تعدادیافت شده:3 زمان جستجو:0.0221
»درباره ترجمه- انديشه در عمل
نوسینده:پل ريكور
ناشر:پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
موضوع:زبان

»زمان و حكايت- كتاب دوم: پيكربندي زمان در حكايت داستاني
نوسینده:پل ريكور
ناشر:گام نو
موضوع:ادبيات

»هنر و زبان
نوسینده:هانس گئورگ گادامر، پل ريكور
ناشر:رخ‌داد نو
موضوع:هنر

تحلیل آمار سایت و وبلاگ