تعدادیافت شده:76 زمان جستجو:0.0227
»آمريكا و اسلام سياسي- رويارويي فرهنگ‌ها يا تضاد منافع
نوسینده:فواز اي. جرجيس
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»آمريكا و خاورميانه- راهبردها و چالش‌ها
نوسینده:غلامرضا خسروي
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»آينده پژوهي در مطالعات استراتژيك
نوسینده:ماندانا تيشه‌يار
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم فني

»اتحاديه اروپا؛ هويت، امنيت و سياست
نوسینده:عبدالعلي قوام، داوود كياني
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»از جامعه بين‌الملل تا جامعه جهاني
نوسینده:بري بوزان
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:جامعه‌شناسي

»استراتژي امنبت ملي بريتانيا
نوسینده:دفتر نخست وزيري انگليس
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»افكار عمومي
نوسینده:وينسنت پرايس
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:جامعه‌شناسي

»اقتصاد سياسي ارتباطات جهاني و امنيت انساني
نوسینده:پيتر ويلكن
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:اقتصاد

»اقتصاد سياسي مداخله‌گرايي در سياست خارجي آمريكا
نوسینده:عبداله قنبرلو
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:اقتصاد, علوم سياسي

»الگوهاي بي‌ثباتي سياسي
نوسینده:ديويد ساندرز
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»امام خميني(ره) و بنيان‌هاي نظري امنيت در جمهوري اسلامي ايران
نوسینده:فرزاد پورسعيد
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:تاريخ ايران

»امنيت اجتماعي
نوسینده:منيژه نويد‌نيا
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:جامعه‌شناسي

»امنيت بين‌الملل
نوسینده:مايكل شيهان
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»امنيت ملي در جهان سوم
نوسینده:ادوارد اي. آزر، چونگ اين مون
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»امنيت ملي و حقوق بشر در جوامع مختلف
نوسینده:*
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:جامعه‌شناسي

»امنيت و روابط بين‌الملل
نوسینده:ادوارد كلود زيج
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»انقلاب اطلاعات، امنيت و فناوري‌هاي جديد
نوسینده:جميز روزنا و ديگران
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:جامعه‌شناسي

»انقلاب رنگي و جمهوري اسلامي ايران
نوسینده:*
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»ايالات متحده و قدرت‌هاي بزرگ- سياست‌هاي جهاني در قرن بيست و يكم
نوسینده:بري بوزان
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:جامعه‌شناسي

»ايران و مسئله هسته‌اي
نوسینده:مجموعه مقالات
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»بازدارندگي
نوسینده:لارنس فريدمن
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»بازگشت تاريخ و پايان روياها
نوسینده:رابرت كگان
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»بحران‌ها و توالي‌ها در توسعه سياسي
نوسینده:لوسين‌ پدبليو. پاي و ديگران3
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»برقراري نظم و قانون پس از منازعه
نوسینده:ست. جي. جونز
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:حقوق

»پارادايم‌شناسي علوم انساني
نوسینده:برايان في
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:جامعه‌شناسي, فلسفه

»تاثير اينترنت بر هويت ملي
نوسینده:مجتبي عباسي قادي، مرتضي خليلي كاشاني
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:جامعه‌شناسي

»تحول سياست دفاعي و امنيتي ايالات متحده پس از يازده سپتامبر
نوسینده:حميد پيشگاه هاديان
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»تحول مفاهيم در روابط بين‌الملل
نوسینده:حميرا مشيرزاده، نبي‌الله ابراهيمي
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»تغيير اجتماعي و توسعه- مروري بر نظريات نوسازي، وابستگي و نظام‌جهاني
نوسینده:آلوين. ي. سو
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:جامعه‌شناسي

»تهديدات و بازيگران جديد در امنيت بين‌الملل
نوسینده:ويرايش: الكه كراهمان
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»توسعه و روابط بين‌الملل
نوسینده:آنا ديكسون
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»جنبش حزب‌الله لبنان، گذشته و حال
نوسینده:مسعود اسدالهي
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:تاريخ جهان

»جنبش‌هاي نوين اجتماعي
نوسینده:*
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:جامعه‌شناسي

»جوامع امن و همسايگان- دژهاي منطقه‌اي يا همگرايان جهاني؟
نوسینده:آلكس جي. بلامي
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»چالش‌ها و منازعات در خاورميانه
نوسینده:اصغر جعفري ولداني
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»چرا انسان‌ها شورش مي‌كنند؟
نوسینده:تد رابرت گر
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»چشم‌انداز عراق آينده- بررسي روندهاي داخلي و خارجي
نوسینده:*
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:تاريخ جهان

»حزب‌الله لبنان- سياست، قدرت، اقتدار
نوسینده:سيد حسين موسوي، عسگر قهرمانپور
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:تاريخ جهان

»چهره متغير امنيت ملي
نوسینده:رابرت ماندل
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»دانشنامه نظام‌هاي انتخاباتي
نوسینده:آندرو رينولدز، بن رايلي، آندرو اليس
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»درآمدي بر ژئواستراتژي
نوسینده:مهدي مينايي
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»درآمدي بر سياست‌گذاري امنيت ملي
نوسینده:داود غراياق‌زندي
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»دولت‌هاي شكننده و امنيت انساني
نوسینده:محمود يزدان‌فام
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم فني

»راهبرد امنيت ملي آمريكا
نوسینده:محمود يزدان فام
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»راهنماي جامعه‌شناسي سياسي ج1
نوسینده:كيت نش، آلن اسكات
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»راهنماي جامعه‌شناسي سياسي ج2
نوسینده:كيت نش، آلن اسكات
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:جامعه‌شناسي

»روش و نظريه در علوم سياسي
نوسینده:ديويد مارش، جري استوكر
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»رويكردهاي جديد در مطالعات امنيتي ج2
نوسینده:ريچارد شولتز
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»زوال كنترل، امنيت جهاني در قرن 21
نوسینده:پال راجرز
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»سياست خارجي آمريكا در افغانستان
نوسینده:فرامرز تمنا
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»سياست خارجي آمريكا در قبال جمهوري اسلامي ايران
نوسینده:داود غراياق زندي، محمود يزدان فام، غلامرضا خسروي، فرزاد پورسعيد
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»سياست‌گذاري عمومي مقايسه‌اي
نوسینده:ريچارد رز
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»شبيه‌سازي در روابط بين‌الملل
نوسینده:مهدي ذاكريان
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»فرهنگ امنيت ملي- هنجارها و هويت در سياست جهاني ج1
نوسینده:پيتر جي. كتزنشتاين
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»فرهنگ امنيت ملي- هنجارها و هويت در سياست جهاني ج2
نوسینده:پيتر جي. كتزنشتاين
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»فرهنگ و امنيت
نوسینده:مايك سي. ويليامز
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»فساد مالي- علل، زمينه‌ها و راهبردهاي مبارزه با آن
نوسینده:ابوالفضل همدمي خطبه سرا
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:اقتصاد, علوم سياسي

»فهم آينده- بازشناسي روندهاي موثر بر تصميم‌گيري بهتر
نوسینده:گردون آدام
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم فني

»قدرت افكني؛ الزامي براي بازدارندگي
نوسینده:محمود عسگري
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:جامعه‌شناسي

»قدرت در عصر اطلاعات از واقع‌گرايي تا جهاني‌شدن
نوسینده:جوزف اس. ناي
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»قدرت نرم و سياست خارجي ايالات متحده- ديدگاه‌هاي نظري، تاريخي و معاصر
نوسینده:ايندر جيب پارمار، مايكل كاكس
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:تاريخ جهان

»قدرت نرم در استراتژي خاورميانه‌اي آمريكا
نوسینده:فاطمه سليماني پورلك
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»كشمكش‌هاي سازنده از اوج تا فرود
نوسینده:لويس كريس برگ
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»گزيده‌اي از عصر اطلاعات- الزامات امنيت ملي در عصر اطلاعات
نوسینده:ديود س. آلبرتس، دانيل س. پاپ
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:جامعه‌شناسي

»مأخذشناسي امنيت ج1
نوسینده:گروه نويسندگان
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»ماهيت متحول سياست خارجي
نوسینده:پاتريك كالاهان
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»محيط امنيتي پيراموني جمهوري اسلامي ايران
نوسینده:جمعي از نويسندگان
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»مردم دولت‌ها و هراس
نوسینده:باري بوزان
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»مطالعه تطبيقي اصل ممنوعيت شكنجه در سه نظام حقوقي (اسلام، ايران و بين‌الملل بشر)
نوسینده:محمد شفيعي نيا
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:حقوق

»مقدمه‌اي بر قدرت ملي- مباني، كاركردها، محاسبه و سنجش
نوسینده:سيد هادي زرقاني
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»مناسبات راهبردي ايران و پاكستان
نوسینده:طيبه واعظي
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»مناسبات راهبردي ايران و چين
نوسینده:شهرام قاضي‌زاده، عباس طالبي‌فر
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»مناطق و قدرت‌ها
نوسینده:باري بوزان، الي ويور
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»منافع استراتژيك مشترك و اتحاد آمريكا - اسراييل
نوسینده:علي اكبر جعفري
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»منطق سياست خارجي آمريكا- نظريه‌هاي نقش جهاني آمريكا
نوسینده:پاتريك كالاهان
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:علوم سياسي

»ناحيه‌گرايي در ايران از منظر جغرافياي سياسي
نوسینده:مراد كاوياني راد
ناشر:پژوهشكده مطالعات راهبردي
موضوع:تاريخ ايران

تحلیل آمار سایت و وبلاگ