تعدادیافت شده:2 زمان جستجو:0.0320
»اندازه‌گيري براي ارزشيابي در تربيت‌بدني و علوم ورزشي ج1 (1527)
نوسینده:تد اي. بوام گارتنر، اندرو اس. جكسون، متيو تي. ماهار، ديويد اي. رو
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»اندازه‌گيري براي ارزشيابي در تربيت‌بدني و علوم ورزشي ج2 (1528)
نوسینده:تد اي. بوام گارتنر، اندرو اس. جكسون، متيو تي. ماهار، ديويد اي. رو
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

تحلیل آمار سایت و وبلاگ