تعدادیافت شده:2 زمان جستجو:0.0221
»مايه‌هاي فلسفي در ميراث ايران باستان- پيجويي شاخصه‌ها براي رده‌بندي مكاتب مزدايي
نوسینده:احمد پاكتچي
ناشر:دانشگاه امام صادق(ع)
موضوع:فلسفه

»مكاتب فقه امامي ايران پس از شيخ طوسي تا پايگيري مكتب حله
نوسینده:احمد پاكتچي
ناشر:دانشگاه امام صادق(ع)
موضوع:فقه و اصول

تحلیل آمار سایت و وبلاگ