينو بوت زاتي
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»رمان نوجوان ج67- رمان‌هاي سه‌گانه‌ي فونكه ج1، سياه قلب
نوسینده:كورنليا فونكه
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»رمان نوجوان ج81- ماجراهاي اسپايدرويك ج2- سنگ بيننده
نوسینده:هالي بلك، توني ديترليزي
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان ج84- ماجراهاي اسپايدرويك ج5- خشم مولگراث
نوسینده:هالي بلك، توني ديترليزي
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي جاويدان جهان ج13- ديويد كاپرفيلد
نوسینده:چارلز ديكنز
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي جاويدان جهان ج14 و 15- بينوايان، 2جلدي
نوسینده:ويكتور هوگو
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي جاويدان جهان ج16- هاكلبري فين
نوسینده:مارك توين
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي جاويدان جهان جيبي ج01- سرود كريسمس،‌ متن كوتاه شده
نوسینده:چارلز ديكنز
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي جاويدان جهان جيبي ج02- جزيره‌ي گنج،‌ متن كوتاه شده
نوسینده:رابرت لوي استيونسن
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي جاويدان جهان جيبي ج03- اليور تويست،‌ متن كوتاه شده
نوسینده:چارلز ديكنز
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي جاويدان جهان جيبي ج04- كنت مونت كريستو،‌ متن كوتاه شده
نوسینده:الكساندر دوما
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي جاويدان جهان جيبي ج05- شاهزاده و گدا، متن كوتاه شده
نوسینده:مارك توين
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي جاويدان جهان جيبي ج06- رابينسون كروزو، متن كوتاه شده
نوسینده:دانيل دفو
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي جاويدان جهان جيبي ج07- دور دنيا در هشتاد روز، متن كوتاه شده
نوسینده:ژول ورن
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي جاويدان جهان جيبي ج08- سپيد دندان،‌ متن كوتاه شده
نوسینده:جك لندن
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي جاويدان جهان جيبي ج09- مرواريد،‌ متن كوتاه شده
نوسینده:جان استاين بك
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي جاويدان جهان جيبي ج10- آرزوهاي بزرگ،‌ متن كوتاه شده
نوسینده:چارلز ديكنز
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي جاويدان جهان جيبي ج11- كلبه‌ي عموتام،‌ متن كوتاه شده
نوسینده:هريت بيچر استو
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي جاويدان جهان جيبي ج12- ديويد كاپر‌فيلد، متن كوتاه شده
نوسینده:چارلز ديكنز
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي روون ج2- روون و كولي‌ها
نوسینده:اميلي رودا
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي روون ج3- روون و نگهبان كريستال
نوسینده:اميلي رودا
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي روون ج4- روون و زباك‌ها
نوسینده:اميلي رودا
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان ج96- جنگاوران جوان ج1- ويرانه‌هاي گورلان
نوسینده:جان فلنگن
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان ج97- جنگاوران جوان ج2- پل آتشين
نوسینده:جان فلنگن
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- جايي در تاريكي
نوسینده:والتر دين مايرز
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- جك جنگلي
نوسینده:جان كريستفر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- چارلي و آسانسور بزرگ شيشه‌اي
نوسینده:رولد دال
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- چارلي و كارخانه شكلات‌سازي
نوسینده:رولد دال
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- خانه خودمان
نوسینده:سينتيا كادوهاتا
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- خروس جنگي
نوسینده:جري اسپينلي
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- سرزمين پدري
نوسینده:هانس گئورگ نواك
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- سورنا و جليقه‌ي آتش
نوسینده:مسلم ناصري
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- شهر زنبوران
نوسینده:تاماس كنيلي
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- صليب سربي
نوسینده:ايوي
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- قرن
نوسینده:سارا سينگلتون
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- قصر افسون‌شده
نوسینده:اديث نسبيت
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- كفتركش
نوسینده:جري اسپينلي
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- ماهي
نوسینده:لورا اس. ماتيوز
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- موش كوچولو
نوسینده:كيت دي كاميلو
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- ميليون‌ها
نوسینده:فرانك كاتريل بويس
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان نوجوان- وقتي به من مي‌رسي
نوسینده:ربكا استيد
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي بزرگ دنيا ج03- پيرمرد و دريا
نوسینده:ارنست همينگوي
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»رمان‌هاي بزرگ دنيا ج04- يادداشت‌هاي زيرزمين
نوسینده:فئودور داستايوسكي
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»رمان‌هاي بزرگ دنيا ج05- نشان سرخ دليري
نوسینده:استيفن كرين
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»رمان‌هاي بزرگ دنيا ج07- پدران و فرزندان
نوسینده:ايوان سرگيويچ تورگنيف
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»رمان‌هاي بزرگ دنيا ج08- ماجراهاي هاكلبري فين
نوسینده:مارك تواين
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»رمان‌هاي بزرگ دنيا ج10- گتسبي بزرگ
نوسینده:اسكات فيتس جرالد
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»رمان‌هاي بزرگ دنيا ج12- زنگ‌ها براي كه به صدا در مي‌آيد
نوسینده:ارنست همينگوي
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»رمان‌هاي بزرگ دنيا ج14- فونتامارا
نوسینده:اينياتسيو سيلونه
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»رمان‌هاي بزرگ دنيا ج15- كشتن مرغ مينا
نوسینده:هارپر لي
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»رمان‌هاي بزرگ دنيا ج16- صد سال تنهايي
نوسینده:گابريل گارسيا ماركز
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»رمان‌هاي جاويدان جهان ج06- رابينسون كروزو
نوسینده:دانيل دفو
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي جاويدان جهان ج07- شاهزاده و گدا
نوسینده:مارك تواين
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي جاويدان جهان ج08- دور دنيا در هشتاد روز
نوسینده:ژول ورن
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي جاويدان جهان ج09- سپيد دندان
نوسینده:جك لندن
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي جاويدان جهان ج12- كلبه عموتام
نوسینده:هريت بيچر استو
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي سه‌گانه پي‌پي جوراب بلند
نوسینده:آستريد ليندگرن
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي سه‌گانه جان كريستوفر- مجموعه اول
نوسینده:جان كريستوفر
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي سه‌گانه جان كريستوفر- مجموعه دوم
نوسینده:جان كريستوفر
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي سه‌گانه چرخ گردون ج1- جاده سفيد
نوسینده:جميله گوين
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي سه‌گانه چرخ گردون ج2- چشم اسب
نوسینده:جميله گوين
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي سه‌گانه چرخ گردون ج3- ردپاي باد
نوسینده:جميله گوين
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي سه‌گانه‌ي دختران كابلي- (مجموعه 3جلدي)
نوسینده:دبورا اليس
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي سه‌گانه‌ي دختران كابلي ج1- نان‌آور
نوسینده:دبورا اليس
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي سه‌گانه‌ي دختران كابلي ج2- سفر پروانه
نوسینده:دبورا اليس
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي سه‌گانه‌ي دختران كابلي ج3- شهر گلي
نوسینده:دبورا اليس
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي هفت‌گانه نارنيا- آخرين نبرد
نوسینده:سي. اس. لوييس
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي هفت‌گانه نارنيا- اسب و پسربچه
نوسینده:سي. اس. لوئيس
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي هفت‌گانه نارنيا- خواهرزاده جادوگر
نوسینده:سي. اس. لوئيس
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي هفت‌گانه نارنيا- شاهزاده كاسپين
نوسینده:سي. اس. لوئيس
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي هفت‌گانه نارنيا- شير كمد و جادوگر
نوسینده:سي. اس. لوييس
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي هفت‌گانه نارنيا- صندلي نقره‌اي
نوسینده:سي. اس. لوئيس
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رمان‌هاي هفت‌گانه نارنيا- كشتي سپيده‌پيما
نوسینده:سي. اس. لوئيس
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»رنج‌هاي ورتر جوان
نوسینده:يوهان ولفگانگ فون گوته
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»رهبران دنياي باستان- كلئوپاترا
نوسینده:ران ميلر، سامر براونينگ
ناشر:جويا
موضوع:داستان خارجي

»رو به آسمان در شب ج1- داستان‌هاي كوتاه از آمريكاي لاتين
نوسینده:آندراده، بورخس، كورتاثار و...
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان خارجي

»رهنمودهايي براي نزول در دوزخ
نوسینده:دوريس لسينگ
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»رودهاي ژرف
نوسینده:خوزه ماريا آرگداس
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»رودين
نوسینده:ايوان تورگينف
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»روز گراز
نوسینده:محمد ايوبي
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»روزالده
نوسینده:هرمان هسه
ناشر:تهران
موضوع:داستان خارجي

»روزگار سخت
نوسینده:چارلز ديكنز
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»روزي كه او خود اشكهاي مرا پاك خواهد كرد
نوسینده:كنزابورو اوئه
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»روسلان وفادار- فاجعه وفاداري در روزگار اسارت
نوسینده:گئورگي ولاديموف
ناشر:طرح نو
موضوع:داستان خارجي

»روشنايي زمين، توطئه در ماه
نوسینده:آرتور سي. كلارك
ناشر:فرزان روز
موضوع:داستان خارجي

»رومئو و ژوليت
نوسینده:ويليام شكسپير
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:داستان خارجي

»رولشتاين
نوسینده:سال بلو
ناشر:اختران
موضوع:داستان خارجي

»روي پله‌هاي كنسرواتوار
نوسینده:دونالد بار تلمي
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»روياي شرقي
نوسینده:پاول مار
ناشر:ترفند
موضوع:داستان خارجي

»روياهايت را به من بگو
نوسینده:سيدني شلدون
ناشر:كوشش
موضوع:داستان خارجي

»ريشه‌ها
نوسینده:الكس هيلي
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»زمان‌لرزه
نوسینده:كورت ونه گوت
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»زني با حرير آبي در طبقه هفتم- ادبيات معاصر افغانستان، مجموعه داستان8
نوسینده:سكينه محمدي
ناشر:عرفان
موضوع:داستان خارجي

»زندگاني من و شش داستان
نوسینده:آنتون چخوف
ناشر:ناهيد
موضوع:داستان خارجي

»زندگي انسان و فرمانرواي گرسنگان
نوسینده:لئانيد نيكلايويچ اندري يف
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»زن در ريگ روان
نوسینده:كوبو آبه
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»زنان كوچك
نوسینده:لوئيزا مي‌آلكوت
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:داستان خارجي

»زنان كوچك- متن كامل
نوسینده:لوئيزا مي‌الكلت
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»زنانه نيست
نوسینده:پي. دي. جيمز
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»زندگي پزشكي من
نوسینده:آندره سوبيران
ناشر:گلريز
موضوع:داستان خارجي

»زورباي يوناني
نوسینده:نيكوس كازانتزاكيس
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»زنگ انشاء
نوسینده:زيگفريد لنتس
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»زنگ‌ها براي كه به صدا در مي‌آيد؟
نوسینده:ارنست همينگوي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»زورباي يوناني
نوسینده:نيكوس كازانتزاكيس
ناشر:خوارزمي
موضوع:داستان خارجي

»زندگي كوتاه است
نوسینده:ياستين گوردر
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»زندگي كوتاه است- نامه‌اي به قديس آگوستين
نوسینده:يوستين گوردر
ناشر:فرزان روز
موضوع:داستان خارجي

»زندگي من
نوسینده:مارك تواين
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي, زندگي‌نامه و خاطرات

»زندگي من و يك داستان ديگر
نوسینده:آنتوان چخوف
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:داستان خارجي

»زيباي زير خاك خفته- گزيده داستان
نوسینده:محمداعظم رهنورد زرياب
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان خارجي

»زير ستاره پاييزي
نوسینده:كنوت هامسون
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان خارجي

»زير كوه آتشفشان
نوسینده:مالكولم لاوري
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»ژرمينال
نوسینده:اميل زولا
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»ژوزفين
نوسینده:لوئيز مولباخ
ناشر:سمير
موضوع:داستان خارجي

»ساحره پرتوبلو
نوسینده:پائولو كوئيلو
ناشر:نوين
موضوع:داستان خارجي

»ساخت رمان
نوسینده:ادوين ميور
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:داستان خارجي

»سال‌هاي دسيسه و زهر
نوسینده:ريتا مونالدي، فرانچسكو سورتي
ناشر:نگارستان كتاب
موضوع:داستان خارجي

»سالامبو
نوسینده:گوستاو فلوبر
ناشر:خوارزمي
موضوع:داستان خارجي

»سايه‌ها در سپيده‌دم مي‌رويند- ادب خيال 24
نوسینده:هنينگ مانكل
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»ساعت شوم
نوسینده:گابريل گارسيا ماركز
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»ساعت‌ها
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»سال‌هاي سگي
نوسینده:ماريو بارگاس يوسا
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»سالار مگس‌ها
نوسینده:ويليام گلدينگ
ناشر:ابر سفيد
موضوع:داستان خارجي

»سانست پارك
نوسینده:پل استر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»سايه بازي
نوسینده:ژرژ سيمنون
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»سايه گيوتين
نوسینده:ژرژ سيمنون
ناشر:طرح نو
موضوع:داستان خارجي

»سپيد دندان
نوسینده:جك لندن
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»سپيد دندان
نوسینده:جك لندن
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:داستان خارجي

»سپيده‌دم
نوسینده:بلوا پلين
ناشر:گلريز
موضوع:داستان خارجي

»ستاره‌اي به نام غول ج1
نوسینده:محمدرضا يوسفي
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ستاره‌اي به نام غول ج2
نوسینده:محمدرضا يوسفي
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»سپيدارهاي گمشده- ادبيات معاصر افغانستان، مجموعه داستان9
نوسینده:سيداسحاق شجاعي
ناشر:عرفان
موضوع:داستان خارجي

»سرافينا
نوسینده:مري ك. هريس
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»سرخ و سياه
نوسینده:استاندال
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»سرباز خوب
نوسینده:فورد مادوكس فورد
ناشر:معين
موضوع:داستان خارجي

»سرزنش بي‌پايان
نوسینده:هاوارد باركر
ناشر:فردا
موضوع:داستان خارجي

»سرگذشت آقاي زومر- ادب خيال 34
نوسینده:پاتريك زوسكينت
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»سرگذشت دون ژوان
نوسینده:دومنيك راون
ناشر:نگارستان كتاب
موضوع:داستان خارجي

»سرگذشت ژيل بلاس
نوسینده:آلن رنه لوساژ
ناشر:معين
موضوع:داستان خارجي

»سرگذشت هكلبري فين
نوسینده:مارك توين
ناشر:خوارزمي
موضوع:داستان خارجي

»سرزمين سايه‌هاي دلتورا ج1- غار وحشت
نوسینده:اميلي رودا
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»سرگذشت يك غريق
نوسینده:گابريل گارسيا ماركز
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»سرگذشت تام جونز كودك سرراهي
نوسینده:هنري فيلدينگ
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»سرزمين الماس‌ها
نوسینده:راسل. ايچ. كانول
ناشر:هورمزد
موضوع:داستان خارجي

»سرزمين باد
نوسینده:گراتزيا دلدا
ناشر:آگاه
موضوع:داستان خارجي

»سرزمين سايه‌هاي دلتورا ج2- جزيره توهم
نوسینده:اميلي رودا
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»سرزمين سايه‌هاي دلتورا ج3- سرزمين سايه‌ها
نوسینده:اميلي رودا
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»سرزمين سايه‌هاي دلتورا مجموعه 3 جلدي
نوسینده:اميلي رودا
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»سرو غمگين
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»سرنوشت بشر
نوسینده:آندره مالرو
ناشر:خوارزمي
موضوع:داستان خارجي

»سفر به دشت ستارگان
نوسینده:پائولو كوئيلو
ناشر:فرزان روز
موضوع:داستان خارجي

»سفر به سوي صبح
نوسینده:هرمان هسه
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»سفر به شرق
نوسینده:هرمان هسه
ناشر:تهران
موضوع:داستان خارجي

»سفر پر خاطره
نوسینده:شارن كريچ
ناشر:تيرگان
موضوع:داستان خارجي

»سفر در اتاق تحرير
نوسینده:پل استر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»سفر دور دنيا- مجموعه داستان‌هاي كوتاه
نوسینده:*
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان خارجي

»سفر فليشا
نوسینده:ويليام ترور
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»سفر فيل
نوسینده:خوزه ساراماگو
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان خارجي

»سفرنامه گاليور
نوسینده:جاناتان سويفت
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:داستان خارجي

»سقوط
نوسینده:آلبر كامو
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»سقراط زخمي
نوسینده:برتولت برشت
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان خارجي

»سكه‌سازان همراه با يادداشت‌هاي سكه‌سازان
نوسینده:آندره ژيد
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»سكوت پري‌هاي دريا
نوسینده:آدلايدا گارسيا مورالس
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان خارجي

»سگ زرد- ماجراهاي مگره، كميسر پليس
نوسینده:ژرژ سيمنون
ناشر:طرح نو
موضوع:داستان خارجي

»سگي كه به سوي ستاره‌اي مي‌دود- ادب خيال 23
نوسینده:هنينگ مانكل
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»سه تفنگدار
نوسینده:الكساندر دوما
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»سه مرد در يك قايق
نوسینده:جروم ك. جروم
ناشر:معين
موضوع:داستان خارجي

»سه فضانورد
نوسینده:امبرتو اكو
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان خارجي

»سه نمايشنامه
نوسینده:سوفوكل
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:داستان خارجي

»سلطانه‌اي با جوراب‌هاي پاره- سرگذشت سلطانه سلما نوه‌ي مراد پنجم پادشاه عثماني
نوسینده:كنيزه مراد
ناشر:جمهوري
موضوع:داستان خارجي

»سلن، دختر كلئوپاترا
نوسینده:ميشل موران
ناشر:جويا
موضوع:داستان خارجي

»سمرقند
نوسینده:امين معلوف
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»سمرقند
نوسینده:امين معلوف
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»سنتائور
نوسینده:جان آپدايك
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»سنگ و سيب- ادبيات معاصر افغانستان، مجموعه داستان4
نوسینده:حسين حيدربيگي
ناشر:عرفان
موضوع:داستان خارجي

»سه‌گانه‌ي نيويورك- شهر شيشه‌اي، ارواح، اتاق دربسته
نوسینده:پل استر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»سوء ظن
نوسینده:فريدريش دورنمات
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»سي اثر كريستين بوبن
نوسینده:كريستين بوبن
ناشر:جمهوري
موضوع:داستان خارجي

»سيپتيموس هيپ ج01- افصون
نوسینده:انجي سيج
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»سيپتيموس هيپ ج02- پرواذ
نوسینده:انجي سيج
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»سيپتيموس هيپ ج03- فيظيك
نوسینده:انجي سيج
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»سيپتيموس هيپ ج04- جسط و جو
نوسینده:انجي سيج
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»سيپتيموس هيپ ج05- سايرن خبيس
نوسینده:انجي سيج
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»سيدارتا
نوسینده:هرمان هسه
ناشر:تهران
موضوع:داستان خارجي

»سياهاب
نوسینده:جويس كارول اوتس
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»سيب سرخ- چند داستان عاشقانه
نوسینده:چنگيز آيتماتوف، هللي آلكسيو داسكالاكيس، اسكار افلاهرتي ويلزوايلد، جاكومو جويس
ناشر:بوتيمار
موضوع:داستان خارجي

»سيزده معما
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»سيماي زن در ميان جمع
نوسینده:هاينريش بل
ناشر:آگه
موضوع:داستان خارجي

»سينما رمان ج01- اختراع هوگو كابره
نوسینده:بريان سلزنيك
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»سينما رمان ج02- شگفت‌زده
نوسینده:بريان سلزنيك
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»سينوهه كاهن اعظم مصر
نوسینده:جويس پترايتر
ناشر:نوين
موضوع:داستان خارجي

»شازده كوچولو
نوسینده:آنتوان دوسنت اگزوپري
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي

»شازده كوچولو
نوسینده:آنتوان دوسنت اگزوپري
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»شازده كوچولو
نوسینده:آنتوان دوسنت اگزوپري
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي

»سينوحه
نوسینده:ميكا والتاري
ناشر:جويا
موضوع:داستان خارجي

»سينوهه- پزشك مخصوص فرعون ج1و2
نوسینده:ميكا والتاري
ناشر:كوشش
موضوع:داستان خارجي

»شابونو
نوسینده:فلوريندا دانر
ناشر:ميترا
موضوع:داستان خارجي

»شازده كوچولو
نوسینده:آنتوان دوسنت اگزوپه‌ري
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»شازده كوچولو
نوسینده:آنتوان دو سنت اگزوپري
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»شازده كوچولو
نوسینده:آنتوان دوسنت اگزوپري
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي

»شازده كوچولو
نوسینده:آنتوان دوسنت اگزوپري
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»شاه زيانكاران
نوسینده:جان گريشام
ناشر:سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد
موضوع:داستان خارجي

»شاهد خاموش
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»شاهزاده خانم هميشگي
نوسینده:فيليپا گرگوري
ناشر:جويا
موضوع:داستان خارجي

»شاهزاده و گدا
نوسینده:مارك تواين
ناشر:نگارستان كتاب
موضوع:داستان خارجي

»شاهزاده‌ي ايراني ج1- شن‌هاي زمان
نوسینده:كارلا جابلو‌نسكي
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»شاهزاده‌ي ايراني ج2- معبد نگهبانان
نوسینده:كارلا جابلونسكي
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»شب بي‌پايان
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»شب بي‌پايان- ماجراهاي آرسن لوپن
نوسینده:بوآلو، نارسژاك
ناشر:طرح نو
موضوع:داستان خارجي

»شبي در چهارراه
نوسینده:ژرژ سيمنون
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»شب پيشگويي
نوسینده:پل استر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»شب نشيني‌هاي دهكده نزديك ديكانكا
نوسینده:نيكولاي واسيليويچ گوگول
ناشر:خوارزمي
موضوع:داستان خارجي

»شب‌هاي سن‌پترزبورگ- امپراتيس و نديمه‌اش
نوسینده:رونالد هينكلي
ناشر:گلريز
موضوع:داستان خارجي

»شبح مرگ بر فراز نيل
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»شرارتي زير آفتاب
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»شرلوك هلمز در محلول هفت درصدي
نوسینده:نيكلاس مه‌ير
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»شقايق و برف 4جلدي
نوسینده:هانري تروايا
ناشر:معين
موضوع:داستان خارجي

»شكيبايي مگره
نوسینده:ژرژ سيمنون
ناشر:جهان كتاب
موضوع:داستان خارجي

»شهبانوي دره نيل
نوسینده:پائولين گج
ناشر:نگارستان كتاب
موضوع:داستان خارجي

»شهر ما
نوسینده:تورنتون وايلدر
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:داستان خارجي

»شهر
نوسینده:هرمان هسه
ناشر:روزبهان
موضوع:داستان خارجي

»شهر شيشه‌اي
نوسینده:پل استر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»شهر و خانه
نوسینده:ناتاليا گينزبورگ
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»شوكران شيرين- مجموعه طنز جهان
نوسینده:ژوزه ساراماگو، ايتالو كالوينو، جيمز تربر، وودي آلن، كارلوس فوئنتس، آرت بو خوالد
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»شياطين- جن‌زدگان
نوسینده:فيودور داستايفسكي
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»شيطان در بهشت و چند اثر ديگر
نوسینده:هنري ميلر
ناشر:ناهيد
موضوع:داستان خارجي

»شيدايي لل. و. اشتاين
نوسینده:مارگريت دوراس
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»صحبت شيطان
نوسینده:به انتخاب: آلفرد هيچكاك
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»طاعون
نوسینده:آلبر كامو
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»صد سال تنهايي
نوسینده:گابريل گارسيا ماركز
ناشر:جمهوري
موضوع:داستان خارجي

»صد و يك راه براي ذله كردن پدر و مادرها
نوسینده:لي واردلاو
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»صد و يك راه براي ذله كردن معلم‌ها
نوسینده:لي‌وارد لاو
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»صداي تير در گردنه
نوسینده:مختار عوض‌اوف
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان خارجي

»صداي سوم- گزيده داستان‌هاي نويسندگان نسل سوم آمريكا
نوسینده:آن بيتي، ريموند كارور و ديگران
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»طبل حلبي
نوسینده:گونتر گراس
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»عاشقانه‌هاي كلاسيك ج2- بلندي‌هاي بادگير
نوسینده:اميلي برونته
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»عاشقانه‌هاي كلاسيك ج3- اوژني گرانده
نوسینده:اميلي برونته
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»عاشقانه‌هاي كلاسيك ج4- زنان كوچك
نوسینده:لوييزا مي‌آلكوت
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»طلسم خوشبختي
نوسینده:نيليس آويتني
ناشر:گلريز
موضوع:داستان خارجي

»طلسم گمشده
نوسینده:دن براون
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان خارجي

»ظرافت جوجه تيغي
نوسینده:موريل باربري
ناشر:كندوكاو
موضوع:داستان خارجي

»عاشقانه‌هاي كلاسيك ج1- جين اير
نوسینده:شارلوت برونته
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»عاشقانه‌هاي كلاسيك ج5- غرور و تعصب
نوسینده:جين آستين
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»عروس ايران- بانوي امپراتور مغول
نوسینده:هارولد لمب
ناشر:كوشش
موضوع:داستان خارجي

»عروسي
نوسینده:نيكالاي واسيليويچ گوگول
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»عروسي زين
نوسینده:طيب صالح
ناشر:آگاه
موضوع:داستان خارجي

»عشق نافرجام
نوسینده:موريس دكبرا
ناشر:گلريز
موضوع:داستان خارجي

»عشق صدراعظم
نوسینده:الكساندر دوما
ناشر:گلريز
موضوع:داستان خارجي

»عشقها و خاطرات كلئوپاترا
نوسینده:مارگارت جرج
ناشر:جويا
موضوع:داستان خارجي

»عطر پنهان در باد- داستان‌هاي زنان درباره زنان
نوسینده:گردآوري: اسدالله امرايي
ناشر:نقش و نگار
موضوع:داستان خارجي

»عطر سكوت- ادبيات معاصر افغانستان، مجموعه داستان7
نوسینده:آمنه محمدي
ناشر:عرفان
موضوع:داستان خارجي

»عهد و پيمان راشل- دختران قهرمان 3
نوسینده:بروس لانسكي
ناشر:محراب قلم
موضوع:داستان خارجي

»عيد پاك- مجموعه داستان
نوسینده:لئو تولستوي
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان خارجي

»عيش مدام- فلوبر و مادام بوواري
نوسینده:ماريو بارگاس يوسا
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»عيش و نيستي
نوسینده:تيري مونيه
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي, هنر

»غثيان
نوسینده:ژان پل‌سارتر
ناشر:فرهنگ جاويد
موضوع:داستان خارجي

»عمليات دك كردن كپك
نوسینده:باربارا پارك
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»غرور و تعصب
نوسینده:جين آستين
ناشر:نگارستان كتاب
موضوع:داستان خارجي

»غرور و تعصب- همراه با ادامه آن پمبرلي
نوسینده:جين اوستين، اما تنانت
ناشر:مهتاب
موضوع:داستان خارجي

»غريزه اصلي
نوسینده:ريچارد آزبرن
ناشر:نوين
موضوع:داستان خارجي

»فاتحان
نوسینده:آندره مالرو
ناشر:خوارزمي
موضوع:داستان خارجي

»فرار
نوسینده:آليس مونرو
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»فتح پلاسان
نوسینده:اميل زولا
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»فرجام نيچه
نوسینده:هارتموت لانگه
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»فرزندان سانچز
نوسینده:اسكار لوئيس
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»فرودگاه و گاوصندوق مرگ
نوسینده:آرتور هيلي، لسلي چارتريس
ناشر:گلريز
موضوع:داستان خارجي

»فغان شرق
نوسینده:عبدالرحمن منيف
ناشر:معين
موضوع:داستان خارجي

»فضيلت‌هاي ناچيز
نوسینده:ناتاليا گينزبورگ
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»فوتباليست‌هاي سرتق ج1- لئون دريبل‌زن
نوسینده:يوآخيم مازانك
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»فوتباليست‌هاي سرتق ج2- فليكس گردباد
نوسینده:يوآخيم مازانك
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»فوتباليست‌هاي سرتق ج3- وانساي بي‌باك
نوسینده:يوآخيم مازانك
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»فوتباليست‌هاي سرتق ج4- يولي مدافعي به توان 4
نوسینده:يوآخيم مازانك
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قاتل روباه است
نوسینده:الري كويين
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»قاتلان بدون چهره
نوسینده:هنينگ مانكل
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»قاضي و جلادش
نوسینده:فريدريش دورنمات
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»قتل در اداره روزنامه
نوسینده:رالف گولدمن
ناشر:گلريز
موضوع:داستان خارجي

»قتل در بين‌النهرين
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»قتل در تعطيلات
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»قتل در زمين گلف + قتل‌هاي الفبايي- دو كتاب در يك كتاب
نوسینده:آگاتاكريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»قتل در قطار سريع‌السير شرق
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»قتل راجر آكرويد
نوسینده:آگاتاكريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»قتل آسان است
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»قتل در خانه كشيش
نوسینده:آگاتاكريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»قتل در خوابگاه دانشجويي
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»قتل در زمين گلف
نوسینده:آگاتاكريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»قتل‌هاي الفبايي
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»قصه سنجاب كوچولو
نوسینده:بئاتريكس پاتر
ناشر:نغمه نوانديش
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصر
نوسینده:فرانتس كافكا
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»قصه‌ها و افسانه‌هاي برادران گريم
نوسینده:*
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي

»قصه‌ها و افسانه‌هاي مردم دنيا- مجموعه 100 افسانه و قصه از مردم ژاپن و...
نوسینده:گروه نويسندگان
ناشر:ذكر(قاصدك)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي بيدل قصه‌گو
نوسینده:جي كي رولينگ
ناشر:ذكر(قاصدك)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌ها و افسانه‌هاي مردم روسيه ج1
نوسینده:لي ويندام
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌ها و افسانه‌هاي مردم روسيه ج2
نوسینده:لي ويندام
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي بابام
نوسینده:ارسكين كالدول
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي جيبي ج1- قصه‌هاي با نمك
نوسینده:مايكل روزن
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي جيبي ج2- قصه‌هاي عجيب
نوسینده:*
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي جيبي ج3- قصه‌هاي غريب
نوسینده:*
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي جيبي ج4- قصه‌هاي ارواح
نوسینده:*
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي سرزمين اشباح 12جلدي قابدار
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي سرزمين اشباح ج01- سيرك عجايب
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي سرزمين اشباح ج05- آزمون‌هاي مرگ
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي سرزمين اشباح ج06- شاهزاده اشباح
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي سرزمين اشباح ج07- شكارچيان غروب
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي سرزمين اشباح ج08- همدستان شب
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي سرزمين اشباح ج09- قاتلان سحر
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي سرزمين اشباح ج10- درياچه ارواح
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي سرزمين اشباح ج11- ارباب سايه‌ها
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي سرزمين اشباح ج12- پسران سرنوشت
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي سرزمين اشباح- جلدهاي 1 تا 3
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي سرزمين اشباح- جلدهاي ج10 تا 12
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي سرزمين اشباح- جلدهاي ج4 تا 6
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي سرزمين اشباح- جلدهاي ج7 تا 9
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي سرزمين اشباح ج02- دستيار يك شبح
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي سرزمين اشباح ج03- دخمه خونين
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي سرزمين اشباح ج04- كوهستان شبح
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي شكسپير
نوسینده:چارلز لمب، مري لمب
ناشر:طرح نو
موضوع:داستان خارجي

»قصه‌هاي عمو رموس ج2- ماجراهاي ميمون زرنگ، گزيده‌اي از قصه‌هاي عاميانه مردم جهان
نوسینده:ژان موزي
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي عمو رموس ج3- ماجراهاي خرگوش پير، گزيده‌اي از قصه‌هاي عاميانه مردم جهان
نوسینده:جو چاندلر هريس
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي عمو رموس ج1- ماجراهاي گرگ شرور، گزيده‌اي از قصه‌هاي عاميانه مردم جهان
نوسینده:ژان موزي
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي قبل از خواب براي بچه‌ها- 4جلدي
نوسینده:جانگ شو
ناشر:كوير
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي هارولد ج3- هارولد به آسمان سفر مي‌كند
نوسینده:كراكت جانسون
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي هارولد ج4- هارولد در قطب شمال
نوسینده:كراكت جانسون
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي هارولد ج5- هارولد در سيرك
نوسینده:كراكت جانسون
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قلب شكارچي تنها
نوسینده:كارسن مك كالرز
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»قصه‌هاي هارولد ج1- هارولد و مداد شمعي بنفش
نوسینده:كراكت جانسون
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي هارولد ج2- هارولد افسانه مي‌گويد
نوسینده:كراكت جانسون
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي هارولد ج6- هارولد و تابلويي براي اتاقش
نوسینده:كراكت جانسون
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي هانس كريستين اندرسن ج1
نوسینده:هانس كريستين اندرسن
ناشر:نشر و پژوهش دادار
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هاي وقت خواب- كتاب 1
نوسینده:انيد بليتون
ناشر:كتاب شيراز
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قطار ساعت 4:50 از پدينگتون
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قصه‌هايي براي تاريكي
نوسینده:راينر ماريا ريلكه
ناشر:نقش و نگار
موضوع:داستان خارجي

»قطعه‌اي از بهشت- ادبيات معاصر افغانستان، مجموعه داستان1
نوسینده:علي پيام
ناشر:عرفان
موضوع:داستان خارجي

»قلب سگي
نوسینده:ميخاييل بولگاكوف
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»قلعه مالويل
نوسینده:روبر مرل
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»قهرمان دنيا
نوسینده:رولد دال
ناشر:ذكر
موضوع:داستان خارجي

»قهرمانان و گورها
نوسینده:ارنستو ساباتو
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»قمارباز
نوسینده:فيودور داستايفسكي
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»قمارباز
نوسینده:فئودور داستايوسكي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»قول
نوسینده:فردريش دورنمات
ناشر:طرح نو
موضوع:داستان خارجي

»قول- فاتحه‌اي بر رمان پليسي
نوسینده:فريدريش دورنمات
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»قيصر و كسري
نوسینده:رابرت گريوز
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»كاپوچينو در رام‌الله- متن كوتاه "شارون و مادرشوهرم"
نوسینده:سعاد اميري
ناشر:روايت فتح
موضوع:داستان خارجي

»كاتالينا
نوسینده:ويليام سامرست موام
ناشر:مهتاب
موضوع:داستان خارجي

»كار گل
نوسینده:ايوان كليما
ناشر:آگه
موضوع:داستان خارجي

»كارآگاه مرده ج01- مرده بي‌كفن و دفن
نوسینده:فيليكس بوكارت
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي

»كارآگاه مرده ج05- شبي در ميان مرده‌ها
نوسینده:فيليكس بوكارت
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي

»كارآگاه مرده ج06- شهر در تسخير مرده‌ها
نوسینده:فيليكس بوكارت
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي

»كارآگاه والاندر ج2- سگ‌هاي ريگا
نوسینده:هنينگ مانكل
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»كارآگاه مرده ج02- مرده مدفون
نوسینده:فيليكس بوكارت
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي

»كارآگاه مرده ج03- مرده گمشده
نوسینده:فيليكس بوكارت
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي

»كارآگاه مرده ج04- مرده آوازخوان
نوسینده:فيليكس بوكارت
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي

»كارآگاه والاندر ج3- ماده‌شير سفيد
نوسینده:هنينگ مانكل
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»كارد و طناب
نوسینده:ژرژ سيمنون
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»كتاب اوهام
نوسینده:پل استر
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»كتاب سارا- دوستان خوب و بدون پر و بال سليمان
نوسینده:استر و جري هيكز
ناشر:جويا
موضوع:داستان خارجي

»كتاب سارا- كلمه‌اي از جغد سخنگو به هزار كلام مي‌ارزد
نوسینده:استر و جري هيكز
ناشر:جويا
موضوع:داستان خارجي

»كتاب سارا- كلمه‌اي از جغد سخنگو به هزار كلام مي‌ارزد
نوسینده:استر و جري هيكز
ناشر:جويا
موضوع:داستان خارجي

»كتاب فرشتگان
نوسینده:خورخه لويس بورخس
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»كتاب‌هاي ايندي كيد- بزرگ بودن خيلي با حال است! (نيست)
نوسینده:كرن مك كامباي
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»كتاب‌هاي ايندي كيد- حالا هم دارد خوش مي‌گذرد؟ (هان؟)
نوسینده:كرن مك كامباي
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»كتاب‌هاي ايندي كيد- خانواده‌ي بزرگ (عجيب) و خوشحال من!
نوسینده:كرن مك كامباي
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»كتاب‌هاي ايندي كيد- من و بازار خيريه (غير منصفانه) مدرسه
نوسینده:كرن مك كامباي
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»كتاب‌هاي ايندي كيد- هورا من ميليونرم (به همين خيال باش!)
نوسینده:كرن مك كامباي
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»كتاب‌هاي ايندي كيد- واي بهتر (ترين) دوست‌هايم را از دست دادم
نوسینده:كرن مك كامباي
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»كتاب‌هاي كلمنتين- كلمنتين
نوسینده:سارا پني پاكر
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»كتاب‌هاي كلمنتين- كلمنتين با استعداد
نوسینده:سارا پني پاكر
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»كتاب‌هاي كلمنتين- نامه‌هاي كلمنتين
نوسینده:سارا پني پاكر
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»كتابخانه بابل و 23داستان ديگر
نوسینده:خورخه لوئيس بورخس
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»كجا مي‌روي؟
نوسینده:هنريك سينكيويچ
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»كجا ميريم بابا؟
نوسینده:ژان لويي فورنيه
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي, زندگي‌نامه و خاطرات

»كشف خزرستان
نوسینده:لف ن. گومي لي يوف
ناشر:آگه
موضوع:داستان خارجي

»كشف و شهود دهم
نوسینده:جيمزردفيلد
ناشر:فرزان روز
موضوع:داستان خارجي

»كشور آخرين‌ها
نوسینده:پل استر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»كلبه عمو تم
نوسینده:هريت بيچر استو
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»كلبه هنري
نوسینده:بورلي كليري
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي

»كلكسيون كلاسيك وزيري 04- كنت مونت كريستو، متن كوتاه‌شده
نوسینده:الكساندر دوما
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»كلكسيون كلاسيك وزيري 06- شاهزاده و گدا، متن كوتاه‌شده
نوسینده:مارك توين
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»كلكسيون كلاسيك وزيري 09- مرواريد، متن كوتاه‌شده
نوسینده:جان استاين بك
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»كلكسيون كلاسيك وزيري 14- بينوايان ج2، ماريوس،متن كوتاه شده
نوسینده:ويكتور هوگو
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»كلكسيون كلاسيك وزيري 16- تام ساير
نوسینده:مارك توين
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»كلكسيون كلاسيك وزيري 17- موبي ديك، متن كوتاه شده
نوسینده:هرمان ملويل
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»كلكسيون كلاسيك وزيري 22- داستان دو شهر
نوسینده:چارلز ديكنز
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»كلمات
نوسینده:ژان‌پل سارتر
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»كريسمس پرماجراي استنلي
نوسینده:جف براون
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»كسي مي‌دونه اين شواليه رو كي برق مي‌اندازه؟!
نوسینده:توني لوپز
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان خارجي

»كلاه كجاست؟
نوسینده:يوهانس روسلر
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»كلكسيون كلاسيك وزيري 01- سرود كريسمس، متن كوتاه‌شده
نوسینده:چارلز ديكنز
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»كلكسيون كلاسيك وزيري 02- جزيره‌ي گنج، متن كوتاه شده
نوسینده:رابرت‌لويي استيونسن
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»كلكسيون كلاسيك وزيري 03- اليور تويست، متن كوتاه‌شده
نوسینده:چارلز ديكنز
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»كلكسيون كلاسيك وزيري 10- آرزوهاي بزرگ، متن كوتاه‌شده
نوسینده:چالز ديكنز
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»كلكسيون كلاسيك وزيري 11- كلبه عموتام
نوسینده:هريت بيچر استو
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»كلكسيون كلاسيك وزيري 13- بينوايان ج1، ژان‌والژان، متن كوتاه شده
نوسینده:ويكتور هوگو
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»كلكسيون كلاسيك وزيري 19- دكتر جكيل و آقاي هايد، متن كوتاه شده
نوسینده:رابرت لويي استيونسن
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»كلكسيون كلاسيك وزيري 20- نيكلاس نيكلبي، متن كوتاه شده
نوسینده:چالرزديكنز
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»كلكسيون كلاسيك وزيري 21- بابا لنگ دراز، متن كوتاه شده
نوسینده:جين وبستر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»كلوچه گرد و قلنبه
نوسینده:اوا پررا
ناشر:سروش
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»كولاك- طلوع عشق
نوسینده:كن فالت
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»كليساي جامع (دو روايت)- مجموعه داستان
نوسینده:ريموند كارور، تس گالاگر
ناشر:نقش و نگار
موضوع:داستان خارجي

»كليساي جامع و چند داستان ديگر
نوسینده:ريموند كارور
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»كمدي انساني
نوسینده:ويليام سارويان
ناشر:خوارزمي
موضوع:داستان خارجي

»كمينگاه خطر- ماجراهاي هركول پوارو، كارگاه خصوصي
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:طرح نو
موضوع:داستان خارجي

»كنار رودخانه پيدرا نشستم و گريه كردم
نوسینده:پائولو كوئيلو
ناشر:نوين
موضوع:داستان خارجي

»كنستانسيا
نوسینده:كارلوس فوئنتس
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»كودك 44
نوسینده:تام راب اسميت
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»كوري
نوسینده:ژوزه ساراماگو
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»كيفر آتش- برج بابل
نوسینده:الياس كانتي
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»كيمياگر
نوسینده:پائولو كوئيلو
ناشر:فرزان روز
موضوع:داستان خارجي

»كيمياگر
نوسینده:پائولو كوئيلو
ناشر:فرزان روز
موضوع:داستان خارجي

»كيمياگر- افسانه‌اي در مورد پيروي از رويا
نوسینده:پائولو كوئيلو
ناشر:روزبهان
موضوع:داستان خارجي

»كيمياگر
نوسینده:پائولو كوئيلو
ناشر:نوين
موضوع:داستان خارجي

»گربه‌اي كه عاشق باران بود- ادب خيال 34
نوسینده:هنينگ مانكل
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»گربه‌اي كه مي‌خواست خانگي شود
نوسینده:جين ثاير
ناشر:سوره مهر
موضوع:داستان خارجي

»گرداب
نوسینده:ميخائيل شولوخف
ناشر:خوارزمي
موضوع:داستان خارجي

»گتسبي بزرگ
نوسینده:اسكات فيتس جرالد
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»گدا
نوسینده:نجيب محفوظ
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»گذرگاه وحشت
نوسینده:فيليس رينولدز نيلر
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»گرسنگي
نوسینده:كنوت هامسون
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان خارجي

»گرسنه
نوسینده:كنوت هامسون
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»گرما و غبار
نوسینده:روت پريور جابوالا
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»گروه آهنين و آموري
نوسینده:الكساندر دوما
ناشر:نگارستان كتاب
موضوع:داستان خارجي

»گروه پنج نفره و كولي‌ها
نوسینده:انيد بليتون
ناشر:گلريز
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»گريزپا
نوسینده:آليس مانرو
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»گزارش به خاك يونان
نوسینده:نيكوس كازانتزاكيس
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»گزارش يك آدم ربايي
نوسینده:گابريل گارسيا ماركز
ناشر:اطلاعات
موضوع:داستان خارجي

»گزيده داستان‌هاي كافكا- تمثيلات (فارسي- آلماني)
نوسینده:فرانتس كافكا
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»گزيده داستان‌هاي كافكا- مسخ و داستان‌هاي ديگر
نوسینده:فرانتس كافكا
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»گزارش محرمانه
نوسینده:تام راب اسميت
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»گزارش مردم گريز - ترجمه منظوم ميزانتروپ همراه با متن فرانسه، برگردانده و سروده منصوب ميرزاحبيب
نوسینده:ژان باتيست مولير
ناشر:كتاب آمه
موضوع:ادبيات, داستان خارجي

»گزارش يك مرگ
نوسینده:گابريل گارسيا ماركز
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»گفت‌و‌گوي ناتمام و مصاحبه در بوئنوس‌آيرس
نوسینده:واسيلي چيچكوف، گنريخ باراويك
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»گفتا كه خراب اولي
نوسینده:مارگريت دوراس
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»گفتگو در كاتدرال
نوسینده:ماريو بارگاس يوسا
ناشر:لوح فكر
موضوع:داستان خارجي

»گل سرخ دل افگار- ادبيات معاصر افغانستان، مجموعه داستان11
نوسینده:محمدجواد خاوري
ناشر:عرفان
موضوع:داستان خارجي

»ليدي ال
نوسینده:رومن گاري
ناشر:ناهيد
موضوع:داستان خارجي

»ليرشاه
نوسینده:ويليام شكسپير
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:داستان خارجي

»گلف‌باز و ميليونر
نوسینده:مارك فيشر
ناشر:افكار
موضوع:داستان خارجي

»گناه مضاعف
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»گهواره گربه
نوسینده:كورت ونه‌گات جونير
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»گوشه‌گيران آلتونا
نوسینده:ژان پل سارتر
ناشر:نشر و پژوهش دادار
موضوع:داستان خارجي

»لايم لايت، چارلي چاپلين
نوسینده:روژه گرونيه
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»گيلگمش- افق
نوسینده:جون اندن
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»لانه خرگوش
نوسینده:ديويد ليندزي ابر
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:داستان خارجي

»لبه پرتگاه
نوسینده:هانس گئورك نواك
ناشر:افكار
موضوع:داستان خارجي

»لبه تيغ
نوسینده:سامرست موام
ناشر:فرزان روز
موضوع:داستان خارجي

»لرد اجور مي‌ميرد
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»ماجراهاي آقاي سوت صورتي
نوسینده:انيد بليتون
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي اسپايدرويك 5 جلدي قابدار
نوسینده:هالي بلك، توني ديترليزي
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي اسپايدرويك ج3- راز لوسيندا
نوسینده:هالي بلك، توني ديترليزي
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي اسپايدرويك ج4- درخت چوب آهني
نوسینده:هالي بلك، توني ديترليزي
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي اسپايدرويك ج5- خشم مولگراث
نوسینده:هالي بلك، توني ديترليزي
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي اسپايدرويك 5جلدي قابدار
نوسینده:هالي بلك، توني ديترليزي
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي اسپايدرويك ج1- كتاب راهنما
نوسینده:هالي بلك، توني ديترليزي
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي اسپايدرويك ج2- سنگ بيننده
نوسینده:هالي بلك، توني ديترليزي
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي اسرارآميز در استايلز
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي پري دريايي ج1- دم اسرارآميز
نوسینده:ليز كسلر
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي پري دريايي ج2- هيولايي از اعماق
نوسینده:ليز كسلر
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي پري دريايي ج3- قصري در مه
نوسینده:ليز كسلر
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي پيازچه
نوسینده:جاني روداري
ناشر:نشر شهر
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي خانواده عوضي- پدر من اژدهاست
نوسینده:جكي فرنچ
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي خانواده عوضي- عموي من گرگ- انسان است
نوسینده:جكي فرنچ
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي شرلوك هلمز، كارآگاه خصوصي 4جلدي
نوسینده:آرتور كانن دويل
ناشر:طرح نو
موضوع:داستان خارجي

»ماجراهاي شگفت‌انگيز
نوسینده:ادگار آلن‌پو
ناشر:فرهنگ جاويد
موضوع:داستان خارجي

»ماجراهاي شگفت‌انگيز تاريخ
نوسینده:پير بلمار، ژان فرانسو ناميا
ناشر:اطلاعات
موضوع:داستان خارجي

»ماجراهاي خانواده عوضي- گربه‌ي من دايناسور است
نوسینده:جكي فرنچ
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي خانواده عوضي- مادر من دزد دريايي است
نوسینده:جكي فرنچ
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي خانواده عوضي- مادربزرگ من گوريل است
نوسینده:جكي فرنچ
ناشر:پنجره
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي شرلوك هلمز- دردسر در بوهم
نوسینده:آرتور كانن دويل
ناشر:روزبهان
موضوع:داستان خارجي

»ماجراهاي قهرمانان يونان
نوسینده:مالي مكلين، آن وايرزمن
ناشر:سهروردي
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي كارآگاهان كوچك
نوسینده:كلاوس بلزنر
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي

»ماجراي جزيره شاه‌ماهي
نوسینده:يوزف كارل گروند
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي

»ماجراي حيرت‌انگيز استنلي
نوسینده:جف براون
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراي عجيب سگي در شب
نوسینده:مارك هادون
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»مادام بواري
نوسینده:گوستاو فلوبر
ناشر:نگارستان كتاب
موضوع:داستان خارجي

»مادام دولاشانتري
نوسینده:انوره دوبالزاك
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»مادراپور
نوسینده:روبر مرل
ناشر:خوارزمي
موضوع:داستان خارجي

»ماجراهاي كت رويال ج1- الماس پنهان
نوسینده:جوليا گلدينگ
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماه عسل آفتابي
نوسینده:*
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»ماجراهاي كت رويال ج2- كت و كبوترها
نوسینده:جوليا گلدينگ
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي كت رويال ج3- مخفيگاه دزدها
نوسینده:جوليا گلدينگ
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي كت رويال ج4- تازيانه نه سر
نوسینده:جوليا گلدينگ
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي كت رويال ج5- قلب سياه جاماييكا
نوسینده:جوليا گلدينگ
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي نارنيا- اسب و آدمش
نوسینده:سي. اس لوئيس
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي نارنيا به همراه كتاب گنجينه نارنيا- 2جلدي
نوسینده:كلايو استيپلز لوئيس
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي نارنيا- خواهرزاده جادوگر
نوسینده:سي. اس. لوئيس
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي نارنيا- شير، كمد، جادوگر
نوسینده:سي. اس. لوئيس
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي نارنيا- صندلي نقره‌اي
نوسینده:سي. اس. لوئيس
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي نارنيا- كشتي سپيده‌پيما
نوسینده:سي. اس. لوئيس
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي ناگوار ج1- شروع بد
نوسینده:لموني اسنيكت
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي ناگوار ج2- تالار خزندگان
نوسینده:لموني اسنيكت
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي ناگوار ج3- پنجره بزرگ
نوسینده:لموني اسنيكت
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي ناگوار ج4- چوب‌بري مصيبت‌بار
نوسینده:لموني اسنيكت
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي ناگوار ج5- مدرسه رياضت
نوسینده:لموني اسنيكت
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي ناگوار ج6- آسانسور قلابي
نوسینده:لموني اسنيكت
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي ناگوار ج7- شهرك شوم
نوسینده:لموني اسنيكت
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي ناگوار ج8- بيمارستان ترسناك
نوسینده:لموني اسنيكت
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي ناگوار ج9- سيرك آدم‌خوار
نوسینده:لموني اسنيكت
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهاي نيكولا كوچولو 14جلدي قابدار
نوسینده:سامپه، گوسيني
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماجراهايي كه مو به تنتان سيخ مي‌كند- انتقام كوتوله‌هاي باغچه
نوسینده:آر. ال. استاين
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان خارجي

»ماجراهايي كه مو به تنتان سيخ مي‌كند- بازگشت موميايي
نوسینده:آر. ال. استاين
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان خارجي

»ماجراهايي كه مو به تنتان سيخ مي‌كند- عكس بگير و بمير ج1
نوسینده:آر. ال. استاين
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان خارجي

»ماجراهايي كه مو به تنتان سيخ مي‌كند- عكس بگير و دوباره بمير ج2
نوسینده:آر. ال. استاين
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان خارجي

»ماجراهايي كه مو به تنتان سيخ مي‌كند- مسابقه‌ي پرواز
نوسینده:آر. ال. استاين
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان خارجي

»ماجراهايي كه مو به تنتان سيخ مي‌كند- مواظب آدم برفي باش!
نوسینده:آر. ال. استاين
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان خارجي

»ماجراهايي كه مو به تنتان سيخ مي‌كند- وحشت در اتاق زير شيرواني
نوسینده:آر. ال. استاين
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان خارجي

»ماجراي اقامت پنهاني ميگل ليتين در شيلي
نوسینده:گابريل گارسيا ماركز
ناشر:آگاه
موضوع:داستان خارجي

»مادموازل اولمپ
نوسینده:الكساندر دوما
ناشر:سمير
موضوع:داستان خارجي

»مارك توين- آشنايي با يكي از استادان طنز
نوسینده:نقي سليماني
ناشر:سروش
موضوع:داستان خارجي

»ماري آن
نوسینده:دافنه دوموريه
ناشر:مهتاب
موضوع:داستان خارجي

»ماكاروني روي سقف
نوسینده:آنت كليهر
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ماه پنهان است
نوسینده:جان اشتاين بك
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:داستان خارجي

»ماهي طلا
نوسینده:ژان ماري گوستا و لوكلزيو
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»مايا
نوسینده:ياستين گوردر
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»مترجم دردها
نوسینده:جومپا لاهيري
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»مترسك توماس
نوسینده:اتفريد پرويسلر
ناشر:ترفند
موضوع:داستان خارجي

»مثل رودخانه روان
نوسینده:پائولو كوئيلو
ناشر:نوين
موضوع:داستان خارجي

»مثلا برادرم
نوسینده:اووه تيم
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»مجموعه آثار احمد شاملو ج3- ترجمه قصه و داستان‌هاي كوتاه
نوسینده:احمد شاملو
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»مجموعه آثار نمايشي ويليام شكسپير 2جلدي (27تراژدي و كمدي)
نوسینده:ويليام شكسپير
ناشر:سروش
موضوع:داستان خارجي

»مجموعه داستان نوجوان- راز كشتي بادباني، 20داستان پليسي معمايي
نوسینده:ولفگانگ اكه
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»مجموعه داستان نوجوان- قصر ميمون‌هاي قرمز، 25داستان پليسي معمايي
نوسینده:ولفگانگ اكه
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»مجموعه داستان نوجوان- چهره پشت شيشه، 20داستان پليسي معمايي
نوسینده:ولفگانگ اكه
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»مجموعه داستان‌هاي خفاش كوچولو
نوسینده:رناته ولش
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»مجموعه سنت كلر 8جلدي قابدار
نوسینده:انيد بلايتون
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»مجموعه ماجراهاي بچه‌هاي بدشانس ج02- سالن خزندگان
نوسینده:لموني اسنيكت
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»مجموعه ماجراهاي بچه‌هاي بدشانس ج03- پنجره‌ي بزرگ
نوسینده:لموني اسنيكت
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»مجموعه ماجراهاي بچه‌هاي بدشانس ج04- كارگاه مصيبت‌بار
نوسینده:لموني اسنيكت
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»مجموعه ماجراهاي بچه‌هاي بدشانس ج09- سيرك مرگبار
نوسینده:لموني اسنيكت
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»مجموعه ماجراهاي بچه‌هاي بدشانس ج10- آبشار يخ‌زده
نوسینده:لموني اسنيكت
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»مجموعه ماجراهاي بچه‌هاي بدشانس ج11- غار غم‌انگيز
نوسینده:لموني اسنيكت
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»مجموعه ماجراهاي بچه‌هاي بدشانس ج01- شروع ناگوار
نوسینده:لموني اسنيكت
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»مجموعه ماجراهاي بچه‌هاي بدشانس ج05- مدرسه‌ي سختگير
نوسینده:لموني اسنيكت
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»مجموعه ماجراهاي بچه‌هاي بدشانس ج06- آسانسور قلابي
نوسینده:لموني اسنيكت
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»مجموعه ماجراهاي بچه‌هاي بدشانس ج07- دهكده‌ي شوم
نوسینده:لموني اسنيكت
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»مجموعه ماجراهاي بچه‌هاي بدشانس ج12- خطر ماقبل آخر
نوسینده:لموني اسنيكت
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»مجموعه ماجراهاي بچه‌هاي بدشانس ج13- پايان
نوسینده:لموني اسنيكت
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»مجموعه ماجراهاي بچه‌هاي بدشانس- لموني اسنيكت: زندگي نامه‌ي تأييد نشده
نوسینده:لموني اسنيكت
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»مجموعه مدرسه مالوري 6جلدي قابدار
نوسینده:انيد بلايتون
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»مجموعه‌ي نامرئي- مجموعه‌ي 45 داستان كوتاه از 26 نويسنده‌ي آلماني زبان
نوسینده:جمعي از مؤلفين
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»محاكمه
نوسینده:فرانتس كافكا
ناشر:نگارستان كتاب
موضوع:داستان خارجي

»محاكمه
نوسینده:فرانتس كافكا
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»مد سياه
نوسینده:بريژيت ژيرو
ناشر:فرزان روز
موضوع:داستان خارجي

»مرد است و احساسش
نوسینده:خاوير مارياس
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»مرد در تاريكي
نوسینده:پل استر
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»مرد دهم
نوسینده:گراهام گرين
ناشر:فرزان روز
موضوع:داستان خارجي

»مردان بدون زنان
نوسینده:ارنست همينگوي
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»مرغ تخم طلا
نوسینده:لئو تولستوي
ناشر:جويا
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»مرد كوچولو
نوسینده:عباس كازروني
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»مردي در تاريكي
نوسینده:پل استر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»مردي در تاريكي
نوسینده:پل استر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»مركب مرگ
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»مرگ در آند
نوسینده:ماريو بارگاس يوسا
ناشر:آگاه
موضوع:داستان خارجي

»مرگ در پاريس
نوسینده:ژرژ سيمنون
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»مرگ در ميان ابرها
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»مرگ مرموز در كليسا- پرونده سنت فياكر
نوسینده:ژرژ سيمنون
ناشر:فرهنگ تارا
موضوع:داستان خارجي

»مرگ همين دوروبر هاست- مجموعه داستان‌هاي پليسي
نوسینده:*
ناشر:افكار
موضوع:داستان خارجي

»مرواريد عشق- داستان‌هاي كوتاه ار نويسندگان بزرگ
نوسینده:لئو تولستوي، جان استاين بك، اسكار وايلد، مارك تواين
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان خارجي

»مرگ خانم مگينتي
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»مرگ خوش
نوسینده:آلبر كامو
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»مرگ كسب و كار من است
نوسینده:روبر مرل
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»مسافرت به ماه
نوسینده:ژول ورن
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:داستان خارجي

»مسيح باز مصلوب
نوسینده:نيكوس كازانتزاكيس
ناشر:خوارزمي
موضوع:داستان خارجي

»مسخ و درباره مسخ
نوسینده:فرانتس كافكا، ولاديمير ناباكف
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»مسيح هرگز به اينجا نرسيد
نوسینده:كارلو لوي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»مشتري شنبه‌ها
نوسینده:ژرژ سيمنون
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»مصيبت بي‌گناهي
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»مصيبت بي‌گناهي + به طرف صفر- دو كتاب در يك كتاب
نوسینده:آگاتاكريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»معبد ميليونرها- سرانجام كتاب حكايت دولت و فرزانگي
نوسینده:مارك فيشر
ناشر:افكار
موضوع:داستان خارجي

»معماي كارائيب
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»معشوقه خورشيد
نوسینده:ساندرا گولاند
ناشر:جويا
موضوع:داستان خارجي

»معماي آرومونت- داستان‌هاي برگزيده آلفرد هيچكاك
نوسینده:آلفرد هيچكاك
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»معماي آقاي ريپلي به ضميمه مختصري درباره نويسنده و نوشته‌هايش
نوسینده:پاتريشيا هاي‌اسميت
ناشر:طرح نو
موضوع:داستان خارجي

»مقصر كيست؟
نوسینده:آلكساندر هرتسن
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»مكتب ديكتاتورها
نوسینده:اينياتسيو سيلونه
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»مگره از خود دفاع مي‌كند
نوسینده:ژرژ سيمنون
ناشر:جهان كتاب
موضوع:داستان خارجي

»مگره و سايه پشت پنجره
نوسینده:ژرژ سيمنون
ناشر:جهان كتاب
موضوع:داستان خارجي

»ملكه آفتاب
نوسینده:ميشل موران
ناشر:جويا
موضوع:داستان خارجي

»ملكه آفتاب نفرتاري- سرگذشت همسر رامسس دوم فرعون مصر
نوسینده:ميشل موران
ناشر:جمهوري
موضوع:داستان خارجي

»ملكه برف‌ها و چند قصه ديگر
نوسینده:هانس كريستين آندرسن
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ملاقات با انريكه لين
نوسینده:ماريو بارگاس‌يوسا، جان آپدايك، روبرتو بولانيو، يي‌ يون‌لي
ناشر:افكار
موضوع:داستان خارجي

»ملاقات با مرگ
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ملكه خورشيد- محبوبه فرعون توتانخامون
نوسینده:كريستين ژاك
ناشر:تهران
موضوع:داستان خارجي

»ملكه كافر، نفرتي‌تي- سرگذشت همسر آخناتون (آمن هوتپ چهارم) فرعون مصر
نوسینده:ميشل موران
ناشر:جمهوري
موضوع:تاريخ جهان, داستان خارجي

»ملكه مصلوب- داستان ليلي و مجنون غرب
نوسینده:ژيلبر سينوئه
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»من جوان‌تر از آنم كه بخواهم كچل بشم!
نوسینده:جرونيمو استيلتون
ناشر:سفير اردهال
موضوع:داستان خارجي

»من قهرمان نيستم
نوسینده:پي‌ير اتن گرونيه
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»من قهرمانم ج1- غار اهريمن
نوسینده:استيو بارلو، استيو اسكيدمور
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»من قهرمانم ج2- غيرت وايكينگي
نوسینده:استيو بارلو، استيو اسكيدمور
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»من قهرمانم ج3- مرگ يا افتخار
نوسینده:استيو بارلو، استيو اسكيدمور
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»من كيستم؟
نوسینده:آنيتا هيس
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»منم، فرانكو
نوسینده:مانوئل واسكز مونتالبان
ناشر:آگاه
موضوع:داستان خارجي

»موج‌سواري
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»موش و گربه
نوسینده:گونتر گراس
ناشر:فرزان روز
موضوع:داستان خارجي

»مهتاب- زندگي پرشور كلود دبوسي
نوسینده:پي‌ير لامور
ناشر:معين
موضوع:داستان خارجي, زندگي‌نامه و خاطرات

»موج‌ها
نوسینده:ويرجينيا وولف
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»موسيقي شانس
نوسینده:پل استر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»موسيقي و سكوت
نوسینده:رز تره مين
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»مي‌توان فراموش كرد؟
نوسینده:هانس ولفگانگ كخ
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»مي‌خوام مشهور بشم
نوسینده:تام بردز آي
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي

»ميراث
نوسینده:هاينريش بل
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»ميراث شهرزاد در افغانستان- گزيده داستان‌هاي كوتاه افغانستان
نوسینده:*
ناشر:عرفان
موضوع:داستان خارجي

»مون پالاس
نوسینده:پل استر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»ناديا
نوسینده:آندره برتون
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»ميعاد با راما
نوسینده:آرتور سي. كلارك
ناشر:سروش
موضوع:داستان خارجي

»ميك هارته اين‌جا بود
نوسینده:باربارا پارك
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»ميليونر يك‌شبه- حكايت دولت و فرزانگي
نوسینده:مارك فيشر
ناشر:دات
موضوع:داستان خارجي, روان‌شناسي و علوم تربيتي

»ميوه‌هاي زمين
نوسینده:كنوت هامسون
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان خارجي

»ناپيدا
نوسینده:پل استر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»ناديا
نوسینده:آندره برتون
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»ناگهان در دل جنگل
نوسینده:عاموس عوز
ناشر:فرهنگ جاويد
موضوع:داستان خارجي

»نامه به پدر
نوسینده:فرانتس كافكا
ناشر:خوارزمي
موضوع:داستان خارجي

»نامه به كودكي كه هرگز زاده نشد
نوسینده:اوريانا فالاچي
ناشر:دارينوش
موضوع:داستان خارجي

»نامه به كودكي كه هرگز زاده نشد
نوسینده:اوريانا فالاچي
ناشر:مهتاب
موضوع:داستان خارجي

»نامه‌هايي به يك نويسنده جوان
نوسینده:ماريو بارگاس يوسا
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»نان زنان افسونگر
نوسینده:ا. هنري
ناشر:كتاب نيستان
موضوع:داستان خارجي

»نبرد با تيتان‌ها- ادب خيال 33
نوسینده:فرانتس فومان
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»نسل برباد رفته- سيپر و پدرش
نوسینده:يوزف روت
ناشر:ترفند
موضوع:داستان خارجي

»نبرد با شياطين 10جلدي قابدار
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»نبرد با شياطين ج01- لرد لاس
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»نبرد با شياطين ج02- دزد شيطاني
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»نبرد با شياطين ج03- فاجعه اسلاتر
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»نبرد با شياطين ج04- بك
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»نبرد با شياطين ج05- ديو همخون
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»نبرد با شياطين ج06- اسرار هيولايي
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»نبرد با شياطين ج07- سايه مرگ
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»نبرد با شياطين ج08- جزيره گرگ‌ها
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»نبرد با شياطين ج09- فريادي از تاريكي
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»نبرد با شياطين ج10- قهرمانان دوزخ
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»نبرد با شياطين- مجموعه اول جلدهاي 1 و 2 (لردلاس و دزدشيطاني)
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»نبرد با شياطين- مجموعه پنجم جلدهاي 9 و 10 (فريادي از تاريكي و قهرمانان دوزخ)
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»نبرد با شياطين- مجموعه چهارم جلدهاي 7 و 8 (سايه مر و جزيره گرگها)
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»نبرد با شياطين- مجموعه دوم جلدهاي 3 و 4 (فاجعه اسلاتر و بك)
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»نبرد با شياطين- مجموعه سوم جلدهاي 5 و 6 (ديو همخون و اسرار هيولايي)
نوسینده:دارن شان
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»نخستين عشق
نوسینده:ايوان تورگنيف
ناشر:فرزان روز
موضوع:داستان خارجي

»نصف شب است ديگر دكتر شوايتزر!
نوسینده:ژيلبر سسبرن
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»نغمه ايمان- مجموعه داستان‌هاي كوتاه و آموزنده براي زندگي
نوسینده:جك كانفيلد و گروهي از نويسندگان
ناشر:نشر شهر
موضوع:داستان خارجي, روان‌شناسي و علوم تربيتي

»نغمه ايمان- مجموعه داستان‌هاي كوتاه و آموزنده براي زندگي
نوسینده:گروهي از نويسندگان
ناشر:نشر شهر
موضوع:داستان خارجي, روان‌شناسي و علوم تربيتي

»نفر تي‌تي- ناكامي‌هاي ملكه بلند پرواز
نوسینده:ميچل موران
ناشر:كوشش
موضوع:داستان خارجي

»نفرتي‌تي- ملكه ابدي
نوسینده:ميشل موران
ناشر:جويا
موضوع:داستان خارجي

»نفيس‌ترين فرش دنيا- انگليسي
نوسینده:برك، رزمري سيمپسون
ناشر:بين‌المللي الهدي
موضوع:داستان خارجي

»نقاب ديميتريوس
نوسینده:اريك امبلر
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»نقد و بازخواني ادبيات داستاني معاصر ج4- راهي به هزار توي رمان نو
نوسینده:روب‌ گري‌يه، ساروت، كوندرا
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان خارجي

»نماد گمشده
نوسینده:دن براون
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»نوشابه با سيانور
نوسینده:آگاتا كريستي
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»نيكولا- مدرسه نيكولا كوچولو
نوسینده:سامپه، گوسيني
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»نيكولا- نيكولا كوچولو
نوسینده:سامپه، گوسيني
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»نيكولا- نيكولا، مرد كوچك
نوسینده:سامپه، گوسيني
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»نيكولا- همسايه‌هاي نيكولا كوچولو
نوسینده:سامپه، گوسيني
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»نيكولا- هنرهاي نيكولا كوچولو
نوسینده:سامپه، گوسيني
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»نيكولا- يادش بخير نيكولا كوچولو
نوسینده:سامپه، گوسيني
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»نوشتن از من خواندن از شما
نوسینده:كوردولا اشتراتمان
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»نيكولا- تعطيلات نيكولا كوچولو
نوسینده:سامپه، گوسيني
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»نيكولا- دردسرهاي نيكولا كوچولو
نوسینده:سامپه، گوسيني
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»نيكولا- دوستان نيكولا كوچولو
نوسینده:سامپه، گوسيني
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»هرج و مرج محض
نوسینده:ووحي آلن، فرناندو سورنتينو
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»هرگز تركم مكن
نوسینده:كازئو ايشي گورو
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»هرمان هسه و شادماني‌هاي كوچك
نوسینده:هرمان هسه
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»هري پاتر و شاهزاده دورگه
نوسینده:جي. كي. رولينگ
ناشر:روشا
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»هري‌پاتر و انجمن ققنوس ج1
نوسینده:جي. كي. رولينگ
ناشر:تهران
موضوع:داستان خارجي

»هري‌پاتر و انجمن ققنوس ج2
نوسینده:جي. كي رولينگ
ناشر:تهران
موضوع:داستان خارجي

»هابيل و چند داستان ديگر
نوسینده:ميگل داونامونو
ناشر:ناهيد
موضوع:داستان خارجي

»هر كسي بايد سنگي داشته باشد
نوسینده:بايرد بيلرد
ناشر:حوض نقره
موضوع:داستان خارجي

»هر وقت كارم داشتي تلفن كن
نوسینده:ريموند كارور
ناشر:نقش و نگار
موضوع:داستان خارجي

»نيكولا- بادكنك نيكولا كوچولو
نوسینده:سامپه، گوسيني
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»نيكولا- بازيگوشي نيكولا كوچولو
نوسینده:سامپه، گوسيني
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»نيكولا- زنگ تفريح نيكولا كوچولو
نوسینده:سامپه، گوسيني
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»نيكولا- سال نو با نيكولا كوچولو
نوسینده:سامپه، گوسيني
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»نيكولا- سفرهاي نيكولا كوچولو
نوسینده:سامپه، گوسيني
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»هذيان‌هاي پراكنده در باد- ادبيات معاصر افغانستان، مجموعه داستان10
نوسینده:صديقه كاظمي
ناشر:عرفان
موضوع:داستان خارجي

»هزار خورشيد تابان
نوسینده:خالد حسيني
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»نيه توچكا
نوسینده:فئودور داستايفسكي
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»هايدي
نوسینده:جوانا اسپايري
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»هتل مامان- مجموعه داستان كوتاه طنز
نوسینده:الفريده هامرل
ناشر:آموت
موضوع:داستان خارجي

»هجده داستان كوتاه
نوسینده:گابريل گارسيا ماركز
ناشر:جمهوري
موضوع:داستان خارجي

»هزار و يك شب- دنباله‌ي داستان شهرزاد قصه‌گو
نوسینده:نجيب محفوظ
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»هزاران خورشيد فروزان
نوسینده:خالد حسيني
ناشر:تهران
موضوع:داستان خارجي

»هلن بانوي ترويا
نوسینده:مارگارت جورج
ناشر:جويا
موضوع:داستان خارجي

»هفت داستان از شكسپير
نوسینده:ويليام شكسپير
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:داستان خارجي

»هوربه و دوستش
نوسینده:اتفريد پرويسلر
ناشر:ترفند
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»هملت
نوسینده:ويليام شكسپير
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:داستان خارجي

»هنري زلزله ج01- هنري زلزله و تعطيلات پرماجرا
نوسینده:فرانچسكا سايمون
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»هنري زلزله ج02- هنري زلزله و دندان شيري
نوسینده:فرانچسكا سايمون
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»هنري زلزله ج03- هنري زلزله پولدار مي‌شود
نوسینده:فرانچسكا سايمون
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»هنري زلزله ج07- هنري زلزله و شپش‌هايش
نوسینده:فرانچسكا سايمون
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»هنري زلزله ج08- هنري زلزله و ناهار روز عيد
نوسینده:فرانچسكا سايمون
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»هنري زلزله ج09- هنري زلزله و ماشين زمان
نوسینده:فرانچسكا سايمون
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»همسر خلبان
نوسینده:آنيتا شرو
ناشر:كوشش
موضوع:داستان خارجي

»هميشه رامونا
نوسینده:بورلي كليري
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»هميشه شوهر
نوسینده:فئودور داستايوسكي
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»هنرمند چهره‌پرداز
نوسینده:نيكالاي لسكوف
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»هنري زلزله 10جلدي قابدار
نوسینده:فرانچسكا سايمون
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»هنري زلزله ج04- هنري زلزله و پرستار لولو خورخوره
نوسینده:فرانچسكا سايمون
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»هنري زلزله ج05- هنري زلزله و خانه اشباح
نوسینده:فرانچسكا سايمون
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»هنري زلزله ج06- هنري زلزله در جشن تولد
نوسینده:فرانچسكا سايمون
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»هنري زلزله ج10- هنري زلزله و عشق فوتبال
نوسینده:فرانچسكا سايمون
ناشر:افق(فندق)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»هواپيماي خار غنچه گل سرخ
نوسینده:گابريل گارسيا ماركز
ناشر:نقش جهان
موضوع:داستان خارجي

»هيولاي فرانكشتاين
نوسینده:مري شلي
ناشر:جويا
موضوع:داستان خارجي

»هيولا
نوسینده:پل استر
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي

»هيولاي دريايي
نوسینده:پل آستر
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»وجدان زنو
نوسینده:ايتالو اسووو
ناشر:آگه
موضوع:داستان خارجي

»ولتر ساده‌دل
نوسینده:ولتر
ناشر:نگاه
موضوع:داستان خارجي

»ويكتوريا
نوسینده:كنوت هامسون
ناشر:گل آذين
موضوع:داستان خارجي

»وحشت در خيابان وست‌اند
نوسینده:نيكلاس مير
ناشر:هرمس
موضوع:داستان خارجي

»وداع با اسلحه
نوسینده:ارنست همينگ‌وي
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»ورونيكا تصميم مي‌گيرد بميرد
نوسینده:پائولو كوئيلو
ناشر:نوين
موضوع:داستان خارجي

»وقتي از عشق حرف مي‌زنيم- برگزيده داستان‌هاي ريموند كارور
نوسینده:ريموند كارور
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»وقتي پتي به دانشكده مي‌رفت
نوسینده:جين وبستر
ناشر:مهتاب
موضوع:داستان خارجي

»وقتي من بچه بودم
نوسینده:اريش كستنر
ناشر:چشم انداز
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»وقتي چراغ‌هاي زندگي روشن مي‌شوند
نوسینده:سردار ازكان
ناشر:آموت
موضوع:داستان خارجي

»يادداشت‌هاي يك پزشك جوان
نوسینده:ميخاييل بولگاكوف
ناشر:ماهي
موضوع:داستان خارجي

»ويني پو
نوسینده:اي. اي. ميلن
ناشر:هرمس(كيميا)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»يادداشت‌ها
نوسینده:فرانتس كافكا
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»يك بخشش
نوسینده:توني موريسون
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»يك زن بدبخت
نوسینده:ريچارد براتيگان
ناشر:مرواريد
موضوع:داستان خارجي

»يازده نه
نوسینده:عبدالعزيز غرمول
ناشر:اطلاعات
موضوع:داستان خارجي

»يك زندگي
نوسینده:گي دو موپاسان
ناشر:آبگين رايان
موضوع:داستان خارجي

»يوسف گم‌گشته
نوسینده:مژگان شيخي
ناشر:قدياني(بنفشه)
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»يك گل سرخ براي اميلي
نوسینده:ويليام فاكنر
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»يك مهماني، يك رقص و داستان‌هاي ديگر
نوسینده:آيزاك باشويس سينگر
ناشر:نيلوفر
موضوع:داستان خارجي

»يكي، هيچ‌كس، صدهزار
نوسینده:لوئيجي پيراندللو
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:داستان خارجي

تحلیل آمار سایت و وبلاگ