تعدادیافت شده:7 زمان جستجو:0.0193
»راهنماي كامل طراحي- تكنيك‌ها، چهره‌ها، پيكر پوشيده با لباس، دست‌ها و پاها، منظره، نور و سايه
نوسینده:جيوواني سيواردي
ناشر:برگ‌نگار
موضوع:هنر

»هنر طراحي ج01- طراحي چهره، صورت و پيكر
نوسینده:جيوواني سيواردي
ناشر:برگ‌نگار
موضوع:هنر

»هنر طراحي ج02- طراحي دست و پا، فرم، تناسب، كارها و حركات اشاره‌اي
نوسینده:جيوواني سيواردي
ناشر:برگ‌نگار
موضوع:هنر

»هنر طراحي ج03- طراحي پيكر پوشيده با لباس، تصوير مردم در زندگي روزمره
نوسینده:جيوواني سيواردي
ناشر:برگ‌نگار
موضوع:هنر

»هنر طراحي ج04- طراحي منظره، چشم‌اندازها، مناظر دريايي و ساختمان‌ها
نوسینده:جيوواني سيواردي
ناشر:برگ‌نگار
موضوع:هنر

»هنر طراحي ج05- تكنيك‌هاي طراحي، مداد، زغال طراحي و مركب
نوسینده:جيوواني سيواردي
ناشر:برگ‌نگار
موضوع:هنر

»هنر طراحي ج06- طراحي نور و سايه، درك سايه روشن
نوسینده:جيوواني سيواردي
ناشر:برگ‌نگار
موضوع:هنر

تحلیل آمار سایت و وبلاگ