تعدادیافت شده:6 زمان جستجو:0.0195
»آزمون در زبان انگليسي-نظريه‌ها و كاربردها (111)
نوسینده:حسين فرهادي، عبدالجواد جعفرپور، پرويز بيرجندي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي(168)
نوسینده:صادق ملك شهميرزادي، پرويز بيرجندي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي براي دانشجويان رشته‌هاي علوم انساني ج1 (12)
نوسینده:مهدي نوروزي، پرويز بيرجندي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي پيش‌دانشگاهي براي دانشجويان دانشگاه‌ها(315)
نوسینده:پرويز بيرجندي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»انگليسي پيش‌دانشگاهي براي دانشجويان دانشگاه‌ها(137)
نوسینده:پرويز بيرجندي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»بيان شفاهي داستان2(34)
نوسینده:مهدي نوروزي، پرويز بيرجندي
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

تحلیل آمار سایت و وبلاگ