تعدادیافت شده:5 زمان جستجو:0.0230
»اردشير درازدست تا انقراض هخامنشيان
نوسینده:منصوره عسگري منفرد
ناشر:آواي عشق
موضوع:تاريخ ايران

»از كوروش تا داريوش- دو پادشاه دادگر
نوسینده:منصوره عسگري منفرد
ناشر:آواي عشق
موضوع:تاريخ ايران

»خشايارشاه جانشين داريوش
نوسینده:منصوره عسگري منفرد
ناشر:آواي عشق
موضوع:تاريخ ايران

»شاهپور اول
نوسینده:منصوره عسگري منفرد
ناشر:آواي عشق
موضوع:تاريخ ايران

»مادها- از ظهور تا انقراض
نوسینده:منصوره عسگري منفرد
ناشر:آواي عشق
موضوع:تاريخ ايران

تحلیل آمار سایت و وبلاگ