تعدادیافت شده:2 زمان جستجو:0.0223
»كليد واژه‌هاي تخصصي موضوعي دو حوزه‌ي جامعه‌شناسي- مباني، نظريه‌هاي جامعه‌شناسي (انگليسي- فارسي)
نوسینده:اعظم خطيبي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي, كلام و عقايد

»كليد واژه‌هاي تخصصي موضوعي سه حوزه‌ي جامعه‌شناسي- ارتباطات جمعي، انحرافات، روش تحقيق (انگليسي-فارسي)
نوسینده:اعظم خطيبي
ناشر:جامعه‌شناسان
موضوع:جامعه‌شناسي, كلام و عقايد

تحلیل آمار سایت و وبلاگ