تعدادیافت شده:3 زمان جستجو:0.0249
»تصوير‌شناسي (1467)
نوسینده:ايلميرا دادور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»درآمدي بر ادبيات تطبيقي(1269)
نوسینده:ايلميرا دادور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»ديرينه‌شناسي ترجمه ميان ايران و فرانسه (1364)
نوسینده:ايلميرا دادور
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

تحلیل آمار سایت و وبلاگ