تعدادیافت شده:2 زمان جستجو:0.0507
»تاريخمندي فهم در هرمنوتيك گادامر: جستاري در حقيقت و روش
نوسینده:امداد توران
ناشر:بصيرت
موضوع:عرفان

»حقيقت محمديه و عيسي مسيح در انديشه ابن‌عربي و اكهارت
نوسینده:امداد توران
ناشر:دانشگاه اديان و مذاهب
موضوع:فلسفه

تحلیل آمار سایت و وبلاگ