تعدادیافت شده:6 زمان جستجو:0.0192
»بنيادهاي نثر معاصر فارسي
نوسینده:حسينعلي قبادي
ناشر:پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي
موضوع:ادبيات

»جهاني‌شدن و شهر
نوسینده:جان رناي شورت،‌ يونگ هيون كيم
ناشر:پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»جوانان و مناسبات نسلي در ايران
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»فنون و تجارب برنامه‌ريزي مرمت بافت تاريخي شهرها
نوسینده:حسين كلانتري خليل‌آباد، احمد پوراحمد
ناشر:پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي
موضوع:هنر

»مأخذشناسي مناسبات ميان نسل‌ها
نوسینده:*
ناشر:پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي
موضوع:جامعه‌شناسي

»نظريه نهادگرايي در علم سياست
نوسینده:گاي پيترز
ناشر:پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي
موضوع:علوم سياسي

تحلیل آمار سایت و وبلاگ