تعدادیافت شده:70 زمان جستجو:0.0202
»آپاراتوس چيست؟
نوسینده:جورجو آگامبن
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:فلسفه

»آلن بديو- فلسفه، سياست، هنر، عشق
نوسینده:*
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:فلسفه

»اجتماع آينده
نوسینده:جورجو آگامبن
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:جامعه‌شناسي

»اسلام و سياست
نوسینده:عادل ضاهر، حليم بركات
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:كلام و عقايد

»بايد از جامعه دفاع كرد- درس گفتارهاي كلژ دوفرانس 1975 - 1976
نوسینده:ميشل فوكو
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:علوم سياسي, فلسفه

»پاريس- تهران، سينماي عباس كيارستمي
نوسینده:*
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:هنر

»تحقيق در عمليات الگوريتم‌هاي سيمپلكس و دوآليتي
نوسینده:غلامرضا جهانشاهلو، فرهاد حسين‌زاده لطفي، هدي جهانشاهلو
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:علوم فني

»تحقيق در عمليات برنامه‌ريزي خطي كتاب اول
نوسینده:غلامرضا جهانشاهلو، فرهاد حسين‌زاده لطفي، هدي جهانشاهلو
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:علوم فني

»جنايت‌هاي دل
نوسینده:بث هنلي
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:داستان خارجي

»چگونه سارتر بخوانيم؟
نوسینده:رابرت برناسكوني
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:فلسفه

»چگونه فرويد بخوانيم
نوسینده:جاش كوهن
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:فلسفه

»چگونه كيركگور بخوانيم؟
نوسینده:جان دي. كاپوتو
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:فلسفه

»چگونه ماركس بخوانيم
نوسینده:پيتر آزبرن
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:فلسفه

»چگونه نيچه بخوانيم؟
نوسینده:كيت انسل پيرسون
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:فلسفه

»چگونه هايدگر بخوانيم؟
نوسینده:مارك راتال
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:فلسفه

»چگونه هيتلر بخوانيم؟
نوسینده:نيل گرگور
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:تاريخ جهان

»چگونه ويتگنشتاين بخوانيم؟
نوسینده:ري مانك
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:فلسفه

»خورشيد سياه ماليخوليا- افسردگي و ماليخوليا در آثار ژوليا كريستوا
نوسینده:ژوليا كريستوا، هيلاري كلارك، جان لچت، تسو چانگ‌سو
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي

»داستان از اين قرار بود
نوسینده:حسين صافي
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:ادبيات

»درآمدي بر پژوهش‌هاي منطقي
نوسینده:ادموند هوسرل
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:فلسفه

»درآمدي بر تحليل ساختاري روايت‌ها
نوسینده:رولان بارت
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:زبان

»درباره برابري سياسي
نوسینده:رابرت اي. دال
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:علوم سياسي

»دفترهاي فلسفه ج01- ژاك دريدا ايده‌آليست يا واقع‌گرا
نوسینده:تيموني موني، كوين موليگن
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:فلسفه

»دفترهاي فلسفه ج03- تن بيگانه
نوسینده:ژوليا كريستوا، دانا ديل ال. ماركونو،‌اواز يارك
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:فلسفه

»دفترهاي فلسفه ج04- مي 68 در فرانسه
نوسینده:ژيل دلوز، فليكس گتاري، ميشل لووي، آلن بديو
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:فلسفه

»دفترهاي فلسفه ج08- نام‌هاي تاريخ و نه نام پدر، سمينارهاي ضد اديپ و هزار فلات
نوسینده:ژيل دلور، مايكل هارت
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:فلسفه

»دفترهاي فلسفه ج05- خود آگاهي هگلي و پساساختارگرايان فرانسوي
نوسینده:ديويد شرمن
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:فلسفه

»دفترهاي فلسفه ج06- ادراك، زمان و سينما
نوسینده:ژيل دلوز، كلر كولبروك، رونالد باگيو
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:فلسفه

»دفترهاي فلسفه ج07- ساختار روان‌شناختي فاشيسم
نوسینده:ژرژ باتاي
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:فلسفه

»ديالكتيك هگل- پنج جستار هرمنوتيكي
نوسینده:هانس گئورگ گادامر
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:فلسفه

»دين و دولت در عصر مدرن ج1- دولت اسلامي و توليدات فكر سياسي
نوسینده:داود فيرحي
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:كلام و عقايد

»دين و دولت در عصر مدرن ج2- دولت، مشاركت و مشروعيت
نوسینده:داود فيرحي
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:كلام و عقايد

»روح مكان به سوي پديدارشناسي معماري
نوسینده:كريستين نوربرگ، شولتز
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:هنر

»ژان بودريار
نوسینده:ريچارد جي. لين
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:فلسفه

»سياست به وقت گريز
نوسینده:سيد هادي ميرزايي
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:علوم سياسي

»سياست‌گذاري اقتصادي- مدل، روش و فرآيند
نوسینده:عباس مصلي‌نژاد
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:اقتصاد

»شهر ما
نوسینده:تورنتون وايلدر
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:داستان خارجي

»طبقه در سرمايه‌داري معاصر
نوسینده:نيكوس پولانزاس
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:جامعه‌شناسي

»فكرهاي اصلاح نشده، گزيده آفورسيم‌ها
نوسینده:استانيسلاو يرژي لتس
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:عمومي

»فلسفه‌ي حقوق- از حقوق طبيعي تا پسامدرنيسم
نوسینده:ريموند ويكس
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:فلسفه

»فوكو و امر سياسي
نوسینده:جان سايمونز
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:علوم سياسي

»فيلم به مثابه‌ي فلسفه- مقالاتي در باب سينما پس از ويتگنشتاين و كاول
نوسینده:استنلي كاول، استفان ميولهال، سايمون كريچلي و ديگران
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:هنر

»قانون و خشونت- مجموعه مقالات
نوسینده:*
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:جامعه‌شناسي

»كتاب سينما ج1
نوسینده:جورجو آگامبن، ديويد بردول، اسلاوي ژيژك، ژاك دريدا
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:هنر

»كتاب‌هاي كوچك ج11- تروريسم و زندگي روزمره
نوسینده:هنري لوفور
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:جامعه‌شناسي

»كتاب‌هاي كوچك ج12- ده تز در باب سياست با دو پيوست
نوسینده:ژاك رانسير
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:علوم سياسي

»كتاب‌هاي كوچك ج13- نظريه عام ماركسيسم نزد گرامشي
نوسینده:لئوناردو پگي
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:اقتصاد

»كتاب‌هاي كوچك ج06- الاهيات ترجمه، والتر بنيامين و رسالت مترجم
نوسینده:اميد مهرگان
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:ادبيات

»كتاب‌هاي كوچك ج08- اخلاق و نامتناهي، گفت و گوهاي امانوئل لويناس و فيليپپ نمو
نوسینده:*
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:فلسفه

»كتاب‌هاي كوچك ج09- از شعر مدرن، ترجمه شعرهايي از والاس استيونس
نوسینده:والاس استيونس
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:شعر

»كتاب‌هاي كوچك ج10- سياست رمانتيك
نوسینده:نادر شهريوري
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:فلسفه

»كژ نگريستن
نوسینده:اسلاوي ژيژك
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي

»گلاسنهايت- هايدگر و رويارويي با غيرممكن ممكن
نوسینده:شهريار شفقي
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:فلسفه

»گمگشتگان
نوسینده:ساموئل بكت
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:ادبيات

»لانه خرگوش
نوسینده:ديويد ليندزي ابر
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:داستان خارجي

»لطفا اين كتاب را بكاريد
نوسینده:ريچارد براتيگن
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:شعر

»ماتيس در باب هنر- مجموعه يادداشت‌ها و گفت و گوها
نوسینده:جك فلام
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:هنر

»متافيزيك واقعيت مجازي
نوسینده:مايكل هايم
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:علوم فني

»معضل‌ها- مردن، منتظر خود بودن در حدهاي حقيقيت
نوسینده:ژاك دريدا
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:فلسفه

»مقدمات متون حقوقي
نوسینده:سيد باسم موالي‌زاده
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:حقوق

»موسي و يكتاپرستي
نوسینده:زيگموند فرويد
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:اديان

»نسبت فلسفه سياسي و فلسفه زبان افلاطون
نوسینده:مصطفي يونسي
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:فلسفه

»نظريه‌هاي جامعه‌شناسي در قرن بيستم
نوسینده:برت پاتريك
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:جامعه‌شناسي

»نقب‌هايي به جهان داستان
نوسینده:وين بوت، آنگسر نونينگ،‌دن شن، ريچارد والش
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:ادبيات

»نمايشنامه و يك داستان- ريپ فان وينكله
نوسینده:ماكس فريش
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:هنر

»نمايشنامه دموكراسي
نوسینده:مايكل فرين
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:هنر

»نيچه و فلسفه
نوسینده:ژيل دلوز
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:فلسفه

»هرمنوتيك و شناخت روابط جهاني
نوسینده:حسين سليمي
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:فلسفه

»هايدگر، هنر و سياست- افسانه امر سياسي
نوسینده:لابارت فيليپ لاكو
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:علوم سياسي, فلسفه

»هنر و زبان
نوسینده:هانس گئورگ گادامر، پل ريكور
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:هنر

تحلیل آمار سایت و وبلاگ