تعدادیافت شده:6 زمان جستجو:0.0226
»اسلاوي ژيژك- گزيده مقالات نظريه، سياست، دين
نوسینده:اسلاوي ژيژك
ناشر:گام نو
موضوع:فلسفه

»سينما به روايت اسلاوي ژيژك
نوسینده:اسلاوي ژيژك
ناشر:روزبهان
موضوع:هنر

»عينيت ايدئولوژي
نوسینده:اسلاوي ژيژك
ناشر:طرح نو
موضوع:فلسفه

»كتاب سينما ج1
نوسینده:جورجو آگامبن، ديويد بردول، اسلاوي ژيژك، ژاك دريدا
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:هنر

»كژ نگريستن
نوسینده:اسلاوي ژيژك
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:روان‌شناسي و علوم تربيتي

»گشودن فضاي فلسفه- گفتگوهايي با اسلاوي ژيژك
نوسینده:اسلاوي ژيژك، گلين دالي
ناشر:گام نو
موضوع:فلسفه

تحلیل آمار سایت و وبلاگ