تعدادیافت شده:4 زمان جستجو:0.0196
»تكنيك‌هاي تصويربرداري
نوسینده:جرالد ميلرسون
ناشر:ساقي
موضوع:هنر

»تكنيك نورپردازي در تلويزيون و سينما
نوسینده:جرالد ميلرسون
ناشر:سروش
موضوع:هنر

»توليد و كارگرداني در تلويزيون (584)
نوسینده:جرالد ميلرسون
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»فن برنامه‌سازي تلويزيوني
نوسینده:جرالد ميلرسون
ناشر:سروش
موضوع:هنر

تحلیل آمار سایت و وبلاگ