تعدادیافت شده:7 زمان جستجو:0.0203
»آموزش استاندارد ICDL 4 ج1- مهارت اول، مباني فناوري اطلاعات
نوسینده:برندن مانلي، پل هولدن
ناشر:انستيتو ايزايران
موضوع:علوم فني

»آموزش استاندارد ICDL 4 ج2- مهارت دوم، كامپيوتر و مديريت فايل‌ها
نوسینده:برندن مانلي، پل هولدن
ناشر:انستيتو ايزايران
موضوع:علوم فني

»آموزش استاندارد ICDL 4 ج3- مهارت سوم، واژه‌پرداز ورد
نوسینده:برندن مانلي، پل هولدن
ناشر:انستيتو ايزايران
موضوع:علوم فني

»آموزش استاندارد ICDL 4 ج4- مهارت چهارم، صفحات گسترده
نوسینده:برندن مانلي، پل هولدن
ناشر:انستيتو ايزايران
موضوع:علوم فني

»آموزش استاندارد ICDL 4 ج5- مهارت پنجم، پايگاه داده‌ها
نوسینده:برندن مانلي، پل هولدن
ناشر:انستيتو ايزايران
موضوع:علوم فني

»آموزش استاندارد ICDL 4 ج6- مهارت ششم، ارائه نمايشي
نوسینده:برندن مانلي، پل هولدن
ناشر:انستيتو ايزايران
موضوع:علوم فني

»آموزش استاندارد ICDL 4 ج7- مهارت هفتم، اطلاعات و ارتباطات
نوسینده:برندن مانلي، پل هولدن
ناشر:انستيتو ايزايران
موضوع:علوم فني

تحلیل آمار سایت و وبلاگ