تعدادیافت شده:175 زمان جستجو:0.0209
»آثار رواج اينترنت در دانشگاه‌هاي ايران با تاكيد بر سرمايه فكري
نوسینده:مهدي منتظر قائم
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»آرا و انديشه سيد جمال‌الدين اسدآبادي
نوسینده:بهرام نوازني
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:تاريخ ايران

»آزادي
نوسینده:تيم گري
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي

»آسوكا و پارس پيشروي فرهنگ ايراني به شرق
نوسینده:ئه‌ايچي ايموتو
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»آشتي واقع‌گرايي و سازه‌گرايي- پس از بررسي گرايش‌هاي نوين در فلسفه علوم اجتماعي
نوسینده:مرجان جعفري روشن
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي, فلسفه

»آموختار- رويكردي نوين در آموزش دانشگاهي آكسفورد
نوسینده:ديويد پالفريمن
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:عمومي

»آموزش پژوهش و توليد دانش سياسي- مطالعه كانادا
نوسینده:امير محمد حاجي يوسفي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»آموزش عالي و توسعه ملي دانشگاه‌ها و جوامع در حال گذر
نوسینده:ديويد بريجز، پالميرا جوسويسين و ديگران
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»آموزش عالي در گستره تاريخ و تمدن اسلامي
نوسینده:اميرحسين چيت سازيان
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:تاريخ اسلام, جامعه‌شناسي

»آموزش عالي و توسعه پايدار پادادوكس و احتمال
نوسینده:استيفن گاف، ويليام اسكات
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»آموزش و اجتماع
نوسینده:دايان جرلوك
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»آموزش و پژوهش روابط بين‌الملل در ايران
نوسینده:جمعي از نويسندگان
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»آموزش و يادگيري در محيط وب- مقايسه فضاي واقعي و مجازي
نوسینده:حسين ابراهيم آبادي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم فني

»اجتماعيات در ادبيات در آثار منثور فارسي قرن ششم
نوسینده:علي محمد سجادي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:ادبيات

»اخلاق حرفه‌اي در تمدن ايران و اسلام
نوسینده:احمد فرامرز قراملكي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:اخلاق

»اخلاق كاربردي در ايران و اسلام
نوسینده:مجموعه مقالات
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»اخلاق و اقتصاد
نوسینده:آلن هملين
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:اخلاق, فلسفه

»اخلاق و سياست، رويكردي اسلامي و تطبيقي
نوسینده:محمدرضا احمدي طباطبايي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:كلام و عقايد

»ارتباطات توسعه در جهان سوم
نوسینده:سرينو اس آر. ملكات، لزلي استيوز
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:اقتصاد

»ارتباطات آئيني از گفتگوهاي روزمره تا جشن‌هاي رسانه‌اي شده
نوسینده:اريك دبليو. رودنبولر
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»از توسعه علمي تا توسعه ملي
نوسینده:بيژن لطيف
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»استقلال، آموزش و تفكر انتقادي
نوسینده:كريستوفر وينچ
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي

»اسطوره سفيد- غرب و نوشتن تاريخ
نوسینده:رابرت يانگ
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:فلسفه

»اسلام در تفكر اروپايي
نوسینده:آلبرت حوراني
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:تاريخ جهان

»اصول مدل‌سازي معادلات ساختاري
نوسینده:ماروياما، جفري ام
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»اعتماد و سرمايه اجتماعي
نوسینده:فران تونكيس، لزلي همس
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»امنيت انساني در غرب آسيا ديدگاه‌ها و نقدها
نوسینده:محمدرضا مجيدي، احمد خامسان
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»انديشه پيچيده و روش يادگيري در عصر سياره‌اي
نوسینده:ادگار مورن، راول دومينگو موتا، اميليو روخر سييورانا
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي, فلسفه

»انديشه سياسي متفكران مسلمان 19جلدي
نوسینده:علي‌اكبر عليخاني و همكاران
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي, كلام و عقايد

»انديشه سياسي متفكران مسلمان ج01- از عبدالحميد كاتب (59ش) تا ابوالحسن مسعودي (336ش)
نوسینده:علي‌اكبر عليخاني و همكاران
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي, كلام و عقايد

»انديشه سياسي متفكران مسلمان ج04- از نجم‌الدين رازي (553ش) تا فخر المحققين (748ش)
نوسینده:علي‌اكبر عليخاني و همكاران
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي, كلام و عقايد

»انديشه سياسي متفكران مسلمان ج05- از عبيد زاكاني (670ش) تا جلال‌الدين سيوطي (884ش)
نوسینده:علي‌اكبر عليخاني و همكاران
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي, كلام و عقايد

»انديشه سياسي متفكران مسلمان ج02- از ابوالحسن عامري (291ش) تا ابوالفضل بيهقي (465ش)
نوسینده:علي‌اكبر عليخاني و همكاران
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي, كلام و عقايد

»انديشه سياسي متفكران مسلمان ج03- از ناصر خسرو (383ش) تا سديدالدين عوفي (616ش)
نوسینده:علي‌اكبر عليخاني و همكاران
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي, كلام و عقايد

»انديشه سياسي متفكران مسلمان ج06- از روزبهان خنجي (825ش) تا شيخ‌حر عاملي (1071ش)
نوسینده:علي‌اكبر عليخاني و همكاران
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي, كلام و عقايد

»انديشه سياسي متفكران مسلمان ج07- از علامه مجلسي (1006ش) تا محمدباقر شفتي (1260ش)
نوسینده:علي‌اكبر عليخاني و همكاران
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي, كلام و عقايد

»انديشه سياسي متفكران مسلمان ج10- از عبدالله مازندراني (1219ش) تا سعد زغلول (1306ش)
نوسینده:علي‌اكبر عليخاني و همكاران
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي, كلام و عقايد

»انديشه سياسي متفكران مسلمان ج11- از عمادالعلماء خلخالي (1237ش) تا عبدالعزيز ثعالبي (1323ش)
نوسینده:علي‌اكبر عليخاني و همكاران
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي, كلام و عقايد

»انديشه سياسي متفكران مسلمان ج14- از جمال‌زاده (1274ش) تا مهدي بازرگان (1373ش)
نوسینده:علي‌اكبر عليخاني و همكاران
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي, كلام و عقايد

»انديشه سياسي متفكران مسلمان ج15- از محمد حميدالله (1286ش) تا مطهري (1358ش)
نوسینده:علي‌اكبر عليخاني و همكاران
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي, كلام و عقايد

»انديشه سياسي متفكران مسلمان ج18- از سيد محمدباقر صدر (1314ش) تا راشد الغنوشي
نوسینده:علي‌اكبر عليخاني و همكاران
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي, كلام و عقايد

»انديشه سياسي متفكران مسلمان ج19- از علي اومليل (1321ش) تا طارق رمضان
نوسینده:علي‌اكبر عليخاني و همكاران
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي, كلام و عقايد

»انديشه سياسي متفكران مسلمان ج08- از محمدصادق مروزي (1147ش) تا ميرزافتحعلي آخوندزاده (1289ش)
نوسینده:علي‌اكبر عليخاني و همكاران
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي, كلام و عقايد

»انديشه سياسي متفكران مسلمان ج09- از ميرزاي شيرازي اول (1194ش) تا آخوند خراساني (1290ش)
نوسینده:علي‌اكبر عليخاني و همكاران
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي, كلام و عقايد

»انديشه سياسي متفكران مسلمان ج12- از آيت‌الله بروجردي (1254ش) تا محمدامين رسول‌زاده (1333ش)
نوسینده:علي‌اكبر عليخاني و همكاران
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي, كلام و عقايد

»انديشه سياسي متفكران مسلمان ج13- از عبدالكريم زنجاني (1263ش) تا امين الحسيني (1353ش)
نوسینده:علي‌اكبر عليخاني و همكاران
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي, كلام و عقايد

»انديشه سياسي متفكران مسلمان ج16- از فريدون آدميت (1299ش) تا مصطفي خميني (1356ش)
نوسینده:علي‌اكبر عليخاني و همكاران
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي, كلام و عقايد

»انديشه سياسي متفكران مسلمان ج17- از سمير امين (1310ش) تا حسن حنفي
نوسینده:علي‌اكبر عليخاني و همكاران
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي, كلام و عقايد

»انسان اخلاقي و جامعه غير اخلاقي- مطالعه‌اي در باب اخلاق، سياست و عدالت
نوسینده:راينهولد نيبور
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:اخلاق

»اولويت‌هاي تحقيقاتي هنر، با نگاهي به برنامه اول تا سوم
نوسینده:حسنعلي بختيار نصرآبادي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:هنر

»بازسازي و توسعه علوم اجتماعي، با نگاهي به ساختار برنامه درسي
نوسینده:پرويز اجلالي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»بررسي و نقد مباني سكولاريسم
نوسینده:علي‌اكبر كمالي اردكاني
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:اديان

»بنيادهاي هويت ملي ايراني- چهاچوب نظري هويت ملي شهروند محور
نوسینده:حميد احمدي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي

»بومي و جهاني- تغييرات اجتماعي در آسياي جنوب‌شرقي
نوسینده:رياض حسن
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»پرورش خلاقيت از نظريه تا عمل
نوسینده:جعفر جهاني
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي

»پرونده هسته‌اي ايران- سير تاريخي و نظريه‌ها
نوسینده:سيد حميد هاشمي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي

»پژوهش در علوم سياسي- رويكردهاي اثبات‌گرا، تفسيري و انتقادي
نوسینده:كاووس سيدامامي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي

»پژوهش مجازي
نوسینده:سعيدرضا عاملي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»پسا استعمارگرايي
نوسینده:ليلا گاندي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي

»پوشش و حجاب- رويكردي جامعه‌شناختي
نوسینده:علي ايلخاني پور نادري
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»پوشش و حجاب زن در ادبيات فارسي از انقلاب مشروطه تا امروز
نوسینده:مهدي محبتي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:تاريخ ايران

»پوشش و حجاب زن در ادبيات فارسي از ايران باستان تا انقلاب مشروطه
نوسینده:مهدي محبتي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:ادبيات, تاريخ ايران

»تأملي بر ابعاد علمي و تجربي حجاب
نوسینده:محمد جواد جاويد
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:اخلاق

»تأملي بر مفهوم حجاب در اديان الهي
نوسینده:*
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:كلام و عقايد

»تاريخ جهان اسلام در قرن بيستم
نوسینده:راينهارد شولتسه
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:تاريخ جهان

»تعامل دين و ارتباطات
نوسینده:*
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»تشكل‌هاي دانشجويي- به ضميمه مجموعه قوانين تشكل‌هاي دانشجويي
نوسینده:محمدجواد جاويد
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»تشكل‌هاي صنفي دانشجويي
نوسینده:*
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»تعاملات و ارتباطات در جامعه علمي- بررسي موردي در رشته علوم اجتماعي
نوسینده:محمدامين قانعي‌راد
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»تقلب علمي جنبه‌هاي اجتماعي و حقوقي
نوسینده:غلامرضا ذاكر صالحي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»تكوين حقوق بشر در عصر جهاني‌شدن
نوسینده:مجموعه مقالات
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي

»توسعه اجتماعي
نوسینده:*
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»توسعه در انديشه و عمل
نوسینده:*
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:اقتصاد

»جامعه‌شناسي علم و انجمن‌هاي علمي در ايران
نوسینده:محمود شارع‌پور، محمد فاضلي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»جهاني‌شدن و دانشگاه‌ها: سپهر نو و كنش گران نوين
نوسینده:گيل برتون، ميشل لامبرت
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»چالش‌ها و چشم‌اندازهاي مطالعات ميان‌رشته‌اي- مجموعه مقالات
نوسینده:مجموعه مقالات
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:كليات و مرجع

»چالش‌هاي گفتمان معاصر عربي
نوسینده:كمال عبداللطيف، نصر محمد عارف
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:زبان

»حزب‌الله پيروز
نوسینده:بهنام سرخيل
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:تاريخ جهان

»حقوق- مفاهيم بنيادين2
نوسینده:پيتر جونز
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي

»خيانت رسانه‌ها
نوسینده:پير سرونت
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»دانشگاه اجتماعي- توليد و توزيع دانش در جوامع دانايي
نوسینده:اسماعيل يزدان‌پور
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»دانشگاه مجازي جهاني
نوسینده:جان تيفين، لاليتا رجاسينگام
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»دانشگاه و اجتماعات علمي آن
نوسینده:ايان مك‌ني
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»دانشگاه و جهاني شدن
نوسینده:*
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»دانشگاه و ركود انديشه
نوسینده:مري اوانز
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»دانش در چالش- دانشگاه در جامعه دانايي
نوسینده:جرارد دلانتي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»دانشگاه مجازي- رسانه‌هاي جديد و نهادهاي يادگيري و آموزش عالي
نوسینده:ويليام اچ. داتون، برايان دي. لودر
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»دانشگاه نهادي امروزين
نوسینده:آلفونسو بوررو كابال
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»دانشگاه، تفكر علمي، نوآوري، و حيطه عمومي- مجموعه مقالات
نوسینده:علي پايا
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»درآمدي بر توسعه آموزش عالي در ايران با تاكيد بر علوم انساني
نوسینده:نعمت‌الله عزيزي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»درآمدي بر دانشگاه تمدن‌ساز اسلامي- بايسته‌هاي نظري
نوسینده:علي آدمي ابرقويي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»درآمدي بر علوم‌انساني انتقادي
نوسینده:*
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»درآمدي بر نظريه سياسي عدالت در اسلام
نوسینده:علي اكبر عليخاني
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:كلام و عقايد

»درآمدي بر نظام سياسي عدالت در اسلام
نوسینده:علي‌اكبر عليخاني
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:كلام و عقايد

»درآمدي به بحران جامعه‌شناسي جهاني معاصر
نوسینده:منوچهر آشتياني
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»درباره ترجمه- انديشه در عمل
نوسینده:پل ريكور
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:زبان

»دين و روابط بين‌الملل
نوسینده:يورگن هابرماس، فرد دالماير
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:اديان

»دين و سياست در انديشه سياسي معاصر
نوسینده:حميدرضا اسماعيلي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:تاريخ معاصر ايران, علوم سياسي

»راهنماي تدوين راهبرد ملي فناوري اطلاعات
نوسینده:مجموعه مقالات
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:مديريت

»رسول بيداري شرق- مجموعه مقالات دانشمندان تاجيك درباره امام خميني
نوسینده:مجموعه مقالات
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:تاريخ معاصر ايران

»رسانه‌هاي جديد و سياست
نوسینده:بري اكسفورد، ريچارد هاگينز
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي

»روش‌هاي پژوهش در سياست
نوسینده:پيتر بورنهام، كارين گيلاند، واين گرانت، زيگ ليتون هنري
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي

»روش‌هاي توسعه- راهنماي عملي و كاربردي براي محققان، مديران و برنامه‌ريزان
نوسینده:بريتا ميكلسن
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:اقتصاد

»رويكردها و روش‌هاي پژوهش در فلسفه تعليم و تربيت
نوسینده:خسرو باقري
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»رويكردها و چشم‌اندازهاي نو در آموزش عالي
نوسینده:محمد يمني دوزي سرخابي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»ريشه‌هاي بحران روشنفكري در جامعه عربي
نوسینده:احمد موصللي، لوي صافي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»ريشه‌هاي شرقي تمدن غربي
نوسینده:جان ام. هابسون
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:تاريخ جهان

»زبان مفاهيم بنيادي در فلسفه
نوسینده:خوسه مدينا
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:فلسفه

»زبان و سياست
نوسینده:فرد دالماير
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:زبان, فلسفه

»سبك‌هاي خبرنويسي
نوسینده:يونس شكرخواه
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:ادبيات

»سرمايه اجتماعي و تاثير آن بر سياستگذاري عمومي
نوسینده:مجموعه مقالات
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»سرمايه اجتماعي و وضعيت آن در ايران
نوسینده:*
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»سلوك دادرسي در فرهنگ و تمدن اسلامي- اخلاق حرفه‌اي قضاء
نوسینده:محمد اديبي مهر
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:حقوق

»سياست گذاري اجتماعي
نوسینده:هارتلي دين
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»سياست رسانه‌اي شده، ارتباطات در آينده دموكراسي
نوسینده:دابليو لنس بنت، رابرت ام. انتمن
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي

»سياست نبوي- مباني، اصول، راهبردها
نوسینده:علي‌اكبر عليخاني
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:تاريخ اسلام

»سياست، دانش در جهان اسلام- همسويي معرفت و ايدئولوژي در دوره سلجوقي
نوسینده:اميد صفي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:تاريخ ايران

»سياست، نظريه و جهان عرب: نگاه انتقادي
نوسینده:هشام شرابي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي

»سيري در تحولات آموزشي و پژوهشي علوم سياسي و روابط بين‌الملل- نقش عوامل تأثيرگذار سطح كلان
نوسینده:نسرين مصفا
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي

»شرق‌شناسي- مفاهيم بنيادين1
نوسینده:ضياءالدين سردار
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:تاريخ جهان

»شگفتي؟ قدرت جهاني و ناخرسندي از آن
نوسینده:فرد دالماير
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي, فلسفه

»شناخت‌شناسي- مفاهيم كليدي در فلسفه
نوسینده:كرستوفر نوريس
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:فلسفه

»ضد يهوديت به مثابه حربه‌اي سياسي- اسرائيل، آمريكا و سوء استفاده از تاريخ
نوسینده:نورمان. گ. فينكل اشتاين
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي

»علم در جامعه
نوسینده:محمد وحيدي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»علوم انساني و ماهيت تمدن‌سازي آن
نوسینده:*
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي, فلسفه

»غرب آسيا، نظام بين‌الملل و همگرايي منطقه‌اي
نوسینده:مجموعه مقالات
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»فربه و نحيف خاستگاه هنجارهاي اخلاقي
نوسینده:مايكل والزر
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:اخلاق

»فرهنگ ميان‌رشته‌اي در آموزش عالي الگويي براي شكل‌گيري، استحكام بخشي و تداوم
نوسینده:جولي تامسون كلاين
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»فرهنگ و روابط بين‌الملل
نوسینده:جولي ريوز
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»فرهنگ و كنش عمومي
نوسینده:ويجايندرا رائو، مايكل والتون
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»فلسفه به مثابه روش، جستارهايي فلسفي در عصر كنوني
نوسینده:هاوي كارل، ديويد گامز
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:فلسفه

»فلسفه در روزگار فروبستگي- به روايت دكتر رضا داوري اردكاني
نوسینده:*
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:فلسفه

»فمنيسم و خانواده (سياست و جامعه در ايالات متحده و بريتانيا)
نوسینده:جنيفر سامرويل
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»فلسفه علوم اجتماعي- روش‌ها، آرمان‌ها و سياست‌هاي پژوهش اجتماعي
نوسینده:مايكل رووت
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي, فلسفه

»قانون ملل
نوسینده:مرتضي بحراني، محمد فرجيان
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي

»كارآفريني دانش‌آموختگان دانشگاهي
نوسینده:نسرين جزني
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:اقتصاد

»كاربردهاي دانشگاه
نوسینده:كلارك كر
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»كاربردهاي ميان رشتگي تحولات علوم، صنعت و آموزش
نوسینده:دومينيك ونك
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:فلسفه

»كارنامه مولوي‌پژوهي در ايران- كتاب‌ها و مقاله‌ها و پايان‌نامه‌ها
نوسینده:مجموعه مقالات
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:ادبيات

»كتاب نرم‌افزار ام، آر، پي- نسخه حرفه‌اي همراه CD نرم‌افزار
نوسینده:مهدي محسنيان راد
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم فني

»كتاب‌شناسي پايان‌نامه‌هاي نمايش
نوسینده:گردآورنده: علي تاجور
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:كليات و مرجع, هنر

»كتاب‌شناسي نمايش
نوسینده:گردآورنده: علي تاجور
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:كليات و مرجع, هنر

»كتاب نرم‌افزار ام، آر، پي- نسخه دانشجويي همراه CD نرم‌افزار
نوسینده:مهدي محسنيان راد
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم فني

»كتاب‌شناسي توسعه اجتماعي- فارسي، انگليسي
نوسینده:محمد عبداللهي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي, كليات و مرجع

»گفتارهايي در باب حجاب
نوسینده:محمدجواد جاويد، محمدمهدي شجاعي باغيني
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:اخلاق

»گفتمان ميان‌رشته‌اي دانش
نوسینده:علي خورسندي‌طاسكوه
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»ماهيت بشر- مفاهيم بنيادين4
نوسینده:كريستوفر بري
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي

»مباني مفهومي سرمايه اجتماعي
نوسینده:مجموعه مقالات
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»مباني نظري و روش‌شناسي مطالعات ميان‌رشته‌اي- مجموعه مقالات
نوسینده:مجموعه مقالات
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:كليات و مرجع

»مباني نظري بنيادگرايي
نوسینده:احمد موصللي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:كلام و عقايد

»متن مجازي
نوسینده:سعيدرضا عاملي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»مدرن يا امروزي شدن فرهنگ ايران
نوسینده:نعمت‌‌الله فاضلي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»مسلمانان غرب و آينده اسلام
نوسینده:طارق رمضان
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:كلام و عقايد

»مطالعات فرهنگي، نظريه و عملكرد
نوسینده:كريس باكر
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»معرفت به مثابه فرهنگ- جامعه‌شناسي معرفت جديد
نوسینده:اي. دي. مك كارتي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»معنا، امكان و راهكارهاي تحقيق علم ديني
نوسینده:حسين سوزنچي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:فلسفه

»مقدمه‌اي بر ادبيات نقد و نظريه- مفاهيم مهم نقد
نوسینده:اندروبنت، نيكولاس رويل
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:ادبيات

»ميان‌رشتگي
نوسینده:جو مورن
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:كليات و مرجع

»ميان‌رشته‌اي و موقعيت‌هاي يادگيري
نوسینده:آنتونيو والزان
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»نظام ارتباطي آموزش در ايران- آموزش متوسطه و آموزش عالي با تأملي بر علوم انساني
نوسینده:علي خورسندي طاسكوه
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»نظريه‌پردازي- مفاهيم و استلزامات
نوسینده:سيد رضا حسيني
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:فلسفه

»نظريه‌هاي ارتباطات، مفاهيم انتقادي در مطالعات رسانه‌اي و فرهنگي ج1
نوسینده:پل كوبلي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»نظريه‌هاي ارتباطات، مفاهيم انتقادي در مطالعات رسانه‌اي و فرهنگي ج1
نوسینده:پل كوبلي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»نظريه‌هاي ارتباطات، مفاهيم انتقادي در مطالعات رسانه‌اي و فرهنگي ج2
نوسینده:پل كوبلي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»نظريه‌هاي ارتباطات، مفاهيم انتقادي در مطالعات رسانه‌اي و فرهنگي ج2
نوسینده:پل كوبلي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»نظريه‌هاي ارتباطات، مفاهيم انتقادي در مطالعات رسانه‌اي و فرهنگي ج3
نوسینده:پل كوبلي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»نظريه‌هاي ارتباطات، مفاهيم انتقادي در مطالعات رسانه‌اي و فرهنگي ج3
نوسینده:پل كوبلي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»نظريه‌هاي ارتباطات، مفاهيم انتقادي در مطالعات رسانه‌اي و فرهنگي ج4
نوسینده:پل كوبلي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»نظريه‌هاي ارتباطات، مفاهيم انتقادي در مطالعات رسانه‌اي و فرهنگي ج4
نوسینده:پل كوبلي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»نظريه ايمان
نوسینده:رضا فيروزي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:كلام و عقايد

»نظريه عدالت
نوسینده:جان رالز
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي, علوم سياسي

»نظم اشياء ديرينه‌شناسي علوم انساني
نوسینده:ميشل فوكو
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:تاريخ جهان

»نگارش رسانه‌اي
نوسینده:مهدخت بروجردي علوي
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:ادبيات

»ويژگي‌هاي اساتيد برتر
نوسینده:كن بين
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»يادگيري و تدريس ميان‌رشته‌اي در آموزش عالي، نظريه و عمل
نوسینده:بالاساب رامانيام، چاندرا موهان
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

تحلیل آمار سایت و وبلاگ