تعدادیافت شده:4 زمان جستجو:0.0267
»روش در روش- درباره‌ي ساخت معرفت در علوم انساني
نوسینده:احمد محمدپور
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:فلسفه

»روش تحقيق كيفي ضد روش ج1- منطق و طرح در روش‌شناسي كيفي
نوسینده:احمد محمدپور
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي, روان‌شناسي و علوم تربيتي

»روش تحقيق كيفي ضد روش ج2- مراحل و رويه‌هاي عملي در روش‌شناسي كيفي
نوسینده:احمد محمدپور
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي, روان‌شناسي و علوم تربيتي

»فرا روش- بنيان‌هاي فلسفي و عملي روش تحقيق تركيبي در علوم اجتماعي و رفتاري
نوسینده:احمد محمدپور
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي

تحلیل آمار سایت و وبلاگ