تعدادیافت شده:3 زمان جستجو:0.0191
»درآمدي نو به منطق نمادين- منطق جمله‌ها
نوسینده:پل تيدمن، هاوارد كهين
ناشر:دانشگاه امام صادق(ع)
موضوع:كلام و عقايد

»درآمدي نو به منطق نمادين- منطق محمول‌ها
نوسینده:پل تيدمن، هاوارد كهين
ناشر:دانشگاه امام صادق(ع)
موضوع:فلسفه

»درآمدي نو به منطق- منطق‌هاي قياسي، استقرايي، موجهات، معرفتي، بايايي و ...
نوسینده:پل تيدمن، هاوارد كهين
ناشر:دانشگاه امام صادق(ع)
موضوع:فلسفه

تحلیل آمار سایت و وبلاگ