تعدادیافت شده:3 زمان جستجو:0.0195
»خلاصه رمان‌هاي برجسته ج08- سفرهاي گاليور
نوسینده:جاناتان سويفت
ناشر:اميركبير
موضوع:داستان خارجي

»رمان نوجوان ج57- سفرهاي گاليور
نوسینده:جاناتان سويفت
ناشر:افق
موضوع:داستان خارجي, كودك و نوجوان

»سفرنامه گاليور
نوسینده:جاناتان سويفت
ناشر:علمي و فرهنگي
موضوع:داستان خارجي

تحلیل آمار سایت و وبلاگ