تعدادیافت شده:4 زمان جستجو:0.0194
»بازيگران كوچك در بازي بزرگ- استقرار مرزهاي شرقي ايران و پيدايش افغانستان
نوسینده:پيروز مجتهدزاده
ناشر:معين
موضوع:تاريخ ايران, تاريخ جهان

»جغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي(626)
نوسینده:پيروز مجتهدزاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

»دموكراسي و هويت ايراني
نوسینده:پيروز مجتهدزاده
ناشر:كوير
موضوع:تاريخ ايران, جامعه‌شناسي

»سياست‌هاي مرزي و مرزهاي بين‌المللي ايران (1444)
نوسینده:پيروز مجتهدزاده
ناشر:سمت
موضوع:درسي دانشگاهي

تحلیل آمار سایت و وبلاگ