تعدادیافت شده:7 زمان جستجو:0.0224
»پرورش تفكر بنيادي
نوسینده:احمدرضا اخوت، هاني چيت‌چيان
ناشر:كتاب فردا
موضوع:كلام و عقايد

»پرورش تفكر قرآني
نوسینده:احمدرضا اخوت
ناشر:كتاب فردا
موضوع:علوم قرآني, كلام و عقايد

»تبيين عناصر ساختار وجودي انسان جهت نيل به تزكيه نفس با توجه به آيات و روايات اهل بيت(ع)
نوسینده:احمدرضا اخوت
ناشر:كتاب فردا
موضوع:حديث

»تدبر- چيستي، چرايي و چگونگي
نوسینده:احمدرضا اخوت، مريم قاسمي
ناشر:كتاب فردا
موضوع:كلام و عقايد

»مباني و روش‌هاي جهاد نرم- عمليات ابلاغ و القا از طراحي تا اجرا
نوسینده:احمدرضا اخوت، كاظم حاجي‌رجبعلي
ناشر:كتاب فردا
موضوع:علوم سياسي

»مباني و مهارت‌هاي برنامه‌ريزي
نوسینده:احمدرضا اخوت، سارا شهيدزاده
ناشر:كتاب فردا
موضوع:مديريت

»مباني و مهارت‌هاي تفكر پرسشي بر اساس آيات و روايات اهل بيت(ع)
نوسینده:احمدرضا اخوت، هاني چيت‌چيان
ناشر:كتاب فردا
موضوع:اخلاق

تحلیل آمار سایت و وبلاگ