تعدادیافت شده:92 زمان جستجو:0.0197
»آسيب‌شناسي بيماري‌هاي اجتماعي 2جلدي
نوسینده:محمد كاوه
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي

»آسيب‌هاي شهري در تهران- ونداليسم، دختران فراري، زنان سرپرست خانوار، تكدي‌گري
نوسینده:عقيل دغاقله، سميرا كلهر
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»ابن خلدون نخستين جامعه‌شناس مسلمان
نوسینده:سيد محمد ثقفي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:تاريخ ايران, جامعه‌شناسي

»ارزيابي تاثيرات اجتماعي
نوسینده:محمد فاضلي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»اسارت ذهن در چارچوب روش- رويكردي انتقادي به استفاده از روش‌هاي تحقيق در جامعه‌شناسي
نوسینده:اميرحسين خان ديزجي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي, روان‌شناسي و علوم تربيتي

»الگوها و فرايندها- مقدمه‌اي بر استراتژي‌هاي انسان‌شناختي براي مطالعه تغييرات فرهنگي- اجتماعي
نوسینده:رابرت ال. بي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»انديشه اجتماعي و سياسي سبز
نوسینده:اندرو دابسون
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:علوم سياسي

»بازسازي مناطق زلزله‌زده و كاهش آسيب‌پذيري در ايران- جنبه‌هاي اجتماعي و مديريتي
نوسینده:پويا علاءالديني
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:علوم فني

»برداشت‌هايي در نظريه اجتماعي معاصر
نوسینده:آنتوني اليوت، برايان ترنر
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:علوم فني, فلسفه

»پايگاه اجتماعي- اقتصادي خانواده و بزهكاري نوجوانان
نوسینده:كرم‌اله جوانمرد
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي, روان‌شناسي و علوم تربيتي

»پروپوزال‌نويسي در مطالعات كيفي و تركيبي
نوسینده:فرزاد حكيم‌زاده، جمال عبدالملكي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:كليات و مرجع

»پژوهش، پژوهشگري و پژوهشنامه‌نويسي 2جلدي
نوسینده:خليل ميرزايي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:ادبيات

»تأملي بر نظريه سرمايه اجتماعي در جامعه‌شناسي
نوسینده:مير طاهر موسوي، پروين علي‌پور
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»تبيين جامعه‌شناختي مشاركت مردم در مساجد
نوسینده:فريبا شايگان
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:علوم فني

»تجارت خارجي ايران- در عهد قاجار و پهلوي
نوسینده:ميثم موسايي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:تاريخ ايران, علوم سياسي

»تحليل محتوا با رويكرد درسي
نوسینده:مهستي رسولي، زهرا امير آتشاني
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي

»تغيير رفتار و نگرش در روش ارزيابي مشاركتي
نوسینده:رابرت چمبرز و ديگران
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي

»جامعه‌شناسي حقوق
نوسینده:اسحق ارجمند سياهپوش
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي, حقوق

»جامعه‌شناسي تكنولوژي
نوسینده:محمد توكل
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»جامعه‌شناسي جنسيت
نوسینده:خديجه سفيري، سارا ايمانيان
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»جامعه‌شناسي جنگ
نوسینده:تئودور كاپلو، پاسكال ونسن
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»جامعه‌شناسي سلطه
نوسینده:مهران صولتي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»جامعه‌شناسي سياسي كلان
نوسینده:محمدرضا طالبان
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»جامعه‌شناسي شهري معاصر
نوسینده:ابراهيم انصاري
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»جامعه‌شناسي روزنامه نگاري
نوسینده:برايان مك نير
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:علوم سياسي

»جامعه‌شناسي روستايي
نوسینده:حسين بهروان
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»جامعه‌شناسي سرمايه‌هاي نامشهود سازمان‌هاي هزاره سوم
نوسینده:مريم آقايي، مرجان زرندي خالدي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:مديريت

»جامعه‌شناسي صلح
نوسینده:گاستون بوتول
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»جامعه‌شناسي علم- مباحث نظري
نوسینده:محمد توكل
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»جامعه‌شناسي كارتن‌خوابي
نوسینده:اكبر عليوردي‌نيا
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»جامعه‌شناسي مسائل اجتماعي، چگونه مسائل اجتماعي را حل كنيم؟
نوسینده:جيمز كرون
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»جامعه‌شناسي ورزش -ونداليسم و اوباشگري در ورزش فوتبال
نوسینده:وحيدقاسمي، وحيد ذوالاكتاف، علي نور علي‌وند
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»جامعه‌شناسي كشورهاي اسلامي
نوسینده:غلامعباس توسلي، سيدمحمد ثقفي، ايرج ساعي ارس، عاليه شكربيگي، حسن محدثي، سعيد معدني
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»جامعه‌شناسي كيفيت زندگي
نوسینده:مرضيه مختاري،‌ جواد نظري
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»جامعه‌شناسي مسايل اجتماعي- كليات، مفاهيم و رويكردها
نوسینده:جواد افشاركهن
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»جامعه‌شناسي مصرف (گردشگري و خريد)
نوسینده:دالن تيموتي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»چگونه يك تحقيق مروري انجام دهم؟
نوسینده:هلن آويارد
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:ادبيات

»چند رسانه‌اي‌ها
نوسینده:آنه كراني فرانسيس
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:علوم فني

»درآمدي بر روش‌هاي كمي و كيفي تحقيق در علوم اجتماعي
نوسینده:احمد سعيدي، امير هاشمي مقدم، حسينعلي ميرزايي، فهيمه حسين‌زاده
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي

»درآمدي بر فرهنگ‌هاي سايبر
نوسینده:ديويد بل
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»درآمدي بر مشاركت اجتماعي
نوسینده:مير طاهر موسوي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»درك ايرانيان از عدالت
نوسینده:داريوش يعقوبي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»ديپلماسي فرهنگي، نقش فرهنگ در سياست خارجي و ارائه‌ي مدل راهبردي
نوسینده:علي‌اكبر رضايي، محمدعلي زهره‌اي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:علوم سياسي

»دين، توسعه و فرهنگ
نوسینده:ميثم موسايي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:اديان

»راهنماي بين‌المللي برآورد پيامدهاي اجتماعي
نوسینده:هنك بكر، فرنك ونكلي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»راهنماي عملي ارزيابي تأثيرات اجتماعي
نوسینده:رابل جي برج
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:علوم فني

»راهنماي گام به گام استفاده از نرم‌افراز MAXqda2 در تحقيق كيفي- همراه با سي‌دي
نوسینده:آن لوينز، كريستينا سيلور
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي

»روش در روش- درباره‌ي ساخت معرفت در علوم انساني
نوسینده:احمد محمدپور
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:فلسفه

»روش تحقيق كيفي ضد روش ج1- منطق و طرح در روش‌شناسي كيفي
نوسینده:احمد محمدپور
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي, روان‌شناسي و علوم تربيتي

»روش تحقيق كيفي ضد روش ج2- مراحل و رويه‌هاي عملي در روش‌شناسي كيفي
نوسینده:احمد محمدپور
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي, روان‌شناسي و علوم تربيتي

»زندگي و انديشه‌ي بزرگان انسان‌شناسي
نوسینده:جري. دي. مور
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»سرمايه اجتماعي و امنيت انتظامي
نوسینده:غلامرضا غفاري
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»سنجش مفاهيم در پيمايش‌هاي اجتماعي
نوسینده:فردين عليخواه
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»سياست اجتماعي و توسعه
نوسینده:آنتوني هال، جيمز ميجلي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»سيستم مدل‌سازي سياست گذاري همراه با سي‌دي
نوسینده:جان استوور، شارون كرماير، لورا هيتون، اد ابل
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»سيستم‌هاي استنباط فازي و پژوهش‌هاي اجتماعي
نوسینده:وحيد قاسمي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»شاهد تن- خشونت بنيادين عليه زنان جنوب آسيايي ساكن ايالات متحده
نوسینده:شميتا داس داسگوپتا
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»شهرها و طبقه خلاق
نوسینده:ريچارد فلوريدا
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»شيوه‌ي عملي مقاله‌نويسي
نوسینده:خليل ميرزايي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:ادبيات

»طرح و پايان‌نامه نويسي
نوسینده:خليل ميرزايي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:ادبيات

»طرح چگونگي وحدت ملل- منشور زندگي انسان‌ها
نوسینده:اسرافيل رحيمي موقر
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»فرا تحليل در پژوهش‌هاي اجتماعي و رفتاري
نوسینده:محمود قاضي طباطبايي، ابوعلي ودادهير
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»فرا روش- بنيان‌هاي فلسفي و عملي روش تحقيق تركيبي در علوم اجتماعي و رفتاري
نوسینده:احمد محمدپور
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»فرهنگ واژگان علوم اجتماعي، انگليسي- فارسي
نوسینده:شيوا شكاري، وجيهه معصوم
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي, كليات و مرجع

»فرهنگ‌نامه آسيب‌هاي اجتماعي
نوسینده:مهران سهراب‌زاده
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»كاربرد آمار در علوم اجتماعي همراه با دستورات spss و نحوه تفسير خروجي‌ها
نوسینده:سعيد گودرزي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»كاربرد نظريه‌هاي ارتباطات
نوسینده:سون ويندال، بنو سيگنايتزر، جين اولسون
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»كاهش ترس از جرم
نوسینده:گري كوردنر
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي

»كتاب كار شكوفايي خلاقيت جوان
نوسینده:مرتضي منطقي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»كليد واژه‌هاي تخصصي موضوعي دو حوزه‌ي جامعه‌شناسي- مباني، نظريه‌هاي جامعه‌شناسي (انگليسي- فارسي)
نوسینده:اعظم خطيبي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي, كلام و عقايد

»كليد واژه‌هاي تخصصي موضوعي سه حوزه‌ي جامعه‌شناسي- ارتباطات جمعي، انحرافات، روش تحقيق (انگليسي-فارسي)
نوسینده:اعظم خطيبي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي, كلام و عقايد

»كميت و كيفيت در تحقيقات اجتماعي
نوسینده:آلن برايمن
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:علوم فني

»گنج رايگان- درآمدي بر جامعه‌شناسي ايران امروز
نوسینده:عباس محمدي اصل
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»ماهيت و انواع نظريه‌هاي جامعه‌شناسي- ج1:نظريه تضاد
نوسینده:دان مارتيندال
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»مباني توسعه پايدار شهري
نوسینده:مهرداد نوابخش، اسحق ارحمند سياه‌پوش
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:اقتصاد

»مباني نظريه‌ي جامعه‌شناختي معاصر و ريشه‌هاي كلاسيك آن
نوسینده:جرج ريتزر
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»مدرن‌گرايي و سرمايه اجتماعي خانواده- درآمدي بر جامعه‌شناسي خانواده در ايران
نوسینده:عاليه شكربيگي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»مدل‌سازي معادلات ساختاري
نوسینده:احمد ابارشي، سيد يعقوب حسيني
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:علوم فني

»مدل‌سازي معادله ساختاري در پژوهش‌هاي اجتماعي با كاربرد Amos Graphics- همراه با سي‌دي
نوسینده:وحيد قاسمي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»مقدمه‌اي بر مدل‌سازي معادله ساختاري همراه با سي‌دي
نوسینده:رندال اي. شوماخر، ريچارد جي. لومكس
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي دين و انواع دين‌داري
نوسینده:محمد ميرسندسي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»نخستين‌هاي تاريخ روزنامه‌نگاري ايران
نوسینده:رامين رسول اف
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:تاريخ ايران

»نظريه‌هاي جامعه‌شناختي عالمان مسلمان
نوسینده:سيد محمد ثقفي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»نظريات جديد جامعه‌شناسي و ورزش
نوسینده:محمدرضا مهرآئين
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»نظريه اجتماعي و سياست هويت
نوسینده:كريج كالهون
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»نظريه جامعه‌شناسي مدرن
نوسینده:جورج ريترز، داگلاس جي. گودمن
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»نظريه سازي در علوم اجتماعي
نوسینده:پاملا جي. شوميكر، جيمز ويليام تانكارد، دومينيك ال. لاسورسا
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»نظريه‌هاي جامعه‌شناسي
نوسینده:عباس محمدي اصل
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»نظريه‌هاي جامعه‌شناسي نظم
نوسینده:پيتر ورسلي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»نفوذ اجتماعي
نوسینده:كاظم سام دليري
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

»نقد جامعه در آثار داستان‌نويسان صدر مشروطه- عبدالرحيم طالبوف و زين‌العابدين مراغه‌اي
نوسینده:نجمه هاشمي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:ادبيات, جامعه‌شناسي

»هوشمندي مديران مزيت رقابتي هزاره سوم با تاكيد بر هوش فرهنگي، اخلاقي، عاطفي
نوسینده:مريم آقايي، زهرا الله‌وردي، ابوالفضل باغباني آراني
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:مديريت

تحلیل آمار سایت و وبلاگ