تعدادیافت شده:8 زمان جستجو:0.0289
»پاره‌هاي فكر 2جلدي (فلسفه و سياست، هنر و ادبيات)
نوسینده:مراد فرهادپور
ناشر:طرح نو
موضوع:فلسفه, هنر

»پست‌مدرنيسم
نوسینده:گلن وارد
ناشر:ماهي
موضوع:فلسفه, هنر

»چيستي هنر- هرمس
نوسینده:اسوالد هنفلينگ
ناشر:هرمس
موضوع:فلسفه, هنر

»ريشه‌هاي رومانتيسم
نوسینده:آيزايا برلين
ناشر:ماهي
موضوع:فلسفه, هنر

»فرانسيس بيكن: منطق احساس
نوسینده:ژيل دولوز
ناشر:روزبهان
موضوع:فلسفه, هنر

»فلسفه هنر هايدگر
نوسینده:جوليان يانگ
ناشر:گام نو
موضوع:فلسفه, هنر

»مدرنيسم
نوسینده:پيتر چايلدز
ناشر:ماهي
موضوع:فلسفه, هنر

»هنر و گفتمان اقليت
نوسینده:بابك روشني نژاد
ناشر:سوره مهر
موضوع:فلسفه, هنر

تحلیل آمار سایت و وبلاگ