تعدادیافت شده:85 زمان جستجو:0.0309
»آخرالزماني در همين نزديكي- جستارهايي در جامعه‌شناسي دين و فرهنگ
نوسینده:احمد صدري
ناشر:كوير
موضوع:جامعه‌شناسي

»آنم آرزوست... در حقوق شهروندي
نوسینده:رضا باقري
ناشر:كوير
موضوع:كلام و عقايد

»ابر طبقه- نخبگان قدرت جهاني و جهاني كه مي‌سازند
نوسینده:ديويد راتكاف
ناشر:كوير
موضوع:جامعه‌شناسي

»اروپا مولود قرون وسطي- بررسي تاريخي فرآيند تكوين و تكامل اروپا در قرون وسطي
نوسینده:ژاك لوگوف
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ جهان

»از باغ قصر تا قصر آرزوها 2جلدي- خاطرات سياسي عضو سابق حزب توده و صاحب امتياز روزنامه هيرمند خراسان
نوسینده:عبدالمجيد مجيد فياض
ناشر:كوير
موضوع:زندگي‌نامه و خاطرات

»افسانه اقبال- زندگي سياسي دكتر منوچهر اقبال
نوسینده:احمد راسخي لنگرودي
ناشر:كوير
موضوع:زندگي‌نامه و خاطرات

»اقتصاد سياسي تطبيقي
نوسینده:باري كلارك
ناشر:كوير
موضوع:اقتصاد

»اقتصاد كلان ج1
نوسینده:يوسف فرجي
ناشر:كوير
موضوع:اقتصاد

»اقتصاد كلان ج2
نوسینده:يوسف فرجي
ناشر:كوير
موضوع:اقتصاد

»انديشه‌هاي ايراني ج01- فريدون آدميت و تاريخ مدرنيته در عصر مشروطيت
نوسینده:علي‌اصغر حقدار
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انديشه‌هاي ايراني ج02- پرسش از انحطاط ايران، بازخواني انديشه‌هاي دكتر سيدجواد طباطبايي
نوسینده:علي‌اصغر حقدار
ناشر:كوير
موضوع:علوم سياسي

»انديشه‌هاي ايراني ج07- جلال آل احمد و گذار از سنت به تجدد
نوسینده:حسين قاضيان
ناشر:كوير
موضوع:جامعه‌شناسي

»انديشه‌هاي ايراني ج08- دهخدا در افق روشنفكري ايران- پژوهشي در ساحت‌هاي گوناگون انديشه دهخدا
نوسینده:حجت‌الله اصيل
ناشر:كوير
موضوع:ادبيات

»انديشه‌هاي ديني معاصر ج5- سيد حسين نصر، دلباخته معنويت
نوسینده:منوچهر دين‌پرست
ناشر:كوير
موضوع:فلسفه

»انديشه‌هاي ديني معاصر ج4- سوسيال دموكراسي ديني، محمد نخشب و خداپرستان سوسياليست
نوسینده:مرتضي كاظميان
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انقلاب اسلامي، جامعه و دولت- مقالاتي در جامعه‌شناسي سياسي ايران
نوسینده:گروهي از نويسندگان
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»انقلاب‌هاي اروپايي (1992-1492) بررسي تحليلي پانصد سال تاريخ سياسي اروپا
نوسینده:چارلز تيلي
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ جهان

»بحران آگاهي و تكوين روشنفكري در ايران
نوسینده:حسين آبادانيان
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ معاصر ايران, جامعه‌شناسي

»بدفهمي يك توجيه ناموفق- بررسي تحليلي، انتقادي نظريه امت- امامت دكتر شريعتي
نوسینده:رضا عليجاني
ناشر:كوير
موضوع:كلام و عقايد

»پرسش از وجود- با نگاهي به كتاب وجود و زمان مارتين هيدگر
نوسینده:اكبر جباري
ناشر:كوير
موضوع:عرفان

»تئوري‌ها و مسائل اقتصاد خرد
نوسینده:سعيد شيركوند
ناشر:كوير
موضوع:اقتصاد

»تاريخ خوزستان
نوسینده:جان گوردون لوريمر
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ ايران

»تاريخ عمومي حديث با رويكرد تحليلي
نوسینده:مجيد معارف
ناشر:كوير
موضوع:حديث

»تاريخ فلسفه اسلامي
نوسینده:هانري كربن
ناشر:كوير
موضوع:فلسفه

»تاريخ‌نگاري و جامعه‌شناسي تاريخي
نوسینده:گري جي هميلتون، رندال كولينز
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ جهان, جامعه‌شناسي

»تجار و دولت در عصر قاجار- از همزيستي تا رويارويي
نوسینده:هادي رهبري
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»ترنم موزون حزن- تأملاتي در روشنفكري معاصر
نوسینده:سروش دباغي
ناشر:كوير
موضوع:فلسفه

»جاسوسي اتمي در آلمان نازي
نوسینده:آرنولد كراميش
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ جهان

»جامعه در مخاطره جهاني
نوسینده:پل بروكر
ناشر:كوير
موضوع:جامعه‌شناسي

»جامعه‌شناسي روشنفكران ماكس وبر
نوسینده:احمد صدري
ناشر:كوير
موضوع:جامعه‌شناسي

»جامعه‌شناسي سياسي شكاف‌هاي اجتماعي- بررسي‌هاي موردي
نوسینده:پيپا نوريس، نيكي آر.كدي
ناشر:كوير
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»جامعه‌شناسي سياسي معاصر- جهاني‌شدن، سياست، قدرت
نوسینده:كيت نش
ناشر:كوير
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»چشم‌اندازهايي در جامعه‌شناسي
نوسینده:جمعي از نويسندگان
ناشر:كوير
موضوع:جامعه‌شناسي

»حديث‌هاي خيالي در مجمع‌البيان به همراه چهار مقاله تفسيري
نوسینده:نعمت‌الله صالحي نجف‌آبادي
ناشر:كوير
موضوع:حديث, علوم قرآني

»حق الناس- اسلام و حقوق بشر
نوسینده:محسن كديور
ناشر:كوير
موضوع:كلام و عقايد

»حقوق زن از آغاز تا امروز
نوسینده:ناي. بن سعدون
ناشر:كوير
موضوع:حقوق

»حمام فلسفه
نوسینده:گري‌گوري برگمن
ناشر:كوير
موضوع:فلسفه

»خدا و بشر- چند مبحث كلامي در تاريخ انديشه اسلامي
نوسینده:محمدمنصور هاشمي
ناشر:كوير
موضوع:كلام و عقايد

»درآمدي بر تاريخ انديشه سياسي در ايران
نوسینده:سيد جواد طباطبايي
ناشر:كوير
موضوع:علوم سياسي

»دفتر ايام حاج غلامحسين كديور فسايي
نوسینده:منوچهر كديور
ناشر:كوير
موضوع:زندگي‌نامه و خاطرات

»دكترين بلر براي بوش در جنگ عراق
نوسینده:سيد وحيد كريمي
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ جهان

»دموكراسي و هويت ايراني
نوسینده:پيروز مجتهدزاده
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ ايران, جامعه‌شناسي

»دولت مطلقه، نظاميان و سياست در ايران(1357-1299)
نوسینده:وحيد سينائي
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ معاصر ايران, جامعه‌شناسي

»دين و جامعه صنعتي پيشرفته
نوسینده:جيمز آرتور بكفورد
ناشر:كوير
موضوع:جامعه‌شناسي

»دين و ساختار اجتماعي
نوسینده:كنت تامسون و ديگران
ناشر:كوير
موضوع:جامعه‌شناسي

»رحمت نبوي، خشونت جاهلي- رويكردي نو به رفتار پيامبر با مخالفان
نوسینده:صابر اداك
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ اسلام

»رژيم‌هاي غير دموكراتيك- نظريه‌ها، سياست و حكومت
نوسینده:پل بروكر
ناشر:كوير
موضوع:علوم سياسي

»روابط و مناسبات بين فردي در اجتماع از ديدگاه قرآن
نوسینده:اشرف بروجردي
ناشر:كوير
موضوع:اخلاق, علوم قرآني

»روش‌هاي تدريس پيشرفته
نوسینده:ديويد كار، فنسر ماخر، ريچارد سون و ديگران
ناشر:كوير
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي

»روشنفكري ديني و چالش‌هاي جديد
نوسینده:ابراهيم يزدي
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ ايران, جامعه‌شناسي

»ريشه‌هاي اقتصادي ديكتاتوري و دموكراسي
نوسینده:دارون عجم اوغلو، جيمز رابيسن
ناشر:كوير
موضوع:اقتصاد, علوم سياسي

»زن در تاريخ ايران معاصر از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي
نوسینده:منصوره اتحاديه، شيرين بياني و ديگران
ناشر:كوير
موضوع:جامعه‌شناسي

»زوال انديشه سياسي در ايران
نوسینده:سيدجواد طباطبايي
ناشر:كوير
موضوع:علوم سياسي

»ساسالوسي با من مي‌رقصي؟- سه دهه خاطرات سياسي يك زن
نوسینده:رفعت يزادن پرست
ناشر:كوير
موضوع:زندگي‌نامه و خاطرات

»سرمايه اجتماعي
نوسینده:جان فيلد
ناشر:كوير
موضوع:جامعه‌شناسي

»سياست خارجي دولت خاتمي- ديپلماسي تنش‌زدايي و گفت ‌و گوي تمدن‌ها 1384-1376
نوسینده:رضا سليماني
ناشر:كوير
موضوع:علوم سياسي

»سياست‌نامه خراساني- قطعات سياسي در آثار آخوند ملا محمدكاظم خراساني
نوسینده:محسن كديور
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»سياست‌هاي پولي و ارزي- پول، ارز و بانكداري
نوسینده:كيومرث آريا
ناشر:كوير
موضوع:اقتصاد

»شوراها و توسعه پايدار به همراه قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي شهر و روستا با آخرين اصلاحات
نوسینده:عباس نصر
ناشر:كوير
موضوع:جامعه‌شناسي

»صندلي سحرآميز
نوسینده:انيد بلايتون
ناشر:كوير
موضوع:كودك و نوجوان

»طراحي آموزشي در كسب و كار و صنعت
نوسینده:مرتضي كرمي
ناشر:كوير
موضوع:مديريت

»طنزهاي نفتي- برگرفته از صفحات خواندني تاريخ سياسي نفت ايران
نوسینده:احمد راسخي لنگرودي
ناشر:كوير
موضوع:ادبيات

»عمل صالح و مصاديق آن در قرآن كريم
نوسینده:طيبه اكبري راد
ناشر:كوير
موضوع:علوم قرآني

»فرهنگ فارسي كودك و نوجوان
نوسینده:مينو اميرقاسمي
ناشر:كوير
موضوع:كليات و مرجع, كودك و نوجوان

»فلسفه و فرهنگ- مجموعه‌اي از مقالات و سخنراني‌ها
نوسینده:كريم مجتهدي
ناشر:كوير
موضوع:كلام و عقايد

»قصه‌هاي قبل از خواب براي بچه‌ها- 4جلدي
نوسینده:جانگ شو
ناشر:كوير
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»قهقهه در خلأ
نوسینده:محمدمنصور هاشمي
ناشر:كوير
موضوع:داستان ايراني

»كيميا نامه
نوسینده:منيژه قرباني
ناشر:كوير
موضوع:ادبيات

»گشايش راز- كوششي در راستاي شناخت انديشه‌هاي مولانا
نوسینده:منيژه قرباني
ناشر:كوير
موضوع:ادبيات, عرفان

»مردان نفت- زندگي‌نامه نخستين شخصيت‌هاي تاريخي جهان نفت
نوسینده:احمد راسخي لنگرودي
ناشر:كوير
موضوع:زندگي‌نامه و خاطرات

»مشاركت سياسي طبقه كارگر در ايران
نوسینده:افشين حبيب‌زاده
ناشر:كوير
موضوع:علوم سياسي

»مشروطه ناكام- تأملي در رويارويي ايرانيان با چهره ژانوسي تجدد
نوسینده:مهدي رهبري
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»مطالعاتي نظري، تطبيقي و تاريخي در باب انقلاب‌ها
نوسینده:جك گلدستون
ناشر:كوير
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»معرفت و قدرت معماي هويت
نوسینده:مهدي رهبري
ناشر:كوير
موضوع:جامعه‌شناسي

»مفاهيم قديم و انديشه جديد- درآمدي نظري بر مشروطه ايران
نوسینده:حسين آباديان
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»مفاهيم سياسي و اجتماعي در شعر مشروطيت
نوسینده:حجت‌الله اصيل
ناشر:كوير
موضوع:شعر

»مقدس و عرفي، دين و سياست در جهان
نوسینده:رونالد اينگلهارت، پيپا نوريس
ناشر:كوير
موضوع:اديان, جامعه‌شناسي

»مقدمه‌اي بر تجزيه و تحليل اقتصادي
نوسینده:آر. پرستون مك‌آفي
ناشر:كوير
موضوع:اقتصاد

»مقدمه‌اي بر جنبش‌هاي اجتماعي
نوسینده:دوناتلا دلاپورتا، ماريو دياني
ناشر:كوير
موضوع:جامعه‌شناسي

»ملت، دولت و نظام جهاني
نوسینده:والتر سي. اپللو، استفان جي. روستو
ناشر:كوير
موضوع:علوم سياسي

»نفت و قلم- نام‌آوران عرصه قلم در صنعت نفت ايران
نوسینده:احمد راسخي لنگرودي
ناشر:كوير
موضوع:زندگي‌نامه و خاطرات

»نظريه رسانه‌ها- جامعه‌شناسي ارتباطات
نوسینده:نظام بهرامي كميل
ناشر:كوير
موضوع:جامعه‌شناسي

»نظريه سياسي در گذار(بررسي انتقادي)
نوسینده:نوئل اسوليوان
ناشر:كوير
موضوع:علوم سياسي

»نوسازي، تغيير فرهنگي و دموكراسي
نوسینده:رونالد اينگلهارت و كريستين ولزل
ناشر:كوير
موضوع:جامعه‌شناسي

»نگاهي به حماسه حسيني استاد مطهري
نوسینده:نعمت‌الله صالحي نجف‌آبادي
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ اسلام

تحلیل آمار سایت و وبلاگ