تعدادیافت شده:3 زمان جستجو:0.0217
»بايسته‌هاي تقنين- با نگاهي انتقادي به قانون مجازات اسلامي
نوسینده:احمد حاجي‌ده‌آبادي
ناشر:پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
موضوع:حقوق

»قواعد فقه جزايي- حدود و تعزيرات، قصاص و ديات
نوسینده:احمد حاجي‌ده‌آبادي
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع:فقه و اصول

»قواعد فقه ديات، مطالعه تطبيقي در مذاهب اسلامي
نوسینده:احمد حاجي‌ده‌آبادي
ناشر:پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
موضوع:فقه و اصول

تحلیل آمار سایت و وبلاگ