تعدادیافت شده:5 زمان جستجو:0.0198
»جامعه‌شناسي ارتباطات
نوسینده:باقر ساروخاني
ناشر:اطلاعات
موضوع:جامعه‌شناسي

»روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي ج3- روش‌هاي كمي: آمار پيشرفته
نوسینده:باقر ساروخاني
ناشر:ديدار
موضوع:جامعه‌شناسي

»روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي ج1- اصول و مباني
نوسینده:باقر ساروخاني
ناشر:پژوهشگاه علوم انساني
موضوع:جامعه‌شناسي

»روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي ج2- بينش‌ها و فنون
نوسینده:باقر ساروخاني
ناشر:پژوهشگاه علوم انساني
موضوع:درسي دانشگاهي

»مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي خانواده
نوسینده:باقر ساروخاني
ناشر:سروش
موضوع:جامعه‌شناسي

تحلیل آمار سایت و وبلاگ