تعدادیافت شده:1321 زمان جستجو:0.0968
»آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن ج3- امام محمد غزالي (*570)
نوسینده:بهروز رفيعي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن ج4- (528*)
نوسینده:محمد بهشتي، علي‌نقي فقيهي، مهدي ابوجعفري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آب و هواشناسي توريسم (1442)
نوسینده:حسن ذوالفقاري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آب و هواي كره زمين ج1 (94)
نوسینده:كيت بوشر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آب و هواي كره زمين ج2- (103)
نوسینده:كيت بوشر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن ج1 (*304)
نوسینده:عليرضا اعرافي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن ج2 (*427)
نوسینده:عليرضا اعرافي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن ج5- فيض كاشاني (*1194)
نوسینده:محمد بهشتي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آزادسازي اقتصادي از تئوري تا عمل(1106)
نوسینده:عليرضا رحيمي بروجردي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آزمون در زبان انگليسي-نظريه‌ها و كاربردها (111)
نوسینده:حسين فرهادي، عبدالجواد جعفرپور، پرويز بيرجندي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آسيب‌شناسي اجتماعي- جامعه‌شناسي انحرافات اجتماعي (1113)
نوسینده:رحمت‌الله صديق سروستاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آسيب‌شناسي روايات تفسيري (1558)
نوسینده:محمدتقي دياري بيدگلي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آشنايي با بانك‌هاي اطلاعاتي(404)
نوسینده:آتش جعفرنژاد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آشنايي با تاريخ بيهقي(1129)
نوسینده:رضا مصطفوي سبزواري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آشنايي با رمان ج1(526)
نوسینده:عباسعلي رضايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آشنايي با رمان ج2(531)
نوسینده:عباسعلي رضايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آشنايي با اديان بزرگ (401*)
نوسینده:حسين توفيقي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آشنايي با تكنولوژي اطلاعاتي (290)
نوسینده:كيت بهان، ديانا هولمز
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آشنايي با علوم اسلامي- كلام، فلسفه، عرفان (377)
نوسینده:رضا برنجكار
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آشنايي با فلسفه آموزش و پرورش (294)
نوسینده:جي اف نلر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آشنايي با علوم قرآني(429)
نوسینده:محمدمهدي ركني يزدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آلماني براي دانشجويان پزشكي (56)
نوسینده:حسين نجفي‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آلماني براي دانشجويان علوم پايه (60)
نوسینده:حسين نجفي‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آشنايي با كامپيوتر و برنامه‌نويسي (178)
نوسینده:حسن صالحي فتح‌آبادي، محمدعلي علاقه‌بند
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آشنايي با كتب رجالي شيعه(1035)
نوسینده:محمدكاظم رحمان‌ستايش
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آشنايي با نسخ خطي و آثار كمياب- فارسي و عربي(1087)
نوسینده:غلامرضا فدايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آشنايي با نهج‌البلاغه(472)
نوسینده:حميدرضا شيخي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آمادگي جسماني (712)
نوسینده:عباسعلي گائيني، حميد رجبي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آمار استنباطي- گزيده‌اي از تحليل‌هاي آماري تك متغيري (932)
نوسینده:زهره سرمد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آمار تحليلي و استنتاجي با استفاده از مايكروسافت -اكسل و آموزش گام به گام آن (1373)
نوسینده:اسرافيل كسرائي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آمار توصيفي براي علوم اجتماعي (1265)
نوسینده:هوشنگ نايبي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آمار رياضي ج1- (417)
نوسینده:علي مدني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آمار رياضي ج2- (418)
نوسینده:علي مدني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آمار و روش‌هاي كمي در كتابداري و اطلاع رساني (335)
نوسینده:عليرضا هويدا
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آمار و كاربرد آن در مديريت ج1- (189)
نوسینده:عادل آذر، منصور مومني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آمار و كاربرد آن در مديريت ج2- تحليل آماري (274)
نوسینده:عادل آذر، منصور مؤمني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آمارگيري نمونه‌اي (674)
نوسینده:ريچارد ال. شيفر، ويليام مندن هال، لايمن اوت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آموزش بزرگسالان و آموزش مداوم (399)
نوسینده:پيتر جارويس
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آموزش پودماني از نظريه تا كاربرد(1188)
نوسینده:حسين خنيفر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آموزش تفكر انتقادي(128)
نوسینده:چت مايرز
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آموزش تلفظ انگليسي در قالب صوت‌شناسي گشتاري (170)
نوسینده:لطف‌الله يارمحمدي، غلامرضا پوراعتدال
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آموزش جامع سازماني- با رويكرد آموزش بزرگسالان(1335)
نوسینده:زهرا صباغيان، سهيلا اكبري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آموزش حرفه‌اي براي جوانان مبتلا به فلج مغزي و چند معلوليتي (908)
نوسینده:پل ومان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آموزش صرف عربي (1478)
نوسینده:عبدالهادي فقهي‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آموزش محيط زيست در قرن بيست و يكم (757)
نوسینده:جوي اي. پالمر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آموزش مهارت‌هاي فوتبال (271)
نوسینده:چارلز هيوز
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آموزش و آفرينش تئاتري- بدن شاعرانه (1472)
نوسینده:ژاك لوكوك
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آموزش و پرورش ابتدائي، راهنمايي تحصيلي و متوسطه (430)
نوسینده:احمد صافي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آواشناسي (243)
نوسینده:محمدحسين كشاورز
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آواشناسي- بررسي علمي گفتار (1542)
نوسینده:گلناز مدرسي قوامي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آهنگ شعر فارسي(337)
نوسینده:محمود فضيلت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آموزش و پرورش ناشنوايان، روان‌شناسي اصول و كاربردها(1136)
نوسینده:دانلد اف. مورس
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آموزش و پرورش بازيگر در قرن بيستم (1345)
نوسینده:آليسون هاج
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آموزش و پرورش تطبيقي (407)
نوسینده:احمد آقازاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آموزش و پرورش تطبيقي- مباني، اصول و روش‌ها (1359)
نوسینده:بهرام محسن‌پور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آيات الاحكام(345)
نوسینده:كاظم مديرشانه‌چي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آيات الاحكام، حقوق مدني و جزايي(951)
نوسینده:خليل قبله‌اي خويي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آيين دادرسي كيفري ج1(175)
نوسینده:محمد آشوري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»آيين دادرسي كيفري ج2- (473)/آشوري
نوسینده:محمد آشوري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اتحاديه اروپايي (862)
نوسینده:سعيد خالوزاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»احزاب سياسي در فرانسه (1438)
نوسینده:حجت‌الله ايوبي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اخلاق پروتستان و روح سرمايه‌داري (58)
نوسینده:ماكس وبر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اخلاق اسلامي (2)
نوسینده:محمدعلي سادات
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اخلاق حرفه‌اي در كتابداري و اطلاع‌رساني (1546)
نوسینده:احد فرامرز قراملكي، لعبت درخشاني، سعيد رضايي شريف‌آبادي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اخلاق زيستي، بيواتيك از منظر حقوقي، فلسفي و علمي (840)
نوسینده:*
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اخلاق و حقوق بين‌الملل (385)
نوسینده:ناصر قربان‌نيا
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اخلاق‌پژوهي حديثي (1250)
نوسینده:عباس پسنديده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اداره كتابخانه (232)
نوسینده:طاهره علومي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اخلاق و تربيت اسلامي (286)
نوسینده:محمدتقي رهبر، محمدحسن رحيميان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اداره امور حكومت‌هاي محلي، شوراها و شهرداري‌ها (728)
نوسینده:سيد محمد مقيمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ارتباطات و فرهنگ ج1- (428)
نوسینده:آلفرد جي. اسميت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ارتباطات و فرهنگ ج2- (606)
نوسینده:آلفرد جي. اسميت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ارتباطات و فرهنگ ج3- (741)
نوسینده:آلفرد جي. اسميت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ارث(611)
نوسینده:خليل قبله‌اي خويي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ادبيات عمومي و ادبيات تطبيقي- رساله راهبردي (1529)
نوسینده:سيمون ژون
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ادبيات كودكان و نوجوانان و ترويج خواندن- مواد و خدمات كتابخانه براي كودكان و نوجوانان (825)
نوسینده:ثريا قزل اياغ
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ادبيات معاصر نثر: ادوار نثر فارسي از مشروطيت تا سقوط سلطنت (502)
نوسینده:هرمز رحيميان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ادبيات و آموزش زبان (558)
نوسینده:گيليان لازار
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ارتباطات متقاعدگرانه و تبليغ (956)
نوسینده:محمدعلي حكيم آرا
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ارزشيابي آموزرشي- مفاهيم، الگوها و فرايند عملياتي (535)
نوسینده:عباس بازرگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ارزشيابي دانش و مهارت‌هاي ارتباطي زبان (1432)
نوسینده:دنيز لوسيه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ارزيابي، برنامه‌ريزي آموزشي و بازپروري كودكان از تولد تا 5 سالگي(567)
نوسینده:آدرين اكرز و همكاران
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ارسي، پنجره‌هاي رو به نور (836)
نوسینده:مهدي امرايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»از اوگوستن تا گاليله ج1- علم در قرون وسطي (61)
نوسینده:آ. سي. كرومبي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»از كلمه تا تصوير: استوري برد و فراگرد فيلم‌سازي(1192)
نوسینده:مارسي بگليتر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»استراتژي توليد حركت به سوي توليد در مقياس جهاني(1054)
نوسینده:غلامرضا گودرزي، محمد شيخ‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»استراتژيهاي نظريه‌پردازي (1356)
نوسینده:حسن دانائي فرد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»استقرار مديريت استراتژيك ج2- (553)
نوسینده:اچ. ايگور انسف، ادوارد جي. مكدانل
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»استقرار مديريت استراتژيك(182)
نوسینده:اچ. ايگور انسف، ادوارد جي. مك‌دانل
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»استنباط آماري در پژوهش رفتاري (788)
نوسینده:حيدرعلي هومن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اسرار عكاسي طبيعت بي‌جان استوديويي (1473)
نوسینده:گري پرويلر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اسطوره و ادبيات (848)
نوسینده:*
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اسلام و حقوق بين‌الملل عمومي ج2- (305)
نوسینده:محمد ابراهيمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اسلام و تمدن اسلامي ج1- (579)
نوسینده:آندره ميكل
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اسلام و تمدن اسلامي ج2- (580)
نوسینده:آندره ميكل
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اسلام و حقوق بين‌الملل عمومي ج1(69)
نوسینده:محمد ابراهيمي و سيد عليرضا حسيني و نظارت مكارم شيرازي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اصول بازاريابي و خدمات(682)
نوسینده:كريستوفر لاولاك، لارن رايت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اصول بنيادي فيزيولوژي ورزشي 2- آزمونها و موضوعات ويژه ورزشي(1072)
نوسینده:رابرت رابگز، اسكات رابرتس
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اصول بنيادي فيزيولوژي ورزشي ج1(947)
نوسینده:رابرت آ. رابرگز، اسكات ا. رابرتس
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اصول فقه كاربردي ج1- مباحث الفاظ (1043)
نوسینده:حسين قافي، سعيد شريعتي فراني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اصول فقه كاربردي ج2- ادله و منابع فقه (1514*)
نوسینده:حسين قافي، سعيد شريعتي فراني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اصول فن ترجمه- فرانسه به فارسي (1232)
نوسینده:محمدجواد كمالي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اصول كاربردي اقتصاد حمل و نقل (735)
نوسینده:سيدابراهيم بيضايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اصول مديريت (26)
نوسینده:علي رضائيان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اصول موفقيت در بازي دو نفره بدمينتون (1497)
نوسینده:جيك داوني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اصول و كاربرد حسابداري در سازمان‌هاي دولتي و غير انتفاعي(22)
نوسینده:داود اقوامي، جعفر باباجاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اصول و مباني نظري ترجمه (899)
نوسینده:سيدعلي ميرعمادي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اطلس باستان‌شناسي ايران از آغاز تا دوره يكجانشيني (1246)
نوسینده:صادق ملك شهميرزادي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اصطلاحات و تعبيرات در ترجمه(228)
نوسینده:غفار تجلي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اصول و روش ترجمه(235)
نوسینده:حسين ملانظر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اصول و مباني بهداشت رواني (609)
نوسینده:شهريار شهيدي، مصطفي حمديه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اصول و مباني تربيت‌بدني و علوم ورزشي (1119)
نوسینده:حسن خلجي، عباس بهرام، سيدمهدي آقاپور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اصول تهيه و تنظيم و كنترل بودجه (489)
نوسینده:مهدي ابراهيم‌نژاد، اسفنديار فرج‌وند
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اصول حركت‌شناسي ساختاري (510)
نوسینده:كليم دبليو. تامپسون، آر. تي. فلوريد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اصول دستور زبان (1030)
نوسینده:ارسلان گلفام
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اصول روان‌شناختي تهيه پاورپوئينت (1503)
نوسینده:استفين ام. كاسلين
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اصول سياسي خارجي و سياست بين‌الملل (32)
نوسینده:سيد عبدالعلي قوام
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اصول طراحي و توليد فيلمهاي آموزشي(1242)
نوسینده:سيد عباس رضوي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اعتياد و فرايند پيشگيري(835)
نوسینده:هادي بهرامي احسان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اعراب القرآن الكريم (621)
نوسینده:علي حاجي‌خاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»افق‌هاي جديد در جغرافياي سياسي(803)
نوسینده:محمدرضا حافظ‌نيا، مراد كاوياني‌راد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اقتصاد آموزش و پرورش (630)
نوسینده:محمود متوسلي، محمدرضا آهنچيان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اقتصاد بخش عمومي ج1(48)
نوسینده:احمد جعفري صميمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اقتصاد بين‌الملل تجارت و ماليه بين‌الملل(1452)
نوسینده:عليرضا رحيمي بروجردي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اقتصاد بين‌الملل ج1- تجارت بين‌الملل (733)
نوسینده:سيدجواد پورمقيم
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اقتصاد بين‌الملل ج2- ماليه بين‌الملل (997)
نوسینده:سيدجواد پورمقيم
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اقتصاد تكاملي (505)
نوسینده:هلموت آرنت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اقتصاد خرد ‌ج2- (711)
نوسینده:رابرت اس. پنديك، دانيل ال. رابينفيلد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اقتصاد خرد‌ ج1(598)
نوسینده:رابرت اس. پنديك، دانيل ال. رابينفيلد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اقتصاد دانش(1424)
نوسینده:ديويد روني، گرگ هرن، آبراهام نينان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اقتصاد رسانه‌ها (1469)
نوسینده:ميثم موسايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اقتصاد رياضي- روشها و كاربردها(1076)
نوسینده:علي سوري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اقتصاد سلامت (1046)
نوسینده:مجيد صباغ كرماني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اقتصاد سنجي ج1- جزءاول (142)
نوسینده:مسعود درخشان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اقتصاد سنجي ج1- جزءدوم (143)
نوسینده:مسعود درخشان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اقتصاد صنعتي- نظريه و كاربرد (1355)
نوسینده:فرهاد خداداد كاشي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اقتصاد كار و نيروي انساني(85)
نوسینده:حسن سبحاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اقتصاد كلان ديناميك- نظريه‌هاي رشد(1264)
نوسینده:ابراهيم گرجي، شيما مدني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اقتصاد منابع تجديدشونده (591)
نوسینده:مجيد احمديان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اقتصاد منطقه‌اي، تئوري و مدل‌ها (503)
نوسینده:مجيد صباغ‌كرماني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اقتصاد و جامعه (934)
نوسینده:ماكس وبر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اقتصادسنجي كاربردي (88)
نوسینده:كنت. اف. واليس
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اقليم‌شناسي سينوپتيك (577)
نوسینده:بهلول عليجاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»الادب السياسي في الاسلام(24)
نوسینده:صادق آيينه‌وند
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»الادب العربي في الاندلس- تاريخ و نصوص (1254)
نوسینده:محمدعلي آذرشب
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»الادب العربي و الايرانيون- من بدايه الفتح الاسلامي الي سقوط بغداد (938)
نوسینده:عبدالغني ايرواني‌زاده، نصرالله شاملي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»الأدب الملتزم بحب اهل‌البيت‌ع(691)
نوسینده:صادق سياحي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»الادب العربيه و تاريخه، حتي نهايه العصر الاموي (198)
نوسینده:محمدعلي آذرشب
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»المجاني من النصوص العرفانيه (1024)
نوسینده:عباس اقبالي، سيدرضا ميراحمدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»الگوهاي اقتصادسنجي و پيش‌بيني‌هاي اقتصادي (36)
نوسینده:رابرت پينديك، دانيل روبينفيلد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»الگوهاي يادگيري ابزارهايي براي تدريس (949)
نوسینده:بروس جويس، اميلي كالهون، ديويد هاپكينز
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»البحث الادبي مناهجه و مصادره(924)
نوسینده:بتول مشكين‌فام
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»البيان في مرآه الادب العربي و الفارسي(1095)
نوسینده:*
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»الجامع في العروض العربي بين النظريه و التطبيق (1251)
نوسینده:محمد ابراهيم خليفه شوشتري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»العروض العربي البسيط، اسهل الطرق لتعلم العروض و القافيه (396)
نوسینده:يحيي معروف
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اللغه العربيه الحديث (129)
نوسینده:محمدعلي آذرشب
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»المصطلحات المتداوله في الصحافه العربيه(729)
نوسینده:محمدرضا عزيزي‌پور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»النقد الادبي و تطوره في الادب العربي(925)
نوسینده:علي صابري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»المنتخب من الكتاب و السنه و‌ الخطب(1)
نوسینده:سيد ابراهيم ديباجي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»المنهج‌القويم لتعلم لغه‌ القرآن‌الكريم (66)
نوسینده:عيسي متقي‌زاده، حميدرضا ميرحاجي، ابراهيم رفاعه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»الياف‌شناسي (1052)
نوسینده:ستاره اميري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»امثال و تعبيرات موضوعي به زبان فرانسه (1011)
نوسینده:ناهيد جليلي مرند
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اندازه‌گيري براي ارزشيابي در تربيت‌بدني و علوم ورزشي ج1 (1527)
نوسینده:تد اي. بوام گارتنر، اندرو اس. جكسون، متيو تي. ماهار، ديويد اي. رو
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اندازه‌گيري براي ارزشيابي در تربيت‌بدني و علوم ورزشي ج2 (1528)
نوسینده:تد اي. بوام گارتنر، اندرو اس. جكسون، متيو تي. ماهار، ديويد اي. رو
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»امنيت ملي و نظام بين‌الملل (147)
نوسینده:جليل روشندل
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»امهات المصادر العربيه في الشعر الادب و اللغه(268)
نوسینده:عنايت‌اله فاتحي‌نژاد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انتظار عدالت و عدالت در سازمان، مديريت رفتار سازماني پيشرفته(923)
نوسینده:علي رضاييان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اندازه‌گيري فقر و توزيع درآمد در ايران(1152)
نوسینده:وحيد محمودي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انديشه‌هاي سياسي در اسلام و ايران (339)
نوسینده:حاتم قادري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انديشه‌هاي سياسي در قرن بيستم (423)
نوسینده:حاتم قادري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان آموزش و پرورش پيش دبستاني(272)
نوسینده:منصور كوشا
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان برق، الكترونيك، كنترل و مخابرات(915)
نوسینده:منوچهر حقاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان پژوهشگري علوم اجتماعي (960)
نوسینده:محسن كريميان عظيمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي (369)
نوسینده:محمدعلي الحسيني، مژگان جلالي، مسعود بهرامي نويد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي، نيمه تخصصي (554)
نوسینده:محمودرضا عطايي، حسين وحيد دستجردي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي(168)
نوسینده:صادق ملك شهميرزادي، پرويز بيرجندي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته بهداشت حرفه‌اي (885)
نوسینده:زهرا اكبري، مينا ميرزايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته بهداشت محيط زيست (359)
نوسینده:احياء عمل صالح، صمد سجادي، محمدرضا مسعودي‌نژاد، محمد رفعت بخش
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته بينايي‌سنجي(982)
نوسینده:نسرين شكرپور، فاطمه صديق
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته پزشكي ج3(209)
نوسینده:محمدحسن تحريريان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته تأسيسات حرارتي، برودتي و تهويه مطبوع(852)
نوسینده:حسن مولوي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته تاريخ (380)
نوسینده:سيد محمد صفوي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انسان از ديدگاه اسلام(306)
نوسینده:احمد واعظي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انسان‌شناسي عمومي (393)
نوسینده:اصغر عسكري خانقاه، محمد شريف كمالي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انسان‌شناسي فرهنگي بعد فرهنگي تجارت جهاني (475)
نوسینده:گري پي. فرارو
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته آمار (177)
نوسینده:حسين فرهادي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته اقتصاد (149)
نوسینده:الهه ستوده‌نما، ماري ويرجينيا ري‌احمدي، زهرا آقامحمد شيرزادي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته اقتصاد كشاورزي(1142)
نوسینده:علي‌اكبر جعفرپور بروجني، اصغر عابدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته باغباني (439)
نوسینده:زاريك ملكونيان، سيروس مسيحا، حبيب كاظم‌نيا
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته برنامه‌ريزي درسي (726)
نوسینده:محمود مهرمحمدي، غلامرضا كياني، مريم خضري‌نژاد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته بهداشت (281)
نوسینده:سيدمجتبي علوي نائيني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته پرستاري (520)
نوسینده:عليرضا كيهاني، فخرالسادات بركت، زهرا اكبري، رضا ترابي گودرزي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته پزشكي ج1- (9)
نوسینده:رضا ديداري، سيدمحمدضياء حسيني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته پزشكي ج2(83)
نوسینده:محمدحسن تحريريان، فرشته مهرابي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت(999)
نوسینده:عبدالمهدي رياضي، احياء عمل صالح، ناصر رشيدي، محمد غضنفري، محمد داوودي، محبوبه سعات
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته تربيت بدني(256)
نوسینده:محمدعلي محمودي، بابك دبير، خسرو ابراهيم
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته ترويج و آموزش كشاورزي(350)
نوسینده:ايرج ملك محمدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته توانبخشي- فيزيوتراپي، كاردرماني و ارتوپدي فني (324)
نوسینده:رضا ديداري، محمدرضا رخشانفر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته جامعه‌شناسي (208)
نوسینده:محمدحسين كشاورز
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته جغرافياي انساني (758)
نوسینده:محسن كريميان عظيمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق بين‌الملل (248)
نوسینده:فرهاد مشفقي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق جزا و جرم‌شناسي (212)
نوسینده:فرهاد مشفقي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق خصوصي (311)
نوسینده:فرهاد مشفقي، فرزاد شريفيان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته دامپزشكي (231)
نوسینده:مسعود تشفام، حميده معرفت، شهرام جليل‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته دريانوردي و علوم دريايي (331)
نوسینده:هوشنگ خوش‌سيما
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته دندانپزشكي (76)
نوسینده:محمدحسن تحريريان، فرشته مهرابي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته تغذيه (75)
نوسینده:ابوالقاسم جزايري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته تكنولوژي آموزشي(301)
نوسینده:منصور كوشا
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته تلويزيون، عكاسي، تئاتر (186)
نوسینده:مسعود اوحدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته جغرافياي طبيعي (255)
نوسینده:شاپور گودرزي نژاد، مينو عسجدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته حسابداري ج1- (167)
نوسینده:داود اقوامي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته حسابداري ج2- (1074)
نوسینده:داود اقوامي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق عمومي(223)
نوسینده:فرهاد مشفقي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته خاك‌شناسي- آب و محيط زيست (323)
نوسینده:محمدحسن روزي طلب، حميد سيادت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته داروسازي (213)
نوسینده:تقي قفقازي، فرشته مهرابي، محمدرضا طالبي‌نژاد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته راهنمايي و مشاوره(481)
نوسینده:منصور كوشا
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته روان‌شناسي (275)
نوسینده:حسن رستگارپور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته روان‌شناسي باليني ج1- (988)
نوسینده:محمد عباس‌نژاد، كاظم نعمت‌زاده ماهاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته رياضي (1354)
نوسینده:مهدي جعفرزاده، مجيد ميرميران
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي (933)
نوسینده:غلامحسين كريمي دوستان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي ج1(372)
نوسینده:اكبر افقري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته سينما(185)
نوسینده:مسعود اوحدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته شنوايي‌شناسي (1003)
نوسینده:مريم حيدرپور ميمه، فاطمه فاضلي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته شهر سازي(964)
نوسینده:دكتر حسين فرهادي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته صنايع غذايي (135)
نوسینده:ابوالقاسم جزايري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته عربي ج1و2 (640)
نوسینده:محمدرضا رخشانفر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهي (450)
نوسینده:احمد صبوري كاشاني، حسين درگاهي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته علوم پايه (6)
نوسینده:بهنوش اخوان، پريوش بهگام، اسماعيل فقيه، منوچهر حقاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته علوم دامي(211)
نوسینده:ابراهيم جديري سليمي، حسن عدالت نمين
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته علوم سياسي ج1(218)
نوسینده:هرمز داورپناه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته روان‌شناسي باليني ج2 (1526)
نوسینده:غلامرضا عباسيان، منصور توكلي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته روان‌شناسي صنعتي و سازماني(886)
نوسینده:رضا غفارثمر، آنيتا باغداساريانس
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته روزنامه‌نگاري و علوم ارتباطات(210)
نوسینده:سيدمحمدضياء حسيني، فهيمه معرفت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته زمين‌شناسي (695)
نوسینده:بهرام آقاابراهيمي ساماني، كاظم ميرجليلي، مهشيد روشني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته زيست‌شناسي(474)
نوسینده:حسين فرهادي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته سراميك(398)
نوسینده:محمد فلاحي مقيمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته شيلات (635)
نوسینده:محمود بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مند، مهران ياسمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته شيمي (434)
نوسینده:كاظم ميرجليلي، مهشيد روشني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته صنايع دستي(1100)
نوسینده:اكرم ناشر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي ج1- جامعه‌شناسي، روان‌شناسي و علوم تربيتي (7)
نوسینده:فرهاد مشفقي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي ج2- مديريت و علوم اداري (8)
نوسینده:فرهاد مشفقي، اكبر افقري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته علوم سياسي ج2- (891)
نوسینده:هرمز داورپناه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته علوم قرآني و حديث (752)
نوسینده:محسن جان‌نژاد، جلال‌الدين جلالي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته علوم گياهي(1278)
نوسینده:گروهي از نويسندگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته فلسفه و كلام اسلامي (1510)
نوسینده:نرگس نظرنژاد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته فناوري اطلاعات(1198)
نوسینده:وحيدرضا ميرزائيان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته فني و مهندسي (5)
نوسینده:پرويز بيدهري، محمد فلاحي، منوچهر حقاني، پرويز مفتون
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته كارهاي عمومي ساختمان(1149)
نوسینده:عباس پيشداد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته كامپيوتر (883)
نوسینده:منوچهر حقاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته كتابداري در شاخه پزشكي (1466)
نوسینده:نسرين شكرپور، علي مهبودي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته گفتاردرماني (935)
نوسینده:نسرين شكرپور، فاطمه فاضلي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته گياه‌پزشكي (402)
نوسینده:فرشته مهرابي، محمدرضا طالبي‌نژاد، رحيم عبادي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته مامايي (466)
نوسینده:ميترا احمد سلطاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته علوم و صنايع غذايي(221)
نوسینده:ابراهيم جديري سليمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته علوم و فنون نظامي (334)
نوسینده:مصطفي خاكسار، محمود علايي‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته علوم و مهندسي هسته‌اي (184)
نوسینده:مهشيد روشني، كاظم ميرجليلي، محمود قرآن‌نويس، سعيد علمدار ميلاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته فوريتهاي پزشكي(1015)
نوسینده:نسرين شكرپور، فاطمه صديق
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته فيزيك (230)
نوسینده:اسماعيل فقيه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته فيزيك كاربردي (819)
نوسینده:سيدمحمدضياء حسيني، سيداحمدضياء حسيني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته كشاورزي ج1- (10)
نوسینده:بهروز عزب دفتري، ابراهيم جديري سليمي، زاريك ملكونيان، مسعود رحيم‌پور، جونماري يغمايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته كشاورزي ج2- (11)
نوسینده:بهروز عزب دفتري، ابراهيم جديري سليمي، زاريك ملكونيان، مسعود رحيم‌پور، جونماري يغمايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته كودكان استثنايي(513)
نوسینده:منصور كوشا
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته مدارك پزشكي ج1- (121)
نوسینده:صمد سجادي، رگينا توتونچي، نسرين شكرپور، احيا عمل صالح، فاطمه فاضلي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته مدارك پزشكي ج2(671)
نوسینده:نسرين شكرپور، فاطمه فاضلي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته مدارك پزشكي، كارداني (797)
نوسینده:نسرين شكرپور، فاطمه فاضلي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت بيمه(607)
نوسینده:داور ونوس، حجت‌الله گودرزي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت خدمات بهداشتي ج1(706)
نوسینده:فرامرز امين لاري، علي كشتكاران، سيدصمد سجادي، منصوره توتونچي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت خدمات بهداشتي ج2(1132)
نوسینده:فرامرز امين‌لاري، علي كشتكاران، سيدصمد سجادي، منصوره توتونچي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته معماري(922)
نوسینده:حسين فرهادي، پروانه توكلي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته مكانيزاسيون و مكانيك ماشين‌هاي كشاورزي(799)
نوسینده:حميدرضا قاسم‌زاده، اميررضا نعمت تبريزي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته مكانيك خودرو (652)
نوسینده:حميد عسكري كرماني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي پزشكي (495)
نوسینده:سيامك نجاريان، مهناز كارگر سهي، روشنك دارايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي راه آهن (820)
نوسینده:سيدمحمود ميرطباطبايي، زهره اسلامي راسخ، حسن مقبلي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي شيمي (249)
نوسینده:نصرت‌اله غياثي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي منابع طبيعي، بيابان زدايي و آبخيزداري(786)
نوسینده:محمود بهره‌مند، رمضان طهماسبي، علي‌اكبر دماوندي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي منابع طبيعي، چوب و كاغذ (424)
نوسینده:جمال‌الدين جلالي‌پور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته مددكاري اجتماعي (832)
نوسینده:داود خزايي، اسماعيل حسيني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت (239)
نوسینده:فرهاد مشفقي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت بازرگاني (974)
نوسینده:محمدعلي بابايي زكليكي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت صنعتي (731)
نوسینده:مسعود كسائي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته مردم‌شناسي(918)
نوسینده:فاروق امين مظفري، عبدالعلي رحيمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته مطالعات خانواده ج1- (921)
نوسینده:عبدالمهدي رياضي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي برق الكترونيك(1226)
نوسینده:جمال‌الدين جلالي‌پور، رامين دهدشت حيدري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي برق، قدرت/ الكتروتكنيك(1343)
نوسینده:جمال‌الدين جلالي‌پور، رامين دهدشت حيدري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي برق، مخابرات (1482)
نوسینده:جمال‌الدين جلالي‌پور، رامين دهدشت حيدري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي صنايع ج1- تكنولوژي صنعتي (195)
نوسینده:محمد فلاحي مقيمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي صنايع كتاب4 ايمني صنعتي(1041)
نوسینده:محمود ميرطباطبايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي عمران (96)
نوسینده:محمد عزمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي مواد (890)
نوسینده:محمد فلاحي مقيمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي نساجي(109)
نوسینده:اكبر دليلي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته ميكروبيولوژي (1200)
نوسینده:ميترا احمدسلطاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته هنرهاي تجسمي- نقاشي، گرافيك و مجسمه‌سازي (207)
نوسینده:مهري اشكي، مهدي حسيني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته هوشبري(1449)
نوسینده:صمد ميرزاسوزني، بتول پرورش
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته‌هاي بهداشت خانواده (1457)
نوسینده:محمد عباس‌نژاد، صديقه خدابنده شهركي، فريبرز درتاج
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته‌هاي فني و مهندسي (1057)
نوسینده:منوچهر حقاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان كتابداري و اطلاع رساني ج1- (325)
نوسینده:ناهيد بني‌اقبال
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان كتابداري و اطلاع رساني ج2(326)
نوسینده:ناهيد بني‌اقبال
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان مكانيك- حرارت و سيالات (575)
نوسینده:جمال‌الدين جلالي‌پور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان مهندسي صنايع ج2-توليدصنعتي(196)
نوسینده:محمد فلاحي مقيمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان مهندسي صنايع ج3-تحليل سيستم(197)
نوسینده:محمد فلاحي مقيمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته نفت (620)
نوسینده:محمود فرخ‌پي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته نقشه‌برداري(955)
نوسینده:محمد عباس‌نژاد، مهدي مسيب‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته نقشه‌كشي و طراحي صنعتي(1433)
نوسینده:حميد عسكري‌كرماني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته‌هاي علوم انساني ج1 (12)
نوسینده:مهدي نوروزي، پرويز بيرجندي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته‌هاي علوم انساني ج2- (13)
نوسینده:علي خزاعي‌فر، غلامحسين خاوري، عباسعلي رضائي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته‌هاي علوم و مهندسي آب(1441)
نوسینده:عباس ستوده‌نيا و...
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان مديريت جهانگردي و هتلداري (795)
نوسینده:غلامرضا كياني، مريم خضري‌نژاد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي (346)
نوسینده:منصور كوشا
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان معماري ج1(705)
نوسینده:حسن رستگارپور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان مهندسي معدن- استخراج (229)
نوسینده:سيد محمد مشيري، محمدعلي روشن ضمير
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان مهندسي معدن- اكتشاف (237)
نوسینده:محمد مشيري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان مهندسي مكانيك- ساخت و توليد (413)
نوسینده:جمال‌الدين جلالي‌پور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي برايي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي ج2- (375)
نوسینده:اكبر افقري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي پيش‌دانشگاهي براي دانشجويان دانشگاه‌ها(315)
نوسینده:پرويز بيرجندي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي عمومي براي دانشجويان رشته‌هاي جامع علمي، كاربردي مقطع كارداني(1207)
نوسینده:جمال الدين جلالي‌پور، عباس قاسم‌زاده اقدم
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انواع شعر فرانسه (92)
نوسینده:شهناز شاهين، مهوش قويمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اهداف تربيت از ديدگاه اسلام- در آمدي بر تعليم و تربيت اسلامي ج02- (240)
نوسینده:*
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان مهندسي مكانيك- طراحي جامدات (581)
نوسینده:جمال‌الدين جلالي‌پور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي پيش‌دانشگاهي براي دانشجويان دانشگاه‌ها(137)
نوسینده:پرويز بيرجندي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي عمومي(14)
نوسینده:مينو ورزگر، حسين فرهادي، پرويز مفتون
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگيزش و هيجان(220)
نوسینده:محمدكريم خداپناهي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انواع نثر فارسي(539)
نوسینده:منصور رستگاري فسايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انواع نوشته‌هاي منثور به زبان فرانسه (615)
نوسینده:ژاله كهنموئي‌پور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اهداي گامت و جنين در درمان ناباروري ويراست اول (1002)
نوسینده:جمعي از نويسندگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ايده علم اجتماعي و پيوند آن با فلسفه(78)
نوسینده:پيتر وينچ
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بار اثبات در امور كيفري(1179)
نوسینده:منصور رحمدل
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بازارهاي پولي و مالي بين‌المللي(1138)
نوسینده:محمد شباني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بانكداري الكترونيكي(1058)
نوسینده:حسين عباسي‌نژاد، مينا مهرنوش
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بازار، دولت- كاميابي‌ها و ناكامي‌ها (484)
نوسینده:احمد توكلي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بازاريابي بين‌المللي(367)
نوسینده:محمدعلي بابايي زكليكي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بازشناسي منابع و مآخذ در تاريخ ايران باستان از ورود آرياييها تا سقوط امپراطوري ساساني (742)
نوسینده:محمود جعفري دهقي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بازيگري در برابر دوربين‌هاي سينمايي و تلويزيوني(843)
نوسینده:پاتريك تاكر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بازيگري نامرئي (1291)
نوسینده:يوشي اويدا، لورنا مارشال
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»باستان‌شناسي ايلام(1013)
نوسینده:دنيل تي. پاتس
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»باستان‌شناسي پيش از تاريخ بين‌النهرين (1463)
نوسینده:حسن طلايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»باستان‌شناسي دين با فانوس نظر در جستجوي آيين‌هاي گمشده (1488)
نوسینده:حكمت‌الله ملاصالحي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»باستان‌شناسي شبه قاره هند(1234)
نوسینده:سيدمنصور سيدسجادي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»باستان‌شناسي غرب ايران(586)
نوسینده:فرانك هول، گرگوري ا.جانسون و جمعي از نويسندگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»باستان‌شناسي و هنر آسياي صغير در دوران تاريخي(1404)
نوسینده:بهمن فيروزمندي شيره‌جيني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»باستان‌شناسي و هنر آسياي صغير(400)
نوسینده:بهمن فيروزمند يشيره‌جيني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»باستان‌شناسي و هنر اشكاني(1212)
نوسینده:يعقوب محمدي‌فر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»باستان‌شناسي و هنر ايران در هزاره اول قبل از ميلاد (159)
نوسینده:حسن طلائي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بديع از ديدگاه زيبايي‌شناسي (860)
نوسینده:تقي وحيديان كاميار
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بررسي آثار ترجمه شده اسلامي ج1(25)
نوسینده:سالار منافي اناري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بررسي آثار ترجمه شده اسلامي ج2- (522)
نوسینده:سالار منافي اناري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بررسي اقتصادي طرحهاي سرمايه‌گذاري(1116)
نوسینده:مسعود كسائي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بررسي تطبيقي تفسير آيات ولايت در ديدگاه فريقين (1285)
نوسینده:فتح الله نجارزادگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بررسي آثار ترجمه شده اسلامي ج2(39)
نوسینده:حسين الهي قمشه‌اي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بررسي ترجمه انگليسي متون اسلامي ج1(382)
نوسینده:سالار منافي اناري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بخشي از تفسيري كهن(677)
نوسینده:*
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بخشي از تفسيري كهن(677)
نوسینده:*
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بررسي تطبيقي مباني تفسير قرآن در ديدگاه فريقين (1244)
نوسینده:فتح‌الله نجارزادگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»برگزيده نظريه‌هاي سازمان و مديريت (361)
نوسینده:علي اكبر نيكو اقبال
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بررسي مقايسه‌اي وجه و زمان فعل در زبان‌هاي فارسي و فرانسه (990)
نوسینده:سهيلا فتاح، وجيهه هواكشيان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بررسي و تحليل سبك شخصي مولانا در غزليات شمس (1049)
نوسینده:علي حسين‌پور چافي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»برگ بي‌برگي - متون عرفاني به زبان فارسي(1262)
نوسینده:عبدالوهاب شاهرودي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»برگزيده اشعار صائب و ديگر شعراي معروف سبك هندي (252)
نوسینده:محمد قهرمان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»برگزيده كشف الاسرار و عده الابرار ميبدي(127)
نوسینده:محمد مهدي ركني يزدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»برگزيده متون فلسفي (17)
نوسینده:محسن جهانگيري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»برگزيده مرصاد العباد(463)
نوسینده:رضا انزابي‌نژاد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»برنامه آموزش و پرورش در دوره پيش از دبستان(157)
نوسینده:ونيتا كول
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»برنامه درسي- نظرگاه‌ها، رويكردها و چشم‌اندازها (1178)
نوسینده:محمود مهرمحمدي و همكاران
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»برنامه‌ريزي آموزش ضمن خدمت كاركنان(800)
نوسینده:كورش فتحي واجارگاه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»برنامه‌ريزي استراتژيك(511)
نوسینده:محمدرضا حميدي‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»برنامه‌ريزي اقتصادي(509)
نوسینده:زهرا افشاري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»برنامه‌ريزي شهرهاي جديد(358)
نوسینده:كرامت‌الله زياري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»برنامه‌ريزي غير خطي (631)
نوسینده:محمدرضا حميدي‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»برنامه‌ريزي كاربردي اراضي شهري(667)
نوسینده:محمدرضا پورمحمدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»به سوي جوامع دانايي محور- گزارش جهاني يونسكو(1289)
نوسینده:*
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»برنامه‌ريزي مسكن(426)
نوسینده:محمدرضا پورمحمدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»برنامه‌ريزي ناحيه‌اي(482)
نوسینده:كريم حسين‌زاده‌دلير
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بن لايه‌هاي شناخت (1310)
نوسینده:احمد احمدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بهداشت رواني با نگرشي به منابع اسلامي (1387*)
نوسینده:محمدرضا سالاري‌فر، محمدصادق شجاعي، سيدمهدي موسوي اصل، محمد دولت‌خواه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بهره‌وري و عملكرد در سازمان‌هاي دولتي و غيرانتفاعي(1431)
نوسینده:اوان ام. برمن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بودجه‌ريزي نوين در ايران- اصول، مراحل و روش‌ها (1311)
نوسینده:ابراهيم عباسي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بيان شفاهي داستان كوتاه(215)
نوسینده:عباسعلي رضايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بيان شفاهي داستان2(34)
نوسینده:مهدي نوروزي، پرويز بيرجندي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بين‌النهرين و ايران در دوران اشكاني و ساساني- وازنش و باززايي در حدود 238ق.م.-642ميلادي(1346)
نوسینده:ويراسته جان كرتيس
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بين‌النهرين و ايران در دوران باستان كشمكش و تقابل 3500-1600ق.م(1377)
نوسینده:*
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بين‌النهرين و ايران در دوران متاخر- قبايل و امپراتوري‌ها 1600-539 ق.م. (1440)
نوسینده:جان كرتيس
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بين‌النهرين و ايران در دوران هخامنشي جهان‌گشايي و امپرياليسم539-331 ق.م. (1439)
نوسینده:*
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بيوشيمي فعاليت‌هاي ورزشي(556)
نوسینده:ران موگان، ميكائيل گليسون، پائول ال. گرين‌هاف
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بيولوژي فعاليت‌بدني(74)
نوسینده:د. و. ادينگتون، و. ر. ادگرتون
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»پايش بيوشيميايي تمرينهاي ورزشي(1123)
نوسینده:اتكو ويرو، مهيس ويرو
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»پردازش كامپيوتري تصاوير سنجش از دور (278)
نوسینده:پل ام. ميدز
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»پايان‌نامه و رساله دانشگاهي پژوهش، نگارش و دفاع(1415)
نوسینده:غلامرضا فدائي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»پديدارشناسي چيست؟(104)
نوسینده:آندره دارتيك
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»پزشكي قانوني براي دانشجويان رشته حقوق (996)
نوسینده:فرامرز گودرزي، مهرزاد كياني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»پژوهش عملياتي، مدل‌هاي احتمالي (107)
نوسینده:منصور مومني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»پژوهشگر نوين- روش پژوهش و گزارش (1048)
نوسینده:ژاك بارزان، هنري ف. گراف
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»پژوهشي در محكم و متشابه(1453)
نوسینده:محمد اسعدي، سيدمحمود طيب حسيني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»پليس علمي(572)
نوسینده:مهدي نجابتي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»پول در اقتصاد اسلامي (152)
نوسینده:پرويز داوودي، حسن نظري، سيدحسين ميرجليلي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»پول، ارز و بانكداري(394)
نوسینده:فردريك ميشكين
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»پوياي‌شناسي كسب و كار ج1- تفكر سيستمي و مدل‌سازي براي جهاني پيچيده(1325)
نوسینده:جان د. استرمن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»پويه‌شناسي صور معماري(721)
نوسینده:رودولف آرنهايم
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»پيام‌آور رحمت (1038)
نوسینده:سيد علي ميرشريفي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»پيام‌آور رحمت (1328)
نوسینده:سيدعلي ميرشريفي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»پيشگيري از جرم- پيشگيري رشدمدار (1504)
نوسینده:محمود مهدوي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»پيشگيري و درمان آسيب‌هاي ورزشي(842)
نوسینده:رضا قراخانلو، حسن دانشمند و محمدحسين عليزاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تئاتر و مسائل اساسي آن (316)
نوسینده:ميشل وييني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تأثير محيط بر فعاليت‌هاي ورزشي (650)
نوسینده:لارنس اي.آرمسترانگ
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تأملات در فلسفه اولي(618)
نوسینده:رنه دكارت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ ادبيات فرانسه ج1- قرون وسطي و قرن شانزدهم (277)
نوسینده:ابراهيم شكورزاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ ادبيات فرانسه ج5- قرن بيستم(360)
نوسینده:پير برونل و ايوان بلانژه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ اديان ابتدايي و قديم(912)
نوسینده:جمشيد آزادگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ اساطيري ايران(156)
نوسینده:ژاله آموزگار
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ آل بويه(373)
نوسینده:علي اصغر فقيهي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ آموزش و پرورش ايران قبل و بعد از اسلام (245)
نوسینده:كمال دراني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ ادبيات ايران 1(561)
نوسینده:سيد علي اصغر مير باقري فرد، غلامحسين شريفي ولداني، حسين آقا حسيني دهاقاني، محمود براتي خوانساري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تارخ ادبيات ايران ج2(1400)
نوسینده:سيدعلي‌اصغر ميرباقري فرد، غلامحسين شريفي و ديگران
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ ادبيات فرانسه ج2- قرن هفدهم (241)
نوسینده:پير برونل و ايوان بلانژه، دانيل كوتي، فيليپ سليه، ميشل تروفه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ ادبيات فرانسه ج3- قرن هجدهم(199)
نوسینده:پير برونل، ايوان بلانژه، دانيل كوتي، فيليپ سليه، ميشل تروفه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ ادبيات فرانسه ج4- قرن نوزدهم (355)
نوسینده:پير برونل، ايوان بلانژه، دانيل كوتي، فيليپ سليه، ميشل تروفه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ اسلام- تا سال چهلم هجري(1071)
نوسینده:اصغر منتظرالقائم
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ الادب العربي في العصر العباسي ج2(1144)
نوسینده:مرضيه آباد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ الادب العربي في‌العصر العباسي(694)
نوسینده:محمدعلي آذرشب
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ ايران از ورود مسلمانان تا پايان طاهريان(582)
نوسینده:حسين مفتخري، حسين زماني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ ايران باستان‌ ج4-تاريخ سياسي ساسانيان(476)
نوسینده:عبدالحسين زرين كوب، روزبه زرين كوب
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ انديشه‌هاي كيفري(633)
نوسینده:ژان پرادل
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ ايران باستان ج1(280)
نوسینده:محمود حريريان، صادق ملك شهميرزادي، ژاله آموزگار، نادر ميرسعيدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ ايران باستان ج2- از ورود آريايي‌ها به ايران تا هخامنشيان(661)
نوسینده:شيرين بياني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ پوشاك ايرانيان از ابتداي اسلام تا حمله مغول(464)
نوسینده:محمد رضا چيت ساز
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ تاريخ هنر- سيري در تاريخ تكوين نظريه هنر(1215*)
نوسینده:ورنن هايد ماينر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ تحول دولت در اسلام و ايران(861)
نوسینده:ابراهيم برزگر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ تحولات اروپا در قرون جديد-از سقوط قسطنطنيه(660)
نوسینده:نقي لطفي، محمدعلي عليزاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ تحولات سياسي ايران در دوره تيموريان و تركمانان(460)
نوسینده:حسين ميرجعفري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران ،1320-1357 (665)
نوسینده:سيد عليرضا ازغندي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران در دوره سامانيان(571)
نوسینده:سيدابوالقاسم
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي ايران در دوره‌هاي افشاريه و زنديه(309)
نوسینده:رضا شعباني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوران صفويه(597)
نوسینده:عبدالحسين نوايي، عباسقلي غفاري‌فرد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره صفاريان و علويان(357)
نوسینده:پروين تركمني‌آذر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ حديث شيعه ج1- عصر حضور (1290)
نوسینده:سيدمحمدكاظم طباطبايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ تشيع ج1- دوره حضور امامان معصوم(ع) (*936)
نوسینده:محمود حيدري آقايي، قاسم خانجاني حسين فلاح‌زاده، رمضان محمدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ تشيع ج2- دولت‌ها، خاندان‌ها و آثار علمي و فرهنگي شيعه (*937)
نوسینده:حسين حسينيان مقدم، منصور داداش‌نژاد، حسين مرادي نسب، محمدرضا هدايت‌پناه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ تصوف ج1(998)
نوسینده:مهدي دهباشي، علي‌اصغر ميرباقري‌فرد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ تفكر اجتماعي در اسلام(347)
نوسینده:گروهي از مولفان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ تكون جامعه‌شناسي- نظريه‌هاي جامعه‌شناسي ج1 (1460)
نوسینده:تقي آزادار مكي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ حديث(312)
نوسینده:كاظم مديرشانه‌چي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ خلافت عباسي از آغاز تا پايان آل‌بويه(351)
نوسینده:سيداحمدرضا خضري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ خليج فارس و ممالك همجوار(986)
نوسینده:محمدباقر وثوقي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ خوارزمشاهيان(499)
نوسینده:الهيار خلعتبري، محبوبه شرفي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ روابط بين‌الملل 1870-1945(895)
نوسینده:مجيد بزرگمهري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ زبان فارسي(105)
نوسینده:محسن ابوالقاسمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ زبان و فرهنگ عربي(300)
نوسینده:آذرتاش آذرنوش
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ زبان‌شناسي- بخشي از كتاب زبان‌شناسي در غرب (1168)
نوسینده:پيتر آ. ام. سورن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ سياسي خوارج شمال آفريقا، در سده‌هاي اول و دوم هجري (1322*)
نوسینده:رضا كردي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ سياسي خوارج شمال آفريقا، در سده‌هاي اول و دوم هجري(1322*)
نوسینده:رضا كردي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ طراحي گرافيك(973)
نوسینده:ناهيد اعظم فراست، غلامحسين فراست
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ علم النحو العربي- تاريخ نشأه علم النحو العربي حقيقته و الجديد فيه (683)
نوسینده:محمدابراهيم خليفه الشوشتري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ غوريان(646)
نوسینده:اصغر فروغي ابري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ فرش- سير تحول و تطور فرشبافي ايران(1201)
نوسینده:فضل‌الله حشمتي رضوي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ صدر اسلام- عصر نبوت (332)
نوسینده:غلامحسين زرگري‌نژاد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ علم(41)
نوسینده:دمپي ير
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ فاطميان حمدانيان(1464)
نوسینده:محمدعلي چلونگر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ فرق اسلامي ج1- فرقه‌هاي نخستين، مكتب اعتزال، مكتب كلامي اهل سنت، خوارج(805)
نوسینده:حسين صابري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ فرق اسلامي ج2- فرق شيعي و فرقه‌هاي منسوب به شيعه (814)
نوسینده:حسين صابري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ فقه و فقها(201)
نوسینده:ابوالقاسم گرجي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ فلسفه در قرون وسطي و رنسانس(753)
نوسینده:محمد ايلخاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ قرآن(200)
نوسینده:محمدهادي معرفت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ نقاشي ايران از آغاز تا عصر حاضر (948)
نوسینده:مرتضي گودرزي (ديباجي)
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ نقد ادبي (1329)
نوسینده:شيده احمدزاده هروي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ فلسفه مسيحي در قرون وسطا (1417)
نوسینده:اتين ژيلسون
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ هنر ايران در دوره اسلامي- تزيينات معماري(1181)
نوسینده:مهدي مكي‌نژاد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ هنر ايران در دوره اسلامي- كتاب‌آرايي (1092)
نوسینده:زهرا رهنورد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ هنر ايران در دوره اسلامي- مجسمه‌سازي، برگرفته از صنايع دستي(1084)
نوسینده:زهرا موسوي‌خامنه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ هنر ايران در دوره اسلامي- نگارگري (1083)
نوسینده:زهرا رهنورد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ هنر معماري ايران در دوره اسلامي(122)
نوسینده:محمديوسف كياني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ و تطور علوم بلاغت (854)
نوسینده:شوقي ضيف
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ و تمدن مغرب1- (991)
نوسینده:حسين مونس
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ و تمدن مغرب2- (992)
نوسینده:حسين مونس
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ و تمدن مغرب3- (993)
نوسینده:حسين مونس
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ‌نگاري در اسلام(194)
نوسینده:سيد صادق سجادي، هادي عالم‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخ‌نگاري در سده بيستم از عينيت علمي تا چالش پسامدرن (1338)
نوسینده:گئورگ ايگرس
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخچه جامعه‌شناسي، درآمدي به جامعه‌شناسي اسلامي ج1(115)
نوسینده:رحمت‌الله صديق سروستاني، محمود رجبي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تاريخچه علم باستان‌شناسي(776)
نوسینده:غلامرضا معصومي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تجربه ديني بشر ج1(823)
نوسینده:نينيان اسمارت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تجربه ديني بشر ج2(791)
نوسینده:نينيان اسمارت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تجزيه و تحليل نشانه- معناشناختي گفتمان (1050)
نوسینده:حميدرضا شعيري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تجزيه و تحليل و طراحي سيستم(217)
نوسینده:علي رضاييان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تجويد جامع(126)
نوسینده:ابراهيم پورفرزيب
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تجويد جامع،مفرده دوم (593)
نوسینده:ابراهيم پورفرزيب
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تحرير الروضه في شرح‌اللمعه ج1 (657*)
نوسینده:عليرضا اميني، سيدمحمدرضا آيتي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تحرير الروضه في شرح‌اللمعه ج2 (658*)
نوسینده:عليرضا اميني، سيد محمدرضا آيتي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تحرير المكاسب المجلد الاول(1360)
نوسینده:سيد محمد رضا آيتي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تجزيه و تحليل آثار هنرهاي تجسمي (919)
نوسینده:چالز جنسن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تجزيه و تحليل خطاها براي دانشجويان و معلمان زبان انگليسي(1025)
نوسینده:محمدحسين كشاورز
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تجويد قرآن كريم(636)
نوسینده:محمدصادق قمحاوي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تحرير المكاسب المجلد الثاني (1361)
نوسینده:سيدمحمدرضا آيتي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تحقيق در عمليات ج1(371)
نوسینده:محمدرضا مهرگان، بهروز دري، محمود صارمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تحقيقات بازاريابي(1418)
نوسینده:زهره دهدشتي شاهرخ، منيجه بحريني‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تحقيقات بازاريابي(163)
نوسینده:احمد روستا
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تحليل تناظر و كاربردهاي آن(1437)
نوسینده:حيدرعلي هومن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تحليل فرماليستي متن نمايشي براي بازيگران، كارگردانان و طراحان(1171)
نوسینده:جيمز تامس
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تحقيق در عمليات مفاهيم و كاربردهاي برنامه ريزي خطي(1036)
نوسینده:عادل آذر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تحليل جمعيت‌شناختي(206)
نوسینده:حبيب‌اله زنجاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تحليل فراينديِ خط‌ مشي‌گذاري و تصميم‌گيري(390)
نوسینده:محمدسعيد تسليمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تحول در نظريه‌هاي روابط بين‌الملل(954)
نوسینده:حميرا مشيرزاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تحولات اقتصادي ايران 2 (1281)
نوسینده:حسين صادقي، علي قنبري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تحولات اقتصادي ايران ج1 (1098)
نوسینده:علي قنبري، حسين صادقي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تحولات جرم سياسي(1306)
نوسینده:جفري ايان راس
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تدريس موثر با استفاده از فناوري در آموزش عالي (1298)
نوسینده:آي. دبليو. (توني) بيتز، گاري پول
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تحول رواني آموزش و توانبخشي نابينايان(634)
نوسینده:محمدرضا نامني، افسانه حيات‌ روشنايي، فريده ترابي‌ميلاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تحولات سياسي و اجتماعي ايران 1320-1322(794)
نوسینده:صادق زيباكلام
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تربيت بدني عمومي(4)
نوسینده:مهدي نمازي‌زاده، بهمن سلحشور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تربيت بدني در مدارس(688)
نوسینده:رحيم رمضاني‌نژاد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ترجمه متون ادبي (697)
نوسینده:علي خزاعي‌فر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ترجمه متون ساده (1297)
نوسینده:صمد ميرزا سوزني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ترجمه مكاتبات و اسناد ج1(1104)
نوسینده:مسعود راعي شريف
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ترجمه مكاتبات و اسناد ج1(297)
نوسینده:*
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ترجمه مكاتبات و اسناد ج2(1141)
نوسینده:*
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ترجمه مكاتبات و اسناد ج2(1166)
نوسینده:مسعود راعي شريف
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ترجمه و تعليق بر مباني تكمله المنهاج- قصاص (1513)
نوسینده:ابوالقاسم خوئي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تصميم‌گيري سازماني و خط مشي‌گذاري عمومي(1224)
نوسینده:رحمت الله قلي‌پور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تصميم‌گيري و تعيين خط مشي دولتي (27)
نوسینده:سيد مهدي الواني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تصوير‌شناسي (1467)
نوسینده:ايلميرا دادور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تعامل انسان و سيستم اطلاعاتي، سيستم اطلاعات مديريت(906)
نوسینده:علي رضائيان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تعزيه- آيين و نمايش در ايران (926)
نوسینده:پيتر جي. چلكووسكي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تفسير جوامع الجامع ج2- گالينگور (328)
نوسینده:ابوعلي فضل‌بن‌حسن طبرسي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تفسير قرآن پاك (865)
نوسینده:علي رواقي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تفسير قانون مدني، اسناد، آراء و انديشه‌هاي حقوقي (745)
نوسینده:سيدمرتضي قاسم‌زاده، حسن ره‌پيك، عبداله كيايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تفسير متون فرانسه (608)
نوسینده:حسن فروغي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تفسيري بر تراژدي‌هاي يونان باستان- تناول خدايان (282)
نوسینده:يان كات
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تفكر منطقي روش تعليم و تربيت (46)
نوسینده:گوردون هولفيش، فليپ‌ژ. اسميت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تكنيك‌هاي اقليم‌شناسي (1115)
نوسینده:منوچهر فرج‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تكنيك‌هاي روابط عمومي(833)
نوسینده:رحمان سعيدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تكوين مجموعه‌هاي اسلامي در كتابخانه‌هاي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي (748)
نوسینده:استفان رومن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تمثيل درمانگري- كاربرد تمثيل در بازسازي شناختي(1186)
نوسینده:علي صاحبي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تمدن اسلامي در عصر عباسيان (859)
نوسینده:محمدكاظم مكي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تمدن ساساني ج1(1256)
نوسینده:علي سامي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تمدن ساساني ج2(1257)
نوسینده:علي سامي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تمدن هخامنشي ج1(1258)
نوسینده:علي سامي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تمدن هخامنشي ج2(1259)
نوسینده:علي سامي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تناسب جرم و مجازات(1425)
نوسینده:منصور رحمدل
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»توسعه اقتصادي- مفاهيم، مباني نظري، رويكرد نهادگرايي و روش‌شناسي(663)
نوسینده:محمود متوسلي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»توسعه پايدار(1096)
نوسینده:شمس‌السادات زاهدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»توسعه در آينه تحولات (765*)
نوسینده:سيدهادي عربي، عليرضا لشكري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»توسعه كشاورزي- مفاهيم، اصول، روش تحقيق، برنامه‌ريزي در يكپارچه‌سازي اراضي كشاورزي (737)
نوسینده:عبدالرضا ركن‌الدين افتخاري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»توسعه روستايي با تاكيد بر كار آفريني- تعاريف، ديدگاه‌ها و تجربيات (1357)
نوسینده:عبدالرضا ركن‌الدين‌افتخاري،حمداله‌ سجاسي قيداري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»توفيق طلبي در تمدن ايران اسلامي (1033)
نوسینده:سيدعلي علوي، زهرا محجوب جهرمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»توليد و كارگرداني در تلويزيون (584)
نوسینده:جرالد ميلرسون
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»تيم‌سازي در قرن بيست‌و‌يكم- مديريت رفتار سازماني پيشرفته(1090)
نوسینده:علي رضائيان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جامعه و سياست، مقدمه اي برجامعه‌شناسي سياسي(273)
نوسینده:مايكل راش
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جامعه‌شناسي اثبات رياضي(1222)
نوسینده:غلامحسين مقدم حيدري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جامعه‌شناسي ادبيات فارسي از آغاز تا سال 1357(1243)
نوسینده:محمد پارسانسب
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جامعه‌شناسي انحرافات(889)
نوسینده:حبيب احمدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جامعه‌شناسي براي اقتصاد (656)
نوسینده:گونتر ويس‌وده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جامعه‌شناسي براي مددكاران اجتماعي (1524)
نوسینده:آن لولين، لورين ايگيو، ديويد مركر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جامعه مدينه در عصر نبوي (*1067)
نوسینده:شهلا بختياري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جامعه‌شناسي آموزش و پرورش(841)
نوسینده:محمود شارع‌پور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جامعه‌شناسي ادبيات(139)
نوسینده:روبر اسكارپيت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جامعه‌شناسي بيماريهاي رواني(1117)
نوسینده:مارك تاسيگ، جانت ميكلو، سري سوبدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جامعه‌شناسي تاريخي - تطبيقي جهان سوم پيدايش(813)
نوسینده:ال اس . استاوريانوس
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جامعه‌شناسي جنگ و نيروهاي نظامي(441)
نوسینده:مهدي اديبي سده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جامعه‌شناسي در ادبيات فارسي(1167)
نوسینده:فريدون وحيدا
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جامعه‌شناسي توسعه از اقتصاد تا فرهنگ (1553)
نوسینده:موسي عنبري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جامعه‌شناسي خانواده ايراني(1089)
نوسینده:تقي آزاد ارمكي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جامعه‌شناسي دين(542)
نوسینده:يو آخيم واخ
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جامعه‌شناسي سازمان‌ها- رويكرد جامعه‌شناختي به سازمان و مديريت (546)
نوسینده:آرين قلي‌پور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جامعه‌شناسي شهري(1238)
نوسینده:محمود شارع‌پور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جامعه‌شناسي شهري(550)
نوسینده:مايك ساوج، آلن وارد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جامعه‌شناسي كار و شغل(162)
نوسینده:غلامعباس توسلي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جامعه‌شناسي كشاورزي ايران(1247)
نوسینده:عبدالعلي لهسايي زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جامعه، كار و مشاغل- مروري بر مهارتهاي اشتغال‌زا در بازاركار(1159)
نوسینده:ابراهيم صالحي عمران
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جايگاه پول در نظام سلامت- رساله‌اي درباره اقتصاد بهداشت و جامعه‌شناسي پزشكي(1445)
نوسینده:برايان آبل، اسميت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جرم مطبوعاتي (1483)
نوسینده:قاسم محمدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جرم‌شناسي نظري(504)
نوسینده:جرج ولد، توماس برنارد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جغرافيا تركيبي نو ج1(93)
نوسینده:پيتر هاگت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جغرافيا تركيبي نو ج2(180)
نوسینده:پيتر هاگت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جغرافياي تاريخي كشورهاي اسلامي ج2- (746)
نوسینده:حسين قرچانلو
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جغرافياي تاريخي كوفه (1318)
نوسینده:لويي ماسينيون
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جغرافياي سياسي فضاي مجازي (1579)
نوسینده:محمدرضا حافظ نيا
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي(626)
نوسینده:پيروز مجتهدزاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جستارهايي در كلام جديد (573)
نوسینده:جمعي از نويسندگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جعل و تزوير و جرايم وابسته (1538)
نوسینده:عباس منصورآبادي، محمدجواد فتحي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جغرافياي تاريخي كشورهاي اسلامي ج1(508)
نوسینده:حسين قرچانلو
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جغرافياي زيستي(140)
نوسینده:اصغر نيشابوري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جغرافياي سياسي ايران(637)
نوسینده:محمدرضا حافظ‌نيا
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جغرافياي طبيعي درياها و سواحل(397)
نوسینده:ديتر كلتات
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جغرافياي فرهنگي(812)
نوسینده:مايك كرنگ
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جغرافياي كاربردي و آمايش سرزمين(894)
نوسینده:رحيم سرور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جغرافياي كواترنر (749)
نوسینده:احمد معتمد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جغرافياي كوچ‌نشيني(64)
نوسینده:سيدرحيم مشيري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جغرافياي گياهي (643)
نوسینده:مه‌لقا قربانلي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جمعيت‌شناسي اقتصادي و اجتماعي(941)
نوسینده:بيژن زارع
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جمعيت‌شناسي جهان(395)
نوسینده:مهدي اماني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جمعيت‌شناسي عمومي ايران (516)
نوسینده:سيدمهدي اماني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جمعيت‌شناسي- مباني و زمينه‌ها (1468)
نوسینده:حسن سرايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جنبش‌هاي اسلامي معاصر(144)
نوسینده:احمد موثقي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جوامع حديثي شيعه(1162)
نوسینده:
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جوامع دانش فناوري اطلاعات براي توسعه پايدار(1272)
نوسینده:رابين مانسل و يوتا وهن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جنگ و صلح- بررسي مسائل نظامي و استراتژيك معاصر (953)
نوسینده:سيدعليرضا ازغندي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جوامع حديثي اهل سنت(801)
نوسینده:مجيد معارف
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»جواهرشناسي سنگ‌هاي قيمتي-زيورها(1114)
نوسینده:سوسن بياني، مهدي امان اللهي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»چالش‌هاي مديريت دولتي در ايران(1233)
نوسینده:حسن دانائي فرد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»چند مبحث اساسي در برنامه‌ريزي درسي(3)
نوسینده:علي شريعتمداري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حركات اصلاحي(784)
نوسینده:حسن دانشمندي ، محمدحسين عليزاده رضاقراخانلو
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حسابداري صنعتي ج2، بودجه بندي و كنترل سيستم‌هاي استاندارد(905)
نوسینده:محمد نمازي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»چيستي علم، درآمدي بر مكاتب علم‌شناسي فلسفي (341)
نوسینده:آلن اف. چالمرز
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حسابداري ميانه ج1- (1012)
نوسینده:علي اسماعيلي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حضانت كودكان در فقه اسلامي(1044)
نوسینده:سعيد نظري توكلي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق اتحاديه تعاوني‌ها(829)
نوسینده:حسن حسني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق اداري تطبيقي(1032)
نوسینده:منوچهر طباطبايي مؤتمني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق اداري(114)
نوسینده:منوچهر طباطبائي مؤتمني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق ارتباط جمعي(1107)
نوسینده:باقر انصاري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حفاظت و نگهداري مواد كتابخانه‌اي (224)
نوسینده:بابك پرتو
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق اداري تطبيقي ج1(1393)
نوسینده:مهدي هداوند
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق اداري تطبيقي ج2(1394)
نوسینده:مهدي هداوند
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق ارث (963)
نوسینده:علي‌حسين مصلح عراقي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق اسرار تجاري(1296)
نوسینده:ابراهيم رهبري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق بين‌الملل خصوصي- كليات، تابعيت، اقامتگاه، وضعيت بيگانگان و پناهندگي، استرداد مجرمين و...(779)
نوسینده:سيدنصراله ابراهيمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق بانكي (1429)
نوسینده:مصطفي السان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق بيمه(759)
نوسینده:ايرج بابائي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق تجارت- برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چك(99)
نوسینده:ربيعا اسكيني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق تجارت بين‌الملل ج1(362)
نوسینده:كلايو ام. اشميتوف
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق تجارت بين‌الملل ج2 (363)
نوسینده:كلايو ام. اشميتوف
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق تجارت، شركت‌هاي تجاري ج1(191)
نوسینده:ربيعا اسكيني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق تجارت، شركت‌هاي تجاري ج2 (261)
نوسینده:ربيعا اسكيني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق تجارت-كليات، معاملات تجاري(386)
نوسینده:ربيعا اسكيني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق تعاوني‌ها(653)
نوسینده:حسن حسني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق جزاي اختصاصي- جرايم عليه اموال(101)
نوسینده:محمدجعفر حبيب‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق بين‌المللي كيفري(855)
نوسینده:كريانگ ساك
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق تجارت بين‌الملل(1397)
نوسینده:عبدالحسين شيروي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق تجارت- ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته(202)
نوسینده:ربيعا اسكيني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق تحقيقات جنايي، مطالعه تطبيقي (507)
نوسینده:ولي‌الله انصاري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق تطبيقي (882)
نوسینده:عبدالحسين شيروي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق دريايي بر پايه قانون دريايي ايران و مقررات بين‌المللي دريايي(1195)
نوسینده:مرتضي نجفي اسفاد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق ديپلماتيك- رهيافت اسلامي (1476)
نوسینده:احمد ابوالوفا
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق شركت‌هاي تجاري(1065)
نوسینده:محمدرضا پاسيان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق جزاي عمومي ج1- (53)
نوسینده:محمدصالح وليدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق حريم خصوصي(1151)
نوسینده:باقر انصاري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق خانواده در قانون مدني جمهوري اسلامي ايران(1180)
نوسینده:سيد‌علي‌محمد يثربي قمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق رسانه (1523)
نوسینده:باقر انصاري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق كيفري اروپايي ج1(1160)
نوسینده:ژان پرادل ، گرت كورستنز
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق محيط زيست در ايران(160)
نوسینده:مصطفي تقي‌زاده انصاري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق قراردادها در فقه اماميه ج1(411)
نوسینده:زير نظر :سيد مصطفي محقق داماد،جليل قنواتي و ديگران
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق قراردادها در فقه اماميه ج2- توافق اراده‌ها شرايط متعاقدان و مورد معامله (1378*)
نوسینده:سيدمصطفي محقق داماد، جليل قنواتي، سيدحسن وحدتي شبيري، ابراهيم عبدي پورفرد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق كار ج1(642)
نوسینده:سيد عزت‌اله عراقي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق مالكيت ادبي و هنري(1182)
نوسینده:ستار زركلام
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق مالكيت بر علائم تجاري و صنعتي(722)
نوسینده:عبدالحميد شمس
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق مدني اشخاص و محجورين(188)
نوسینده:سيد حسين صفايي، سيد مرتضي قاسم‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حقوق مدني تطبيقي (1091)
نوسینده:
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حكمت هنر اسلامي(368)
نوسینده:زهرا رهنورد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حكمت اشراق ج1- گزارش، شرح و سنجش دستگاه فلسفي شيخ شهاب‌الدين سهروردي (1412*)
نوسینده:سيديدالله يزدان‌پناه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حكمت اشراق ج2- گزارش، شرح و سنجش دستگاه فلسفي شيخ شهاب الدين سهروردي (1413*)
نوسینده:سيد يدالله يزدان پناه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حكومت تركمانان قراقويونلو و آق‌قويونلو در ايران (457)
نوسینده:اسماعيل حسن‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»حيوانات، قوانين حمايتي و حدود بهره‌وري در اسلام(1239)
نوسینده:سعيد نظري توكلي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»خاستگاه تمدن در آسياي شرقي(777)
نوسینده:جينا ال بارنز
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»خانواده از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي(1237)
نوسینده:قدرت‌الله مشايخي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»خانواده در نگرش اسلام و روان‌شناسي(*1006)
نوسینده:محمدرضا سالاري‌فر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»خدمات مالي اسلامي(1411)
نوسینده:محمد عبيدالله
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»خطوط كلي حكمت متعاليه برگرفته از كتاب درآمدي به نظام حكمت صدرائي(1339)
نوسینده:عبدالرسول عبوديت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»خليج فارس و مسائل آن(589)
نوسینده:بيژن اسدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»خليج فارس و نقش استراتژيك تنگه هرمز (52)
نوسینده:محمدرضا حافظ‌نيا
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»خواندن متون انگليسي عمومي(310)
نوسینده:فريده پورگيو، غفار تجلي، فيروز صديقي، مرتضي يميني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»خواندن متون ساده به زبان فرانسه (545)
نوسینده:زهره جوزداني، نازيتا عظيمي ميبدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»خواندن متون علوم انساني و اجتماعي(1382)
نوسینده:مرتضي كتبي، مهري بهرام بيگي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»خواندن متون مطبوعاتي امام صادق (568)
نوسینده:مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق ع
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»خواندن متون مطبوعاتي(648)
نوسینده:صابر دلشاد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»خواندن و ترجمه متون اسلامي از منابع مختلف (827)
نوسینده:افضل وثوقي، محمد جوان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»خواندن و ترجمه متون مطبوعاتي (501)
نوسینده:افضل وثوقي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»خواندن و درك مفاهيم 1 (1235)
نوسینده:*
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»خواندن و درك مفاهيم- پيش‌نياز (415)
نوسینده:سيدمهدي سجاديان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»خواندن و درك مفاهيم ج1- (132)
نوسینده:سيد اكبر ميرحسني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»خواندن و درك مفاهيم ج2 (253)
نوسینده:سيد مهدي سجاديان، سيد اكبر ميرحسني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»خواندن و درك مفاهيم ج3 (193)
نوسینده:فيروز صديقي، فريده پورگيو
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»خواندن و درك مفهوم متون گوناگون به زبان فرانسه (849)
نوسینده:سهيلا اسمعيلي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»داروها و رفتار (864)
نوسینده:سعيد پورنقاش‌ تهراني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»داستان كوتاه(1381)
نوسینده:مريم سلطان بياد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»دانش‌نامه پليس علمي(1336)
نوسینده:سوزان بل
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»دانش خانواده(767)
نوسینده:حسين محموديان، محمدرضا شرفي، سهيلا خوش‌بين، احمد احمدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»در پي فضيلت، تحقيقي در نظريه اخلاقي (1494)
نوسینده:السدير مك اينتاير
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»در دري- فارسي عمومي براي دانشگاه‌ها (1040)
نوسینده:علي سلطاني گردفرامرزي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»درآمدي بر آگاهي (1509)
نوسینده:ديويد پاپينيو
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»درآمدي بر ادبيات انگليسي ج1(1366)
نوسینده:كامران احمدگلي، حسين پير نجم‌الدين
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»درآمدي بر ادبيات تطبيقي(1269)
نوسینده:ايلميرا دادور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»درآمدي بر اقتصاد اسلامي (20)
نوسینده:پژوهشكده حوزه و دانشگاه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»درآمدي بر پارادايم جغرافياي جنسيت(1147)
نوسینده:فضيله خاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»درآمدي بر تاريخ پژوهي(977*)
نوسینده:مايكل استنفورد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»درآمدي بر تاريخ فلسفه اسلامي ج1- (1520)
نوسینده:جمعي از نويسندگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»درآمدي بر روش‌ها و فنون ميداني جغرافيا (43)
نوسینده:جان اف. لونسبري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»درآمدي بر جامعه‌شناسي سياسي(422)
نوسینده:احمد نقيب‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»درآمدي بر حقوق اسلامي (18)
نوسینده:پژوهشكده حوزه و دانشگاه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»درآمدي بر روان‌شناسي دين (1042)
نوسینده:مسعود آذربايجاني، سيد مهدي موسوي اصل
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»درآمدي بر روان‌شناسي زبان(655)
نوسینده:دني استاينبرگ
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»درآمدي بر زبان‌شناسي شناختي- نظريه‌ها و مفاهيم(1420)
نوسینده:محمد راسخ‌مهند
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»درآمدي بر زبان‌شناسي معاصر(1118)
نوسینده:ويليام اگريدي، مايكل دابروولسكي، مارك آرنف
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»درآمدي بر فلسفه دين- ويراست دوم(1139)
نوسینده:برايان ديويس
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»درآمدي بر مشاركت مردمي و سازمان‌هاي غير دولتي (747)
نوسینده:محمدرضا سعيدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»درآمدي بر منابع و مآخذ جغرافياي ايران(601)
نوسینده:سيد رحيم مشيري، بيژن رحماني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»درآمدي به جامعه‌شناسي اسلامي ج2- مباني جامعه‌شناسي (116)
نوسینده:محمود محمدي عراقي، رحمت‌الله صديق سروستاني، محمود رجبي، سيدمحمد سليمان‌پناه، اكبر ميرسپاه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»درآمدي به نظام حكمت صدرايي ج1(1029)
نوسینده:عبدالرسول عبوديت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»درآمدي به نظام حكمت صدرايي ج2(1134)
نوسینده:عبدالرسول عبوديت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»درآمدي بر نظريه‌هاي مديريت دولتي (1498)
نوسینده:رضا طهماسبي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»درآمدي بر واژه‌هاي دخيل در قرآن(1409)
نوسینده:رمضان رضائي، پري‌ناز علي‌اكبري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»درآمدي به مباني اقتصاد خرد با نگرش اسلامي (365*)
نوسینده:محمدجعفر انصاري، عسگر ديرباز، محمدمهدي كرمي، محمدحسين كرمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»درآمدي به نمايشنامه‌شناسي(772)
نوسینده:فرهان ناظرزاده كرماني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»درآمدي تاريخي به فلسفه علم(260)
نوسینده:جان لازي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»دراسات في علم الدرايه- تلخيص مقباس الهدايه(931*)
نوسینده:محمدحسن صانعي‌پور، علي‌اكبر غفاري صفت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»درايه‌الحديث- بازپژوهي مصطلحات حديثي در نگاه فريقين(1153)
نوسینده:شادي نفيسي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»درباره تاريخ ادبيات (959)
نوسینده:گروه نويسندگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»دكترين استيفاي حق در حقوق مالكيت فردي(1443)
نوسینده:سعيد حبيبا، زهرا شاكري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»دستور آموزشي زبان روسي (669)
نوسینده:سيدحسن زهرايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»دستور تاريخي زبان فارسي(164)
نوسینده:محسن ابوالقاسمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»دستور تاريخي مختصر زبان فارسي(308)
نوسینده:محسن ابوالقاسمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»دستور زبان فارسي - واژگان و پيوندهاي ساختي(968)
نوسینده:مهدي مشكوه الديني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»دستور زبان فارسي (1487)
نوسینده:عباسعلي وفايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»دستور زبان فارسي ج1(438)
نوسینده:تقي وحيديان كاميار، غلامرضا عمراني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»دستور و نگارش انگليسي 1و2- (552)
نوسینده:بهروز عزب دفتري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»دموكراسي و خبر(1069)
نوسینده:هربرت ج. گنز
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»دو و ميداني ج1- دوها (462)
نوسینده:محمد‌رضا بيات، علي كلهر، بيژن شادمهر، جواد صغادي، احمد ابراهيمي عطري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»دو و ميداني ج2- پرش‌ها و پرتاب‌ها (437)
نوسینده:محمدرضا بيات، بيژن شادمهر، حميد رجبي، نعيما خواجوي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ديدگاه‌هاي نو در جغرافياي شهري ج1(117)
نوسینده:حسين شكوئي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ديدگاه‌هاي نو در برنامه‌ريزي آموزشي(453)
نوسینده:فريده مشايخ
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ديرينه‌شناسي ترجمه ميان ايران و فرانسه (1364)
نوسینده:ايلميرا دادور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ديلميان در گستره تاريخ ايران(945)
نوسینده:پروين تركمني‌آذر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»دين ژاپن يكپارچگي و چندگانگي (909)
نوسینده:اچ. بايرون ارهارت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»دين‌شناسي تطبيقي(603)
نوسینده:كدارنات تيواري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»راهنماي بهبود تدريس در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي (950)
نوسینده:
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»راهبردها و فنون طراحي آموزشي(150)
نوسینده:سينتيا بي. لشين، جولين پولاك ، چارلز ام. رايگلوث
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»راهبردهاي اساسي طراحي صحنه با نگاهي خاص به تحليل و روش‌شناسي در معماري (1279)
نوسینده:پيام فروتن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»راهبردهاي نمايشنامه‌نويسي(1173)
نوسینده:پل كاستانيو
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»راهنماي آزمايشگاهي براي رشد و تكامل حركتي در طول عمر (525)
نوسینده:كاتلين ام. هي‌وود
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»راهنماي آزمايشگاهي نظريه و كاربرد يادگيري حركتي (566)
نوسینده:ماري اي. روديسيل، اندرو اس. جكسون
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»راهنماي آسان تحليل عاملي (517)
نوسینده:پل كلاين
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»راهنماي آزمون فيزيولوژي ورزش و فعاليت ورزشي، راهنماي انجمن بريتانيايي علوم ورزشي و... (1496)
نوسینده:ادواردام. وينتر، اندروام. جونز، آر. سي. ريچارد ديويسون، پل دي. بروملي، توماس اچ. مرسر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»راهنماي استفاده از رده بندي كنگره ج1- (867)
نوسینده:فاطمه مرتضايي فرد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»راهنماي استفاده از رده بندي كنگره ج2(868)
نوسینده:فاطمه مرتضايي فرد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»راهنماي تدريس در دانشگاه‌ها (530)
نوسینده:دبليو. آر. ميلر، ماري اف. ميلر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»راهنماي زبان‌هاي باستاني ايران ج1(174)
نوسینده:محسن ابوالقاسمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»راهنماي عملي تهيه و نمايش جدول‌هاي آماري در پژوهش رفتاري(1280)
نوسینده:آدلايد آ.ام.نيكل، پني ام. پكسمن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»راهنماي زبان‌هاي باستاني ايران ج2- دستور و واژه‌نامه (227)
نوسینده:محسن ابوالقاسمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»راهنماي عملي پژوهش كيفي (1063)
نوسینده:حيدرعلي هومن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»راهنماي عملي فراتحليل در پژوهش علمي(1236)
نوسینده:حيدرعلي هومن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»راهنماي عملي ويرايش 22 رده‌بنده دهدهي ديويي(1223)
نوسینده:سانجي كي. كاشيك
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»راهنماي ميان فرهنگي اجرا براي بازيگر(1155)
نوسینده:جان مارتين
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»راهنماي نورپردازي(1099)
نوسینده:شون ويليام تاكر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»راهنماي ويرايش(433)
نوسینده:غلامحسين غلامحسين‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي(384)
نوسینده:عبدالله شفيع آبادي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»راهنمايي و مشاوره كودك، مفاهيم و كاربردها(77)
نوسینده:عبدالله شفيع آبادي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»راهنمايي و مشاوره گروهي(806)
نوسینده:شكوه نوابي‌نژاد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»رحم جايگزين- بررسي رحم جايگزين از منظر پزشكي، حقوقي، فقهي، اخلاقي، فلسفي، روان‌شناختي(1125)
نوسینده:جمعي از نويسندگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»رستم و اسفنديار مقدمه، تنقيح، تعليقات(1405)
نوسینده:غلامعلي فلاح
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»رستم و سهراب: شرح، نقد وتحليل داستان(442)
نوسینده:غلام محمد طاهري مباركه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»رشد و تكامل حركتي در طول عمر (259)
نوسینده:كاتلين ام. هي‌وود
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»رسالت تربيتي و علمي مراكز آموزشي(133)
نوسینده:علي شريعتمداري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»رگرسيون چند متغيري در پژوهش رفتاري(910)
نوسینده:كرلينجر، پدهازر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»رهبري فرهمند در سازمان‌ها (1492)
نوسینده:جي اي. كانگر، رابيندرا ان. كانانگو
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»رهيافت و روش در علوم سياسي(1169)
نوسینده:عباس منوچهري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روابط انساني در سازمان‌هاي آموزشي(338)
نوسینده:غلامعلي سرمد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روابط بين‌الملل (1486)
نوسینده:يورگن هارتمن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روابط سياسي و اقتصادي ايران در دوره صفويه(287)
نوسینده:عبدالحسين نوايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روان‌شناسي اجتماعي با نگرش به منابع اسلامي(*707)
نوسینده:جمعي از نويسندگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روان‌شناسي تجربي(668)
نوسینده:حسن شمس اسفندآباد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روان‌شناسي تربيتي(478)
نوسینده:پروين كديور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روان‌شناسي تربيتي(975)
نوسینده:حسين لطف‌آبادي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روان‌شناسي تفاوت‌هاي فردي(917)
نوسینده:حسن شمس اسفندآباد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روابط بين‌الملل و ديپلماسي صلح در نظام متحول جهاني(1225)
نوسینده:رضا سيمبر، ارسلان قرباني شيخ نشين
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روابط بين‌الملل، نظريه‌ها و رويكردها(984)
نوسینده:سيدعبدالعلي قوام
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روان درمانگري پويشي فشرده و كوتاه مدت مبادي و فنون(736)
نوسینده:نيما قرباني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روان‌شناسي احساس و ادراك(42)
نوسینده:محمود ايرواني، محمدكريم خداپناهي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روان‌شناسي و آموزش كودكان ناشنوا(1282)
نوسینده:سعيد حسن‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روان‌شناسي ورزشي(1137)
نوسینده:سيد محمد كاظم واعظ موسوي ، فتح‌الله مسيبي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روان‌شناسي يادگيري(1082)
نوسینده:پروين كديور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روان‌شناسي(903)
نوسینده:لستر ام. اسدورو
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش تدريس تربيت بدني در مدارس(40)
نوسینده:محمد نبوي، محمد ذكائي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش تدريس زبان فارسي در دوره دبستان (343)
نوسینده:بهمن زندي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روايت‌شناسي- درآمدي زبان‌شناختي، انتقادي (1094)
نوسینده:مايكل تولان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش تدريس (1053)
نوسینده:حسين فرهادي، صابر دلشاد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش تدريس پيشرفته، آموزش مهارت‌ها و راهبردهاي تفكر(710)
نوسینده:حسن شعباني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش تحقيق در تربيت بدني ج1 (1120)
نوسینده:جري آر. تامس، جك كي. نلسون
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش تحقيق در روان‌شناسي باليني (673)
نوسینده:علي صاحبي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش تحقيق در علوم اجتماعي- با رهيافت عقلانيت انتقادي(1128)
نوسینده:علي ساعي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روان‌شناسي جنايي(666)
نوسینده:پريرخ دادستان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روان‌شناسي حافظه و يادگيري: با رويكردي شناختي(870)
نوسینده:رضا كرمي نوري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روان‌شناسي رشد ج1(33)
نوسینده:سوسن سيف، پروين كديور، رضا كرمي نوري، حسين لطف‌آبادي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روان‌شناسي رشد ج2- با نگرش به منابع انساني (179)
نوسینده:ناصر بي‌ريا، سيداحمد رهنما، مرتضي آقا تهراني، ابوالحسن حقاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روان‌شناسي رشد ج2- نوجواني، جواني و بزرگسالي(340)
نوسینده:حسين لطف‌آبادي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روان‌شناسي ژنتيك تحول رواني از تولد تا پيري(370)
نوسینده:محمود منصور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روان‌شناسي سلامت ج1(391)
نوسینده:ام. رابين ديماتئو
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روان‌شناسي سلامت ج2(392)
نوسینده:ام. رابين ديماتئو
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روان‌شناسي سياسي (1300)
نوسینده:ابراهيم برزگر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روان‌شناسي شناختي(1185)
نوسینده:رابرت استرنبرگ
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روان‌شناسي- عرصه‌ها و ديدگاه‌ها، به مناسبت نكوداشت دكتر پريرخ دادستان(1079)
نوسینده:جمعي از مولفان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روان‌شناسي فيزيولوژيك(486)
نوسینده:محمدكريم خداپناهي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روان‌شناسي كودكان با نيازهاي ويژه ناتواني‌هاي يادگيري- چگونه مغز با نيازهاي ويژه ياد ميگيرد(1241)
نوسینده:ديويد اي. سوسا
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روان‌شناسي كودكان عقب‌مانده ذهني(456)
نوسینده:مريم سيف نراقي، عزت‌الله نادري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روان‌شناسي مرضي تحولي ج1- از كودكي تا بزرگسالي(214)
نوسینده:پريرخ دادستان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روان‌شناسي مرضي تحولي ج2-از كودكي تا بزرگسالي(342)
نوسینده:پريرخ دادستان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روان‌شناسي مرضي تحولي ج3- اختلا‌ل‌هاي زبان، روش‌هاي تشخيص(436)
نوسینده:پريرخ دادستان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش فهم حديث(901)
نوسینده:عبدالهادي مسعودي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»رودخانه‌ها و دشت‌هاي سيلابي ج1- ديناميك و فرايندها(1196)
نوسینده:جان اس. بريج
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش ارزيابي و سنجش كيفي- متون ترجمه شده از عربي به فارسي (1465)
نوسینده:حافظ نصيري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش‌شناسي مطالعات برنامه درسي(1219)
نوسینده:ادموندسي. شورت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش‌هاي پژوهش در علوم تربيتي(498)
نوسینده:غلامرضا خوي‌نژاد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي ج2(588)
نوسینده:ارل ببي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش‌شناسي تفسير قرآن(480*)
نوسینده:جمعي از نويسندگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش‌ها، فنون و الگوهاي تدريس(679)
نوسینده:امان‌الله صفوي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش‌هاي پيشرفته آماري در تحليل داده‌هاي باستان‌شناختي (1535)
نوسینده:كمال‌الدين نيكنامي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش‌هاي تحقيق در جغرافياي انساني (641)
نوسینده:جيمز ام. ليندسي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي ج1(587)
نوسینده:ارل ببي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش‌هاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روان‌شناسي ج1(670)
نوسینده:مرديت گال، والتر بورگ، جويس گال
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش‌هاي تحليل كمي در پژوهش‌هاي باستان‌شناسي ج1- روش‌هاي مقدماتي(1218)
نوسینده:كمال الدين نيكنامي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش‌هاي توليد و عمليات در كلاس جهاني (1385)
نوسینده:حسن فارسيجاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش‌هاي ساليابي در باستان شناسي(383)
نوسینده:مهندس فرانك بهرالعلومي شاپورآبادي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش‌هاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روان‌شناسي ج2(790)
نوسینده:مرديت گال، والتر بورگ، جويس گال
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش‌هاي تحقيق كيفي در جغرافياي انساني(1260)
نوسینده:ايان هاي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش‌هاي نوين توليد مثل انساني از ديدگاه فقه و حقوق (485)
نوسینده:*
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»روش‌هايي در ترجمه از عربي به فارسي(602)
نوسینده:ژان پرادل
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»رويكرد ارتباطي در آموزش زبان(1302)
نوسینده:كلود ژرمن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»رويكرد تعاملي به سرپرستي در مددكاري اجتماعي(1177)
نوسینده:لورنس شولمن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»رويكردهاي پيشرفته در بودجه‌ريزي دولت(1334)
نوسینده:ابراهيم عباسي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»رويكردهاي مقايسه‌اي جامعه‌شناسي، انسان‌شناسي و ارتباطات(1214)
نوسینده:جمعي از نويسندگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»رياضيات پايه و مقدمات آمار(649)
نوسینده:علي محمد امير تاش، اميدوار حاتمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»رويكردهاي نظري و عملي تدوين برنامه‌هاي درسي در آموزش عالي (1455)
نوسینده:احمدرضا نصر، هدايت‌الله اعتمادي‌زاده، محمدرضا نيلي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ريسك اعتباري اندازه‌گيري و مديريت (1501)
نوسینده:محمد طالبي، نازنين شيرزادي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»زبان آموزي(596)
نوسینده:بهمن زندي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»زبان پيراهن- طراحي لباس مردانه(1093)
نوسینده:پويا ميرچي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»زبان فراموش شده- مقدمه‌اي بر مباني هنرهاي سنتي و تجسمي ايران (1502)
نوسینده:مهران هوشيار
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»زبان فرانسه عمومي مرحله اول براي دانشجويان دانشگاه‌ها (29)
نوسینده:مهنوش قويمي، آنماري موثقي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»زبان قرآن و مسائل آن (1333*)
نوسینده:محمدباقر سعيدي روشن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»زبان و نگارش فارسي (16)
نوسینده:حسن احمدي گيوي، اسماعيل حاكمي، يدالله شكري، سيد محمود طباطبايي اردكاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»زبان‌شناسي نظري پيدايش و دستور زايشي(771)
نوسینده:محمد دبير مقدم
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»زمين‌شناسي براي جغرافيا(662)
نوسینده:خديجه اسديان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»زمينه‌هاي روش شناختي تئوري سازمان(1031)
نوسینده:حسين ميرزاي اهرنجاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»زيبايي‌شناسي قرآن(1131)
نوسینده:محمود فضيلت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»زيست‌شناسي عمومي(97)
نوسینده:حسن زارع‌ مايوان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ژئواستراتژي و قرن بيست و يكم(108)
نوسینده:عزت‌الله عزتي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ژئوپوليتيك در قرن بيست و يكم(560)
نوسینده:عزت‌الله عزتي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ژئوپوليتيك(51)
نوسینده:عزت‌الله عزتي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ژئومورفولوژي ج1- ديدگاه‌ها (171)
نوسینده:ريچاردجي. چورلي، استانلي‌اي.شوم، ديويداي. سودن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ژئومورفولوژي ج2- زمين‌شناسي(307)
نوسینده:ريچارد جي. چورلي، استانلي اي. شوم، ديويد اي. سودن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ژئومورفولوژي ج3- فرايندهاي دامنه‌اي، آبراهه‌اي، ساحلي و بادي (470)
نوسینده:ريچاردجي. چورلي، استانلي اي. شوم، ديويد اي. سودن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ژئومورفولوژي ج4- (405)
نوسینده:ريچاردجي. چورلي، استانلي‌اي.شوم، ديويداي. سودن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ژئومورفولوژي مناطق شهري(1150)
نوسینده:شهرام روستايي، ايرج جباري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ژئومورفولوژي و مديريت محيط ج1- (299)
نوسینده:آر. يو. كوك، جي. سي. دوركمپ
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ژئومورفولوژي و مديريت محيط ج2- (378)
نوسینده:آر. يو. كوك، جي. سي. دوركمپ
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ساخت زبان فارسي(1085)
نوسینده:آزيتا افراشي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ساخت، پديدآيي و تحول شخصيت(514)
نوسینده:ر.ماي لي، ژ. ربرتو
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ساختار انقلاب‌هاي علمي(1422)
نوسینده:تامس كوهن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سازمان و قوانين آموزش و پرورش ايران همراه با تكمله 2- (106)
نوسینده:احمد صافي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سازمان‌هاي مالي و پولي بين‌المللي(515)
نوسینده:مهدي ابراهيمي‌نژاد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سازمانهاي بين‌المللي(1165)
نوسینده:محمد غفوري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سازمان‌ها، سيستم‌هاي عقلايي، طبيعي و باز(1199)
نوسینده:ريچارد اسكات
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سازوكارهاي حقوقي حمايت از توليد علم- حقوق پژوهش(1176)
نوسینده:باقر انصاري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سامانه اطلاعات جغرافيايي و تحليل تصميم چند معياري(1056)
نوسینده:ياچك مالچفسكي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سبك شناخت كتاب‌هاي حديثي(1316)
نوسینده:مهدي غلامعلي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سبك‌هاي يادگيري و شناختي- نظريه‌ها و آزمون‌ها(1101)
نوسینده:سوزان امامي‌پور، حسن شمس اسفندآباد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سخن شيرين پارسي- برگزيده متون شعر و نثر گذشته و معاصر(612)
نوسینده:اكبر صيادكوه، كاووس حسن‌لي، منيژه عبدالهي، سيداحمد پارسا
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سرآغاز درآمدي بر باستان‌شناسي ج2(701)
نوسینده:بريان فاگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سرپرستي مددكاري اجتماعي- زمينه‌ها و مفاهيم (1507)
نوسینده:مينگ سوم تي‌سويي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سرآغاز درآمدي بر باستان‌شناسي ج1(700)
نوسینده:بريان فاگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سراچه آوا و رنگ خاقاني‌شناسي(254)
نوسینده:ميرجلال‌الدين كزازي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سرپرستي در صنعت مهمانداري(1202)
نوسینده:سيدمهدي الواني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سفال دوره نوسنگي در فلات مركزي ايران (1552)
نوسینده:صادق ملك شهميرزادي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سقط جنين، بررسي سقط جنين از منظر: پزشكي، حقوقي، فقهي و...(1135)
نوسینده:جمعي از نويسندگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سكه‌هاي ايران از آغاز تا دوران زنديه (420)
نوسینده:علي اكبر سرفراز، فريدون آورزماني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سلجوقيان 431-590ق (940)
نوسینده:مليحه ستارزاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سنجش و اندازه‌گيري در علوم تربيتي و روان‌شناسي(192)
نوسینده:حسين لطف‌آبادي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سلسله پژوهش‌هاي تفسير تطبيقي ج04- بررسي تطبيقي معناشناسي امام و مقام امامت از ديدگاه مفسران (1508)
نوسینده:فتح‌الله نجارزادگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سلسله پژوهش‌هاي تفسير تطبيقي ج03- بررسي تطبيقي تفسير آيات مهدويت و شخصيت‌شناسي امام مهدي(عج) (1379)
نوسینده:فتح‌الله نجارزادگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سنجش از دور-اصول و كاربرد(63)
نوسینده:حسن عليزاده‌ ربيعي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سنجش و ارزيابي روان‌شناختي در محيط كار- راهنماي مديران(1299)
نوسینده:مارك كوك، بري كريپس
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سنجش و اندازه‌گيري در تربيت بدني ج1(204)
نوسینده:تد اي. باوم گارتنر، آندرو اس. جكسون
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سنجش و اندازه‌گيري در تربيت بدني ج2- (205)
نوسینده:تد اي. بوام گارتنر، آندرو اس. جكسون
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سياست به مثابه علم(80)
نوسینده:ويلفريد رويش
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سياست خارجي آمريكا در خاورميانه- نقش لابيها و گروههاي ذي‌نفوذ (1293)
نوسینده:جنيس جي. تري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران(1252)
نوسینده:سيد جلال دهقاني فيروز آبادي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سومر و سومريان(1206)
نوسینده:هريت كرافورد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سياست جنايي ايران در قبال جرايم مواد مخدر(1062)
نوسینده:منصور رحمدل
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سياست جنايي در اسلام و در جمهوري اسلامي ايران (822)
نوسینده:سيدمحمد حسيني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سياست گذاري فرهنگي در فرانسه: دولت و هنر (1303)
نوسینده:حجت الله ايوبي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سياست و حكومت در آسياي جنوب شرقي (138)
نوسینده:بهزاد شاهنده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سياست و حكومت در اروپا(89)
نوسینده:احمد نقيب‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سياست و حكومت در اوراسياي مركزي(1383)
نوسینده:الهه كولايي(طبرستاني)
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سياست‌شناسي- مباني علم سياست (1390)
نوسینده:سيد عبدالعلي قوام
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سياست‌هاي توسعه كشاورزي در ايران(962)
نوسینده:علي شكوري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سياست‌هاي مقايسه‌اي (119)
نوسینده:سيد عبدالعلي قوام
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سير آراء تربيتي در غرب(564)
نوسینده:عليمحمد كاردان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سير تحول انديشه سياسي در شرق باستان(625)
نوسینده:ويليام پيرويان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سياست و حكومت خاورميانه (1477)
نوسینده:حبيب‌الله ابوالحسن شيرازي، ارسلان قرباني شيخ‌نشين، رضا سيمبر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سياست و حكومت در ايالات متحده(850)
نوسینده:محمد امجد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سياست‌هاي مرزي و مرزهاي بين‌المللي ايران (1444)
نوسینده:پيروز مجتهدزاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سير تحول عكاسي(289)
نوسینده:پطرتاسك
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سيره تربيتي پيامبر(ص) و اهل بيت(ع)(1392*)
نوسینده:محمد داوودي، سيدعلي حسيني‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سيري در تاريخ ادبيات انگليس ج1(296)
نوسینده:امرالله ابجديان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سيستم اطلاعات جغرافيايي و كاربرد آن در برنامه‌ريزي توريسم(897)
نوسینده:منوچهر فرج‌زاده اصل
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سيستم اطلاعات جغرافيايي(244)
نوسینده:پي. اي. بارو
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سيري در تاريخ ادبيات انگليس ج2(590)
نوسینده:امرالله ابجديان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سيستم اطلاعات مديريت، مدل سازي اطلاعات(557)
نوسینده:علي رضاييان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت- مباني نظري، طرح، توسعه و اجرا (689)
نوسینده:دبيلو. اس. جوادكار
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سيستم‌هاي پويا، اصول و تعيين هويت (769)
نوسینده:نظام الدين فقيه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»سينماي مستند ايران و جهان(684)
نوسینده:حميد دهقانپور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»شرح اصول فلسفه دكارت و تفكرات مابعد الطبيعي(751)
نوسینده:اسپينوزا
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»شعر انگليسي (165)
نوسینده:عباسعلي رضايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»شعر ساده فارسي(1402)
نوسینده:محمد دانشگر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»شناخت روش علمي در علوم رفتاري(1122)
نوسینده:حيدرعلي هومن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»شناخت و درك مفاهيم جغرافياي سياسي(1154)
نوسینده:سوفي شوتار
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»شناخت، رفتار درمانگري سالمندان(1203)
نوسینده:گروهي از نويسندگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»شهرشناسي تطبيقي ايران با تاكيد بر استانهاي مازندران و هرمزگان(1352)
نوسینده:پروانه شاه‌حسيني، محمدتقي رهنمايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»شيوه استدلال نحوي (914)
نوسینده:علي درزي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»شيوه استفاده از فرهنگ واژگان انگليسي(1008)
نوسینده:زهرا اكبري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»شيوه نامه‌نگاري(1021)
نوسینده:سيد هادي جلالي چيمه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»شيمي در علوم ورزشي(1447)
نوسینده:مارك فاس، توني فارين
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»شيوه بهره‌گيري از كتابخانه‌ها و منابع اطلاعاتي(624)
نوسینده:ايرج صبا
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»شيوه‌هاي تغيير رفتار(616)
نوسینده:ريموند ميلتن برگر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»شيوه‌هاي درمانگري، اضطراب و تنيدگي(718)
نوسینده:مسعود جان‌بزرگي، ناهيد نوري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»صدا و بيان براي بازيگر(1)(965)
نوسینده:داوود دانشور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»صرف و نحو عربي ج1و2(1045)
نوسینده:عباس ماهيار
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»صرف و نحو عربي(120)
نوسینده:عباس ماهيار
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»طراحي پيام‌هاي آموزشي (1491)
نوسینده:محمدعلي اميرتيموري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»طراحي صنعتي(246)
نوسینده:جان هسكت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»طراحي صنعتي: مواد و فرايندهاي توليد(775)
نوسینده:جيم لسكو
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»طراحي نظام‌هاي آموزشي- تصميم‌گيري در برنامه‌ريزي درسي و طراحي برنامه درسي (431)
نوسینده:اي. جي. رمي زفسكي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»طراحي برنامه درسي(483)
نوسینده:آنابل نلسون
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»طراحي صحنه(1197)
نوسینده:اورن پاركر، كريگ وولف
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»طراحي و آشنايي با مراكز مواد و منابع يادگيري(900)
نوسینده:محمدرضا افضل نيا
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»طرح‌ريزي درمان در مشاوره حرفه‌اي (1541)
نوسینده:جان جي. ليپتك
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»طرح‌هاي اسلامي(258)
نوسینده:اوا ويلسون
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»طرح آزمايشي در تحقيق رواني(100)
نوسینده:آلن ال. ادواردز
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»عدالت ترميمي (1064)
نوسینده:حسين غلامي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»عرفان هندو و اسلامي(1307)
نوسینده:روبرت چارلز زينر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»عروض و قافيه عربي (1499)
نوسینده:علي‌اصغر قهرماني مقبل
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»عصر آهن ايران(1204)
نوسینده:حسن طلايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»عصر مفرغ ايران(1059)
نوسینده:حسن طلايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»عكاسي حرفه‌اي، عكاسي از سازه‌ها- به همراه سي‌دي(1327)
نوسینده:ديويد ويلسن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»علوم اعصاب، علوم تربيتي و مغز- معرفي تحقيقات عصبي، تربيتي (1545)
نوسینده:جونز پاول هوارد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»علوم البلاغه مع تمارين قرآنيه(1301)
نوسینده:قاسم فائز
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»علوم بلاغت و اعجاز قرآن(353)
نوسینده:يدالله نصيريان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»علوم تربيتي (967)
نوسینده:جمعي از نويسندگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»علوم تربيتي ماهيت و قلمرو آن(544)
نوسینده:جمعي از نويسندگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»علم اصول در فقه و قوانين موضوعه(1112)
نوسینده:خليل قبله‌اي خويي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»علوم بلاغت در نهج‌البلاغه (1554)
نوسینده:قاسم فائز، محمد اديبي‌مهر، علي نظري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»علوم قرآني(449)
نوسینده:محمدهادي معرفت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»علوم جنايي، مجموعه مقالات تجليل از استاد آشوري(837)
نوسینده:مجموعه مقالات
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»غربي‌سازي جهان- اهميت، وسعت و حدود حركت به سوي يكپارچگي جهان (452)
نوسینده:سرژ لاتوشه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»غزنويان از پيدايش تا فروپاشي(970)
نوسینده:سيد ابوالقاسم فروزاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فرآيند برنامه‌ريزي شهري ايران(844)
نوسینده:محمدتقي رهنمايي، پروانه شاه‌حسيني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فرآيندهاي مددكاري اجتماعي ج2-(1140)
نوسینده:بيولا رابرترتز‌كامپتون ، بارت گالاوي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فرايند نوردهي (1549)
نوسینده:*
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فرايندهاي مددكاري اجتماعي ج1(714)
نوسینده:بيولا رابرتز كامپتون، بارت گالاوي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فرانسه براي دانشجويان رشته علوم (95)
نوسینده:حسن فروغي، عبدالله محتشمي، سيدعلاءالدين گوشه‌گير
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فرجام سرمايه‌داري- پيروزي يا فروپاشي يك نظام اقتصادي(1110)
نوسینده:گرو ينر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فرهنگ توصيفي و تحليلي آثار برگزيده نمايشي(فرانسه، فارسي) (898)
نوسینده:شهناز شاهين
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فرهنگ حسابداري آكسفورد ج1 (1470)
نوسینده:گري اوئن، جوناتان لاو
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فرهنگ كاربردي اوزان شعر فارسي (928)
نوسینده:حسين مدرسي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فرهنگ مردم‌شناسي(675)
نوسینده:ميشل پانوف، ميشل پرن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فرهنگ واژه‌ها- درآمدي بر مكاتب و انديشه‌هاي معاصر (1481)
نوسینده:عبدالرسول مشكات
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فرهنگ‌نامه تاريخي مفاهيم فلسفه- ج1گزيده‌اي از مفاهيم در مابعدالطبيعه(1081)
نوسینده:يوآخيم ريتر، كارلفريد گروندر، گتفريد گابريل
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فقه تطبيقي بخش جزايي(1004)
نوسینده:سيد محمد موسوي بجنوردي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فقه مدني، عقود تمليكي- بيع، اجاره (957)
نوسینده:احمد باقري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فقه سياسي، حقوق تعهدات بين‌المللي و ديپلماسي در اسلام(444)
نوسینده:عباسعلي عميد زنجاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فقه و حقوق تطبيقي- به مناسبت نكوداشت آيت‌الله خليل قبله‌اي خويي(1172)
نوسینده:گروهي از مولفان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فقه‌اللغة العربية و علم‌اللغة الحديث(817)
نوسینده:محمدعلي الحسيني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فلسفه اخلاق در تفكر غرب از ديدگاه السدير مك اينتاير (1018)
نوسینده:حميد شهرياري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فلسفه اشراق(1213)
نوسینده:حسن معلمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فلسفه برگسن(1423)
نوسینده:كيث آنسل پيرسون، جان مولركي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فلسفه تجربي انگلستان (1480)
نوسینده:سيدمحمد حكاك
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فلسفه تعليم و تربيت ج1- درآمدي بر تعليم و تربيت اسلامي (72)
نوسینده:علي‌محمد كاردان، عليرضا اعرافي، محمدجعفر پاك‌سرشت، علي‌اكبر حسيني، حسين ايراني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فلسفه در قرن بيستم(169)
نوسینده:ژان لاكوست
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فلسفه تربيت اسلامي (1321)
نوسینده:ماجد عرسان كيلاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي, فلسفه

»فنون يادگيري (292)
نوسینده:رامين اكبري، سيداكبر ميرحسني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فنون و صناعات ادبي(161)
نوسینده:جلال سخنور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فن ترجمه- اصول نظري و عملي ترجمه از عربي به فارسي و فارسي به عربي (512)
نوسینده:يحيي معروف
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فن نشر كتاب(632)
نوسینده:*
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فن و هنر سفالگري(406)
نوسینده:فائق توحيدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فلسفه علم در قرن بيستم(563*)
نوسینده:دانالد گيليس
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فلسفه مشاء با تكيه بر اهم آراء ابن‌سينا(1097)
نوسینده:محمد ذبيحي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فلسفه مقدماتي(1267)
نوسینده:عبدالرسول عبوديت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فيزيك براي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي (1326)
نوسینده:حيدر صادقي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فيزيولوژي ورزش2- انرژي، تغذيه و حركات انساني(1304)
نوسینده:ويليام دي. مك آردل، فرانك آي كچ، ويكتور ال. كچ
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فيزيولوژي ورزشي ج1- انرژي و تغذيه (471)
نوسینده:ويليام دي. مك آردل، فرانك آي. كچ، ويكتور ال. كچ
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فيلم‌برداري عملي (1474)
نوسینده:پل ويلر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فيزيولوژي اعصاب و غدد درون‌ريز(336)
نوسینده:سيدعلي حائري روحاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فيلم و فرهنگ سينما و بستر اجتماعي آن (815)
نوسینده:ساري توماس
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فيلم‌نامه‌نويسي آميزه‌اي از شكل و محتواي فيلم(638)
نوسینده:ماگارت مرينگ
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»قافيه ساده(1047)
نوسینده:شهريار حسن‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»قاعده‌هاي فقهي(810)
نوسینده:قدرت‌الله مشايخي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»قانون مدني و فتاواي امام خميني(ره) ج1- (1000)
نوسینده:عبدالله كياني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»قانون مدني و فتاواي امام خميني(ره) ج2- (1001)
نوسینده:عبدالله كياني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»قرائت عربي2(627)
نوسینده:سيد محمد حسيني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»قراخانيان- بنيان‌گذار نخستين سلسله ترك مسلمان در فرارود، آسياي ميانه(1347)
نوسینده:سيدابوالقاسم فروزاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»قرائت عربي ج1 (541)
نوسینده:سيدمحمد حسيني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»قضايايي در بازاريابي و مديريت بازار(176)
نوسینده:داور ونوس
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»قواعد فقه ج2- بخش حقوق جزا(1109)
نوسینده:عباسعلي عميد زنجاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»قواعد فقه ج3- بخش حقوق عمومي(1130)
نوسینده:عباسعلي عميد زنجاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»قواعد فقه مدني(569)
نوسینده:اسدالله لطفي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»قلمرو برنامه درسي در ايران(969)
نوسینده:انجمن برنامه ريزي درسي ايران
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»قواعد عربي ج1- صرف فعل (686)
نوسینده:سيدمحمد حسيني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»قواعد فقه بخش مدني 2 (124)
نوسینده:محقق داماد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»قواعد فقه ج1- بخش جزا(497)
نوسینده:خليل قبله‌اي خويي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»قواعد فقه ج1- بخش حقوق خصوصي (1108)
نوسینده:عباسعلي عميد زنجاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»قواعد فقه ج2- بخش جزا(1276)
نوسینده:خليل قبله‌اي خويي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كار عملي بازيگر(887)
نوسینده:رابرت بندتي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه‌ريزي شهري و روستايي(709)
نوسینده:عبدالحميد رجايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كاربرد رايانه در حسابداري(1019)
نوسینده:محمد نمازي، امير افسر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كاربرد روش‌هاي تصميم‌گيري چند شاخصه در جغرافيا(1426)
نوسینده:مهدي پورطاهري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كاربرد ژئومورفولوژي در برنامه‌ريزي (354)
نوسینده:احمد معتمد، ابراهيم مقيمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كاربرد روان‌شناسي در آموزش مديريت (1026)
نوسینده:ديويد ا. استات
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كاربرد سيستم‌هاي كنترل كيفيت (1295)
نوسینده:سيدعباس حسيني، حامد ميرزاپور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كاربرد فناوري‌هاي جديد در آموزش(802)
نوسینده:شهناز ذوفن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كاربردشناسي زبان(857)
نوسینده:جورج يول
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كارتوگرافي(594)
نوسینده:مجيد زاهدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كاربرد كامپيوتر در مديريت و حسابداري(446)
نوسینده:حبيب‌الله كشتكار ملكي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كارگاه روش ترجمه- عربي، فارسي؛ فارسي، عربي(1435)
نوسینده:عبدالهادي فقهي‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كارگرداني فيلم حركت سينمايي(كارگاه عملي براي اجراي...)(1027)
نوسینده:استيون دي كتز
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كارگرداني نمايشنامه(699)
نوسینده:فرانسيس هاج
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كتاب الرسائل باللغه العربيه(676)
نوسینده:سيد فضل‌الله ميرقادري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كاشي و كاربرد آن (622)
نوسینده:محمود ماهرالنقش
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كتاب درسي دانشگاهي ج1- ساختار و ويژگي‌ها (1060)
نوسینده:جمعي از نويسندگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كتاب درسي دانشگاهي ج2- فناوري اطلاعات و ارزشيابي (1061)
نوسینده:جمعي از نويسندگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كتاب‌شناسي گزيده توصيفي تاريخ ايران دوره اسلامي تا پايان دوره قاجاريه (387)
نوسینده:پروين تركمني آذر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كتاب‌شناسي گزيده توصيفي زبان و ادبيات فارسي (559)
نوسینده:سعيده كمائي‌فرد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كتاب‌شناسي گزيده توصيفي جامعه‌شناسي (467)
نوسینده:سيدمرتضي نوربخش
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كتاب‌شناسي گزيده توصيفي جغرافياي انساني (348)
نوسینده:پروانه شاه حسيني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كتاب‌شناسي گزيده توصيفي رشته زبان فرانسه (719)
نوسینده:مهري بهرام‌بيگي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كتابخانه و كتابداري(479)
نوسینده:علي مزيناني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كتابخانه‌هاي ديجيتال- مبادله اطلاعات (1506)
نوسینده:مهدي عليپور حافظي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كشف علمي جرايم(537)
نوسینده:ولي‌الله انصاري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كسب و تجارت الكترونيكي، رويكردي مديريتي (1014)
نوسینده:سيدحميد خداداد حسيني، شهريار عزيزي، حسين ميرحسيني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كلام اسلامي- توحيد، صفات و افعال الهي(براساس كتاب تجريد الاعتقاد)(1332*)
نوسینده:امير شيرزاد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كلام ج1(1340*)
نوسینده:محمد سعيدي‌مهر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كلام جديد(1337*)
نوسینده:حسن يوسفيان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كلام و عقايد- توحيد و عدل(1170)
نوسینده:رضا برنجكار
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كليات تاريخ ادبيات فارسي(1416)
نوسینده:محمدجعفر ياحقي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كليات تاريخ فلسفه به زبان ساده- به ويژه براي دانشجويان رشته كتابداري و اطلاع‌رساني(1399)
نوسینده:مليحه صابري نجف‌آبادي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كليات تربيت بدني در مدارس(54)
نوسینده:محمود ذكائي، محمد نبوي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كليات زبان‌شناسي(461)
نوسینده:محمود فرخ‌پي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كليات فلسفه(939)
نوسینده:محمد حسين گنجي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كنتراست (1273)
نوسینده:مرتضي جان بخش
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»كنترل كيفيت آماري (293)
نوسینده:نظام الدين فقيه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»گرافيك تبليغات چاپي در رسانه‌ها(1164)
نوسینده:كامران افشار مهاجر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»گرافيك مطبوعاتي(414)
نوسینده:كامران افشار مهاجر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»گردشگري- ماهيت و مفاهيم(1034)
نوسینده:محمدحسين پاپلي يزدي، مهدي سقايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»گاهشماري در تاريخ(565)
نوسینده:ابوالفضل نبئي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»گزيده متن‌ها و راهنماي تاريخ ايران ج1- از آغاز تا 1500 ميلادي (247)
نوسینده:غلامرضا وطن دوست
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»گزيده متون تفسيري فارسي(989)
نوسینده:محمدمهدي ركني‌ يزدي، عبداله رادمرد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»گزيده‌اي از متون تفسيري(1010)
نوسینده:سيدمرتضي ميرهاشمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»گفت و شنود آزماشگاهي 1و2 (408)
نوسینده:زهره كسائيان، محمدرضا طالبي‌نژاد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»گفتگوهاي آزاد با ژان پياژه (1319)
نوسینده:جي. سي. برنگيه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ماهيت انساني سازمان‌ها (727)
نوسینده:جي. داگلاس براون
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ماليه عمومي- براي دانشجويان علوم انساني(687)
نوسینده:احمد توكلي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباحث ويژه مديريت دولتي(1070)
نوسینده:سيدمحمد مقيمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباحث ويژه مديريت دولتي(187)
نوسینده:سيد مهدي الواني، شمس‌السادات زاهدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباحثي در اقتصاد خرد-بازارها، تعادل عمومي(31)
نوسینده:جعفر عبادي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني آب و هواشناسي(57)
نوسینده:بهلول عليجاني، محمدرضا كاوياني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني آموزش بزرگسالان (1534)
نوسینده:زهرا صباغيان، سهيلا اكبري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني آموزش و پرورش شناختي (1537)
نوسینده:سيد كمال خرازي، محمود تلخابي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني آناتومي و حركت(592)
نوسینده:كارلا زد. هينكل
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني دانش اداره دولت و حكومت- مباني مديريت دولتي(1217)
نوسینده:علي اصغر پورعزت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني رنگ و كاربرد آن(613)
نوسینده:حبيب‌الله آيت‌الهي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني رويكرد اجتماعي به حقوق- جستاري در نظريه‌هاي جامعه‌شناسي حقوق و بنيادهاي حقوق ايران (1158)
نوسینده:عبدالرضا عليزاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني زمين گردشگري با تأكيد بر ايران (1320)
نوسینده:بهرام نكوئي صدري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني اخلاق(1175)
نوسینده:جورج ادواردمور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني اخلاق(1175*)
نوسینده:جرج ادوارد مور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني اقتصاد اسلامي(318)
نوسینده:غلامرضا مصباحي، سيدهادي عربي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني امور مالي و بودجه در آموزش و پرورش(154)
نوسینده:داوود صالحي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني عرفان نظري(856)
نوسینده:سعيد رحيميان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني سازمان و مديريت(419)
نوسینده:علي رضاييان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني صرف(1102)
نوسینده:ويدا شقاقي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني علم تاريخ (1493)
نوسینده:حسين مفتخري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني علوم و سياست‌هاي اطلاعات جغرافيايي(1253)
نوسینده:عباس علي‌محمدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني فلسفي و تئوري‌هاي رهبري و رفتار سازماني(532)
نوسینده:سيد علي‌اكبر افجه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني فناوري‌هاي اطلاعاتي(1187)
نوسینده:جعفر مهراد، سارا كليني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني فقهي اقتصاد اسلامي(*527)
نوسینده:محمدمهدي كرمي، محمد پورمند(نبيزاده)
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني فلسفي تئوري سازمان (1023)
نوسینده:حسن ميرزايي اهرنجاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني مديريت رفتار سازماني(477)
نوسینده:علي رضاييان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني معنا‌شناسي نوين (600)
نوسینده:حميدرضا شعيري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني منطق جديد(302)
نوسینده:لطف‌الله نبوي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني انديشه سياسي در اسلام(1245)
نوسینده:سيدصادق حقيقت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني باليني روان-داروشناسي(1127)
نوسینده:يان ام.اندرسون، يان سي.ريد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني بخش عمومي در اقتصاد اسلامي (1490)
نوسینده:حسن‌اقا نظري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني برنامه‌ريزي آموزشي(458)
نوسینده:بهرام محسن‌پور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني برنامه‌ريزي درسي آموزش متوسطه(468)
نوسینده:حسن ملكي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني برنامه‌ريزي صنعت گردشگري (1193)
نوسینده:رحيم حيدري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني تغذيه ورزشي(1007)
نوسینده:فرد برونس، سرستار، كارگيل
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني جامعه‌شناسي- با تجديد نظر اساسي و اضافات(67)
نوسینده:بروس كوئن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني جغرافياي روستايي(295)
نوسینده:عباس سعيدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني جغرافياي سياسي(38)
نوسینده:دره ميرحيدر(مهاجراني)
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني جمعيت‌شناسي(322)
نوسینده:مهدي اماني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني سيستم‌هاي اطلاعاتي (534)
نوسینده:جنيفر رولي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني مديريت دولتي (1536)
نوسینده:علي‌اصغر پورعزت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني مشاوره و راهنمايي(1229)
نوسینده:رابرت ل. گيبسون، ماريان چ. ميشل
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني منطق(314)
نوسینده:محمد علي اژه اي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني مهندسي مالي و مديريت ريسك (778)
نوسینده:رضا راعي، علي سعيدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني نشر كتاب(203)
نوسینده:عبدالحسين آذرنگ
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني نظري هنرهاي تجسمي(257)
نوسینده:حبيب‌الله آيت‌الهي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني نظري تكنولوژي آموزشي(68)
نوسینده:هاشم فردانش
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني و اصول راهنمايي و مشاوره(538)
نوسینده:سيد احمد احمدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مباني و رويكردهاي مديريت خويشتن- مديريت رفتار سازماني پيشرفته (1550)
نوسینده:علي رضائيان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»متابوليسم فعاليت‌هاي ورزشي(1430)
نوسینده:مارك هارگيوس، لورنس اسپريت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»متون برگزيده نثر ادبي (44)
نوسینده:هوشنگ هنرور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»متون روان‌شناسي (65)
نوسینده:كيانوش هاشميان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»متون تاريخي به زبان فارسي(233)
نوسینده:گردآورنده: عبدالحسين نوايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»متون حقوقي ج1-حقوق قراردادها(521)
نوسینده:عبدالحسين شيروي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»متون حقوقي ج2-حقوق جزا(536)
نوسینده:عبدالحسين شيروي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»متون منظوم پهلواني- برگزيده منظومه‌هاي پهلواني پس از شاهنامه(1283)
نوسینده:سجاد آيدنلو
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»متون نثر ساده(269)
نوسینده:عباسعلي رضايي، هلن اوليايي نيا
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مجاني الشعر العربي الحديث و مدارسه(629)
نوسینده:صادق خورشا
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مجموعه مقالات اولين همايش ملي آموزش زبان انگليسي ج2- (958)
نوسینده:گروه نويسندگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مجموعه مقالات اولين همايش ملي آموزش زبان انگليسي ج3- (983)
نوسینده:گروه نويسندگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مددكاري اجتماعي: كار در جامعه(1163)
نوسینده:آلن توئلوتريز
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مجموعه مقالات اولين همايش ملي آموزش زبان انگليسي ج1- (893)
نوسینده:غلامرضا كياني، مجيد خيام‌دار
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مجموعه‌سازي در كتابخانه‌ها ج1(216)
نوسینده:علي سينايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مجموعه‌سازي در كتابخانه‌ها ج2(262)
نوسینده:علي سينايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»محاورات في تاريخ الادب العربي(1016)
نوسینده:مصطفي شيروي خوزاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مخاطرات محيطي(681)
نوسینده:كيت اسميت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مختارات من روائع الادب العربي ج2- في العصر الاسلامي (614)
نوسینده:سيدعلي ميرلوحي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مختصر البلاغه- علم المعاني و البيان و البديع(1403)
نوسینده:سيداحمد امام‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مختصر تاريخ الادب العربي في ضوء المنهج الاسلامي (574)
نوسینده:محمود بستاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مددكاري اجتماعي ج1، كار بافرد(793)
نوسینده:حسن موسوي چلك
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مختارات من نصوص الفلسفه الاسلاميه (493)
نوسینده:غلامحسين ابراهيمي ديناني، احمد احمدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مدل يابي معادلات ساختاري با كاربرد نرم افزار ليزرل(916)
نوسینده:حيدرعلي هومن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مدل‌سازي رياضي(734)
نوسینده:محمد رضا مهرگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت استراتژيك در بازرگاني و صنايع (425)
نوسینده:مهدي ابراهيمي‌نژاد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت بازاريابي(181)
نوسینده:احمد روستا، داور ونوس، عبدالحميد ابراهيمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت بحران و رسانه‌ها(1305)
نوسینده:فريدون وردي‌نژاد، شهلا بهرامي رشتياني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت پروژه(851)
نوسینده:محمد جواد عاصمي‌پور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت پيايندها براي كتابداران(1216)
نوسینده:اسكات ميلارد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت توسعه روستايي- بنيان‌هاي نظري (1450)
نوسینده:عبدالرضا ركن‌الدين افتخاري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت توسعه، تحول سازمان به مثابه استراتژي توسعه(131)
نوسینده:عباس محمدزاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت دانش با رويكرد MBA‏ (1408)
نوسینده:بابك سهرابي، هادي دارمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت دانش فرايند خلق، تسهيم و كاربرد سرمايه فكري در كسب و كارها(1287)
نوسینده:بهروز قليچ‌لي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت دانش، موفقيت در اقتصاد جهاني مبتني بر اطلاعات (768)
نوسینده:الن رادينگ
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت دولتي سير انديشه‌هاي نوين(1436)
نوسینده:نورمحمد يعقوبي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت راهبردي (1522)
نوسینده:ابراهيم حسن‌بيگي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت رفتار سازماني- رفتار فردي(1148)
نوسینده:آرين قلي‌پور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت سازمان‌هاي ورزشي(548)
نوسینده:سيدنصراله سجادي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت سرمايه‌گذاري پيشرفته(866)
نوسینده:رضا راعي و احمد تلنگي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت فرامليتي و جهاني- نگرش تطبيقي (451)
نوسینده:شمس السادات زاهدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت فشار رواني- مديريت رفتار سازماني پيشرفته(863)
نوسینده:علي رضاييان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت گردشگري(1028)
نوسینده:مهدي كاظمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت تحول سازماني پيشرفته (838)
نوسینده:روي مك‌لنن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت تحول سازماني(250)
نوسینده:محمدسعيد تسليمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت تعارض و مذاكره(715)
نوسینده:علي رضاييان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت توليد و عمليات(490)
نوسینده:سيد عباس كاظمي، مسعود كسايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، شناخت و اجراي كيفيت فراگير(1088)
نوسینده:محمدمهدي تنعمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت در خدمات اجتماعي(1288)
نوسینده:ورونيكا كالشد، اودري مولندر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت راهبردي صنعتي (1292)
نوسینده:جان ميلتن برگ
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت راهبردي، برنامه‌ريزي، اجرا و كنترل(839)
نوسینده:جان اي. پيرز، ريچاردبي. رابينسون
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت رفتارهاي سياسي در سازمان، مديريت رفتار سازماني پيشرفته(807)
نوسینده:علي رضاييان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت عرصه فرهنگ‌ها مباحث و ديدگاه‌ها(1055)
نوسینده:پت جوينت و ملكم وارنر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت كارخانه(73)
نوسینده:محمد سيدحسيني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت مالي ج1 (118)
نوسینده:ريموندپي نوو
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت مالي ج2(130)
نوسینده:ريموندپي نوو
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت مالي نوين ج1(1210)
نوسینده:استفان راس، رندلف وسترفيلد، بردفورد جردن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت مالي نوين ج2 (1248)
نوسینده:گروهي از نويسندگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت منابع انساني مفاهيم، تئوريها و كاربردها(1454)
نوسینده:آرين قلي‌پور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت منابع انساني(183)
نوسینده:اسفنديار سعادت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مذهب قوم ايلام 2600-5000 سال پيش (966)
نوسینده:محمدرحيم صراف
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مربيان بزرگ، تاريخ انديشه‌هاي ترتيبي (1485)
نوسینده:رابرت اوليچ
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مرجع‌شناسي عمومي لاتين(1145)
نوسینده:زاهد بيگدلي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مديريت منابع انساني پيشرفته- رويكردها، فرايندها و كاركردها(760)
نوسینده:عباس عباس‌پور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مراحل و مهارت‌هاي مددكاري(288)
نوسینده:لورنس ام.برامر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مرجع‌شناسي و روش تحقيق در ادبيات فارسي(59)
نوسینده:غلامرضا ستوده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مرجعي پيشرفته براي ترجمه (1312)
نوسینده:بزيل هتيم، جرمي ماندي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مروري بر تاريخ نقاشي معاصر غرب(824)
نوسینده:پريسا شاد قزويني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مسائل آموزش و پرورش ايران(872)
نوسینده:احمد آقازاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مسائل اخلاقي- متن آموزشي فلسفه اخلاق(1174)
نوسینده:مايكل پالمر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مسائل مسحدثه- جنين، كودكان نامشروع، كودكان بزهكار، توارث در اهداي گامت، تشريح و حجب (1227)
نوسینده:خليل قبله‌اي خويي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مسائل نظامي و استراتژيك معاصر(155)
نوسینده:عليرضا ازغندي، جليل روشندل
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مشاركت‌هاي اجتماعي و سازمان‌هاي حمايتي با تأكيد بر ايران (1484)
نوسینده:علي شكوري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مسائل سياسي - اقتصادي جهان سوم (291)
نوسینده:احمد ساعي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مصاحبه مؤثر به روش گام به گام(816)
نوسینده:ديويدآر. ايوانز، مارگارت تي.هرن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مشاوره شغلي: رويكرد كل‌نگر(1323)
نوسینده:ورنون جي. زونكر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مشبك (540)
نوسینده:تصوير آثار: استاد اكبر صوتي كرماني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مطالعات اسلامي در غرب(578)
نوسینده:محسن الويري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مطالعات تلفن همراه- زندگي در حال حركت(1190)
نوسینده:سعيد‌رضا عاملي، شاهو صبار، مهدي رنجبر رمضاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مصرف و فرهنگ (1560)
نوسینده:مهري بهار
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مطالعات جهاني شدن- دو فضايي شدن‌ها و دو جهاني شدن‌ها (1544)
نوسینده:سعيدرضا عاملي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مطالعات فرهنگي: اصول و مباني(1143)
نوسینده:مهري بهار
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»معارف اسلامي ج1و2- (15)
نوسینده:جمعي از نويسندگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»معاني و بيان(238)
نوسینده:محمد علوي مقدم، رضا اشرف‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»معماري مدرن(690)
نوسینده:مارگارت مرينگ
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»معماري ايران دوره اسلامي(409)
نوسینده:محمديوسف كياني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مغولان و حكومت ايلخاني در ايران (440)
نوسینده:شيرين بياني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مفقودان و ايثارگران از ديدگاه حقوقي و قوانين حمايتي (543)
نوسینده:محمد امينيان مدرس
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مقابر برجي سده‌هاي مياني ايران- مطالعه‌اي نگاره‌شناختي (1530)
نوسینده:عباس دانشوري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مقاله نويسي (549)
نوسینده:عباس كسرائيان، محمدرضا فخر روحاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مفردات قرآن(1324)
نوسینده:سيد بابك فرزانه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مقابله و بررسي آثار ترجمه شده (896)
نوسینده:كتايون شهپرراد، آذين حسين‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مقدمه‌اي بر روش تحقيق در علوم انساني(279)
نوسینده:محمدرضا حافظ‌نيا
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مقدمه‌اي بر شناخت اسناد آرشيوي(267)
نوسینده:غلامرضا فدايي عراقي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مقدمه‌اي بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي (1539)
نوسینده:سيد كاظم اكرمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مقدمه‌اي بر ماليه عمومي در اسلام (1348*)
نوسینده:مجيد رضايي دواني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مقدمه‌اي بر مباني عرفان و تصوف(71)
نوسینده:سيدضياءالدين سجادي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مقدمه‌اي بر نظريه‌هاي اندازه‌گيري، روانسنجي (146)
نوسینده:مري جي. آلن، وندي ام. ين
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مقدمه‌اي بر نمونه گيري در تحقيق(62)
نوسینده:حسن سرايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مقررات‌زدايي (583)
نوسینده:عبدالحميد شمس
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مكاتب تفسيري ج1 (*647)- مفسران نخستين، مكتب روايي محض، تفاسير روايي محض
نوسینده:علي‌اكبر بابايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مكاتب تفسيري ج2(*1077)
نوسینده:علي‌اكبر بابايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مكاتب زبان‌شناسي نوين در غرب- بخشي از كتاب زبان‌شناسي در غرب (1261)
نوسینده:پيتر آ. ام. سورن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مكتب‌ها و گرايش‌هاي تربيتي در تمدن اسلامي (*994)
نوسینده:سعيد اسماعيل علي، محمدجواد رضا
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مقدمات برنامه‌ريزي درسي(1103)
نوسینده:حسن ملكي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مقدمات بيومكانيك ورزشي(892)
نوسینده:حيدر صادقي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مقدمات نوروسايكولوژي (333)
نوسینده:داود معظمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مقدمه علم حقوق با رويكرد به حقوق ايران و اسلام (1331*)
نوسینده:مصطفي دانش‌پژوه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مقدمه‌اي بر ادبيات انگليسي (49)
نوسینده:عباسعلي رضايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مقدمه‌اي بر برنامه‌ريزي توسعه روستايي، ديدگاه‌ها و روش‌ها(913)
نوسینده:محمود جمعه‌پور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مقدمه‌اي بر تئوري تئاتر(1133)
نوسینده:مارك فورتيه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي عمومي سازمان اجتماعي(190)
نوسینده:گي روشه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي عمومي(1184)
نوسینده:هما زنجاني‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي نابرابري‌هاي اجتماعي(445)
نوسینده:علي كمالي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مقدمه‌اي بر جغرافياي جمعيت(37)
نوسینده:ويلبر زلينسكي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مقدمه‌اي بر جغرافياي روستايي ايران ج1- شناخت مسائل جعغرافيايي روستاها (266)
نوسینده:مسعود مهدوي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مقدمه‌اي بر خشكسالي و شاخص‌هاي آن همراه با سي‌دي(1421)
نوسینده:زهرا حجازي‌زاده، سعيد جوي‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مكاتب فلسفي و آراء تربيتي(533)
نوسینده:جرالد ال. گو تك
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مكتب‌هاي روان‌شناسي و نقد آن ج1(21)
نوسینده:پژوهشكده حوزه و دانشگاه
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مكتب‌هاي روان‌شناسي و نقد آن ج2(70)
نوسینده:حسين شكركن، غلامرضا نفيسي، علي‌محمد برادران رفيعي، فرهاد ماهر، سيدمحمد غروي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»منتخبات من المباحث الفقهيه (222)
نوسینده:حسين مهرپور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»من معالم الادب في نهج‌البلاغه (929)
نوسینده:خليل باستان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»منابع يادگيري در تعليم و تربيت(1427)
نوسینده:اكبر سليمان‌نژاد، محمد وفائي‌مهر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»منتخب النصوص التاريخيه و الجغرافيه(319)
نوسینده:نورالله كسايي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»منتخبي از موضوعات در كتاب اقتصاد دفاع (780)
نوسینده:كيت هارتلي، تاد ساندلر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»منطق الطير- شيخ فريدالدين عطار نيشابوري (1500)
نوسینده:*
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»منطق كاربردي(447*)
نوسینده:علي‌اصغر خندان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»منطق معيار تفكر(1075)
نوسینده:سيدمحمد حكاك
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مهاجرت قبائل عربي صدر اسلام(*987)
نوسینده:صالح احمد العلي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»موردكاوي در مديريت صنعتي(1073)
نوسینده:غلامرضا گودرزي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مهارت‌هاي آموزشي ج2- روش‌ها و فنون تدريس(732)
نوسینده:حسن شعباني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مهارت‌هاي آموزشي و پرورشي، روش‌ها و فنون تدريس(47)
نوسینده:حسن شعباني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مهارت‌هاي تحقيق و مأخذشناسي علوم اسلامي (1448)
نوسینده:حسين صابري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مهارت‌هاي علمي مشاوره در رويكردي يكپارچه (1419)
نوسینده:كاترين گلدارد، ديويد گلدارد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مهارت‌هاي مشاوره- رويكردي در حل مشكل مددكاري (774)
نوسینده:جرارد ايگن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار- مفاهيم و مطالعات موردي (1505)
نوسینده:ار. راداكريشنان، اس بالاسوبرامانيان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»مواد و خدمات كتابخانه‌اي براي بزرگسالان نوسواد (789)
نوسینده:زهره ميرحسيني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»موردكاوي در مديريت مالي با تأكيد بر مديريت ايجاد ارزش در شركت (1489)
نوسینده:رابرت اف. برانر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»موزه‌داري(491)
نوسینده:نوشين دخت نفيسي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نامه باستان، ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي ج2- از پادشاهي نوذر تا پايان رستم و سهراب (619)
نوسینده:ميرجلال‌الدين كزازي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نامه باستان، ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي ج3- داستان سياوش(685)
نوسینده:ميرجلال‌الدين كزازي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ميكروكليماتولوژي(547)
نوسینده:محمدرضا كاوياني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نامه باستان، ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي ج1- از آغاز تا پادشاهي منوچهر (455)
نوسینده:ميرجلال‌الدين كزازي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نامه باستان، ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي ج4(782)
نوسینده:ميرجلال‌الدين كزازي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نامه باستان، ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي ج5- از داستان بيژن و منيژه تا آغاز پادشاهي لهراسب (911)
نوسینده:ميرجلال‌الدين كزازي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نامه باستان، ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي ج8(1156)
نوسینده:مير جلال‌الدين كزازي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نامه باستان، ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي ج9- از پادشاهي خسرو پرويز تا پادشاهي يزدگرد(1205)
نوسینده:ميرجلال‌الدين كزازي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نامه باستان، ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي ج6(976)
نوسینده:ميرجلال الدين كزازي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نامه باستان، ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي ج7- از پادشاهي اسكندر تا پادشاهي بهرام گور (1066)
نوسینده:ميرجلال‌الدين كزازي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نثر ساده فارسي(1389)
نوسینده:مهبود فاضلي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نحو جديد- دستور كاربردي زبان عربي(1189)
نوسینده:شوقي ضيف
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نحو زبان فارسي- بر پايه نظريه حاكميت و مرجع‌گزيني (226)
نوسینده:سيدعلي ميرعمادي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نحوه نگارش و تهيه كتاب درسي دانشگاهي(1022)
نوسینده:الن لپيونكا
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نخستين شهرهاي فلات ايران ج1(980)
نوسینده:سيد منصور سيد سجادي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نخستين شهرهاي فلات ايران ج2(981)
نوسینده:سيد منصور سيد سجادي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نظام اداري مسلمانان در صدر اسلام (972*)
نوسینده:عبدالحي كتاني
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نظام سياسي و دولت در اسلام(664)
نوسینده:داود فيرحي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نظارت و راهنمايي آموزشي(276)
نوسینده:مصطفي نيكنامي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نظام اقتصاد طبيعي از راه زمين آزاد و پول آزاد (826)
نوسینده:سيلويو گزل
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نظام جامع يادگيري الكترونيكي الزامات آموزشي، فني و سازماني (1495)
نوسینده:ويم يوخم، يرون وان مرينبور، راب كوپر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نظام حقوقي فرانسه(1230)
نوسینده:كاترين الويت، كاترين ورنون
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نظام‌هاي همكاري بين كتابخانه‌اي‌ (410)
نوسینده:نرگس نشاط
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نظريه‌هاي توسعه روستايي(644)
نوسینده:محمدحسين پاپلي يزدي، محمدامير ابراهيمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نظريه‌هاي جامعه‌شناسي(28)
نوسینده:غلامعباس توسلي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نظريه‌پردازي اقتصاد اسلامي(*1051)
نوسینده:حسن آقانظري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نظريه‌پردازي در روابط بين‌الملل- مباني و قالب‌هاي فكري(225)
نوسینده:حسين سيف‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نظريه‌هاي انقلاب(518)
نوسینده:عباس منوچهري
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نظريه‌هاي انقلاب: وقوع، فرايند و پيامدها (1367)
نوسینده:محمد حسين پناهي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نظريه‌هاي برنامه درسي(412)
نوسینده:جي. پي. ميلر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نظريه‌هاي مشاوره و روان درماني گروهي (831)
نوسینده:شكوه نوابي‌نژاد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نظريه اجرا (1080)
نوسینده:ريچارد شكنر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نظريه بازار و كاربرد آن براي منابع انرژي پايان‌پذير (943)
نوسینده:مجيد احمديان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نظريه پردازي- مباني و روش‌شناسي‌ها(1410)
نوسینده:حسن دانائي‌فرد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نظريه حقوقي ناب- مدخلي به مسائل نظريه حقوقي (1157)
نوسینده:هانس كلسن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نظريه ذهن- چگونه كودكان افكار و اجساسات ديگران را درك مي‌كنند؟ (1519)
نوسینده:مارتين جي. داهرتي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نظريه ليبرال دموكراسي (487)
نوسینده:اندرو لوين
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نظريه و روش‌شناسي تمرين- علم تمرين (1208)
نوسینده:
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نظريه‌هاي شهر و پيرامون(725)
نوسینده:محمدحسين پاپلي يزدي، حسين رجبي سناجردي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نظريه‌هاي كلان جامعه‌شناختي و تجزيه و تحليل سازمان- عناصر جامعه‌شناختي حيات سازماني (792)
نوسینده:گيبسون بوريل، گارت مورگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نظريه‌هاي گوناگون درباره جهاني شدن(920)
نوسینده:حسين سليمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نقد ادبي به زبان فرانسه (125)
نوسینده:ژاله كهنموئي‌پور، نسرين خطاط
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نقد بديع(459)
نوسینده:محمد فشاركي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نقد تفكر فلسفي غرب- از قرون وسطي تا اوايل قرن بيستم (500)
نوسینده:اتين ژيلسون
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نقد و بررسي منابع سيره نبوي (381*)
نوسینده:گروه نويسندگان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نقشه‌هاي ژئومورفولوژي- نمادها و مجازها(995)
نوسینده:محمدحسين رامشت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نقوش برجسته ايلامي(1211)
نوسینده:محمد‌رحيم صراف
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نقوش برجسته منطقه اليمايي در دوران اشكاني(1146)
نوسینده:لويي واندنبرگ، كلاوس شيپمن
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نگارش پيشرفته (492)
نوسینده:فلورسيتا بوستامانته
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نگارش پيشرفته به زبان فرانسه (884)
نوسینده:هما لسان پزشكي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نگارگري ايران ج1- پژوهشي در تاريخ نقاشي و نگارگري ايران(1371)
نوسینده:يعقوب آژند
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نگارگري ايران ج2- پژوهشي در تاريخ نقاشي و نگارگري ايران(1372)
نوسینده:يعقوب آژند
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نور در تئاتر(853)
نوسینده:عبدالخالق مصدق
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نهادها و سازمان‌ها- اكولوژي نهادي سازمان‌ها (942)
نوسینده:آرين قلي‌پور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نهادها و سازمان‌ها(1220)
نوسینده:دبليو. ريچارد اسكات
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نگارش مقدماتي زبان فارسي(1401)
نوسینده:غلامحسين غلامحسين‌زاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نگارش و ويرايش(379)
نوسینده:احمد سميعي(گيلاني)
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نگاهي بر پارچه‌بافي دوران اسلامي (496)
نوسینده:زهره روح‌فر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نگاهي به زبان-يك بررسي زبان‌شناسي(136)
نوسینده:جورج يول
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نگاهي به عكاس‌ها (740)
نوسینده:جان ساركوفسكي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نوروسايكولوژي و سايكو فيزيولوژي (696)
نوسینده:محمدكريم خداپناهي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نوسازي و بهسازي شهري(961)
نوسینده:محمدمنصور فلامكي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نهضت ترجمه در شرق جهان اسلام در قرن سوم و چهارم هجري (1037)
نوسینده:رشيد جميلي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نمايش و آموزش(1121)
نوسینده:گوردون فئركلاف، ر. ن. پمبرتون، بيلينگ ج. د. كلگ
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نمود فعل- قواعد و كاربرد(1275)
نوسینده:سيد حسن زهرايي، مارينا يوريونا سيدوروا
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نمونه‌هاي شعر ساده(1039)
نوسینده:كيان سهيل
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»نهضت امام حسين(ع) و قيام كربلا(821)
نوسینده:غلامحسين زرگري‌نژاد
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»همگرايي اقتصادي، ترتيبات تجاري منطقه‌اي و بازار مشترك (1017)
نوسینده:عليرضا رحيمي بروجردي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»هنر و معماري اسلامي ج1: 1250-650ميلادي(403)
نوسینده:ريچارد اتينگهاوزن، الگ گرابر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»هنر و معماري اسلامي ج2(659)
نوسینده:شيلا بلر، جاناتابلوم
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»هندبال تيمي ج1 (87)
نوسینده:علي‌محمد اميرتاش
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»هندبال تيمي ج2 (90)
نوسینده:علي‌محمد اميرتاش
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»هنر بين النهرين باستان هنر كلاسيك خاور نزديك(263)
نوسینده:آنتون مورتگات
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»هنر پانتوميم(1009)
نوسینده:شارل اوبر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»هنر و ادراك بصري- روان‌شناسي چشم خلاق(1086)
نوسینده:رودلف آرنهايم
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»هواشناسي عمومي(172)
نوسینده:هوشنگ قائمي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»هورمونها و فعاليت ورزشي (1374)
نوسینده:كاتارينا ت. بورر
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»هيدرولوژي آب‌هاي سطحي ايران(113)
نوسینده:علي اصغر موحددانش
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»هيدرولوژي قاره‌ها (796)
نوسینده:كلود كوزاندي، مارك روبنسون
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»واژه‌شناسي انگليسي همراه با فرايندهاي واژه‌سازي(952)
نوسینده:غلامرضا تجويدي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»هيدرولوژي(1209)
نوسینده:مجيد زاهدي، مريم بياتي خطيبي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»واج‌شناسي رويكردهاي قاعده بنياد(1068)
نوسینده:عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»واج‌شناسي نظريه بهينگي(930)
نوسینده:محمود بي‌جن‌خان
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»واژه‌شناسي موضوعي- فرانسه (927)
نوسینده:ناهيد جليلي مرند
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ورزش و جامعه (562)
نوسینده:امين‌انور الخولي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»وضع و نقد حديث(1284)
نوسینده:عبدالهادي مسعودي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»وقايع‌نگاري، به زبان فرانسه (1111)
نوسینده:رؤيا رزاقي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»وقف از ديدگاه حقوق و قوانين(651)
نوسینده:محمد امينيان مدرس
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ولايت فقيه در انديشه فقيهان (1020)
نوسینده:يعقوبعلي برجي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»يادداشت‌هاي علوم اعصاب(1221)
نوسینده:آلان لانگستاف
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»يادگيري حركتي و اجرا از اصول تا تمرين(236)
نوسینده:ريچارد اي. اشميت
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»يادگيري و عملكرد حركتي رويكرد يادگيري مسئله مدار(1350)
نوسینده:ريچارد اي. اشميت، كريگ اي. ريسبرگ
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»يادگيري مشاركتي در تربيت بدني(907)
نوسینده:استيو گرينسكي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

تحلیل آمار سایت و وبلاگ