تعدادیافت شده:3 زمان جستجو:0.0193
»ايران در سرآغاز تاريخ
نوسینده:جان كرتيس
ناشر:ترفند
موضوع:تاريخ ايران

»بين‌النهرين و ايران در دوران اشكاني و ساساني- وازنش و باززايي در حدود 238ق.م.-642ميلادي(1346)
نوسینده:ويراسته جان كرتيس
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بين‌النهرين و ايران در دوران متاخر- قبايل و امپراتوري‌ها 1600-539 ق.م. (1440)
نوسینده:جان كرتيس
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

تحلیل آمار سایت و وبلاگ